joi, 14 iulie 2016

Fiicei mele - To my daughter

Căutare de sine/Search for self – To my daughter Ioana***


I WEEP IN THE  TRESHOLD OF NIGHT

(To my daughter Ioana)In the garden of my soul

a singing bird made her nest.It has something of prayer,

of call,

in her dialogue

with jasmine,

with wind,

with thought…She laid her blue egg

in the false golden orbit,

and her song cleared

like my sight

after the first rain of tears.***


PLÂNG ÎN PRAG DE SEARĂ

                                         (Fiicei mele Ioana)în grădina sufletul meu

şi-a făcut cuib o pasăre cântătoare.Are ceva de rugăciune,

de chemare,

în dialogul ei

cu iasomia,

cu vântul,

cu gândul…Şi-a depus oul albastru

în orbita de aur fals,

şi cântul ei s-a limpezit

ca privirea mea

după prima ploaie de lacrimi.***


SEARCH FOR SELF

     

The memory is mimosa pudica

today it opens with abnegation,

tomorrow is emptied by senses.

At each touching

man hauls inside

searching for self

in the first trace on clay

kept in palm by God.

Kneeling conceited,

at his feet:

the earthling ***CĂUTARE DE SINEMemoria e mimoza pudica

Azi se deschide cu dăruire,

mâine e golită de sensuri.

La fiecare atingere

omul se strânge-n sine

căutându-se

în prima urmă din lutul

ţinut în palmă de Dumnezeu.

La picioarele lui,

îngenunchind umil,

pământescul.Mariana GurzaTraducere de George ANCALa mulți ani, draga mea!13 iulie 2016
Sursa:

http://www.marianagurza.ro/blog/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu