sâmbătă, 24 martie 2018

DOGARU - GANDUL ZILEI, 24 martie 2018

PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂSâmbătă, 24 martie 2018

Knowledge that is not put into practice is like food that is not digested.

If in each family the virtues illustrated in Ramayana are embodied, the Universe will be resplendent with joy and peace! All of you know, Dasaratha ruled Ayodhya and had four sons: Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna. Well, if in some city called Ayodhya, there was once a ruler named Dasharatha and had a son called Rama, why should we celebrate Rama’s birth, at this time and age? Go a little deep into the story and you will realise that Dasharatha is not the ruler of a far-off land! Ayodhya means a city that is unconquerable, into which the enemy cannot penetrate, an impregnable fortress. It represents the Atma, the heart where the Lord resides, which is beyond temptations, the subtle foes of passion and emotion, impulse and instinct. And Dasharatha? The person who was in full control of his ratha (chariot) - the ten entities namely, the body with the five senses of action and the five senses of knowledge! (Divine Discourse, Apr 4, 1971)Cunoașterea care nu este pusă în practică este ca mâncarea nedigerată.

Dacă în fiecare familie se regăsesc virtuțile ilustrate în Ramayana, Universul va străluci de bucurie și pace! Cu toții știți că Dasaratha a domnit în Ayodhya și a avut patru feciori: Rama, Lakshmana, Bharata și Shatrughna. Ei bine, dacă într-o cetate numită Ayodhya, a existat cândva un domnitor numit Dasharatha și a avut un fiu numit Rama, de ce-am mai celebra nașterea lui Rama acum, în aceste timpuri? Urmăriți povestea un pic mai departe și veți înțelege că Dasharatha n-a fost domnitorul unei țări îndepărtate! Ayodhya înseamnă o cetate de necucerit, în care dușmanii nu pot pătrunde, o fortăreață inabordabilă. Ea reprezintă Spiritul, inima unde sălășluiește Domnul, care este dincolo de tentații, de dușmanii perfizi ai pasiunii și emoției, impulsului și instinctului. Iar Dasharatha? Persoana care a deținut controlul total asupra „carului” său – cele zece entități, adică trupul cu cele cinci simțuri ale acțiunii și cinci simțuri ale cunoașterii (Discursul Avatarului, 4 aprilie 1971)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org
Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

Centrul de greutate al acestei zile se află în domeniul conlucrării inspirate, al datoriilor asumate, al echilibrului între MINTE și INIMĂ, manifestat în relația de cuplu, în familie, acolo unde firile diferite trebuie să găsească „limba comună”, coexistența pașnică și conlucrarea armonioasă.

Este o zi minunată pentru a exprima inspirația artistică, creativitatea, înțelegerea profundă a lucrurilor.

Vulnerabilitate: stomacul, rinichii şi nervii. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXSâmbătă, 24 martie 2018

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri;

Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei (Pomenirea morților)

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfântul-cuvios-zaharia-118184.html

Cuviosul părintele nostru Artemon s-a născut şi a crescut în ţinutul Seleuciei şi anume în cetatea cu acelaşi nume. Când fericitul Pavel, apostolul, a ajuns în Seleucia, nu a mai fost cu putinţă ca lumina să mai rămână sub obroc, ci el a pus pe Artemon păstor şi învăţător al poporului. Acesta, povăţuind turma sa în chip frumos şi bineplăcut lui Dumnezeu, a ajuns liman de izbăvire pentru toţi cei ce se găseau în nevoi: purtător de grijă de văduve, de orfani şi de săraci şi doctor al sufletelor şi al trupurilor. În felul acesta bine petrecând şi-a săvârşit viaţa în adânci bătrâneţi.

Tot astăzi, facem pomenirea Sfântului Mucenic Artemon, preot din Laodiceea; a Sfântului Cuvios Zaharia din Sketis (Egipt); a Sfinţilor opt mucenici din Cezareea Palestinei; a Sfântului Cuvios Martin Tebeul; a Sfântului Sfinţitului Mucenic Partenie, patriarhul Constantinopolului.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.


Alexandra Dogaru
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu