duminică, 25 martie 2018

GANDUL ZILEI, 26 martie 2018

PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂ

 

Luni, 26 martie 2018

The basic quality of devotion is the yearning for realising oneness with the Divine.

Everybody has to pass through the adversities of life. It is the nature of pravritti (outward path). There is another aspect to life - nivritti (inward path). A child goes to its mother and says, "I am hungry." The mother who follows just the outward path says, "Child, go and eat food. Your hunger will be satiated." This is the pravritti dharma. But the mother who treads the inward path does not merely say so. She would advise the child as to what type of food to eat, when and how to eat too. The mother who follows nivritti path advices you to eat such food which will bestow you with good health. One may have desires, but they should be under limit. They should be based on truth and righteousness. Do not eat whatever you get. Do not speak whatever comes to your mind. Speak only after proper enquiry. The Ramayana teaches the pravritti and nivritti aspects of life in a beautiful manner. There is no morality higher than what is depicted in it. The Ramayana should be the subject of our parayana (worship). (Divine Discourse, Apr 11, 2003)Calitatea de bază a devoțiunii este dorul nestins de a deveni Una cu Dumnezeu.

Orice om trebuie să treacă prin vitregiile vieții. Acest lucru este în natura căii exterioare. Însă viața are și o latură interioară. Copilașul merge la mama și spune „Mi-e foame!”. Mama care urmează doar calea exterioară spune: „Copile, du-te și mănâncă – și n-o să-ți mai fie foame!”. Acesta este modul de soluționare exterioară. Însă mama care urmează calea interioară nu va spune numai atât. Ea își va sfătui copilul cu privire la tipul de hrană pe care să-l consume și, de asemenea, când și cum să mănânce. Mama care urmează calea interioară vă sfătuiește să mâncați alimente care vă conferă o sănătate viguroasă. Omul poate avea dorințe, dar trebuie să și le limiteze. Dorințele sale trebuie să se bazeze pe adevăr și dreptate. Nu mâncați tot ce vă cade sub mână! Nu spuneți tot ce vă trece prin minte! Vorbiți numai după ce cugetați cum se cuvine! Ramayana vă învață aspectele vieții exterioare și interioare într-un mod minunat. Nu există moralitate mai înaltă decât ceea ce ne înfățișează Ramayana. Ramayana trebuie să fie obiectul venerației noastre. (Discursul Avatarului, 11 aprilie 2003)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

La acest început de săptămână, ne vom concentra atenţia asupra muncii temeinice, riguroase, care nu neglijează niciun aspect. Suntem solicitați la maximum, iar răsplata financiară va fi pe măsura efortului depus. Cine va fugi de munca grea sau se va considera „pedepsit”, în loc să găsească bucurie și mulțumire în muncă, va irosi din resursele comune cuplului, asocierilor.

Vulnerabilitate: dinţii şi circulaţia. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXLuni, 26 martie 2018

Odovania praznicului Bunei Vestiri

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil;

Sf. Mucenic Montanus preotul şi soţia sa Maxima; Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/soborul-sfântului-arhanghel-gavriil-118221.html
Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună Fecioarei Maria; el este cel care a vestit „taina cea din veac ascunsă”; el este vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Sfântul Gavriil este unul dintre cei şapte îngeri de mare sfat care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu. El s-a înfăţişat şi lui Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, mai înainte de a se arăta Fecioarei Maria. El este trâmbiţa ce aduce veştile cele bune ale lui Dumnezeu.

Potrivit unor Sfinţi Părinţi, tot Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea buna şi Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, cum că vor naşte o fată, pe Maica Domnului. Se mărturiseşte că tot el este cel care l-a însoţit pe Moise, în pustie, atunci când dreptul a scris Cartea Facerii. Tot el este cel mai de seamă dintre toate cetele îngereşti, el stând lângă Tronul lui Dumnezeu şi ducând omului cele mai mari vesti dumnezeieşti.

Tot astăzi, facem pomenirea Sfinţilor Mucenici Montanus preotul şi Maxima, soţia lui; a Sfinţilor 26 de Mucenici care au pătimit în Goţia; a Sfinţilor Mucenici Codrat, Teodosie, Emanuil si alţi 40, din părţile Răsăritului; a Sfântului Preacuvios Ştefan Mărturisitorul, egumen al Mânăstirii Triglia, din Bitinia; a Sfântului Sfinţit Mucenic Irineu din Srem; a Sfântului Cuvios Malhu; a Sfântului Cuvios Vasile cel Nou.Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.Alexandra Dogaru
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu