marți, 9 iunie 2020

Melania RUSU CARAGIOIU & Ligya Diaconescu - „TALANTUL SCRIITORULUI...”
„TALANTUL SCRIITORULUI ROMÂN DE PRETUTINDENI”

Autor Ligya Diaconescu,
Editura „Olimpias”, Galați, 2019

 Cu bucurie, fiind în Canada, mi-a sosit prin bunăvoința Domnișoarei Doctor Andrada- Victoria Diaconescu, Antologia „Talantul Scriitorului Romnân de Pretutindeni”. Domnia sa, în timpul liber, lucrează sub mâna mamei, scriitoarea, poeta, Directoarea Festivității noastre dragi „Limba Noastră cea Română”, Doamna Ligya Diaconescu.

 Domnișoara Doctor Andrada lucrează pentru probleme de secretariat, pentru Revista STARPRESS România, Canada, USA. Este un volum mare de muncă, lucrându-se în același timp cu multe zeci de autori-creatori, tipografie, prezență la lansări de carte= Antologii. Participă la multe Simpozioane însoțind-o pe Doamna Ligia Diaconescu și la zilele de înmânare sau de primire a unor premii. Adaug, felicitând-o și pe Domnișoara Doctor Andrada pentru distincțiile primite.

 Întrucât Doamna Ligya Diaconescu este și pictor de icoane și mult donator pentru mănăstiri, din timp se mai alocă și vizitării mănăstirilor și participării la unele serbări religioase care au loc în incinta lăcașurilor sfinte și mai nou și la lucrările desfășurate de un cenaclu de arte, pictură, fondat de curând tot de Doamna Ligya Diaconescu. Este deci necesar un mare cuantum de energie tinerească, dar Domnișoara Andrada sacrifică această energie și timp pentru aceste cauze sociale, notorii.

 După ce am mulțumit pentru faptul de a mă găsi în posesia acestei Antologii, mă gândesc la noi, românii de pretutindeni. Conjunctura urmărilor celui de al doilea război mondial asupra României a avut și încă are urmări de o mare diversitate și trăire istorică.

 În genele noastre iliro-traco-getice există poezia vieții, o mare mobilitate spirituală și dragostea de glie și a tot ce ține de aceasta, credință, limbă, neam, tradiție. NIci un român nu a plecat, părăsind glia sfântă, uitând de locul în care s-a născut. Dorind și reușind să se întoarcă, aducând în bagajul său influența altor culturi, fonduri spre a-și construi un cuib arătos, mapa bine garnisită cu diplome și calificări și o viziune mai spiritualizată despre viață. Această viziune este aceea pe care a luat-o cu sine plecând de acasă, dar a îmbunătățit-o cu acel rafinament al speculațiilor de toată natura, speculații- flashuri de inteligență, în sensul bun al cuvântului și care îl ajută pe un individ de a trăi mai ușor, de a munci mai rațional și mai eficient și de fapt, tot ce ne dorim și tot ce știm în acest sens.

 Niciodată nu au sosit atât de „dense” în pagină, Antologiile, precum aceasta de față, foarte mulți scriitori dorind să prindă un loc, dat faptul că se stabilise de la început un anumit număr de pagini. S-a recurs la varianta micșorării literei de tipar și iată-ne ajunși a ne vedea prezenți, noi, cei admiși (se știu criteriile), în această, carte a valorosului nostru talant”.

 Și m-am întrebat de ce, oare? Răspunsul nu trebuia așteptat, fiindcă fiecare scriitor are o inspirație, un duh propriu, o conversație proprie cu muzele, iar talantul, precum cel biblic, presupune ce facem noi cu acest imens dar, cum în primim, cum îl ținem, cum îl creștem ca pe un lăstar și cum din rămurelele lui împărtășim și altora. Iată de ce este atât de important să vedem în această antologie – ad hoc – ce amprentă a pus fiecare pe comoara, pe talantul său.

 Toțì autorii din această Antologie sunt cunoscuți în lumea literelor, fiecare fiind stăpânul propriului său Pegas, cu panașul respectiv. Dar cum ar fi un mare păcat de a nu lărgi aria cunoașterii talantului fiecăruia din cei incluși și în acest volum și de data aceasta, am scris cu multă aplecare câteva rânduri esnțiale din care se desprinde doar talantul din acest moment, nu îngropat, ci foarte grăitor, al fiecărui autor, doar unul din mulțimea de talanți ale celor de față.

 La lecturarea acelor mici rânduri, scrise de mine, talantul cuprins în articolul scriitoruli respectiv, răsare cu irizația lui stelară. Și pentrucă nu sunt atât de multe exemplare din Antologia aceasta, câți doritori sunt de a o cunoaște, această scurtă penelare a mea incită pe cei cărora le-a fost semnalată această prezentare, de a căuta din nou opera scriitorului ales, spre a completa mica mea informație, citind, iar mult, din autorul respectiv, dorind să mai afle alt și alt talant.

 Materialul de față este pentru mine foarte necesar în ocaziile de lansare a Antologiilor- culegeri magistrale, care rămân valabile întotdeauna de aci înainte și sunt mereu binevenite. Mi-a venit ideea, de data aceasta să încep întâi prezentarea creațiilor scriitorilor prozatori. Proza fiind o gândire poetică mai amănunțită și mai la îndemâna noastră decât poezia, în sensul că este mai curgătoare, mai explicită și mult mai încărcată de noțiuni culturalizatoare, autorul inserând multe divagații, care ne îmbogățesc în același timp și cunoștințele.

 Vorbind eu mult, aci, spre lauda scrierilor în proză, vă rog să vă amintiți și despre genialitatea poeziei și de sentimentele adânci care ne învăluie citind o poezie. Faptul că am început cu prezentarea celei de a doua părți a Antologiei „PROZA”, este pentru mine mai practic și am să vă mărturisesc, de ce…

 În viață am învătat mereu, uneori din ceeace experimentam, alteori din cele auzite sau citite Și legat de cazul de față am aplicat zicala, Rezolvă mai întâi partea dificilă a unei probleme”. Profesorul meu de la disciplina, Organizarea muncii”, Dr. Ioan Martin, pentru noi, Moș Martin”, repeta acest sfat la începutul fiecărui curs. Și avea de ce, fiindcă organizarea muncii este cheia succesului, rezultatul muncii efectuate. Repeta mereu argumentele, multe, între care energia fizică și psihică a individului, din primele ore ale zilei.

Vă rog să nu credeți că plăcerea mea de a citi întâi creațiile în proză, înseamnă că le consider mai dificile, ci faptul că sunt mult mai dense decât poeziile și sunt pagini întregi, încheiate, care, toate, cer citire migăloasă și îndelungată spre stbilirea exactă a talantului respectiv. Dar mulțumesc prozatorilor din această Antologie pentru uiversalitatea și ineditul subiectelor alese, sau inspirației reușite de moment, pe care dânșii au avut-o.
----------

*MELANIA RUSU CARAGIOIU, Montreal, Canada
„Scrisoare de… suflet”

Longevitatea este un dar, dar în același timp este și o mare de încercări prin care trece persoana în cauză, autoarea. Din 1974 puiblicista, poeta, scriitoarea Melania Rusu Caragioiu scrie mereu. În, Scrisoarea de… suflet”, epistola modernă de față – mesaj electronic – autoarea trimite prietenei sale doar facsimilele răspunsului despre premiul internațional al Revistei, La Pologne”, manuscrisul care a adus acel premiu rămânând ca o dovadă a acestei premieri, la redacția revistei. Este un premiu internațional de la o revistă dintr-o țară socialistă, în acele timpuri, pusă la index, pentru lejerități care nu plăceau comunismului imperios român, orientat ideologic rusofil.

SECȚIUNEA POEZIE

Secțiunea „POEZIE” din acest volum „Antologia Talantul…”, ne aduce în fața ochilor și în suflet un tot, un florilegiu de sentimente, ca un buchet de flori. Dar cum florile au multe culori și multe înfățișări, tot astfel sunt și poeziile noastre pe care vă rugăm să le lecturați cu aceeași pasiune precum ați lecturat și paginile de proză, mai ales că unii sautori excelează atât în poezie cât și în proză.

Vom trece acum la găsirea talantului:

MELANIA RUSU CARAGIOIU, Montreal, Canada.

Pentrucă eu am povestit o întâmplare din viața mea, folosind pentru acel subiect și versul și relatarea în proză, iată că îmi găsesc aci continuarea povestirii prin balada închinată bunicului meu, Moș Porfir Siniteanu – poreclit „Americanu”, despre care deja  am povestit. Din baladă reiese dragostea de vatra străbună a acestui român, care a renunțat împreună cu familia lui la ademenirea de a părăsi pământul străbun. Această învățătură îmi folosește și mie ca nepoată de a păstra în țară apartamentul meu și bucățelele de pământ moștenite.

*

MELANIA RUSU CARAGIOIU,
Montreal, Canada & Timișoara, România

În acest volum: „Antologia, Talantul…”, autoarea Melania Rusu Caragioiu alege din reația sa o pagină de baladă, întâmplare petecută aievea în familia sa. Mobilul acelei balade este dragostea de glie. Bunicul său, un țăran ardelean, dârz, din Zona României plină de iobagi, învecinată cu Pusta Panonică, sub stăpânire austro-ungară, se decide să plece, prin 1907, pentru o perioadă scurtă în America de Nord, pentru a da familiei sale un minim de bani pentru existență. El este captivat de viața nouă și ademenit să emigreze din România. În sufletul lui se dă lupta între dorința înstrăinării și dragostea de glie. În cele din urmă este biruitoare dragostea de locul unde s-a născut, deși fiind asuprit și trăind în crunta sărăcie. Poeta îmbracă haina povestitorului și într-o baladă prinde schițat, secvențe de existență, sentimente și aspectele satului și a oamenilor impilați de jugul monarhiei străine. Tentațiile de a părăsi țara unt mari, mai ales la dorința fiilor și ficelor curioși și doritori de un trai mai bun, dar soața-maica bătrână, îi zice acea picătură de adevăr decisivă pentru horărârea lui de a nu pleca definitiv:, Să-mi stric eu rostul meu, din sat?!!!”: Frază-(vers), care pentru noi vorbește ca o sută de argumente, primul fiind acela de a nu se dezlipi de acel loc niciodată, decât prin moarte, oricâte suferințe ar mai fi de îndurat sub stăpânirea străină. Poeta Melania Rusu Caragioiu mărturisește prin faptul că nu si-a, înstrăinat casa și pământul din România, respectul pentru acel crez al familiei sale, de a nu se deslipi de glie oricât de aurită ar fi altă parte a lumii.

————————————–
Melania RUSU CARAGIOIU
Redactor șef cultural STARPRESS
Montreal, Canada

29 mai 2020
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu