miercuri, 19 aprilie 2023

IOAN MICLĂU-GEPIANU - DESPRE SAVANTUL ION SIMIONESCU = RESTITUIRI

 RESTITUIRI:

 

IOAN MICLĂU-GEPIANU:

DESPRE SAVANTUL ION SIMIONESCU

 

~*~

 

”...Savantul Ion Simionescu s-a născut la 1873, în satul Fântânele, din județul Bacău și s-a stins din viață la 1944/45.

 

Dialectul lui Ion Simionescu este pur moldovenesc, dar, fiind savantul de o formație științifică și culturală atât de unitară pe plan național, pare a fi copilărit și crescut de-a dreptul în toate ținuturile României. Explicația stă în neobositele sale călătorii, de tânăr naturalist, dornic a descoperi frumusețile patriei, fapt ce i-a dat posibilitatea să observe și să rețină noianul de datini și obiceiuri la români.

 

Fiind un fin observator al Naturii, Simionescu mai fu înzestrat de Dumnezeu și cu o remarcabilă calitate scriitoricească, de tip sadovenian, venind, desigur, de la aceleași izvoare culturale moldovenești. Astfel, naturalistul, geologul, paleontologul și profesorul universitat de la Iași și București, apoi academicianul și savantul realizat, fost și director al Academiei Române, Ion Simionescu ne va lăsa minunate scrieri și studii din vaste domenii de cunoaștere. Scrierile sale sunt existente în nenumărate publicații, broșuri, gazete, constituind o monumentală operă. Răspândirea științelor în rândurile mulțimii era dorința lui, îmbogățirea minții poporului era strădania lui cea mai plăcută. El a intuit și observat declinul nesăbuit, ce se abate asupra patrimoniului natural al țării, datorat neglijenței de organizare a exploatărilor forestiere, dar după moartea savantului, apologeții comunismului înștiințară că lucrurile au fost ordonate prin hotărâri ale organelor superioare, așa că Ion Simionescu se poate odihni liniștit în glie, că pădurile sunt salvate, apele limpezite, dealurile erodate împădurite, tunse și frezate, așa cum n-au fost niciodată.

 

Ca atare, nu s-au mai străduit nimeni să adune opera lui Ion Simionescu într-o lucrare unică, ci mai degrabă au folosit tone de hârtii și cerneală, ca să-l imortalizeze pe Karl Marx cu litere aurite și alte lumini obscure. Ion Simionescu ne-a lăsat studii paleontologice despre trecutul nostru, studii de stratigrafie a diferitelor regiuni ale României, ce sunt extrem de cunoscute în studiile geologice și în planificarea extracțiilor din bogățiile subsolului. Are lucrări de popularizarea frumuseților naturale ale patriei: Flora României, Fauna României, ce tot bogății imense sunt ale Patrimoniului nostru românesc.

 

A fost extrem de atras, aproape magnetizat de zona Dobrogei, știind că un miracol geologic vremea a acoperit acolo, un miracol geologic încă de când Dobrogea era ca o junglă tropicală, unde leii și cerbii se simțeau în împărăția lor. Și, iată, la numai 42 de ani de la moartea lui Ion Simionescu, la peștera dobrogeană numită ”La Movile”, adică în 1986, speologul român Vasile Decu descoperă mai multe biocenoze fosile, complet izolate de atmosferă, căptușite și izolate ermetic de exterior de câteva milioane de ani. Acolo exista viață fără oxigen. Oamenii de știință francezi și americani au venit ca năuciți de o asemenea veste. Peștii, viermii inelari, vegetația găsită ân aceste biocenoze duceau o viață simbiotică și respirau sulf, nu oxigen. Astfel, momentan știința își spulberă unele certitudini anterioare, pregătind secolul 21, o fază revoluționară în fundamentarea unor legi naturale. Iată că viața e posibilă și fără oxigen și fără atmosferă, referindu-se la planetele galaxiilor cosmice care, dacă sunt de ordinul zecilor de milioane, ar fi o copilărie să credem că numai Pământul poartă viață. Fiecare secol își are contribuția sa la acumulările cunoașterii, rămânând ca viitorul să-și infirme totodată din noianul observației legii ce se dovedesc a fi subiective.

 

Secolul lui Ion Simionescu este și secolul lui Charles Darvin. Acești doi gânditori, acești naturaliști, au îmbinări de gândire și observație asupra naturii înconjurătoare extrem de fine, adânci și analoage. Simionescu are numai 9 ani, cănd Charles Darvin, în 1882 se stinge din viață, lăsând monumentala sa operă, Evoluția speciilor, pe care viitorul naturalist și savant român o studiază și apreciază. Ca de exemplu:

 

”Acel care a arătat marele folos adus omenirii de către o râmă a fost Ch.Darvin, vestitul naturalist, care a revoluționat omenirea prin cartea sa, Originea speciilor.Această minte superioară, care a produs sisteme filosofice, nu a socotit că-și micșorează însemnătatea activității sale intelectuale scoborându-se la amănunțita cercetare a vieții unei râme”.( Flora și fauna României – I.Simionescu, 1981).

 

Sau: ”Darvin n-a fost o inteligență sclipitoare, dintr-acela care să scânteieze prin istețimea vorbelor, cum ne place nouă și cum socotim, greșit, pe omul superior. El a fost un muncitor neobosit, un scormonitor de fapte migăloase, din observarea cărora și mai ales dintr-o înceată, dar granitică judecată, a dedus legi, care și-au găsit aplicarea universală. E tocmai contrastul tipului de om de seamă, de cum suntem deprinși noi să-l prețuim”: ”inteligența, cât de fulgerătoare, dă idei fără urmări, dacă nu este sprijinită, întărită și documentată de observare, de munca neogoiată, prin care se acapătă trăinicia judecății”. (I.Simionescu – Flora și fauna României, 1981).

 

***

 

Bibliografie:

 

Cartea ”Scrieri în proză” Vol.I, Ioan Miclău, Ed.”Cuget Românesc”, 2006. pag. 57-59.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu