miercuri, 12 aprilie 2023

DIALOG PLANETAR - Melania Rusu Caragioiu & Ioan Miclau Gepianu

 Mult stimate Domnule Director, Ioan Miclău -Gepianu,

 Vă mulțumesc mult pentru portretul social și literar pe care mi-l faceți și cu voia Dumneavoastră am să-l dau la lumină, dacă Domnul mă va ajuta cu alcătuirea unei prezentări asupra creației mele literare.

 M-am asociat cu plăcere grupului de scriitori din jurul Maestrului Ben Todică,  militant pentru istoria glorioasă a românilor din Diaspora și a românilor din Țară care gândim la fel în ceea ce privește unirea în gânduri de progres românesc al tuturor românilor din lume, pentru o inimă și un gând de patriotism general.

 Dumneavoastră având un mare merit literar, redactor de revistă online și sporadic pe hârtie, Director de bibliotecă particulară, scriitor, bucurându-vă de multe  diplome și recunoașteri literare aveți multă vechime în arta scrisului și un cuvânt greu, recunoscut de mulți ani și sunteți alături de noi în ideea datoriei patriotice către tot ce este românesc,

 Vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase și încurajatoare la adresa creației mele și a strădaniei mele de a sugera și susține gloria literaturii române din trecut și de azi și prin cuvinte convingătoare unirea tuturor cugetelor românești spre patriotism, educarea tineretului, ridicarea și mai sus a nivelului de trai al, românului din mediul rural și dragostea de limba noastră cea română în lume și a tot ce a exprimat valoarea ei în decurs de veacuri și în prezent.

Cu multe mulțumiri,

 Melania rusu Caragioiu

 

 

Doamna MELANIA,

Dumneavoastră întruchipați ființa Sfântului IOAN GURĂ DE AUR.

Tot ceea ce gândiți și pronunțați sunt marile adevăruri istorice de care am avut noi românii parte; datorate acestui, cum bine ziceți, ”subiectivsim omenesc legat de contextul mondial nu apreciază pozitiv unele valori”.

Valori care atât de frumos și categoric le-a enumerat dl.Al.Cetățeanu, în infinitele valori ale oamenilor nației noastre românești, în fiecare domeniu al vieții omenești, și de care au știut să se folosească din plin cei cu marile punctaje acumulate, culegând și din valori gândite de oamenii aparținând acestui inteligent neam românesc. Și eu cred că există o lege a compensației în ceea ce privește încărcătura valorică a fiecărui loc”. E un dat al Proniei Cerești!

VĂ MULȚUMESC  DIN TOT SUFLETUL

CU MULT RESPECT ȘI PREȚUIRE

Ioan Miclău-Gepianu

 

 

Eu gândesc uneori la teoria echilibrului și mi se pare curios faptul că în punctaje unele țări ocupă primele locuri.

Eu pretind că există o lege a compensației în ceea ce privește încărcătura valorică a fiecărui loc, dar un subiectivism omenesc legat de contextul mondial nu apreciază pozitiv unele valori.

 Ex România are ,,n” lucruri și situații uimitoare care sunt punctate derizoriu, în timp ce alte țări au preponderent bunuri de consum până la opulență și ocupă primele locuri în punctajele generale chiar dinafara acelui specific.

Deci standardul de viață atârnă mai greu decât arta, frumosul, ingeniozitatea  naturală a esteticului risipită în tot și în toate până la cel mai mic amănunt.

În cazul de față se dispune de tot ce este necesar material, dar nu este apreciată latura de frumos, de ineditul românesc, pe care românii parcă nici nu îl observă, atât este de comun aici, folclorul lupta pentru existență de 2000 de ani, arta populară, meseriile specifice românului care se adaptează la ceea ce îl ajută să viețuiască normal cu minimul de tehnică rudimentară, înapoiată pe care a făurit-o singur...  (unele din acele țări fiind vinovate fiindcă în timp ne-au agresat)

   Cu stimă

 Melania Rusu Caragioiu

 

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu