sâmbătă, 16 iulie 2016

Poeme de pavel rătundeanu-ferghete






C-AŞA A GRĂIT PROROCUL(POEM)


Motto:"Fericirea este armonia 
dintre ceea ce gândeşti,
ceea ce spui,
şi ceea ce faci."(GANDHI).


În fiecare zi aparte melodie preferată
în ceea ce scriu cu vogă,cu artă,
în ceea ce scriu pe cont propriu 
în lupta dreaptă pe cale de cămile 
înfruntând fata mogana 
provocată la luptă sa înceteze furtuna,
să liniştească marea cu valuri răscolind hăuri ,răscolind furtuna,
(în lucru potrivit de om potrivit , lucru sfânt,lucru bine făcut 
chiar dintr-un început 
cu orânduială , cu disciplină  
din întuneric s-a făcut lumină 
şi pentru curat şi luminat 
şi apa s-a despărțit de uscat 
aur strecurat )
şi înhămând cu binele zilele bonus de viață
mânat de gândul şi împăcat de gândul 
că e la modă,e la modă şi bla,bla,eccetera, eccetera,primăvară în hazna tuturora :
dragoste şi dor sfințit de om potrivit,
de om din popor pe măsură şi croială , 
a lucrurilor,
că-i la modă şi se poartă cu vogă 
căutându-se viața instruită, educată,
viața plină de conştiință
prin şcoala de dincolo de şcoală 
câştiigându-se ştiință în alchimie 
duh de adevăr şi simetrie 
arându-se glie întru cânt -sinfonie de ciocârlie 
ridicându-se arghezic bijutier 
şi pe lângă Iisus Hristos corăbier 
pentru a ascuți fierul cu fier
iubire pentru ceilalți 
indiferent că-s frumoşi,urâți, voinicoşi,slăbănogi,scunzi şi înalți,
c-aşa a grăit prorocul:
adevărat,adevărat,vă spun vouă,
că omul potrivit la locul potrivit
e măsură la lucruri şi-n timpul potrivit 
şi cu fierul la cald, modelat pe nicovală
va croi o viață prosperă,
o viață uşoară, nouă,
şi el va fi om nou,
între eroi va fi un erou
şi fără a mai fi pe suprafața pământului vre-un război,
că trebuie omul s-ajungă să-nvingă păcatul 
şi-n vântul sferic prielnic pragmatic
să îmbrace-n lumină pământul,
să-mbrace-n lumină divină
fața edenică de rodnică grădină cu stupină.




*****


AUR ÎNTRU NETRISTEȚE(POEM)


Prin viu grai de picior de Rai şi gură de plai
şi prin tot ce scriu cu lumină argint viu 
pe cont propriu original național
şi punctual-tradițional colosal 
evident ca expresie duh de adevăr 
savant în simetrie de viață,de conştiință 
şi de ştiință a zilei care se cunoaşte dinainte de pâine fierbinte,
se cunoaşte încă de dimineață 
mai cu talent nativ 
("talent înăscut "de" scriitor luminos")ceeativ şi perspectiv fară a pregeta a fi inventiv
întru drept de înviere cu drept de-a fi candidat la fiericire,
bun până la refuz,până la superlativ
în rost de popor cu dragoste,pace şi dor
(scriu despre tot ce mă venerează,despre tot ce la noi ca popor mă entuziasmează 
şi până la lacrimi cu lucru bine făcut 
din obârşie,din a luminii început,
mă emoționează, 
dar mai fac şi o paranteză,că mă enervează
cei care zic şi se prefac a nu ne cunoaşte
în griji,bătăi de cap şi culori de nelinişte
şi chipurile nu ne ştiu ca prestigiu,ca argint viu, 
nu ne şiu de nume,nu ne ştiu de culme,
nu ne ştiu de hărnicie,
nu ne ştiu de dulce minune de înțelepciune în lume,
de duh de adevăr şi viața-n simetrie
deşi asta reclamă şi e o mare ruşine,
că nu-i ştiu pe români ca pâine , 
ca acoperământ şi sânge pentru cel care ereditar către noi şi după noi vine de carți până marți ca frate între frați în Carpați 
şi de joi mai înapoi vine
echo-sănătos şi luminos în mâine).
Eu pentru'că scriu ceea ce scriu,cum scriu, pe cont propriu argint viu,că sunt cela ce sunt 
în carne, cu oase,cu nervi,cu sânge,că legea-i lege şi pentru praf şi pulbere,e soare,ploaie şi vânt pe pământ, 
e cuvânt ce mi-l întrup cu neamul şi țara-n cânt, 
e roadă de grădină rodită-n stupină lumină din lumină
şi pentru'că scriu la curți de dragoste şi dor
cu hram de neam şi-n numele sfânt de Rai ce-l am culme de popor 
şi cu nume-renume -iarbă verde de-acasă şi-n lume cum se simte,trăieşte cu cele sfinte,
cum se aude,vede şi spune:ROMÂNIA PÂINII, ROMÂNIA ÎNȚELEPCIUNII 
ŞI ROMÂNIA PĂCII,ROMÂNIA COROLĂ NESTRIVITĂ A LUMII,
COROLĂ DE DULCE MINUNE A LUMINII,
în care pentru'că am dat cu subsemnatul
şi am scris cu de tipar CUVÂNTUL,
am scris cu lumina de foc,
lumină din lumină neascunsă sub obroc, pentru'că mi-am scris şi-mi scriu cântul
pe cont propriu pe cale de cămile arigint viu
că nu-s mămăligă şi strig disperat la fata morgana
să-nlăture sfânt din cale e om toridul , nisipul, furtuna ,
înhămându-mi cu binele zilele bonus de viață
şi conştiință dragoste cu rost de popor la curți de dor , că poți fi erou între eroi şi fără socio-umane erori,fără război
(s-a conconchis că-s proscris în aiest paradis
cu nume de renume,de culme ROMÂNIA CARE-N CÂNTEC CU LIA-CIOCÂRLIA ÎŞI ARĂ ,SEAMĂNĂ ŞI RECOLTEAZĂ GLIA).
S-a conchis că din pântecele mamei sunt menit 
şi chiar şi pe frunte mi scris 
câte amărăciuni am de dus eu pentru scris aici pe pământ,
dar în suferință cu viața precară,ca Iisus,
ca cel mai iubit dintre pământeni,dar răstignit,
ca om potrivit la locul potrivit sfințit 
să fiu o primăvară,un apărător de neam şi țară cu nimb şi aura în folosul tuturora, 
că s-a conchis şi s-a încrustat de strămoşi 
pe roboj în luminat şi curat,că-s poet 
şi ca om de curaj din Sâmpetru-Almaş-Sălaj,îmi mere jolj,
ca-nflorirea de pom pentru rod,
că-s om,din fericire cu drept la înviere,
fără simbrie în slujbă universalului norod 
şi , ca alții o grămadă , parcă-s ieşit pachet, concret,din ladă,
ieştit mire gătat de nuntă din "laudă" ,iubire din zestre sfântă,
din lauda acestor zări albastre ale noastre mioritice 
cu liturghie de pace şi pârgă-n spice 
pentru lumea-ntreagă,întru pace şi pâine- Acoperământ al Maicii lui Hristos- tras în mâine pentru cel care vine 
cu principii biblice morale întru frumusețe 
şi întru aur de netristețe,
întru folos Mesie a Iubirii ,
 întru luminos de pace şi pâine a omenirii .

 

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE











Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu