miercuri, 24 iunie 2020

ADRIAN MUNTEANU - SONETOTERAPIE 101 - 110 - text și interpretarea autorului -
SONETOTERAPIE 101
-text și interpretarea autorului-


ABRUPT ATAC

experiment 1


~*~

Abrupt atac arípă amuţită
Amorfe-accente aspru amputate
Adăpostesc apusuri amânate

Având alături arma aţintită

Afinităţi adesea admirate
Aur ascund alica aţipită
Acea arcadă amplu alungită
Ardea alcoave-acerb asediate.

Atent ascult aceeaşi abordare
A acoladei axului astral
Amurgurile asfințesc altare

Actinii-albastre au ajuns aval
Adevereşte-ardenta alternare
Acord adus aproape abisal


~*~
("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006, modificat)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 102
-text și interpretarea autorului-DE N-AŞ PRIMI UN TRUP


~*~

De n-aş primi un trup şi-o nouă viaţă,
Aş vrea să fiu un gnom suit pe creste,
O salamandră-n flăcările-agreste,
Un silf vioi ce-n valuri se răsfaţă.

Mai mult ca toate, peste toate-aceste,
M-aş căuta în marea de verdeaţă,
O nereidă s-o privesc în faţă
Printre luceferi, ca într-o poveste.

De m-ar iubi cu apriga-i candoare,
Am strânge-n pumni seminţele de har,
Am căuta în sărutări răcoare

Şi-n posedări desăvârşit vlăstar.
Aş da orice, şi clipa care moare,
Să pot zidi, pentru noi doi, altar.


~*~
("Femeie!, Sonete 5, Minerva, 2009)

ADRIAN MUNTEANU 
SONETOTERAPIE 103
-text și interpretarea autorului-
SĂ FIU FIINȚA

~*~


În casa mea rămân cât îmi e datul,
La geam cu flori din galbene ponoare.
Mi-am zis că-n jur e veşnic sărbătoare
Şi n-am ieşit măcar să-mi ştiu umblatul.

În camera de-a-ntregul răbdătoare
M-am răsucit atât cât ţine patul
Şi am păşit de-a lungul şi de-a latul
Atâţia ani câţi mi s-au dat sub soare.

N-am înţeles cine mi-a scris venirea
Nici cine sunt şi n-am ştiut s-ascult
De se aude-n pieptul meu iubirea.

Poate acum, când am ajuns adult,
Să nu fiu robul, lestul sau uimirea,
Să fiu Fiinţa şi nimic mai mult.

~*~
("Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 104
-text și interpretarea autorului-


DE-AI FI UIMIREA


~*~


De-ai fi uimirea-n iarbă răvăşită,

Te-aş strânge-n pumn, ca roua din câmpie

Şi ţi-aş întinde pâinea aurie
Şi sarea caznei între noi sfinţită.

De-ai fi suavul puf de păpădie,
Covor ţesut din liniştea smerită,
Când ziua cade-n brume năruită,
Te-aş aşeza pe-un duh de poezie.

Dar nu-mi rămâi grădină fără roade,
Nici sterp ţinut pe care nu-l ating.
Te ţin în plasa vastelor năvoade

Şi patimi dulci tăcut pe mâini te ling
În prăvălirea clipelor iscoade,
Să-ţi pot sorbi fiinţa, să te-nving.


~*~
("Tăcerea clipei, Sonete 1", Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 105
-un sonet pe zi - 28 iunie 2020
-text și interpretarea autorului-


CE ARE EA MAI MULT


~*~

Ce are ea mai mult decât o alta,
De nu scânteia ce-a-mplinit izvodul?
Ochii veghează din înalturi podul
Sprâncenelor, sculptate-n nori cu dalta,

Sâni ca hulubi ce sparg trufaș năvodul
Pe mal însufleţit din prea înalta
Lucrare-a mâinii poposind în halta
Plăcerilor de a supune rodul.

Roua de crin i-a licărit pe frunte,
Buzele strâng râvniri ce mă răpun,
Picioarele, ca marmura din munte,

Sfinţesc himera focului nebun,
Iar gura ei avidă e o punte
Pe care-o sorb, păcatul să-mi supun.

~*~

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 106
-un sonet pe zi - 29 iunie 2020
-text și interpretarea autorului-


Braşov - traversând vecia


~*~


Să nu mai văd cum trupu-ţi se prelinge
Printre coline, sărutând amiaza
Şi din înalturi asfinţeşte raza
Ce-n tihna crucii din altar învinge?

Să nu mai simt cum ne-mpresoară oaza
Pădurilor şi umbra lor atinge
Bătrânul Şchei când peste uliţi ninge
De se opreşte-n neştiuturi fraza?

Vom adăsta mereu în toamna blândă,
Cu truda-n sânge, depănând poveşti;
Pe Tâmpa duhuri se aştern la pândă

Să ducă-n taina cerurilor veşti.
Ce simplu spun: mi-eşti drag! Ne-am pus osândă
Să traversăm vecia în caleşti.


~*~
("Ferestre în cetate, Sonete 4", Arania, 2008)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 107
-un sonet pe zi - 30 iunie 2020
-text și interpretarea autorului-


FOC ȘI APĂ


~*~


Din vreascuri adunate cu migală
Se naşte Leul Verde, începutul.
Crengi ude strâng. Acesta-i tot avutul,
Dar nu sporeşte flacăra vitală.

Veghez un ram. Cu el îmi ferec scutul
Încrederii în curgerea domoală,
Dar alt potop vigoarea lui o spală.
Din fibre moi înlătur tandru lutul.

Atunci abia porneşte să se-mbine
Văpaia ce s-o apăr n-am ştiut
Şi Leul Roşu, fremătând prin mine,

În taină urcă. Schele au căzut.
Se logodeşte Focul din destine
Cu Apa Vieţii, şipot nenăscut.

~*~
(2004 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 108
-un sonet pe zi - 1 iulie 2020
- text și interpretarea autorului -


IUBESC OMUL


~*~


De-aş fi întreg, n-aş sfâșia delfinii
Din marea agitată a fiinţei,
Nu aș rămâne-n cercul neputinţei,
N-aş pune vămi spre patria luminii,

N-aş sufoca miracolul seminţei,
Nu m-aş vedea în dansul de erinii,
N-aş cultiva pe-ascunse stânci actinii,
Ca să-mi devore pajiştea voinţei.

N-aş căuta prin iarba-naltă gnomul
Care-mi ucide cerbul săgetat,
Din rădăcini îmi prăvăleşte pomul

Şi-mi lasă-n trup ecoul ferecat.
Nu-mi îndrăgesc făptura, iubesc Omul,
Cel inocent și din vecii creat.


~*~
(2004 - sonet nepublicat în volum)
ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 109
-text și interpretarea autorului-


CÂND AM ÎMPINS PE NEGÂNDITE UŞA


antisonet 1
 *

Când am împins pe negândite uşa
Ce a scâncit prelung şi fără clanţă
Am auzit din casă o romanţă.
Lângă uluci a apărut mătuşa.

Unchiaşul, cel ce fuse ordonanţă,
Clipeşte hâtru, scormonind cenuşa.
Stă într-un colţ întunecos păpuşa,
Dar amănuntul n-are importanță.

Rostesc: hello, cum o mai duci bătrâne?
- Ce să mai fac? Genunchiul m-a durut!
Pe-un dinte strâmb un geamăt îi rămâne.

Mătuşa spune: e un prefăcut.
- Ia spune-mi drept - o-ntreb - că nu se pune:
Câte-un drăguț mai ai la aşternut?


~*~
("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 110
-text și interpretarea autorului-

STĂPÂN MĂ CRED


~*~


Stăpân mă cred pe tainele naturii
Când rup o creangă sau strivesc o floare,
Când gâza-n palma-nţepenită moare,
Când storc un fruct  în cerul fad al gurii.

Dar n-aş putea s-aduc o zi cu soare,
Să schimb în ger răsufletul căldurii
Şi-n labirint tocmirile nervurii
Înşerpuite-n frunza călătoare,

Să poruncesc vulcanului să tacă,
Să fiu din hoţ un bun samaritean,
Sălbatic vânt în blând zefir să treacă,

Cutremurul să-l fac domol alean
N-aş reuşi. Vigoarea zilei pleacă.
Un rege nu-s. Sunt doar mărunt curtean.


~*~
("Tăcerea clipei, Sonete 1", Arania, 2005)
ADRIAN MUNTEANU
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu