joi, 13 aprilie 2023

IOAN MICLĂU-GEPIANU - VADIM BACINSCHI: CÂNTECE PENTRU BASARABIA.

 IOAN MICLĂU-GEPIANU: VADIM BACINSCHI: CÂNTECE PENTRU BASARABIA.

 

”… Atăzi (1864 -V.B.) sub acest nume (Basarabia -V.B.) se subînțelege tot teritoriul lungit între Prut și Nistru, cu picioarele muiate în Marea Neagră și cu fruntea umbrită la poalele Carpaților.

În vechime, numai partea sudică a acestei regiuni se numea ”Basarabia”, nordul purtâmd un singur nume cu restul Moldovei.

Într-o vreme, mai ales până la moartea lui Mircea cel Mare, tot țărmul Dunării, de la Severin până la gura Nistrului aparținea muntenilor, a căror țară, după porecla dinastiei princiare, se numea ”Basarabia” sau ”Țara Basarabilor”.

După ce moldovenii se lățiră cu încetul, bucată cu bucată, și, în fine, sub Ștefan cel Mare, tăiară tocmai la Milcov hotarul Țării Românești, teritoriul dintre gura Nistrului și Dunăre conservă în el singur, ca suvenir, numele de Basarabia”.

Bogdan P. Hașdeu – ”Ioan-Vodă cel Cumplit”.

 

 

Imnul Basarabiei

Vadim Bacinschi

 

~*~

La capăt de lume,

la capăt de stele

bat clopote grele

și Dunărea-și varsă amarul

în veșnicul Pont Euxin…

Trecură prin foc și prin sabie,

Țară de dor, Basarabie,

Ție cu drag și durere azi mă închin.

 

Din lacrimi, din sânge

și din nemurire

el apele-și strânge,

El, Nistrul-sărmanul

de veci năzdrăvanul,

al neamului chin…

Trecură prin foc și prin sabie,

Țară de dor, Basarabie,

Ție cu drag și durere azi mă închin.

 

Amarul și dorul

și sfânt, Tricolorul,

Ne sunt alinare,

Carpații și crucea

lui Ștefan cel Mare

cu zile ne țin…

Trecură prin foc și prin sabie,

Țara de dor, Basarabie,

Ție cu drag și durere azi mă închin.

 

Cartea ”Cântece pentru Basarabia”-Ediție îngrijită și postfațată

de Constantin Mălinaș, Oradea,2001.

 

*

Steaua Reni

Vadim Bacinschi

 

”...Reni, cum era numit de moldoveni, dar căruia turcii îi zic Timarova,

este o cetate… în apropiere de vărsarea Prutului în Dunăre. În ea nu se află

nici un turc, deși este în stăpânire turcească. Oștenii sunt cu toții creștini,

moldoveni cu toții, a căror căpetenie este de aceeași lege”.

Dimitrie Cantemir: ”Descrierea Moldovei”.

 

 

Undeva, printre spații de gheață,

peste-al nopților tei-consângeni,

undeva, între moarte și viață,

arde steaua cu numele Reni.

 

Nu-i cunoaștem înalta lumină,

săgetând al beznelor hău…

Nu e hăul, nici bezna de vină,

e de vină părerea de rău.

 

Ah, de-am crede în veșnicii aștri,

Și în bunele noastre puteri,

după mers, după vers ne-am cunoaște,

însă nu după plâns și poveri.

 

Suntem mulți, că am fost o mulțime

pe la sudicul ăsta hotar,

Chiar păgânii, în recea vechime

ne-au simțit cumsecadele har.

 

Și eram tot la mama acasă -

gospodari pe al Țării pământ…

O poveste atât de frumoasă

Cu dramaticu-i deznodământ.

 

...Undeva, printre spații de gheață,

unde-au fost și mai sunt consângeni,

Undeva, între moarte și viață,

arde steaua cu numele Reni.

Sursa – ibidem

 

EMINESCU LA SATU NOU

Vadim Bacinschi

 

La Satu Nou, Sărata, s-ar fi preconizat de a instala, prin

concursul forurilor de resort de la Chișinău, un bust al

poetului Mihai Eminescu. Veniți pe la Sărata.

 

În Basarabia un vis cu Eminescu

doar pe la zile mari ți se arată…

De asta eu, amici, vă sfătuiescu:

veniți mai des, veniți pe la Sărata,

 

La Satu Nou, pe ploaie, ori ninsoare,

el pleata-n vânt își scutură, bărbat,

convins că ce e veșnic nu mai moare,

doar veșnicia s-a născut la sat.

 

Pe undeva, pe-aici, de tot aproape,

ea firul scump și-l deapănă încet…

În cumpănă de arșițe și ape

stă el, al veșniciilor profet.

Și ne aduce tuturor aminte

în stepa asta fără de sfârșit,

că mare lucru-i a rosti cuvinte,

în care ești de mic îndrăgostit.

 

Și mare lucru-i să iubești o lume

cu dragostea întâi de neamul tău,

întăi de-aceste osândite hune,

apoi – de toate celelalte, zău.

 

Povețe simple, ca un drum de țară,

pe care mergi și mergi, și n-ai popas,

căci trebuie s-ajungi până în seară

acolo, unde visul ți-a rămas.

 

Veniți mai des, veniți pe la Sărata,

La Satu Nou, prieteni...Sunt convins:

doar pe la zile mari ți se arată

Cu Eminescu-n Basarabia un vis.

 

~*~

Sursa: Ibidem

 

Notă: În prezentarea cărții ”Cântece pentru Basarabia” dl. Constantin Mălinaș,

plecat la cele vesnice de mai mulți ani, face o prezentare a poetului Vadim Bacinschi: ”Născut în anul 1958 în satul Răcești, din județul Soroca, Republica

Moldova. A absolvit Facultatea de ziaristică a Universității din Chișinău, respectiv

din anul 1987 se stabilește la Odesa, unde locuiește și acum. Publică versuri în periodice din Republica Moldova și debutează editorial în culegerea ”Anotimpuri” din anul 1989, de la Chișinău, având poezii și în alte culegeri colective.

Poemele din acest volum fac parte dintr-un ciclu amplu, dedicat punctual unor locuri, momente și persoane din trecutul și prezentul așezărilor românești sud-basarabene. Cu autorul ne-am întâlnit la bustul, azi dispărut, a lui Mihai Eminescu, de la Odesa, în ziua de 21 iunie 1999, de unde a urmat apariția în revista ”Familia română”, a șase poeme, dintre cele prezentate în acest volum”.

 

(”Cântece pentru Basarabia”, pagina 61,).

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu