sâmbătă, 22 aprilie 2023

ADRIAN BOTEZ - Amurg de rugăciune

 Amurg de rugăciune

În memoria Tatălui meu pământesc – IOAN

(7 ianuarie 2023)

 

Moto

Amurg fără Burg

Amurg Demiurg

Stă la sfat cu Craiul Murg...

 

Un Amurg de Rugăciune

Curge peste Cer și Lume

Un Amurg de Rugăciune

Multe arde – multe spune...

Umbre de Părinți – smerite

Intră-n Dangătul de Clopot :

Sub Cuvintele Trezite

Sub Cuvintele în Ropot...

Tot ce-a fost Cenuși – se spală

Tot ce-au fost Lacrimi – se-aprinde...

...A trecut – de Vânt – o Pală :

Amurgul – blând – o cuprinde...

.

*

..Se-nserează Liniști Line

Ne-mpăcăm în Strune Pline...

Vom dormi la Crist în Casă :

Rai - cu stelele pe masă!

Spectacol de final

Asmute Câinii Vântului – Berbecii Apei

Precum și Șerpii Focului Mistuitor

 

Și vei obține-Apocalipsa Bietului Pământ - al sapei!

 

...Dovada că - și Zeii - Afundați în Bezne - -s Muri-

tori...

 

Nu cântări – nu măsura – iar Viperele nu le număra

Căci Timpul se topește - -n Lumânări... - ...a Lumii

Mahala...

Mistèrele se-azvârl – cum Disperații Ruinați – în Hău

de-Ocean

Și smulg – în Tumba lor Funestă – Chiscuitorii Pui :

Coconi noului an!

...În toată Fatala Mascaradă-a Morții și-a Privirii

Se-nalță – Neclintit – un BRAD MAJEST - șters din

Hârțogăraia Firii :

 

Prin Luminoasa-i Cetină – au fulgerat heralzii : veni-

rea Lumii Noi

 

Deci, Voi – Saltimbancii Neantului! – întoarceți-vă-n

Burta Lumii: Cataroi!

 

...Întreaga Recuzită-Nvolburată - - Apelpisită - a Piei-

rii

 

Transfigurată – cu Histrionică Emfază! – în Luminata

Prăpastie-a-Nvierii – sfânt venirii

Schimbări ale unghiului de vedere

Plouă de o Săptămână – un Om s-a sinucis...

Nici nu vă iau în seamă – de-aceea n-am mai scris...

În juru-mi – zac Bimilenare Cărți – ”Idei cu Dop” :

Ori toate-s Mincinoase – ori eu sunt Mizantrop...

Am scărmănat și Cerul – strivit-am Stele Toate!

Pe Zei îi las în Ploaie – cu Fețele Zebrate:

Să se mai răstignească – Martiri pe Crăci de Pom :

Atunci – abia – ei fi-vor egali c-un ...”Pârlit Om”!

Prea multă Răzgâială - și Slavă Deșucheată :

 

Hei ! – Zei ! – prindeți – în Mână – o Coadă de Lo-

pată!

 

M-am săturat să vă tot rog – iar voi să mă scuipați :

De Azi – cum Ceruri nu mai sunt – pământul îl săpați!

Și de veți semăna Recoltă - și roade vor ieșì

Luați și-mpărțiți la ”Orbii Lumii” – chiar de...”vă vor

greșì”.

 

***

 

Toamna târzie

Amuzată – mai să dea-n

extază - sâsâind - cu Obrajii

Umflați – Comic și

HiperboTic – parcă să sperie

Copiii: toamna - șarpe

abraș - sâsâie – abraș - de fapt - spre toți

Zeii – strânși

Ciotcă (...terorizați - ținându-se – unii de

Alții – Strângându-se - reciproc - de

Mâinile - Bietele lor

Mâini ! - stoarse de orice Urmă de

Lumină...) - în jurul

principiului lichid...

...Moșneagul – de mult

și-a pierdut

Toiagul...

Dacă

Dacă Adevărul e

Nebunie – eu sunt

Supremul – Sublimul

Nebun!

...Și-mi sunt – mie însumi

Străbun! – iar vouă

Licoarea Fermecată – de

Bun!

 

~*~

ADRIAN BOTEZ
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu