joi, 29 martie 2018

GANDUL ZILEI, 28-29 martie 2018
PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂ


Joi, 29 martie 2018

Do not contemplate on death; it is just an incident in life. Contemplate on God, who is the master of all life.

Jesus instilled great faith in people who lived during his lifetime. One of those fishermen was named by Jesus as Peter. He developed intense love and faith towards Jesus. From then on, all the fishermen regularly used to take Jesus out on their fishing expeditions and after their return in the evening, Jesus used to expound spiritual matters to them. When Peter’s father passed away, his mother was filled with sorrow, but Jesus consoled her by telling, “Death is but a dress of life. Wherefore do you shed tears? Death is like changing one’s dress. Therefore stop grieving. These physical bodies come and go, so do not waste your thought on these ephemeral things. The indweller (dehi) who lives inside this body is the true Divinity! Anyone with a physical body cannot escape vicissitudes of life. Without hardships no one can exist. Death follows birth and with the same certainty misery follows happiness!” (Divine Discourse, Dec 25, 2002)Nu contemplați asupra morții, pentru că moartea este doar o întâmplare a vieții. Contemplați asupra lui Dumnezeu, care este stăpânul întregii vieți.

Iisus a sădit o mare credință în oamenii care au trăit în vremea Sa. Pe unul dintre acei pescari Iisus l-a numit Petru. Acesta a nutrit o iubire intensă pentru Iisus. De atunci încolo, toți pescarii obișnuiau să-L ia pe Iisus cu ei în ieșirile pe mare, la pescuit, iar seara, la întoarcere, Iisus le vorbea despre subiecte spirituale. Când a murit tatăl lui Petru, mama era copleșită de tristețe, însă Iisus a consolat-o spunându-i „Moartea este doar un veșmânt al vieții. De ce jelești? Moartea este ca și cum ți-ai schimba haina. Așadar, nu mai plânge! Aceste corpuri fizice apar și dispar, deci nu-ți irosi gândurile cu aceste lucruri trecătoare. Cel ce locuiește în corpul fizic este chiar Dumnezeu! Nimeni care are un corp fizic nu poate scăpa de vitregiile vieții. Nimeni nu poate exista fără a trece prin greutăți. Moartea vine după viață și, la fel de sigur, nefericirea urmează după fericire!” (Discursul Avatarului, 25 decembrie 2002)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

Ziua curentă are o configurație numerologică simetrică, în care numărul comunicării, al socialului, al relaționării este punctul de echilibru în orice formă de asociere.

În aspectele pozitive, partenerii își sublimează realizările comune în virtuozitate, expertiză, iubire de Dumnezeu, înaltă și inspirată înțelegere a relației om-Dumnezeu.

În aspectele de umbră ale zilei, nuanța karmică a legăturilor ne-legiuite (netrecute prin Legea Divină și omenească) va aduce trădarea sub toate formele ei și cu paleta de resentimente pe care le generează.

Vulnerabilitate: glandele şi nervii. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXJoi, 29 martie 2018

Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Marcu, episcopul Aretuselor, şi Chiril diaconul; Sfinţii Mucenici Iona şi Varahisie

http://basilica.ro/cooperare-benefica-intre-familie-coala-si-biserica-in-domeniul-educatiei-105503.html
Cuviosul Marcu a dărâmat multe temple ale idolilor în vremea împăratului Constantin cel Mare şi a zidit biserici în locul lor. Păgânii din Aretusa, încurajaţi de poruncile împăratului Iulian Apostatul (361-363) împotriva creştinilor, au dorit să se răzbune pe Episcopul Marcu, deoarece acesta le distrusese templele idoleşti. Marcu a fugit din calea lor, însă aflând cum sunt chinuiţi creştinii pentru dânsul, s-a întors în cetate şi a înfruntat cu bărbăţie toate chinurile. Văzând curajul cu care el a îndurat chinurile, mulţi păgâni s-au convertit la creştinism.Sfântul Mucenic Chiril

Păgânii din vremea lui Iulian Apostatul l-au supus la torturi până la moarte şi pe diaconul Chiril din Iliopolis (Fenicia), tot pentru faptul că a distrus câteva temple ale idolilor. Tot astfel au pătimit şi preoţii, femeile şi fecioarele din cetăţile Ascalon şi Gaza (sud-vestul Palestinei).

Sfinţii Mucenici Iona şi Varahisie şi cei împreună cu dânşii († 327) au pătimit în Persia în vremea regelui Sapur al II-lea (310-381). Lăsându-şi mănăstirea, s-au dus în cetatea Varavol unde se aflau întemniţaţi sfinţii mucenici Zapidan, Lazăr, Marufan, Narsin, Ilie, Marin, Aviv, Sivedin şi Sava şi i-au îmbărbătat în pătimirea lor pentru Mântuitorul Hristos. Iona şi Varahisie au fost prinşi şi judecaţi de mai marii preoţilor persani, pentru că nu au jertfit soarelui. Sfinţii au fost supuşi la chinuri până la moarte, primind cununa muceniciei şi cei aflaţi în închisoare

Tot în această zi, facem pomenirea Sfântului Cuvios Eustaţiu, episcopul Chiului Bitiniei; a Sfinţilor Apostoli Sosten, Apolo, Chifa si Epafrodit; a Sfântului Diadoh, episcopul Foticeii, în Epir.Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

-----------------------------------------------


Miercuri, 28 martie 2018

True education is that which bestows on one the wealth of morality, spirituality and character.

Start with this first lesson, from the spiritual primer. Do not merely boast that you have mastered the Bhagavad Gita, having read it a hundred times over, and learnt by rote all the slokas with all the commentaries so far written upon them. Among all the millions who were taught the Gita, Arjuna alone had the Vishwarupa Darshana, the vision that this Universe is but a partial manifestation of His immeasurable glory; why is it that these great pandits had no such experience? Realisation of that reality can come only to the aspirant who deserves it. Arjuna had reached the highest stage of surrender when the teaching started and during the process, he had unexcelled ekagrata or concentration. No wonder he was blessed. Unless you possess the same degree of surrender, the same yearning and the same concentration, how can you expect the result that Arjuna attained? (Divine Discourse, Mar 16, 1966)Adevărata educație este aceea care îi conferă omului bogăția moralității, spiritualității și caracterului.

Începeți cu această primă lecție din abecedarul spiritual. Nu ajunge să considerați că stăpâniți Bhagavad Gita, după ce ați citit-o de o sută de ori și ați învățat pe de rost toate slokas cu toate comentariile scrise despre acestea, până în prezent. Dintre milioanele de oameni care ne-au învățat Gita, numai Arjuna a avut Vishwarupa Darshana, viziunea că acest Univers este doar o manifestare parțială a gloriei Divine de necuprins; oare de ce marii învățați (pandits) nu au trăit această experiență? Realizarea acelei realități i se poate întâmpla doar aspirantului care merită un asemenea lucru. Arjuna atinsese cel mai înalt stadiu de a se încredința lui Dumnezeu când a început să-i învețe pe ceilalți, iar în cursul acestui proces, avea o concentrare neasemuită. Nu este de mirare că a fost binecuvântat! Dacă nu aveți acest grad de a vă încredința lui Dumnezeu, această dorință și această concentrare, cum puteți aștepta rezultatul atins de Arjuna? (Discursul Avatarului, 16 martie 1966)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.orgAlexandra Dogaru
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu