duminică, 17 iulie 2016

Enclavizarea Europei

Enclavizarea Europei


Europenii sunt educaţi în spiritul toleranţei şi al multiculturalismului, acestea fiind valori cu adevărat civilizaţionale, perfect mulate pe exigenţele epocii postmoderniste în care trăim şi adaptate viziunii eurocentriste integratoare.

Numai că arhitecţii multiculturalismului au subestimat forţa motivaţiilor şi pasiunilor identitare ale diferitelor grupuri etno-rasiale, mai ales ale celor care au ajuns pe continentul european relativ recent. Aceste grupuri au venit acum câteva decenii, într-un număr neaşteptat de mare, au întârziat să se asimileze, au profitat de multiculturalism pentru a-şi conserva şi promova propriile tradiţii, s-au concentrat în zone compacte, au creat mici insuliţe identitare (etno-rasiale şi religioase). Astfel, diferitele state europene, spre surprinderea lor, s-au pomenit la un moment dat că au pe intern o populaţie paralelă – deosebită ca religie, cultură şi mod de viaţă –, care îşi revendică tot mai îndrăzneţ drepturile, cere facilităţi suplimentare, solicită teren pentru afirmarea propriei identităţi. Europa a descoperit că diversitatea şi eterogenitatea devine o problemă; iar multiculturalismul funcţionează împotriva europenilor nativi. La modul real, şi istoria demonstrează cu prisosinţă acest fapt, coexistenţa mai multor grupuri identitare în cadrul aceloraşi froniere este frecvent însoţită de animozitate, xenofobie şi chiar conflicte identitare. Am descris în articolele „Schimbarea la faţă a Europei” şi „Europa de mâine a lui Mahomed” că în Europa deja se înregistrează asemenea tendinţe alarmante; mai mult, se produce dislocarea populaţiilor native. Această postare continuă seria relatărilor despre fermentaţia identitară din unele ţări europene, mai cu seamă e vorba despre comunităţile musulmane, care sunt majoritare în rândul migranţilor.   

Aşadar, din cauza tendinţei musulmanilor de a locui compact, odată cu creşterea numărului acestora în Europa se formează insule etno-rasiale şi religioase, ceea ce creează premise serioase pentru apariţia unor conflicte identitare (etno-religioase) şi chiar teritoriale. De exemplu, în oraşul britanic Bradford, cu o populaţie consistentă de imigranţi, integrarea acestora nu s-a produs, în ciuda sau graţie libertăţilor şi drepturilor oferite lor de către autorităţi. Comunităţile etnice din Bradford au preferat să meargă pe calea unei autosegregări, fragmentând oraşul pe falii culturale, etnice, religioase şi sociale [Laqueur, 2007]. La ce a dus această fragmentare şi izolare? La aceea că în 2008 voci din mediul experţilor au declarat că acest oraş poate deveni „o linie de front în ciocnirea globală dintre Occident şi Islam”. În Bradford, unde găsim o importantă comunitate de pakistanezi, iar numărul total al imigranţilor e de aproape 30% şi continuă să crească, există toate condiţiile pentru redeşteptarea nazismului şi Islamismului radical; se şi produc periodic ciocniri violente între identităţile conlocuitoare [1]. 

Şi în alte câteva oraşe din Marea Britanie, zone întregi sunt declarate „zone interzise pentru albi”, acolo poliţia fiind neputincioasă împotriva violenţei, jafului şi autosegregării [2]. 

Li se mai spune „No Go” Zones, fiindcă sunt periculoase pentru albi şi nemusulmani. În Franţa sunt 751 de asemenea zone, numite în mod eufemistic „zone de securitate prioritară” („zones de sécurité prioritaires”), sau „zone urbane sensibile” („zone urbaine sensible”) [3]. 

Unele dintre zonele respective sunt comparate cu „mici state”, deoarece autorităţile (care îşi au reşedinţele în afara acestor zone) nu au putere să influenţeze lucrurile din interiorul lor, acolo funcţionând legile Sharia impuse de liderii majorităţii musulmane. Tot mai mulţi locuitori băştinaşi se arată revoltaţi, invocând până şi pericolul izbucnirii unui război civil etno-rasial într-un viitor nu foarte îndepărtat, în caz că lucrurile vor urma aceeaşi evoluţie [4]. 

Pentru a menţine o pace relativă în mediul migranţilor, guvernul francez este nevoit să pompeze zeci de miliarde de euro în întreţinerea socială a acestora; cheltuielile pentru sprijinul financiar al zonelor populate de migranţi depăşesc semnificativ cheltuielile, bunăoară, pentru ministerele de justiţie sau de interne ale Franţei [5]. 

Evident că un asemenea tratament este vicios şi suburbiile populate de musulmani se pot răscula la cea mai mică reducere a subvenţiilor. Sporirea numărului de imigranţi a schimbat în mod dramatic şi tabloul criminogen în ţările europene. În Londra, majoritatea celor învinuiţi de comiterea crimelor în perioada anilor 2009-2010 au fost negri. Potrivit statisticii, negrii au fost învinuiţi de comiterea a 59% din jafuri, 67% atacuri cu armă, 32% din agresiuni sexuale. O statistică similară raportată la crimele săvârşite de femei arată că femeile de culoare sunt responsabile de comiterea a 58% din atacurile cu armă, 45% din atacurile cu cuţitul, 52% din jafuri [6]. 

Capitala Norvegiei, Oslo, a devenit capitala europeană cu una din cele mai înalte rate a violurilor săvârşite de imigranţii musulmani faţă de femeile norvegiene care au o vestimentaţie tipic occidentală. Culmea „corectitudinii politice” este, în context, părerea profesorului de antropologie Unni Wikan, de altfel şi ea femeie, care a opinat că femeile norvegiene trebuie să fie responsabile de modul în care se îmbracă, pentru a nu arăta prea provocator pentru bărbaţii musulmani; femeile trebuie să ştie să se adapteze la societatea multiculturală (citeşte musulmană) din jurul lor [7].     

În Suedia, în al treilea ca mărime oraş, Malmö, aproape 40% din populaţie o reprezintă imigranţii, majoritatea musulmani. În raioanele populate compact de aceştia se înregistrează cu regularitate acte de vandalism, ciocniri cu poliţia, atacuri armate. Rata criminalităţii este atât de înaltă, încât, potrivit unor estimări, practic fiecare al patrulea locuitor al oraşului a fost victima vreunei infracţiuni pe parcursul anului 2011. Poliţia suedeză este nevoită să însuşească limba arabă şi tradiţiile musulmane pentru a putea comunica eficient cu imigranţii [8]. 

Statistica anilor 1997-2001 arată că peste 40% din toate infracţiunile din Suedia erau comise de imigranţi. În particular, imigranţii şi copiii acestora au comis de cinci ori mai multe crime cu tentă sexuală decât suedezii nativi [9]. 

În Olanda, în cartierele unde majoritatea locuitorilor sunt imigranţi marocani, rata criminalităţii în rândul tineretului a crescut cu 50%; fetele şi femeile fiind şi ele tot mai implicate în activităţi criminale. De remarcat că majoritatea delincvenţilor marocani s-au născut în Olanda, ceea ce arată că ei nu au reuşit să se integreze în societatea olandeză şi confirmă rateul politicilor asimilaţioniste [10].   

 În Belgia, odată cu sporirea numărului migranţilor, s-a schimbat şi comportamentul acestora, datorită formării unor nuclee etnice cu pretenţii revendicative. În Bruxelles există cartiere unde originarii din Africa sunt majoritari şi unde se înregistrează o incidenţă foarte înaltă a delincvenţelor, motiv pentru care unii belgieni îşi numesc capitala ţării mai în glumă, mai în serios „Bronxelles” [11]. 

Străinii constituie 40% din totalul deţinuţilor din închisorile belgiene [12]. 

În Antwerpen, al doilea ca mărime oraş belgian, unde există de mai multe decenii o importantă comunitate evreiască şi unde în ultimul timp e foarte activă organizaţia radicală Liga Arabă Europeană (Arab European League), se înregistrează o creştere a tensiunii interetnice şi religioase; animozităţile dintre musulmani şi evrei degenerează periodic în manifestaţii în masă, iar situaţia generală în oraş e departe de a fi una liniştitoare [13]. 

La fel e şi în unele oraşe din Danemarca. În Odense, de exemplu, oraşul de baştină al scriitorului Hans-Christian Andersen şi al treilea ca mărime din această ţară, musulmanii îi forţează pe danezi să părăsească unele raioane ale urbei. Etnicii danezi sunt ameninţaţi, intimidaţi şi agresaţi fizic, li se creează condiţii insuportabile de trai, pentru a elibera zone care vor fi populate exclusiv de către musulmani [14]. 

La drept vorbind, în prezent întreaga Europă trăieşte un proces de africanizare şi musulmanizare. După spusele preşedintelui Institutului de Religie şi Politică din Rusia, Aleksandr Ignatenko, Europa sa confruntă în prezent cu un proces de „cucerire musulmană”, pe calea expansiunii demografice şi prin intermediul inoculării metodice şi agresive a Islamului în ţările de pe continentul european [15]. 

Iar un alt cercetător rus, psihologul social şi conflictologul Iuri Platonov, afirmă că în prezent Europa trăieşte cea de-a treia mare tentativă de invazie a musulmanilor. Prima tentativă s-a produs în anul 732, la Poitiers (Franţa), în perioada expansiunii Califatului Umayyad; a doua tentativă a fost consumată în 1683, în faţa porţilor Vienei, în perioada expansiunii Imperiului Otoman. A treia, potrivit lui Platonov, se produce astăzi, pe cale demografică, sub genericul instituirii unui „califat global” [Платонов, 2011, p. 70]. Migraţia în ţările europene se transformă în „colonizarea” Europei, susţine Platonov, şi mai devreme sau mai târziu se vor produce mişcări mult mai radicale, de înlocuire şi dislocare a populaţiei băştinaşe europene şi a instituţiilor politice democratice [ibid., p. 80, 82]. Muammar Gaddafi, fostul lider al Libiei, nu ascundea intenţiile sale când, fascinat de ideea hegemoniei Islamului, declarase în 2010: „Sunt semne că Allah ne va dărui o mare victorie a Islamului în Europa, fără sabie, fără arme, fără cuceriri. Noi nu avem nevoie de terorişti; noi nu avem nevoie de bombardamente. Un plus de 50 de milioane de musulmani va transforma Europa într-un continent musulman pe durata a câteva decenii” [16]. 

Statisticile demografice, cum am văzut, vin în susţinerea acestor afirmaţii. Iar drepturile, libertăţile şi politica multiculturalismului au devenit, toate la un loc, „călcâiul lui Ahile” al Europei, deoarece aceste instrumente de revendicare a drepturilor şi afirmare identitară sunt într-o măsură mai mare utilizate de minorităţi, decât de majoritate.

Dorian Furtuna
Citeste mai mult: adev.ro/n3rkyc

Despre autor
A publicat prima carte de etologie umană și psihologie evoluționistă din Republica Moldova – „Homo aggressivus: De ce nu se opresc războaiele și violența” (2015). Este autor al zeci de articole de etologie umană, psihologie evoluționistă și etnopsihologie publicate în mai multe reviste, culegeri şi portaluri din Republica Moldova şi România. A lansat primul blog științific din Republica Moldova, „Instinct și Rațiune”, dedicat comportamentului uman sub aspect evoluționist și social, precum și un blog în limba engleză, „Social Ethology”, în care explică pentru publicul anglofon manifestarea instinctelor umane în societatea contemporană. Este și autorul cărţii „Retorică în faţa morţii”, despre moartea oamenilor celebri, editată în 2007.


Europa şi povara imigraţiei multirasiale


„Europa, conştient sau inconştient, se sinucide. Dacă te duci cu metroul parizian, vezi cum arată Europa de mâine. Majoritatea populaţiei din metrou este de culoare”, declarase în 2010 istoricul Neagu Djuvara[1]. Într-adevăr, imigraţia şi metamorfozele demografice din ultimii ani din Uniunea Europeană îi fac astăzi pe tot mai mulţi cercetători să întrezărească un pericol care fusese practic neglijat în zorii creării proiectului european. Iniţial, regimul liber de circulaţie, comunicarea tot mai strânsă dintre europeni, spaţiul demografic accesibil pentru populare creaseră pentru o bună perioadă de timp impresia că vechile reflexe naţionaliste dispar, stingându-se odată cu ele şi necesitatea permanentei autoafirmări şi revendicări identitare. În paralel, asimilarea imigranţilor din fostele colonii, care nu-şi ascundeau dorinţa de a deveni europeni, părea să fie un proces simplu şi firesc de realizat. În anii 60-70, Europa reprezenta un spaţiu foarte ospitalier în plan demografic, potrivit pentru a fi populat cu imigranţi, deoarece existau destule locuri de muncă şi suficiente oportunităţi pentru asimilare lejeră sau pentru crearea propriilor nuclee etno-culturale. Multiculturalismul părea a fi perfect pentru Europa, bine mulat pe noile concepţii privind coexistenţa etnică, toleranţă, drepturile omului şi celebrarea diversităţii. Nimic nu prevestea criza demografică şi identitară de peste câteva decenii, iar cei care îndrăzneau să atenţioneze asupra unui eventual pericol erau catalogaţi imediat drept rasişti înapoiaţi şi reacţionari şi erau marginalizaţi de mediul politic şi academic. De exemplu, politicianul britanic conservator Enoch Powell, care a rostit în 1968 un celebru discurs, întitulat „Râurile de sânge” („Rivers of Blood”), despre pericolul politicilor de înlesnire a imigraţiei, prin care, în opinia lui Powell, Marea Britanie îşi pregăteşte în mod inconştient suicidul identitar pe termen lung, a fost atunci învinuit de rasism şi i-a fost practic declinată cariera politică şi publică [2]. De parcă oficialii britanici ar fi uitat despre aserţiunea lui Winston Churchill că “amestecul de populaţii… creează nesfârşite probleme”. Aliniindu-se în jurul unor viziuni cvasiutopice şi concentrându-se cu precădere pe dezvoltarea domeniilor economice şi de drept comunitar, fondatorii Uniunii Europene au subestimat aspectul revendicativ al identităţilor etnice, religioase, rasiale şi culturale ale comunităţilor statale şi au subapreciat rolul imigraţiei în balanţa demografică şi în renaşterea etno-naţionalismului şi xenofobiei. Între timp, zeci şi sute de mii de imigranţi din fostele colonii şi din alte ţări ale lumii a treia veneau în Germania, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franţa, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia ş.a., populând periferiile metropolelor acestor state, aclimatizându-se şi concentrându-se în zone distincte. „Complexul vinei”, care pare a fi la europeni un substitut a ceea ce Redyard Kipling cândva numise „povara omului alb”, alături de datoria faţă de cetăţenii săi din colonii, precum şi temerea ţărilor europene de a nu fi acuzate de politici discriminatoare, toate aceste stări le-au determinat să lase porţile larg deschise în faţa avalanşei de imigranţi. În rezultat, profitând de politicile foarte tolerante ale ţărilor UE, imigranţii au avut oportunitatea să obţină facilităţi importante din partea statului-gazdă, printre care permisiunea de a-şi păstra tradiţiile culturale şi libertatea de a menţine contactul cu ţara-mamă. Aceste libertăţi au frânat sau chiar au suprimat procesul de asimilare a imigranţilor, ducând la crearea „insuliţelor” etnice, a diasporelor şi a unor întregi comunităţi de imigranţi în Europa. Odată cu creşterea numerică a noilor veniţi şi pe măsură ce prezenţa străinilor devenea tot mai vizibilă şi mai afirmativă, au început să se accentueze diferenţele izbitoare de fenotip, cultură, educaţie, religie, statut social şi stil de viaţă dintre europeni şi imigranţi, iar asimilarea acestora din urmă devenea şi mai încetinită. În consecinţă, sub presiunea factorilor demografici şi a contactelor interrasiale şi interculturale, reflexele identitare, etnocentrismul şi xenofobia nu aveau cum să nu se facă resimţite. Etologul austriac Irenaus Eibl-Ebesfeldt avertizase cu privire la riscurile neglijării constantelor etologice în relaţiile dintre popoare: „O coexistenţă armonioasă a popoarelor presupune ca fiecare popor să-şi poată rezolva problemele în ţara sa, fără a se simţi ameninţat de alte popoare. Stăpânirea străină, ca şi presiunea exercitată de imigrarea unor indivizi aparţinând unei culturi străine declanşează apărarea” [Eibl-Eibesfeldt, 1975/2009, p. 11]. Totodată, referindu-se la ideologia toleranţei şi la intenţia de a fi „dezvoltată o conştiinţă a umanităţii care să depăşească graniţele grupului“, el a menţionat pe bună dreptate că un asemenea umanism presupune reciprocitate: „Dacă la aceste principii aderă doar unele grupuri, ele s-ar putea astfel autosubmina“ [ibid., p. 346]. În Europa, multiculturalismul şi toleranţa ridicată în rang de religie socială nu a fost reciprocă şi, de facto, sumbinează integritatea ţărilor-gazdă. Europenii au considerat identitatea etnică şi teritorialitatea drept nişte atavisme şi au greşit grav. Aşa cum pe bună dreptate observase filosoful româno-francez Emil Cioran, martor al proceselor identitare din Europa: „Migraţiile, azi, nu se mai fac prin deplasări compacte, ci prin infiltrări succesive: se strecoară, puţin câte puţin, printre “indigenii” prea lipsiţi de vlagă şi prea civilizaţi pentru a se înjosi la ideea unui “teritoriu”” [3]. Imigranţii nu doar au evitat asimilarea, ci şi au început să-şi impună propriile tradiţii şi valori. Încă în anii 1980-1990, când comunităţile imigranţilor statorniciţi în oraşele europene au început să se transforme în fortăreţe etnice, au apărut şi primele ciocniri cu populaţia băştinaşă; cu alte cuvinte, s-a ajuns la situaţia când, potrivit unei expresii inspirate, „demografia a bătut democraţia”, iar confortul şi liniştea europeană au început să fie scuturate din temelii. Aceste semnale însă, la acea etapă, nu au putut clătina standardele impuse de respectarea „corectitudinii politice” care au marcat gândirea şi comportamentul politic în Occident. De aceea, orice declaraţie cu aluzii la pericolul izvorât din imigraţie sau islamizare a fost în continuare apreciată drept una rasistă şi nazistă, autorii respectivelor declaraţii fiind supuşi oprobriului public sau chiar daţi în judecată. Ca şi în cazul lui Powell în 1968, în primii ani ai secolului XXI apelurile la pericolul ce derivă din politicile imigraţioniste au fost aspru sancţionate. Este grăitor în aceast sens cazul preotului catolic Samuel Ozdemir, din Belgia. Acesta a fost acuzat public de incitare la ură rasială, pentru că în 2002 declarase la un post de televiziune următoarele: „Fiecare copil musulman care se naşte în Europa este o bombă cu efect întârziat pentru copiii din Occident. Aceştia din urmă vor fi persecutaţi atunci când vor deveni o minoritate la ei acasă”. În plus, preotul făcuse şi o avertizare privind iminenţa unui război civil în Europa generat de schimbările demografice şi „invazia Islamului” [4]. Câţiva ani mai târziu, vocile celor care au început să semnaleze iminenţa unui pericol de ordin demografic au devenit într-atât de numeroase, încât au schimbat în mod cardinal percepţia publică şi viziunea politică asupra acestor fenomene. Însă realităţile au devansat deja în mod categoric îngrijorările tardive ale elitelor politice şi reconsiderările de ordin identitar. Astăzi se produce o „schimbare la faţă” a Europei şi această schimbare, reală, nu metaforică, nu e cea pe care şi-au dorit-o arhitecţii UE. Nici nu e cea pe care şi-au dorit-o cetăţenii ţărilor europene. Se prevăd fermentaţii identitare curioase în Europa de mâine (precum şi alte regiuni ale lumii) şi nimeni nu poate spune cu siguranţă cum vor trece ţările europene peste aceste noi provocări. O privire de ansamblu asupra acestor fenomene, obiectivă şi neafectată de prejudecăţi, e tocmai ceea ce de ce avem nevoie pentru a înţelege azi ce se poate întâmpla mâine. © Dorian Furtună, etolog Surse bibliografice: 1. Neagu Djuvara: „Vom fi minoritari în ţara noastră” // Adevărul.ro. 8 octombrie 2010 / http://adevarul.ro/news/societate/neagu-djuvara-vom-minoritari-tara-noastra-1_50aec9647c42d5a663a06692/index.html 2. „Rivers of Blood” speech // http://en.wikipedia.org/wiki/Rivers_of_Blood_speech 3. Marea înlocuire a populațiilor – impactul imigrației islamice în Europa // Bogdan Calehari. În Linie Dreaptă. 17 iunie 2013 / http://inliniedreapta.net/marea-inlocuire-a-populatiilor-impactul-imigratiei-islamice-in-europa/ 4. Father Samuel // http://en.wikipedia.org/wiki/Father_Samuel • Eibl-Eibesfeldt I. Agresivitatea umană. Ed. a 2-a. Bucureşti. Editura Trei. 2009. 390 p. / traducere: Vasile Dem. Zamfirescu, după: Eibl-Eibesfeldt I. “Krieg Und Frieden Aus Der Sicht Der Verhaltensforschung”. Piper Verlag GmbH. 1975. 315 p.
Vezi mai mult: http://dorianfurtuna.com/identitate/europa-si-povara-imigratiei-multirasiale
Copyright © Dorian Furtuna
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu