marți, 20 martie 2018

MINILECTURĂ - Scara Sfântului Ioan
UȘOR, UȘOR , URCÂND SPRE CULMI!
Scara Sfântului Ioan

Treptele Scării (după traducerea N. Corneanu) sunt următoarele:

Despre lepădarea de lume
Despre neîmpătimire, adică neîntristare
Despre înstrăinare
Despre ascultare
Despre pocăință
Despre amintirea de moarte
Despre bucuria plânsului
Despre nemâniere și blândețe
Despre ținerea de minte a răului
Despre grăirea de rău
Despre limbuție și tăcere
Despre minciună
Despre trândăvie
Despre preaiubitul și vicleanul stăpân care este stomacul
Despre puritate și înfrânare
Despre iubirea de arginți
Despre sărăcia alergătoare către cer
Despre nesimțire (scil. indolență, insensibilitate)
Despre somn și rugăciune și despre cântarea de psalmi în comun
Despre privegherea trupească și duhovnicească
Despre nebărbăteasca temere
Despre slava deșartă
Despre mândrie și blasfemie
Despre blândețe, simplitate, nerăutate și viclenie
Despre minunata smerenie
Despre deosebirea gândurilor (discernământul). Recapitularea pe scurt a celor XXVI cuvinte anterioare.
Despre isihia (liniștea) trupului și sufletului
Despre sfânta și fericita rugăciune
Despre liberarea de patimi (apathia), despre desăvârșire și despre învierea sufletului
Despre legătura celor trei virtuți, adică credința, nădejdea și dragostea.PAINEA VIETII - Sfantul Ioan din KronstadtÎn locul pomului vietii ne-a dat pâinea vietii; în locul roadelor pomului cunoasterii binelui si a raului ne-a dat pâinea care da viata. Atunci s-a spus: „nici sa va atingeti de el, ca muriti” (Facerea 3, 3), acum ni se spune: „Cine manânca din pâinea aceasta viu va fi în veci” (Ioan 6, 51, 58). Atunci Adam si Eva i-au dat crezare ispititorului si au murit; acum, dimpotriva, dam crezare cuvintelor Domnului vietii: „acesta este Trupul Meu, acesta este sângele Meu” (Matei 26, 26, 28; Marcu 14, 22, 24) si ne umplem de viata. Ne ridicam prin caderea de altadata. Am cazut neavând încredere în Dumnezeu, prin neascultare (necredinta), ne-am ridicat prin ascultarea credintei. Atunci am cazut la întelegere cu diavolul împotriva lui Dumnezeu, unindu-ne cu el, înselatorul, spre moartea noastra; acum ne înt elegem din toata inima cu Adevarul Însusi, cu Dumnezeu-Mântuitorul si ne unim cu El, cu inima curata, spre viata noastra, spre pace, spre bucurie. „O, înfricosata Taina! O, buna mila lui Dumnezeu! Cum eu, fiind tina, ma împartasesc cu Dumnezeiescul Trup si Sânge si ma fac fara stricaciune” (Canonul Sfintei Împartasiri, Tropar, Cântarea a 8-a).Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 419.
Sursa: Pr. Alexandru Stanciulescu BardaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu