duminică, 26 ianuarie 2020

Melania Rusu Caragioiu - OMAGIU CENTENARULUI ROMÂNIEI MARI
OMAGIU CENTENARULUI  ROMÂNIEI  MARI,
    Prin prezentarea cărții ,,PATRIE, CREDINȚĂ, REGĂSIRE”, de Ionel Marin, într-un  cadrul festiv la Cenaclul ,,Mihai Eminescu”-Montreal
                              de  Melania Rusu Caragioiu (scriitor)

Mult Stimate Maestre, Scriitor, Ionel Marin,
   În  sufletul nostru, noi poeții din Canada,  pe care  ați avut bunăvoința de a ne publica într-un medalion și mereu, în Revista Domniei voatre,, Bogdania”,  avem o mare încredere în  discernământul Dumneavoastră și simțim căldura de care avem nevoie fiecare dintre noi spre a ne afirma în dorința noastră de a dezvălui ceeace simțim.
 Primind eu această carte ,,Patrie, Credință, Regăsire” pe internet, după ce mi-am îmbogățit sufletul  citind din cele scrise acolo, voi difuza acest mesaj valoros. M-a impresionat  și numărul mare de citate=argumente și arta literară a autorului de a exprima aceste convingeri,  Pentrucă și eu am lucrat în  cercetare literară la Biblioteca Județeană  Timiș din  Timișoara în perioada 1974-1988, știu ce dificilă este  găsirea fiecărui element care să susțină ideea pe care voim să o evidențiem.
 Dau aci din Cartea Dumneavoastră citate, greu de găsit, care se potrivesc momentului actual al trăirii noastre de azi.
Aceste citate sunt adevărate definiții  filtrate întâi prin suflet apoi devenite o definiție.  Filozoful Vasile Conta, spune: ,,A fi patriot înseamnă a fi cinstit, a avea conștiința curată, o inteligență vie, a avea un arbitraj filozofic cu compatrioții tăi, în fine, un criteriu  din care să reiasă principiul că viața ta aparține tuturor și că tu nu ești decât un luptător într-un război care tinde spre fericirea și gloria țării tale” .
Și un alt citat al  scriitorului  poet și om politic, Barbu Stefănescu Delavrancea, un citat foarte valabil pentru zilele noastre: ,,Patria este înlăuntrul nostru și o ducem cu noi peste mări și țări”-  Am găsit în această carte Iubirea= Patria,  Credința și Speranța= capitolul ,,Regăsire”, deci cele trei principii creștine din credința noastră strămoșească, ce au călăuzit și apărat mereu poporul nostru  în existența sa zbuciumată.
În pasaje de mare accent patriotic sunt enumerate  și prezentate documentat obiectivele care susțin  ființa neamului nostru : PATRIE, CREDINȚĂ, REGĂSIRE
Dau mai jos principalele deziderate, care de fapt constitue baza acestor sfinte principii, ele fiind definite prin chiar titlul capitolului respectiv, grăind  elocvent ca deschidere a textului la care se referă:
,,Și noi locului ne ținem, Cum am fost așa rămânem…”( capitolul 1). ,,Dreptul la viață, libertate, fericire”, (c.3). ,,Problema patriotismului în epoca actuală”,( c.5).  ,,100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România” , (c.11). ,,Anul 2018, an omagial al unității de credință ș neam și An Comemorativ al făuritorilor MARII UNIRI din 1918, în Patruarhia Română”, (c.13). ,,Tratatul de la Viena și atrocitățile comise de autoritățile hortiste”, (c.14). ,,Despre Patrie, Credință și Cultură”, (c.18). ,,Limba  română-comoara de aur a sufletului românesc, speranța noastră spre unificarea românilor în hotarele străbune”, (c.20), ,,Școala-Templu al cunoașterii și educației”, (c. 24). ,,Regina Maria- exemplu  strălucit de patriotism și dăruire pentru neamul româțnesc”, (c.20).
Dacă ne gândim  la importanța  acestor trepte din viața și lupta  poporului nostru le putem considera ca o cartă după care -  geniul  poporului român ajutat de credința sa în ,,Patrie, Credință și Regăsire”- s-a condus în mileniile sale de existență.
În cartea autorului sunt prezentați marii patrioți , marile personalități care au marcat treptele de ascensiune ale neamului nostru, apărând integritatea teritoriului  României, totul fiind punctat într-un mod enciclopedic, într-un medalion, rolul  ilustru al fiecăruia dintre aceștia. ACEȘTIA, scris pe firmament cu majuscule,  sunt nenumărați, dar principiile tuturor sunt grăite- făcând o sinteză, prin   ceeace ne-au lăsat Mihai Viteazul,  Constantin Brâncoveanu, Mircea Eliade, Mihai Eminescu, Regina Maria, Nicolae Iorga,  Valeriu N. Cotea, oenolog,  Gheorghe Buzatu, istoric,  Gheorghe Pastia, militar deținător al celor mai înalte decorații de merit primite la Oituz  și totodată edil donator,   care avea deviza ,, Nimic pentru mine, totul pentru  neam și cultură”. Lista continuă cu Aurel Vlaicu, Panaite Mazilu, Victor Frunză, poet și istoric  literar, enciclopedist, George Enescu, Adrian Păunescu, Grigore Vieru, Constantin Brâncuși, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Ion Șt. Bazgan, inventator- aplicarea sonicității în foraj,

Această înșiruire a  acestor mari personalități care au punctat cerul României cu prezența lor activă, de a da tot ce aveau mai de preț, științei, culturii și existenței noastre ca țară, neam și limbă, constitue o adevărată lecție civică de înscris în fiecare suflet de român, o lecție educativă și pentru cei tineri, Un mesaj copleșitor în graiul său documentat și fiebinte de a-l convinge pe cititor de a avea întotdeauna , în fața sa datoria către neam, limbă și glia astrăbună, așa cum au făcut și fac acești înaintași ai neamului în trecut și în  prezentul care îi evocă mereu în actualitate.
Credința, unitatea de credință a neamului nostru joacă un mare rol, datând  de la începutul anilor 76 d.H., când Sfântul  Apostol Andrei a poposit pe aceste meleaguri în Dobrogea,  creștinând pe primii locuitori ai acestui plai. Biserica a fost liantul care a ținut strâns laolaltă poporul român și trebuie să recunoaștem: patriotismul neamului a fost alimentat  și de acea dragoste insuflată de a fi alături de fratele tău la bine și la rău. Biserica a fost mereu alături de popor. Ei i se datorește unitatea acestui neam, speranța și râvna spre mai bine, pășind în pace și credință, Cinului religios i se  datorește
și apariția  primei cărți tipărite la noi, în 1544, Cathechismul luteran de la Sibiu,  tipărit cu litere latine,(exemplar pierdut), urmat în timp de Evangheliarul slavo-român , al  lui Filip Moldoveanul, Sibiu,1551-1553, apoi Tetraveganghelul  de la Brașov, al Diaconului Coresi 1560-1561, tipărit cu litere chirilice, tradus în  limba română la Scheii Brașovului, de către  Coresi,  ajutat fiind de un grup de preoți români, dând la iveală prima  carte tipărită în limba română la noi. Să nu uităm nici de unele școli bisericești, existente pentru mireni și laici.
 Cartea scriitorului Ionel Marin : ,,Patrie, Credință, Regăsire”, am spune  purtătoare de eseuri sacre, subliniind informații din toate zonele științei și culturii române, este un îndemn – manifest adresat nouă spre a ne îndemna și alimenta conștiința în regăsirea încrederii, patriotismului, credinței și împărtășirii acestor deziderate importante umane, caracteristice unui popor  în menținerea unității  și a culturii sale, atât de strălucită.  Citind această carte și împărtășind-o colegilor mei din Montreal, - Cenaclul ,, Mihai Eminescu”  și cititorilor, simt acel îndemn de a fi mereu alături de frații mei români în strădania menținerii unității neamului,  a prosperării sale,  neuitând nici o clipă faptul că suntem fii acestei glii, a  istoriei sale milenare, nemuritoare . Nu ne rămâne decât să le cinstim și să le împărtășim cu generozitate, spre știință și altor popoare,  spre a nu fi uitate, contribuțiile noastre - și  ca interes și ca util mondial - și dându-le tuturor  și ca  un bun exemplu al realizărilor pe care poporul nostru pașnic le-a creat  în pace, pentru noi și pentru binele tuturor.


Montreal, octombrie, 2018

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu