duminică, 9 ianuarie 2022

alexandru stanciulescu barda - MINILECTURĂ cu GÂND DE SEARĂ..., DOAR O VORBĂ....! (10/Ian/2022 - 19/Ian/2022)

 PASARILE AGERE

Sfantul Ioan din Kronstadt

 

 

Pasarile care traiesc sub cerul liber sunt istete si prevazatoare si nu se dau prinse. Când unele ca acestea vad pe careva apropiindu-se de ele cu gândul de a le înhata, tâsnesc îndata în sus, daca se afla pe pamânt, si în felul acesta scapa. Si crestinul trebuie sa fie ager si prevazator sa nu-si lase prins sufletul de vânatorul cel nevazut. Sufletul este ca si pasarea cerului; diavolul este vânatorul cel rau, care cauta sa prinda suflete. Asa cum pasarea cerului, avântându-se în zbor spre cele înalte, scapa de vânator, si noi, când ne vedem dusmanul – pe diavolul care ne vrea sufletul luat în captivitate, prin fel de fel de momeli pamântesti –, trebuie sa ne desprindem îndata de acestea, sa nu ne lasam prinsi de ele nici o clipa, sa zburam cu gândul catre cele înalte, la Iisus Hristos Domnul si Mântuitorul nostru, pentru ca în acest chip sa scapam mai lesne de cursele vânatorului.

 

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 96.

 

 

N U N T A

Sfantul Nicolae Velimirovici

 

 

Nunta este simbol al nuntii celei duhovnicesti, cununia sufletului cu Hristos, prin dragostea sufletului catre El. Mireasa a lui Hristos sunt sufletele credinciosilor. Biserica cea nepatata este, de asemenea, Mireasa a Lui. Astfel, sufletul care nu se încununeaza cu dragostea lui Hristos se cununa cu patimile cele pamântesti si cu demonii. Vaduva simbolizeaza propriul suflet plin de întristare, despartit de Hristos – Mirele Cel Ceresc –, si lipsirea de dragostea Lui.

 

Sfantul Nicolae Velimirovici, Simboluri si semne, traducere de Gheorghita Ciocioi, Ed. Sophia, Bucuresti, 2009, p. 66.

 

 

BATAILE INIMII

Sfantul Ioan din Kronstadt

 

 

Tine minte ca în timp ce te rogi, Domnul se face aidoma noua, asemenea chipului nostru celui dintru început si ca raspunde fiecarui cuvânt al nostru, fiecarei batai a inimii.

 

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 426.
DESPRE POCĂINŢĂ (IX)

Arhim. Zaharia de la Essex

 

 

Cu alte cuvinte, tânguirea noastră purcede dintr-o conştientizare a sărăciei noastre şi ia chipul plânsului duhovnicesc. Plânsul este un dar de la Dumnezeu care ne uneşte toate puterile sufleteşti şi ne înalţă la măsura poruncilor dumnezeieşti, care ne cer să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul, cu întreaga noastră fiinţă. Şi încercând să plinim poruncile, ne dăm seama că nu noi suntem cei care le păzim, ci mai degrabă Dumnezeu ne păzeşte prin poruncile Lui şi reînnoieşte chipul Său în noi.

 

In rai, Adam a trăit la măsura poruncilor dumnezeieşti, dar numai atâta vreme cât a făcut ascultare şi nu a mâncat din pomul cunoaşterii binelui şi răului. A fost dăruit de Dumnezeu cu însăşi suflarea Sa şi s-a bucurat de multă ocrotire, pentru că era adânc înrădăcinat în tot binele. Dar prin neascultare a pierdut toată această binecuvântare. Insă Dumnezeu, în nespusa Lui milostivire, a sădit un alt pom – nu în rai, ci în inima omului – şi acest pom trebuie ţinut în viaţă de „izvoarele de apă ce se coboară din ochii omului” (Ps. 118, 136). Or, aceste izvoare de lacrimi nu sunt altceva decât darul plânsului duhovnicesc, rana inimii, cea mai înaltă expresie a pocăinţei. Căci atunci când omul primeşte de bunăvoie această rană în inima lui, el află vindecare; fiinţa lui îşi redobândeşte întregia şi în felul acesta izbuteşte să împlinească poruncile lui Dumnezeu atât cât îi stă în putinţă. Potrivit Părintelui Sofronie, omul, deşi nu poate niciodată să împlinească desăvârşit poruncile lui Dumnezeu, poate totuşi să sporească în împlinirea lor şi astfel să afle tămăduire.

 

(Arhim. Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4), Editura Basilica, Bucuresti, 2014)

 

 

RAIUL DE AICI

Parintele Paisie Olaru

 

 

Într-o zi, admirând batrânul Parinte Paisie frumusetile muntilor si codrilor singuratici de la Sihla, a zis catre ucenicii sai, suspinând din inima: Tare ma tem sa nu ramânem numai cu raiul acesta de aici si sa-l pierdem pe celalalt, din pricina lenevirii noastre!

 

Parintele Paisie Olaru, Parintele Paisie duhovnicul, traducere de editie ingrijita de Arhimandrit Ioanichie Balan, Ed. Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Iasi, 1993, p. 35.

 

 

 

SFASIEREA CERULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

 

 

Cerul acesta senin si pasnic, fara seaman de frumos, presarat cu stele, ne va înfatisa odata o priveliste înspaimântatoare si aceasta se va întâmpla înainte de aratarea lui Hristos pe cer. O, pacatosilor, cautati sa învatati zilnic din privelistea cerului, atâta timp cât mai puteti învata. „Soarele se va întuneca si luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cadea din cer” (Matei 24, 29).

 

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 254.

 DESPRE POCĂINŢĂ(VIII)

Arhim. Zaharia de la Essex

 

 

Apostolul îi ceartă pentru că au căzut în aceeaşi înşelare ca şi strămoşul nostru Adam, care a vrut să împărăţească fără Dumnezeu, vădind în felul acesta, în mod indirect, însemnătatea darului sărăciei duhovniceşti. In cartea sa Vom vedea pe Dumnezeu precum este, Părintele Sofronie descrie acest dar după cum urmează:

 

“Acel cuvânt al Psalmului 33 s-a adeverit şi în cazul meu, şi nu o dată: «Săracul acesta a strigat, şi Domnul au auzit pre dânsul»... «Temeţi-vă de Dom­nul… că nu este lipsă celor ce se tem de Dânsul.» De departe nu este o fericire a se vedea «sărac», a conştientiza propria orbire. Nespus de dureros şi înfricoşat lucru este a-ţi auzi osândirea la moarte pentru că eşti aşa cum eşti. Însă în ochii Ziditorului meu – sunt fericit anume pentru această cunoaştere a propriei mele sărăcii (cf. Matei 5, 3). Această viziune duhovnicească ţine de faptul că ni s-a descoperit «împărăţia cerurilor». Eu trebuie să văd pe Hristos «precum este», pentru a mă cumpăni faţă de El, şi din această comparaţie să îmi simt propria «neasemănare» – urâciune. Eu nu mă pot cunoaşte pe mine însumi dacă nu se afla înaintea mea Sfânt Chipul Său. Puternică îmi era, şi încă îmi mai este, respingerea faţă de sine-mi. Insă tocmai din această groază s-a născut înlăuntrul meu o rugăciune de o anumită deznădejde care mă afundă într-o mare de lacrimi. Eu nu vedeam atunci nicio cale spre vindecarea mea; îmi părea că urâciunea-mi nu se poate preschimba întru asemănarea frumuseţii Lui.»

 

(Arhim. Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4), Editura Basilica, Bucuresti, 2014)

 

OAIA RATACITA

Sfantul Tihon din Zadonsk

 

 

Vezi ca o mioara care s-a ratacit de turma ei alearga, zbiara si le cauta pe celelalte, pâna când iarasi le gaseste. Asemenea i se cuvine sa faca si crestinului aceluia care din nevrednicie si neascultare s-a departat de turma oilor lui Hristos: sa caute, sa ceara, sa bata si sa plânga, pâna când se va alatura acestora din nou; si dimpreuna cu David sa-I ceara Lui, rugându-se staruitor: „Ratacit-am ca o oaie pierduta, cauta pe robul Tau” (Psalmul 118, 176). Se departeaza de turma lui Hristos tot nelegiuitul, desfrânatul, preacurvarul, tâlharul, furul, spertarul, camatarul, necajitorul, vicleanul, clevetitorul, betivul, iubitorul de placeri trupesti, vorbitorul de rau, mâniosul si altii asemenea lor; fiecare dintre acestia este o oaie pierduta, care s-a ratacit de turma lui Hristos. Caci oile lui Hristos asculta de glasul Lui, dupa cum El Însusi zice noua: „Oile Mele asculta de glasul Meu” (Ioan 10, 3). Si chiar de socotesc unii ca aceia ca se gasesc si ei în turma Mântuitorului, prin firea lor sunt straini de aceasta si vor ramâne straini de Hristos Însusi si de viata vesnica pâna când nu se vor întoarce cu adevarat, unindu-se cu turma Lui. Întâmplarea si cugetarea aceasta te povatuieste sa te cercetezi pe tine, cautând daca nu cumva, din nepasare, te-ai ratacit si tu de turma lui Hristos. Si daca vei zari în constiinta ta aceasta pustiire, nu zabovi sa te întorci prin pocainta, lacrimi si suspine, pâna când mai este înca vreme si mai sunt deschise portile binecuvântatului salas al oilor lui Hristos, în care intram prin pocainta si credinta cea adevarata.

 

Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 133DESPRE POCĂINŢĂ(VII)

Arhim. Zaharia de la Essex

 

 

Părintele Sofronie spunea că pocăinţa nu are sfârşit atâta vreme cât vedem în noi chiar şi cea mai mică umbră, pentru că Dumnezeu este lumină şi noi trebuie sa devenim la fel de transparenţi ca şi El.

 

„Cu cât mai mult văd pe Dumnezeu“, spune Părintele Sofronie, „cu atât mai înflăcărată mi se face pocăinţa, căci cu atât mai limpede îmi conştientizez nevrednicia înaintea Lui.”

 

Când ne pocăim, ne întoarcem cu toată fiinţa către Dumnezeu, deşi suntem copleşiţi de durere. La început du­rerea aceasta este amară, căci purtăm în noi rănile păcatului, dar odată ce ni se tămăduiesc rănile, pocăinţa devine dulce. Un sfânt spunea că mierea este dulce limbii, dar dacă limba are vreo rană, în loc să simtă dulceaţă, va simţi durere. La fel se întâmplă şi cu pocăinţa. Când ne vedem propria sărăcie, ne tânguim din pricina ei până când tânguirea noastră se preface în lacrimi de iubire pentru acest minunat Dumnezeu al nostru.

 

După cum spuneam, niciodată nu ajungem să ne pocăim îndeajuns pentru felul în care ne vedem pe noi înşine în lumina împărăţiei Cerurilor; din aceeaşi pricină nici nu putem să-I mulţumim lui Dumnezeu îndeajuns. Părintele Sofronie adevereşte că orice formă de mulţumire de sine este o înşelare care paralizează sufletul. Sfântul Pavel îi mustra pe Corinteni cu cuvintele:

 

„Şi ce ai, pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te făleşti, ca şi cum nu l-ai fi primit? Iată, sunteţi sătui; iată, v-aţi îmbogăţit; fără de noi aţi domnit, şi măcar de aţi domni, ca şi noi să domnim împreună cu voi” (1 Cor. 4, 7-8).

 

(Arhim. Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4), Editura Basilica, Bucuresti, 2014)

 

 

 

ARBORII CRESTELOR

Parintele Ilie Cleopa

 

 

Daca pe crestele cele înalte ale muntilor vedem arbori vajnici si puternici care prea adesea cu furtuni si vânturi napraznice se lupta si pururea de primejdia rasturnarii si a doborârii sunt amenintati si de la acestia cu gândirea noastra la cei ce se afla pe culmea stapânirii si a dregatoriilor veacului de acum sa ne întoarcem si de furtunile si valurile tulburarilor care îi lupta pururea pe cei din dregatorii sa ne aducem aminte. Sa gândim apoi câta osteneala si grija au ei în viata si cât de putina le este lor linistea si alinarea pe acest pamânt. Daca la acestea vom cugeta, apoi multa adeverire vom gasi în cuvintele Scripturii care a zis ca: „Mai buna este pâinea cu sare în casa saracului cu liniste, decât punerea înainte a bucatelor cu multa tulburare în casele împaratilor” (Pilde 15 , 17; 17, 1). Acestea întelegând, pururea de dregatorie si ranguri vom fugi si pe calea linistii si a saraciei totdeauna vom alerga.

 

Parintele Ilie Cleopa, Opt cuvinte despre minunile lui Dumnezeu din zidiri, Ed. Episcopiei Romanului si Husilor, Roman, 1996, cap. cap. 4: Minunile lui Dumnezeu din lumea arborilor , p. 38-48.DESPRE POCĂINŢĂ(VI)

Arhim. Zaharia de la Essex

 

 

O minunată definiţie a pocăinţei o aflăm în Epistola Sfântului Iacov. Iată ce zice Apostolul:

 

„Lepădând toată spurcăciunea şi prisosinţa răutăţii, primiţi cu blândeţe cuvântul sădit în voi, care poate să mântuiască sufletele voastre“ (Iacov 1, 21).

 

Din cuvintele Apostolului înţelegem că pocăinţa presupune o întoarcere la ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit la început: pocăindu-ne, primim încă o dată „suflarea de viaţă” a Domnului, tocmai acea suflare prin care omul a fost zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Când spunem că omul a fost zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, înţelegem prin aceasta că a fost făcut după chipul şi asemănarea energiilor dumnezeieşti: a iubirii, a harului şi a înţelepciunii Lui. Dar ca să putem primi „suflarea de viaţă”, Cuvântul sădit înlăuntrul nostru, şi să devenim părtaşi ai energiilor dumnezeieşti, trebuie mai întâi să ne curăţim, lepădând toată răutatea şi alungând din sufletul nostru tot ceea ce este străin de Dumnezeu.

 

Ori de câte ori omul primeşte acest Cuvânt, ceva prinde viaţă înlăuntrul lui şi darul cel dintâi, primit în clipa zidirii lui, se reînnoieşte. Omul îşi dă seama de toată urâciunea sa şi înţelege că, lipsindu-se de harul lui Dumnezeu, el se aseamănă dobitoacelor fără de minte; atunci începe în el lucrarea pocăinţei. Cu alte cuvinte, omul poate să ajungă la adevărata dragoste a lui Hristos; tot atunci creşte în noi şi dorinţa arzătoare de a-L cunoaşte şi mai deplin. A tânji după Ziditorul nostru este o trăire mai degrabă în plan ontologic, decât în plan sufletesc, psihologic. Prin urmare, se cuvine ca şi vederea noastră să sufere o prefacere ontologică, aşa încât să nu ne mai comparăm cu semenii noştri, ci să ne vedem pe noi înşine în lumina Ziditorului nostru. Şi precum Dumnezeu întrupat are o îndoită fire, la fel şi omul trebuie să capete o îndoită fire: el trebuie să dobândească firea dumnezeiască a Ziditorului său, nu ca esenţă, căci aceasta îi este proprie numai lui Dumnezeu, ci ca energii. Şi când începe să trăiască în chip ontologic, omul îşi dă seama că pocăinţa nu are hotar.

 

(Arhim. Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4), Editura Basilica, Bucuresti, 2014)

 

 

 

Dacă tu ai ales lumea, nebun ești tu!

Schiarhimandrit Ioachim Parr

 

 

Haideti acum sa luam situatia din Rusia contemporana. Cred ca ati ghicit ca eu nu sunt rus… Dar, uneori, unui strain ii este mai usor sa inteleaga despre oamenii si cultura unei tari straine ceea ce oamenilor insisi le este greu sa inteleaga, intrucat ei se ciocnesc de aceste lucruri extrem de des. Asadar, cand ma uit la viata Bisericii din Rusia, pe de o parte uimeste prin frumusetea ei, dar, pe de alta parte, vad tineretul vostru care nici macar nu stie ca Biserica exista si, ceea ce este mai rau, ii este indiferent daca Biserica exista sau nu. De ce? Cauza este aceeasi care este si in tara noastra, in America. Noi nu sprijinim credinta si sistemul de valori al Bisericii apostolice. Noi ne-am insusit valorile culturale, sociale si spirituale ale lumii decazute in care traim. Ingaduiti-mi sa va dau un mic exemplu.

 

Am avut o intalnire cu un preot. Cand intalnirea s-a terminat, preotul a inceput sa-si scoata rasa, dulama si crucea. Eu m-am mirat si am intrebat:

– Ce faci?

– Cum ce? a raspuns el. Plec.

Eu zic:

– Da, stiu, dar ce faci?

– O, a zambit el! Acum nu este sigur sa merg in acest chip pe strada. Exista oameni care urasc Biserica. Exista oameni care la prima vedere pot ataca chiar si un preot.

Zic eu:

– Slava lui Dumnezeu! Imbraca-imbraca totul inapoi! Biserica se cladeste pe sangele mucenicilor!

El raspunde:

– Ce, esti nebun?

– Nu stiu, raspund eu, care dintre noi este nebun. Daca tu ai ales lumea, nebun esti tu.

Ce vad oamenii cand ne intalnesc pe noi? Ce vedem noi insine?

 

Schiarhimandrit Ioachim Parr, Convorbiri pe pământ rusesc, Editura Egumenita, 2015)

 

 

 

CARAMIDA

Sfantul Teofan Zavoratul

 

 

Trebuie sa tinem piept vapaii patimilor cu vapaia focului dumnezeiesc. Pâna când nu este arsa, caramida este farâmicioasa si moale, iar dupa ce petrece în foc si se coace acolo, se face stavila în calea focului si a apei.

 

Sfantul Teofan Zavoratul, Psaltire sau cugetari evlavioase si rugaciuni, traducere de Adrian Tanasescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 127DESPRE POCĂINŢĂ (V)

Arhim. Zaharia de la Essex

 

 Şi chemarea lui Hristos la pocăinţă nu a rămas fără răspuns: chiar mai înainte ca Domnul să învie din morţi, tâlharul cel bun s-a pocăit pe cruce. El s-a întors la Dumnezeu şi spre deosebire de Adam a ales să se smerească pe sine şi de aceea Domnul l-a luat cu Sine în rai chiar în ziua aceea. Astfel, Dumnezeu ne arată că tot cel ce vrea să se înalţe împreună cu El trebuie să cuteze mai întâi să se pogoare, căci aceasta este adevărata cale, pe care El însuşi a străbătut-o, slobozindu-ne din legăturile păcatului şi ale morţii. Tot omul care L-a întâlnit pe Dumnezeu, atât înainte cât şi după întruparea lui Hristos – fie că I-a auzit cuvântul, fie că I-a văzut slava, fie că a primit şi numai o descoperire negativă sub forma conştientizării adâncimii căderii sale – a fost îmboldit spre pocăinţă. Iar în ziua Cincizecimii, imediat după pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Petru a început a glăsui, propovăduind Evanghelia lui Hristos, cea a pocăinţei spre iertarea păcatelor.

 

(Arhim. Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4), Editura Basilica, Bucuresti, 2014)

 

 

NEINCHIPUIT DE FRUMOSI

Sfantul Ioan din Kronstadt

 

 

În veacul ce va sa fie, fericirea noastra va odrasli din uimirea de a-i vedea dintr-o data pe Sfinti, pe îngerii Domnului, neînchipuit de frumosi, strânsi în miriade de cete, alcatuite perfect, în ordinea ierarhiilor ceresti; din uimirea de a vedea sfintii, pe oamenii lui Dumnezeu buni si simpli, din toate veacurile, prooroci, apostoli si pe toti ceilalti, dar mai cu seama din uimirea de a sta în fata lui Dumnezeu, contemplându-L în lumina cea neapropiata, mirati fiind si de propria noastra iluminare launtrica, simtind fericirea absoluta, neîntunecata de nici un pacat, de nici o spaima, grija sau întristare.

 

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 425.
KILOMETRAJUL FERICIRII

Sfantul Ioan din Kronstadt

 

 

Toti iubim viata, ne zbatem pentru a ne-o face fericita, în realitate însa ne-o irosim în patimi. De ce? Deoarece cautam viata acolo unde nu e de gasit.

 

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 210

 


CREDINCIOSIA MIRESEI

Sfantul Tihon din Zadonsk

 

 

Vezi ori auzi ca o sotie cinstita si credincioasa pe nimeni altul nu iubeste decât pe barbatul ei si nimanui nu se straduieste a-i face pe plac decât lui. De la însotirea cea trupeasca, îndreapta-ti mintea spre cea duhovniceasca, în care crestinii s-au logodit prin credinta cu Mirele Ceresc, Hristos Domnul. Despre aceasta Sfântul Pavel le vorbeste astfel credinciosilor din Corint: „V-am logodit unui singur Barbat, ca sa va înfatisez lui Hristos fecioara neprihanita” (2 Corinteni 11, 2). Cugeta dar cum trebuie crestinii sa-si pazeasca dragostea pentru Mirele lor cel Ceresc! Cugeta cum se cuvine sa se departeze de iubirea necurata a acestei lumi, sa se alipeasca numai de Hristos, sa-I fie Lui bineplacuti, ascultatori si vrednici de a fi îndragiti, sa plineasca sfânta Sa voie si sa nu iubeasca pe nimeni afara de El si pentru El, daca voiesc Lui sa-I ramâna credinciosi! Trufia, iubirea de slava, de placeri trupesti si de argint, precum si celelalte pofte ale acestei lumi sunt întocmai ca o curva, de care crestinul îsi alipeste sufletul iubind cinstirea, slava, argintul, aurul, placerea si celelalte împatimiri si Îl paraseste astfel pe Hristos, Mirele cel nemuritor, dându-si sufletul sau dragostei lumesti ca unei mârsave curve. O! Cât de greu pacatuiesc crestinii împotriva lui Hristos, Care i-a iubit si s-a dat pe Sine pentru ei, cei ce nu I-au pastrat acea credinciosie pe care, intrând în crestinatate, au fagaduit a o pazi pâna în sfârsit! Astfel, de buna voie si spre marea lor nenorocire, ei se lipsesc de toate acele bunatati duhovnicesti de care au fost învredniciti la Botez. Nu în zadar Sfintii Apostoli ne îndeparteaza pe noi de la iubirea acestei lumi. „Nu iubiti lumea, nici pe cele ce sunt în lume”, ne graieste Sfântul Ioan (1 Ioan 2, 15). „Dragostea lumii acesteia vrajmasie este fata de Dumnezeu. Asadar, cel ce vrea sa fie prieten cu lumea I se face vrajmas lui Dumnezeu” (Iacov 4, 4). Atât de vatamatoare este iubirea lumii, încât cel care a îndragit-o Îi este vrajmas lui Dumnezeu – lucru de care ne înfricosam si numai gândindu-ne la el, cu toate ca omul orb nu poate sa-l priceapa!

 

Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 85

 

 

 

SAGETILE

Sfantul Nicolae Velimirovici

 

 

Sagetile sunt un simbol al ispitelor la care este expus omul. Mai cu seama acesta se refera la atacurile cele nevazute asupra sufletelor noastre din partea duhurilor celor întunecate. Duhurile cele întunecate inspira sufletelor noastre gânduri rele si patimi necuviincioase atât de iute si de neasteptat, precum sageata vânatorului care sageteaza cerbul când bea apa linistit din pârâu, fara sa ia aminte la un astfel de rau. Sfântul Apostol Pavel vesteste celor credinciosi sa stea de veghe cu teama si rugaciune, ca sa reteze „sagetile celui viclean”.

 

Sfantul Nicolae Velimirovici, Simboluri si semne, traducere de Gheorghita Ciocioi, Ed. Sophia, Bucuresti, 2009, p. 61

 

 


DESPRE POCĂINŢĂ (IV)

Arhim. Zaharia de la Essex

 

 

Lumina îi întrebase în rai pe protopărinţii noştri care Îi nesocotiseră porunca: „Adame, unde eşti? Eva, unde eşti? Ce aţi făcut?” Dar niciunul dintre ei nu I-a răspuns: „Aici sunt, Doamne. Mă ascund, căci de bunăvoie am greşit Ţie, dar iată că acum mă pocăiesc. Ci Tu, ca un bun, iartă-mă“. Niciunul dintre ei nu a vorbit astfel, ci dimpotrivă, Adam a dat vina pe Eva, iar Eva la rândul ei a dat vina pe şarpe. Adam a mers până acolo încât L-a învinuit pe însuşi Dumnezeu. „Femeia pe care Tu mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat”, a zis el (Fac. 3, 12), vrând să spună prin aceasta că vina îi aparţine de fapt lui Dumnezeu. Şi Domnul, Care niciodată nu sileşte pe nimeni şi nu Se im­pune niciodată, i-a părăsit. I-a lăsat să sufere urmările neas­cultării lor, să se ostenească muncind pământul până când îşi vor „veni în fire“, asemeni fiului risipitor.

 

Insă acum această „lumină mare” străluceşte din Fecioară şi vine să reia dialogul lui Dumnezeu cu omul. Insă de data aceasta, Dumnezeu nu mai întreabă: „Unde eşti, Adame?”, ci zice: „Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1, 15). In Noul Testament Dumnezeu ne cheamă la pocăinţă în re­petate rânduri. Prin cuvântul Său El luminează lumea, arătându-ne că nu se cade ca omul să se mulţumească doar cu ordinea văzută a lucrurilor, pentru că, în starea lor căzută, ele sunt urâciune înaintea Domnului. El ne învaţă mai degrabă că viaţa, mai cu seamă „viaţa din belşug“ (cf. Ioan 10, 10), se dobândeşte printr-o cu totul altă purtare decât aceea a cârmuitorilor lumii acesteia, care stăpânesc cu autoritate şi sunt numiţi binefăcători (cf. Luca 22, 25). Domnul vine să răstoarne ordinea văzută a lucrurilor şi zice: „Care dintre voi va vrea să fie cel dintâi, să fie cel de pe urmă“ (cf. Matei 19, 30; 20, 26-27). El ne cheamă la pocăinţă: „N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă“ (Matei 9,13), căci ştie că numai pocăinţa poate tămădui firea cea rănită de păcat a omului. „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi“ (Matei 9,12), zice Domnul. Adică, Hristos vine nu pentru cei ce se cred sănătoşi şi drepţi, ci pentru cei păcătoşi care au nevoie de tămăduire. El vine să-i mântuiască şi să-i aşeze iarăşi în cinstea cea dintâi.

 

(Arhim. Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4), Editura Basilica, Bucuresti, 2014)

 

 

MATASEA

Sfantul Nicolae Velimirovici

 

 

În Rasarit, folosim uneori pentru vesmintele preotesti matase chinezeasca facuta în China de mâini pagâne, sau potire si lingurite si clopotele si lanturi facute de musulmani, sau pietre pretioase adunate si miresme preparate de închinatorii la foc sau la pietre din Africa, si nici unul dintre noi n-ar trebui sa se teama sa le foloseasca atunci când I se închina lui Hristos, asa precum Hristos Însusi nu S-a temut sa atinga cele mai decazute trupuri sau suflete omenesti cu preacuratele Sale mâini. Crestinismul nu poate fi spurcat daca foloseste pentru închinare lucruri ale mâinilor pagâne, însa popoarele pagâne se fac prin aceasta partase la închinarea crestina, în chip trupesc si întru necunostinta, asteptând clipa în care vor fi partase la ea si în chip duhovnicesc si întru cunostinta. Fiecare bucata de matase chinezeasca din vesmintele noastre este o prorocie a marii Chine crestine.

 

Sfantul Nicolae Velimirovici, Patimirea Bisericii, traducere de Laura Marcean, Ed. Sophia, Bucuresti, 2010, p. 40-41

 

 

RUGACIUNEA DOMNEASCA

Arhiepiscopul Iustinian Chira

 

 

Aceasta rugaciune este temelia cultului Bisericii lui Hristos. Numai un Dumnezeu putea sa-i învete pe oameni o rugaciune atât de desavârsita si atotputernica: de o simplitate cutremuratoare, dar si de o adâncime si perfectiune ametitoare… ca într-un dumnezeiesc strop de lumina, în rugaciunea „Tatal nostru” se cuprinde întreg universul spiritual si material al omului. Aceasta rugaciune a aprins sufletele tuturor Sfintilor, a dat tarie tuturor crestinilor, a luminat viata stramosilor, a mângâiat suferintele asupritilor, a fost temelia vietii oamenilor desavârsiti…

 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Parintelui - un ghid al frumusetii launtrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 113-114Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu