luni, 29 iulie 2019

A aparut Revista ROTONDA VALAHA

Din care spicuim:


Scriitori români combatanți în Marele Război al Întregirii Neamului, 1914-1918

FELIX ADERCA ION AGÂRBICEANU VASILE AL-GEORGE CONSTANTIN ARGINTARU C. POPESCU-AZUGA GHEORGHE BANEA ION BARBU BARTALIS  JANOȘ I.AL.BRĂTESCU-VOINEȘTI ION BÂRSEANUL TEMISTOCLE BOCANCEA ALEXANDRU BOGDAN VASILE BĂNCILĂ AUREL P. BĂNUȚ GHEORGHE BÂRGĂUANU AURELIAN BENTOIU MARTHA BIBESCU DEMOSTENE BOTEZ I.AL. BRAN-LEMENY GHEORGHE BRĂE SCU GHEORGHE BRĂTIANU NICOLAE BURGHELE AL. BUSUIOCEANU GEORGE M. CANTACUZINO SABINA CANTACUZINO OTTOI  CĂLIN ZOE B. CĂMĂRĂȘESCU MIHAIL CELARIANU DUMITRU CIUREZU GEORGE ULIERU N .D. COCEA C. I. COCULESCU TIBERIU CONSTANTINESCU GEORGE CORNEA ARON COTRUȘ N. M. CONDIESCU VICTOR CRĂSESCU NICOLAE CREVEDIA MARIA CUNȚAN NICOLAE DAVIDESCU HORAȚIU DEAC OCTAV DESSILA GEORGE DIAMANDY RADU DRAGNEA ! ARTUR ENĂȘESCU AUREL ESCA HORIA FURTUNĂ CONSTANTIN GANE GHEORGHE GIOSANU EUGEN GOGA ! OCTAVIAN GOGA ION GRĂMADĂ TITUS HOTNOG DUMITRU IOV ION COCÂRLA LEANDRU HARALAMBIE LECCA ION LUCA LASCĂR LUȚIA GEORGE MAGHERU ADRIAN MANIU DIMITRIE MARINESCU DIMITRIE MARMELIUC ALEXEI MATEEVICI AUREL METRONIU ! GIB I. MIHĂESCU ! IOAN MISSIR AL.LASCAROV-MOLDOVANU MIHAI MOȘANDREI ION MOTEȚ BASIL MUNTEANU SIMEON MURAFA ! DUMITRU MURĂRAȘU IOAN D. MUȘAT DIMITRIE NANU ION CHIRU NANOV ANDREI NAUM ELISABETA ODOBESCU GHEORGHE OPRESCU H. PAPADAT-BENGESCU CONSTANTIN PANAIT VICTOR PAPILIAN CAMIL PETRESCU ȘTEFAN PETROVICI D.P. PERPESSICIUS ION PILLAT POIANĂ V. NĂSTURAȘ VICTOR ION POPA MIHAIL RALEA MIHAIL SADOVEANU VLADIMIR STREINU
BARBU SOLACOLU D. I. SUCHIANU AL. ROSETTI RADU R. ROSETTI ALEXANDRU RALY V. RUSU-ȘIRIANU AVRAM SĂDEANU GHEORGHE SKARLET VICTOR SLĂVESCU A.M. SPERBER I.U. SURICU RODION A.STEUERMAN CONSTANTIN T. STOIKA PAMFIL ȘEICARU PAULINA TĂLĂNGEANU AL.O. TEODOREANU IONEL TEODOREANU ! GEORGE TOPÂRCEANU ! ION TRIVALE CONSTANTIN ARGEȘANU GEORGE TUTOVEANU I. VALERIAN ! ION VINEA VASILE VOICULESCU TUDOR VIANU NICOLAE VULOVICI ELENA VULOVICI GEORGE M. ZAMFIRESCU AL. ZAGORITZ MAX WEXLER

Lista principalelor opere inspirate de războiul Întregirii Neamului: *scut și targă * itinerar sentimental * amintiri din luptele de la Turtucaia * în ghearele lor * pirin planina * cântece fără țară * ultima noapte  de dragoste, întâia noapte de război * ciclul morții * balaurul * monumentul durerii * zile de lazaret * vin apele * zări și zodii  * munții * lacrimi și clocot * file rupte din cartea războiului *  simfonia morții *nebunia lumii * amintirile unui fost holeric * două siberii * soldatul nistor * dincolo * pe drumul idealului unirii * eroilor lauri * rusoaica * donna alba * fata moartă * cohortele morții * a fost odată un război * doinele mele. din zile de luptă * îngerul a strigat * flamura albă * pilot fără noroc * mușchetarii din balcani * femeia sângelui meu * drapelul * diamant verde * însemnări din zilele de luptă * Bal mascat* VOLUNTARI – 29     MORȚI – 37     GRAV RĂNIȚI – 10    MARI MUTILAȚI – 8     PRIZONIERI – 8     DECORAȚI – 13:  ORDINUL MIHAI VITEAZUL  *  MEDALIA VICTORIA  *COROANA ROMÂNIEI    *   CRUCEA DE RĂZBOI    * De adăugat: MARCU BEZA, participant la lupte...

  Dintre care: Voluntari (24): Octavian Goga, H. P. Bengescu, Ion Grămadă, Al-George Vasile, Vasile Băncilă, Aurel P. Bănuț, Martha Bibescu, I.Al. BranLemeny, Gh. Brătianu, Al. Busuioceanu, George Matei Cantacuzino, Mihail Celarianu, Aron Cotruș, Radu Dragnea, C. Gane, Eugen Goga, Adrian Maniu, Dim. Marmeliuc,  Mihai Moșandrei, Vladimir Streinu, Victor Slăvescu, Vintilă Russu-Șirianu, Marmeliuc Dimitrie, I. U. Soricu; Morți (37): Ion Grămadă, Cireșoaia, 26 aug. 1917; Alexei Mateevici, aug. 1917;  Mihail Săulescu, Predeal, iulie 1916; Constantin T. Stoika, 23 oct. 1916, la Boișoara; Ion Trivale, 11 nov. 1916; Rodion Avram Stoerman; Haralambie Lecca, C. PopescuAzuga, Ion Bârseanul, Temistocle Bocancea, Nicolae Burghele, Ottoi Călin, C. I. Coculescu, Tiberiu Constantinescu, Victor Crăsnaru, Horațiu Deac, George Diamandy, Aurel Esca, Gheorghe Giosanu, Ion CocârlaLeandru, Lascăr Luția, Dimitrie Marinescu, Aurel Metroniu, Ion Moteț, Simeon Murafa, Ion Chiru-Nanov,  Andrei Naum,  Gheorghe Oprescu, Constantin Panait, Ștefan Petrovici, Avram Sădeanu, Gheorghe Skarlet, Victor Slăvescu, Nicolae Vulovici, Elena Vulovici, Alexandru Zagoritz, Max Wexler;  Răniți (10), mutilați (8): D. P. Perpessicius, Camil Petrescu, Al-George Vasile, Gh. Banea, Vasile Băncilă, Aurelian Bentoiu, Gh. Brăescu, Gh. Brătianu, Radu Dragnea, Eugen Goga, Haralambie Lecca; V.I. Popa; Al. Rosetti; Radu R. Rosetti; Victor Slăvescu, Marmeliuc Dimitrie, Al. O. Teodoreanu (Păstorel), I. Valerian. Prizonieri (8): G. Topârceanu, Camil Petrescu, N. Davidescu, Radu Dragne, Horia Furtună,  Eugen Goga, Titus Hotnog, D. Nanu.   Decorați (14): C. Argintaru, Gh. Banea; Vasile Băncilă, Gh. Bârgăuanu,  Gib I. Mihăescu, Mihai Moșandrei; Barbu Solacolu, Pamfil Șeicaru, Al. Rosetti,  Radu R. Rosetti, Marmeliuc Dimitrie, Al. O. Teodoreanu (Păstorel), Vasile Voiculescu.   Ordine și Medalii: Ordinul Mihai Viteazul, Medalia Victoria; Coroana României, Crucea de război. Eroi ajunși deținuți politici sub regimul comunist (11, dintre care 6 morți în detenție): Aurelian Bentoiu, mort în închisoare, 1963: Gh. Brătianu, mort în închisoarea Sighet, 1953; G. M. Cantacuzino; Radu Dragnea, C. Gane, mort în 1962 la Aiud; Dumitru Iov, mort în 1959 la Gherla; N. Davidescu, mort la Ocnele Mari; Radu R. Rosseti, Vladimir Streinu, Victor Slăvescu,Al. O. Teodoreanu (Păstorel).

  În acest tabel sintetic există lista completă a tinerilor condeieri implicați în ostilitățile Primului Război Mondial, lista principalelor opere inspirate din tema războiului de întregire, un tabel centralizator al morților, răniților, prizonierilor, voluntarilor din rândul scriitorilor, precum și lista decorațiilor, ordinelor și medaliilor conferite eroilor scriitori de pe linia întâi. În textul Proiectului privind ridicarea unei plăci comemorative întru cinstirea acestora, există date succinte despre implicarea în lupte, despre opera fiecăruia în parte, despre destinul lor nu lipsit de dramatism, în nemilosul veac XX. Acest proiect cultural, la care lucrez intens de trei ani, a fost aprobat în ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din ianuarie 2017. Cu aceste date în față se pot face câteva observații cu caracter general și unele comentarii privind contribuția tinerilor scriitori la Marele Război de Întregire a Neamului și la edificarea literaturii române.  Mai întâi ar fi constatarea că avem a face cu o listă realmente impresionantă ca număr, a participării tinerilor scriitori la luptele de pe front; de-ar fi să ne raportăm fie și numai la numărul total de actanți ai acelor vremuri în câmpul literaturii, artei, publicisticii. Această listă a scriitorilor combatanți pare să cuprindă mai mult de o treime din totalul scriitorilor în viață la acel moment, aspect de mare laudă – și de mândrie, de bun îndemn pentru membrii actuali ai breslei noastre. Care și în acest fel le aduce un prea-meritat omagiu, la Centenar!  Ar fi de observat un alt aspect major, că în această înșiruire avem de fapt numele cele mai importante ale viații literare din perioada imediat următoare Unirii, mai exact din din perioada interbelică – și astăzi considerată epoca de maximă înflorire a literelor române. Agârbiceanu, Ion Barbu, I. Al. Brătescu-Voinești, Vasile Băncilă, Aurel P. Bănuț, Martha Bibescu, Demostene Botez, Gh. Brăescu, Al Busuioceanu – ca să mă refer doar la primele două litere din alfabet, sunt nume care fac cinste literaturii noastre, dar și oricărei mari literaturi europene. Spun asta cu toată convingerea. (Spre finele Interbelicului, la apariția „generației de aur”, ea însăși un produs de elită al perioadei respective, Mircea Eliade, unul dintre reprezentanții de frunte ai generației, făcea observația că intelectualii începutului de secol XX își împliniseră idealul, realizaseră Unirea; or, generația următoare era în căutarea unui nou ideal pentru care să-și mobilizeze forțele creative. A survenit, războiul, din păcate... Apoi, perioada comunistă, un dezastru pentru elita scriitorilor din Interbelic.  Ar mai fi de făcut o observație privind tabelul sinoptic prezentat. La o repede-lectură a numelor celor implicați pe front, poate să surprindă faptul în sine că mari și foarte mari scriitori stau alături de nume puțin cunoscute sau obscure. Un paradox ușor de înlăturat, la o mai atentă cercetare, pe cât de dureros altfel. Căci vom consulta lista celor care au murit pe front și vom constata că sunt chiar numele despre care nu știm mai nimic. Să privim lucrurile mai îndeaproape și să examinăm situația pentru fiecare caz în parte. Într-o primă aproximare, pare logic că tinerii morți pe front n-au avut timpul strict necesar pentru a-și edifica o operă care să-i impună atenției generale. Concentrați pe front, iar unii prezentându-se ca voluntari, trimiși în linia întâi, au plătit cu jertfa supremă dragostea lor față de neam și glie. Scriseseră câte ceva: poezii, traduceri, exegeze, publicistică mai ales, note de călătorie, jurnale de front – sunt chiar motivele pentru care cercetătorii iau trecut în rândul scriitorilor. Și totuși, îți spui, e cale lungă de la un intelectual care își notează idei și trăiri personale și un scriitor adevărat, precum Camil, precum Perpessicius. Numai că la o cercetare atentă - căci în chestiuni de maximă gravitate precum aceasta nu ne putem pronunța numai pe baza unor impresii personale, ci e musai să răspundem la o întrebare simplă, pe cât de corectă: Dar dacă tânărul Camil Petrescu ar fi murit pe front, ce ar fi rămas în urma lui? Deja știm că a fost grav rănit, s-a refăcut de bine de rău, a reintrat în lupte, după care a căzut prizonier, a fost declarat mort (!) și a revenit în țară și în literatura română abia după doi ani, din Germania. Că a scris imediat sau mult mai târziu despre războiul la care luase parte, acesta e un alt aspect, despre care nu vorbim pe moment. Căci întrebarea este totuși alta: Ce scrisese Camil Petrescu înainte de 1916? Prin ce se făcuse remarcat? Cu ce ar fi rămas în literatura română dacă nu avea norocul să supraviețuiască rănilor, prizonieratului? Și răspunsul este edificator, pe cât de nefavorabil lui Camil. Consultăm biografia autorului: născut în 1894, în același an cu Păstorel, cu Pamfil Șeicaru, Gib I. Mihăescu, Ion Luca, marele Camil publicase până în 1916 un singur articol, sub pseudonim, în Flacăra; iar Ciclul Morții, versuri, apare în 1923 (romanul Întâia noapte..., apare abia în 1930); ar fi suficient acest singur argument pentru a înțelege că afirmarea ca scriitor nu e lesnicioasă, ca să nu spunem că este foarte diferită de la un autor la altul și se numește destin literar; dar adaug, spre edificare, că Gib Mihăescu a debutat editorial abia în 1928, iar G. M. Zamfirescu în 1924. Gestația operei, nu? Însemnați pe viață prin suferințele și frustrările resimțite – și despre care nu se știe dacă au trecut total în operă. Acele dureri înăbușite.    Ce operă edificatoare, durabilă să fi lăsat Lascăr Luția, mort în 1916, la 21 de ani?! Ce operă impunătoare ar fi putut lăsa în urma sa un Horațiu Deac, mort la 25 de ani, nume ca și necunoscut, dacă Gh. Brăescu, născut în același an 1891 (prizonier în Germania, cu un picior amputat) a debutat editorial abia în 1919?; sau D. P. Perpessicius (acesta cu brațul drept reconstruit, nefolosibil) care a debutat în 1925 cu Repertoriu critic (iar placheta de poezii Scut și targă a apărut în 1926?!) Tot așa, Ion Vinea, Victor Ion Popa, Octav Dessila, născuți în 1895, au debutat mult după marea Unire. De-ar fi pierit în conflagrație, nimeni n-ar mai fi știut de acești literați, poate i-am fi pomenit doar la Centanar – nume readuse la lumină din arhivele vremii de istorici devotați, precum acești 39 tineri condeieri morți eroic pe câmpul de bătălie... Ce operă să fi lăsat basarabeanul Simeon Murafa, mort în 1917, când Radu R. Rosetti, leatul lui, rănit la Mărășești, decorat cu cel mai mare Ordin, Mihai Viteazul, mare istoric, devenit în 1935 membru al Academiei Române, ne-a dat Istoria limbii române abia în 1946? (ca să moară în închisorile comuniste, la Sighet, în 1949). Numele lui Ștefan Petrovici, mort în septembrie 1916  nu ne spune mare lucru, însă vom constata că nici marele Tudor Vianu, corifeu al esteticii noastre în Interbelic, nu dăduse nimic concludent înainte de 1925 (Dualismul artei), iar alții, din același contingent, precum Ionel Teodoreanu, romancierul de mare succes, vine cu Medelenii abia în 1924, cum și Vasile Băncilă, mutilat de război, medaliat, debutat editorial în 1927.    Afirmarea prematură a talentului/geniului este totuși o excepție de la regulă, este cazul unui Eminescu, unui Labiș, chiar a lui Mihail Săulescu, mort la 29 de ani, dar care deja publicase trei plachete de versuri; iar regula în viața literară este truda obscură pe text și afirmarea scriitorului ca atare abia la 30 de ani, la 40 de ani, la...   Să mai luăm un ultim caz de scriitori-pereche, născuți în același an, 1892: Constantin T. Stoika, mort în 1917, la 25 de ani și Aurelian Bentoiu, el însuși considerat mort la Turtucaia, recuperat ca prin minune, combatant în continuare; apoi mare jurist, deputat, ministru – și ajuns în închisorile comuniste la an 1948, ca să moară tot în detenție, în 1963; într-un răgaz dintre cele două condamnări a apucat să scrie un volum de poezii și trei capitole dintr-un roman autobiografic (Zări și zodii).  Posteritatea autorului.  Iar în cazul C.T. Stoika, niște urmași au înființat o fundație, se străduiesc săi publice opera, să-l mențină în atenția celor care îndrăgesc literele române și ideea de jertfă pentru Patrie. Aurel Metoniu, nume nouă necunoscut, dar condeier plin de vervă la vremea lui, moare în octombrie 1918; Constantin Gane, leatul lui din 1885, după Amintirile unui fost holeric, 1914, a dat următoarea sa carte, tot despre război, în 1922, după care au urmat alte 10 romane; a ajuns în închisorile comuniste, sfârșind la an 1962, în sinistrul Aiud...   Se vor încrunta scepticii de meserie: totuși, săi considere scriitori în principiu, doar pentru niște versuri, pentru niște însemnări de front? Da, vom răspunde. Este printre altele cazul lui Ioan Missir, care la două decenii după Unire a prelucrat notițele de front din luptele de la Cașin-Oituz și a dat romanul Fata Moartă, una dintre capodoperele romanului românesc; obținând pe loc premiul SSR și Premiul Academiei; impresionează chiar stilul frust, notația abruptă a scenelor de un tragism indicibil, ceea ce l-a convins pe Iorga să-i scrie o prefață entuziastă.   Nu mai urmez cu această înșiruire a perechilor de scriitori, dintre care unii au murit eroic în conflagrație, iar cei mai norocoși au supraviețuit – ca să se angajeze în linia întâi a luptei pentru edificarea unei literaturi naționale. Pe de-o parte, gloria unei morți eroice, pentru țară și națiune, pe de altă parte, tinerii scriitori supraviețuitori, devenițiscriitori de vârf, cei despre care vorbește istoria literaturii noastre. Cu jale nesecată, îți spui: prin pierderea celor 39, care înseamnă o treime din totalul scriitorilor implicați în ostilități, de fapt literatura română este mai săracă cu o treime din operele pe care ei ar fi putut să le aducă la lumină. Moartea violentă a unui singur om, prin împușcare din tranșeea inamică, mi se pare un lucru nu doar tragic, ci abominabil în sine, de neiertat, în veci. Ce să spui atunci despre moartea atâtor tineri scriitori!? Dar despre moartea sutelor de mii de combatanți români, anonimi, anonimi? Se sparie gândul... Singura consolare, în absolut, ar fi că tinerii eroi au mers la moarte fără ezitare, cu deplină convingere că Țara merită totul, inclusiv viața ca atare.   În amintirea noastră recunoscătoare, iată-i pe scriitorii combatanți în Primul Război Mondial, încolonați pe pe o placă memorială, angajați într-un marș abstract, spre gloria eternă: morții de atunci pentru Patrie, și viii rămași în tranșeele literelor române! La Centenar, omagiul nostru pentru toți combatanții, morți ori supraviețuitori, deopotrivă eroi, meritând cinstirea și recunoștința noastră emoționată.

ADRIAN BOTEZ
Crize  de  romantism  nostalgic

crize  - cu spume – de romantism nostalgic nu are – unul dintre voi – antinevralgic? e-o seară presărată – prin păduri – cu inorogi iar Catedrala-i Piramidă de Ologi...

...o  –  Valuri – înghiţiţi găluşca şi nisipul să nu-i cruţaţi pe cei ce-şi uită slipul în larg se-aprinde – vast – Congresul de Corăbii: toţi Cavaleri-Matrozii poartă Săbii!

opriţi – în turnuri – ceasurile vieţii culegeţi Ochii-nlăcrimaţi – din Mâlul Pieţii ...să nu vă prindă Sânziana dimineţii...

...Stele de Var se răstignesc Săgeţii (...şi cad la pace cu boieri-bureţii...)

...de-a mai rămas vreun vreasc – Inima voastră să-l ţină-aprins – la miezul nopţii – în fereastră...
Vâsliţi – vâsliţi boreale-aurore – flăcăi

vâsliţi – vâsliţi boreale-aurore – flăcăi aprige – apele-i îneacă pe răi voi sunteţi Cavalerii Spânelor Valuri voi sunteţi legătura-ntre Ieri  - Azi şi Mâinele:  Maluri...

voi – Cavalerii Nautici ai Apocalipsei voi nicicând poposit-aţi în Scripturi de Profeţi dar inima mea ştie unde cobolzii ascund Rana Lipsei dar inima mea ştie: prin voi – spre Noi Dimineţi!

vâsliţi – vâsliţi cu temei - spulberând Finală Vâltoarea vâsliţi:  înlănţuiţi de-orice ţărm – Asasin-Vânătoarea! ...va fi după Porunca voastră - şi-a Lui:

din lumea toată – rămâne-va un Grui... ...Crist îşi roteşte Crucea – o – Crucea Nimănui căci dintr-o Mână Dreaptă - i-a fost ieşit un Cui...                                                                                            În oglinda străbună

doar păduchii - voma - îmi satură-azi privirea: am şi uitat de când – în aştri – am fost citit Uimirea ...sinucideri şi crime au fost pe-aici  – sodom: eu port cu mine – însă - înverşunat  – Chip de-Om

când voi vedea cum îngeri – cu limba scoasă – plouă croi-voi  – pe ape înţelepte – senină Casă Nouă când smoala isca-va - din paradis – cazane mă voi pleca-ntru Cântec – deasupra-oricărei Rane...

pădurea fojgăieşte lumină de-Inorogi pleacă genunchii-n plaiuri: Focului să te rogi astfel Păstor-Hristosul va pogorî tot cerul

şi cei ce vor să moară simţi-vor numai gerul... ...nu pângări văpaia  - în toi de Vatră-Lună: Chip de-Aur m-arăt  - iarăşi - în  Oglinda Străbună!
Lumii doar păruiala se vede că-i prieşte…

nu voi aştri prieteni – ci – doar – un strop de rouă să vină zâne bune – făcând Fântână nouă… nu strig – nu vă cutremur – sunt numai o petală în Colierul Florii – deci – o Lumină-Egală

nu voi nici duşmănia să curgă în bulbuci: Raze aştept să-mi plouă – curat – de la uluci… e Sărbătoare-n mine – deci eu vă scriu o Carte vă-mpărtăşesc şi Slova – de ea toţi s-aveţi parte

ce-i scriitorul – astăzi? – un biet însingurat şi vrea izbândă bună – pornindu-se pe-arat: Crist mână – cu blândeţe – trei lebede – pe filă

Timpul îl îmblânzeşte în Cântecul de Milă… …dar cine-ascultă Cântul? – cine se miruieşte? lumii doar păruiala se vede că-i prieşte…
Cu tine – viaţă – recunosc – m-am ars

cu tine – Viaţă – recunosc – m-am ars: m-ai tras în piept oricând şi cu orice... ...”să nu-ţi doreşti nimic – e idealul” dar n-am crezut să-mi cobori halul

piesă cu piesă – m-ai azvârlit în mlaştini: din Şah Regal – iar am ajuns la baştini... c-un ochi de sticlă mă priveşte soarta la orice drum – îmi fură – senin – Harta...

„noapte” îmi strigă - -n orice punct – fiinţa „faţă ascunsă-a Lunii” m-am cernit : nimic din mine nu-şi mai vrea priinţa

până şi aerul din nări mi-a-ncremenit... ...escroacă Viaţă – nu vreau răscumpărare ci doar un colţ de linişti – fără zare...
La teiul vechi visez – mereu

la Teiul Vechi visez – mereu şi-mi este silă – şi mi-e greu că Teiul Vechi a fost ucis: nu voi urca în paradis...

la Teiul Vechi mă-nchin – de-o viaţă n-are nici Trup – n-are nici Faţă dar numai Teiul m-a chemat: la Dumnezeu des am urcat!

...stau – trist – lângă un trunchi tăiat de oameni răi – de-un zeu blazat: închipui şi-azi împărăţìi grele parfumuri şi frăţìi

...nu te voi părăsi în iarnă trup nu vei fi ce se descarnă ci  - Milostiv - Teiul Divin la care necăjiţii vin...

...sălaşul meu e-Nchipuirea iar Viaţă: cea de Tei  - Dorirea Credinţa-n Tei e Nemurirea... ...sunt Zeu de Trăsnet – nu bandit: staţi – toţi – pe un' v-am priponit!
Lună lehuză – lună buburoasă

Lună lehuză – Lună buburoasă se preling din tine viermi şi-o lepră grasă pântecul de Lună s-a întors pe dos ca să işte Claunul - şi un Sfânt mai gros...

e beznă deasă în Ştiinţa noastră Regina Bolilor s-a fost iscat din glastră cine-are Carte – e pierdut veciei: închizi Ceaslovul – dedă-te Fanteziei!

totu-i umbros – nocturn şi-mbălsămat din Glie pân' la Lună te desfaci strat cu strat acolo sus ajungi Schelet curat-uscat

acolo sus eşti – cel puţin! – un Secretar de Stat! ...nu tre' să mori ca să le ştii pe toate căci Fantezia Neagră hrăneşte vremi castrate...
Luntre tristă trece râuri

luntre tristă trece Râuri – Luntraşu-a pierit al meu suflet – zbucium harnic – mult a hoinărit cu o luntre părăsită – lumi am bântuit: niciun ţărm nu-i cu priinţă – duhu-i ostenit...

păsări – neguri – şi senilii aştri de ţărână se înghesuie deasupră-mi – tot mai nezăbavnici: în curând – din preajma veche – nimic să rămână... ...nu mai sunt Învăţătorii – nu mai sunt nici Paznici...

unda Râului de Fiere nu are oglindă: şi priviri – şi amintirea – degeaba colindă... poticneşte gându-n bezne – ca un ciot în plauri

duhuri de cenuşi se sfarmă – izbescu-se tauri... ...printre lumi fără miresme – eu sunt Călătorul care – oricât rătăceşte – nu-şi află Izvorul...Renaştere

cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea... nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane nu mai eşti zeu – n-ai cunună: fugi de-aici – golane!

alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii sânge-mi curge sub sprâncene – ochii-s albi cum crinii... sunt vătaf de suferinţe – nu – însă – şi rege pipăi după-un foc năprasnic: numa-aşa m-aş drege...

...cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină am ieşit – cu preţ de sânge – din Cartea de Tină: stele-mi ard coaja de trupuri – mă scap de zădufuri

printre gene – ca o ceaţă - -mi regăsesc nădufuri... ...iată că nu-s gelatină: Foc înalt – miresme i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – râuri de aghesme...


„Să lăsăm modestia de-o parte!”
 „să lăsăm modestia de-o parte!”

...păi – sigur – complet de Acord – cum de nu! – ...dar – mai întâi pune (cât te văd!) jos marafeţii – ...da cum ziceam – s-o lăsăm – de-o parte şi de cealaltă – a vieţii
 numai aşa vom auzi – cu precizie astronomică (...unii zic şi

„matematică”...: „Eh – vă daţi seama că-i un biet pleonasm...!” – zise doctoral - Viezurele – cu sarcasm) – da – vom auzi toţi – cum cresc – sub pământ Bureţii...

...”da – dar şi Frumoşi-Feţii!”– ne completară – tumultuoşi - de prin văzduh – de pe ramuri de zbor şi de stele  – „băieţii” ...Vis treaz

Motto: „vis treaz vis breaz negru de năcaz: arde temelii sfredeleşte glii stele prorocìi...”

clopote şi frunze-n dungă  - mărturìi curând voi pleca la Stână – în tărìi... mestecă – în ceruri – un ursuz Ursar şi mi-arată Carul Mare: un hambar...

Regi Arthùr şi colonii de împăraţi mă aşteaptă în altare – să fim fraţi: simt Coroana că m-apasă pe sprâncene piesa are mult prea multe scene...

mă voi preschimba în fiară de lumină spada mi-o voi înmuia în unda lină: astea-s semne de plecare amânate

voi domni peste popoare-nflăcărate... ...ce visezi coleà – străine – sus pe grui? tocmai ţi-a căzut - din palmă – frate - sângeratul cui...


Sancta simplicitas

insecte medievale desfundă – azi – la haznale un măgar a răguşit: toată lumea a pierit!

...alt măgar a strănutat: iată – lumea a-nviat!Dorina MĂGĂRIN
„à ma chère…”              
 „à ma chère… avec ma vive affection…”

Celui ce-a ştiut să mă aştepte cu alge-n priviri, pe plaja în care erau sălcii cu muguri de trandafiri, I-aş cere iertare că n-am ştiut să primesc  pocale de sărutări dimineaţa.

Celui pe care l-am aşteptat ca să vină pe coridoare de spital, la mama, i-aş mulţumi printr-o-nchinare a inimii…

Şi dacă azi, cel pe care l-am aşteptat cu:  „à ma chère… avec ma vive affection”, nu o să vină ca-n alte dăţi, cu alge-n priviri şi mângâieri luxuriante, la prora pescăruşului din mine, e că îi este mult mai bine acolo, în ţara gheţarilor, cu o alta.Abracadabra

   În ţara de unde vin, copiii devin adulţi fară ca să copilărească căci mamele-i alăptează la sân atunci, când merg să cosească ori să ţese sau să facă văiugă, când taţii joacă arşici sau colindă-n borugă.


În ţara de unde vin, câmpia mugeşte de sete, pădurile lăiete, cotropite de flăcări, s-au pietrificat şi-au uitat să privescă licărul stelelor plate, când cerul nu mai poate să-şi aprindă verzile policandre.  

Fântânile cu ciutură au secat, iar cerbul cu stea în frunte, mânat de mugetul ciutei nenăscute şi de firul sidefat al Ariadnei, descoperă poteca-nverzită spre Ţara Nibelungilor ca să-i ducă brâul-Cosânzenei, prinţesei Krimhilda…

Şi numai atunci blestemul s-a sfărâmat, bărbaţii redevin bărbaţi, mamele stau la vatră
şi îşi dezmiardă pruncii ce-nvaţă să gângurească, iar fiecare botez e o nuntă, în Ţara de unde vin...Amprente

Azi-dimineaţă m-am trezit  Şi-am privit cerul înmărmurit  De-atâta cutezanţă a porumbeilor Ce zburau stoluri, stoluri, peste piaţă Ca-n fiecare dimineaţă,  Doar că azi au zburat mai frumos  Decât în alte dimineţi, Vrând parcă să îşi ia bun rămas  De la toamnă, să-i mulţumească  C-a fost înţelegătoare Precum o mamă iubitoare  Şi le-a dăruit lor ca şi nouă, Lumina de rouă, lumina de vis,  Lumina miscelanee.

De dimineaţă m-am trezit  Cu gândul la tine, străine, Te priveam cum vroiai să furi soarele,  Noroc cu cerberul de la porţile Oraşului Îngerilor-Copii…

Ceea ce vrei tu - nu se poate, Ceea ce vreau eu - nu mai gândesc, Ceea ce vrem noi - e pus deoparte, Oare ce vrem şi ce voiesc?
 Amprente, tipuri de amprente – Amprente-n arc, brad şi vârtej, Oraviţa, oraş al viselor deşarte, De ce mă chemi, când nu te adulez?
 Noi doi ne-am omorât singurătatea, Mâncând în tihnă şi cu-atât alean Anafura Mănăstirii Cernica, Zidită-n noi la fiecare hram.
 Amprente, tipuri de amprente – Paşi în neant şi urme pe nisip, Dâre de lacrimi pe un ciob de sticlă, Joc de cilici, sărutul din bunici.

Să nu te-ntorci, copilă, niciodată Pe unde-ai fost, de unde ai plecat Căci totul de-altădată în scrum s-a preschimbat,  Iar lumea cea idilică e-n tine Şi Chicri-micri-ricri, nu mai vine!

Azi-dimineaţă m-am trezit  Născocindu-te pe tine, străine, Te priveam cum voiai să răpeşti  Copilul ceresc,  Să-l duci pe celălalt tărâm, Noroc cu Orfeu şi Eurydike Care l-au pitulat în sân. Amprente, tipuri de amprente, Amprente şi fişe de spărgător Căutând litera, silaba, sunetul,  Bizarului ce-a cuprins traducerea  Lui Pantelis Horn. Amprente..., ţi-ai uitat străine  Urmele sărutului în inima mea,  Vocale vesele şi triste  La mandolina serilor de altcândva.Avatar

Iubiri în melanj,... la venirea pe lume a fiecăruia din sat, Bătrânele considerau naşterera ca pe-o corvoadă perpetuă, Câte-un grifon aducea un maldăr de flori lăuzelor, Taţi încercaţi în luptele tendenţioase ale noii familii Înghiţeau gogoşile moaşelor - cum că pruncii le seamănă - Şi îşi strângeau în taină odraslele concepute pe câmpul de luptă, Conştienţi fiind că doar în simbioză vor avea parte de avatar. Capriciile tinerei
Temisei

Lună albă, lună plină, raze de lumină,  modele şi structuri de limbaje, baraje,  iubire nespusă, indusă de noapte în şoapte  ce dispar în eter, de parcă leru-i ler  nu ar fi existat niciodată  pentru-o maică preacurată.

Sevraj, mâini împreunate pentru rugăciune...  - Mai spune-mi înc-o dată copile  de ce ai plecat să contempli crini galbeni  în cloisonne peruan,  ce musteau pe-o hârtie gri deschis,  vărgată, iar florile de culoarea fundamentală  a spectrului solar reprezentau trocul pentru o tânără  incandescentă, indecisă, dichisită,  ce ducea mâna la lornion, preocupată  de-o eşarfă din tafta, ce foşnea ca frunzele căzute  pe potecile uitate într-o pagină de carte,  aruncată hăt, departe.

Nepoata mi-a zis: nu-s vorbe de scris,  e o-ntrebare ca oricare alta - ce e când în vis  iubitul ţi se transformă într-o perie de sârmă,  cu mâini ca şi cleoambele din lemn de cedru  adus de Sânmedru?... 

Sunt fiică a acestui pământ, sunt floare de vânt,  Măicuţa m-a abandonat într-un ţarc din căpătat,  într-o zi de Sânziene, când pe-afară,  pe la genele nopţii sidefate, dansau într-o doară Ursitorile venite cu sfială să-mi prezică viitorul...
O bunică-furnică încerca să-mi ţină loc de mamă, Când în strană stăteau irozii cu plozii vecinilor, Cu care-ncercam să fac conversaţie  ori de câte ori găseam câte-o bifurcaţie  în palatul justiţiei din mărul cunoaşterii, răsărit într-un amuţit de lună,  când Antigona umbla despletită Şi se căina după fraţii pierduţi  în lumini din retortă şi cohortă.Catarsis

Chiar dacă samuraiul singuratic deţinea cele 42 de secrete,  din Cartea celor cinci cercuri, nu ştia că-n calea sa o va-ntâlni pe ea,  frumoasa Dalia, stăpână peste ronini - bărbaţi ca valurile - pe care îi iubea şi-apoi îi abandona pe câmpul de luptă al unor gheişe cu inimi şpriţate, ce vroiau să se facă vestite în insule prin câţi samurai au îngenuncheat - incluzând idei, emoţii dosite într-o putină aruncată întro mlaştină desecată.

Personalitate şi interese, cui să-i mai pese de aşa ceva, când s-a ivit ea, vestita Dalia, în calea celui mai faimos samurai şi-a început să-i depene legende despre shogun, străbunul cel mai străbun ce a lăsat în urma sa oraşe de mărime mijlocie, caligrafia pe mătase şi hărtie, dar şi copişti, restauratori, vestigii, fragmente dintr-un bioritm identificat cu figurina din situl Ebisuda sau laviul din cererea şi consumul de apă,  de la fundaţia bolţii în arcadă, perdele de fum, sisteme de frână  pentru o mână de bărbat adulat de ceilalţi rai-samu-rai, dar robit  în ceasuri de control de o inimă din sticlă gravată, ce trăia claustrată  într-o pagodă imaginară şi îi vorbea în versuri derivate despre dragoste,  filantropie, cumpătare, însă toate erau vorbe goale căci în Cântarea Cântărilor,  el, samuraiul singuratic, a înţeles că Dalia i-a fost sortită fără ca ea  să-şi fi dorit să fie şi iubită.Când bate toaca...

Când bate toaca şi cerul scoboară pe pământ miros de smirnă, Mă gândesc la toţi ai mei, cei care nu mai sunt,  dar s-au transformat în scântei de lumină pentru un suflet plăpând  precum aripi de fluturi brodate în noapte, în ochiul acestui pământ  răscolit de hoarde de-a lui Gingis-han ori de-a lui Traian, în palma acestui tărâm atât de iubit de Iovan-Iorgovan.Dimineaţa pe plajă

E o parte din mine care aşteaptă să răsară din apă  temătoare ca o meduză aruncată în spuză, desenând  sirenele care vin să se-adape  din apele ce se revarsă la malul mării.

Sunt o parte din mine urmele lăsate pe nisipul umed, pendulând între trecut şi prezent,  înclinându-mă înspre viitor, adulmecând zumzetul  scoicilor ce-au ieşit la paradă.

A rămas o parte din mine în plimbările  urzite de tine, Eveline, dus-întors pân’ la far,  însoţite de un pescăruş hoinar care ne-aducea primule  ca s-avem noroc, oriunde am merge în lume.

Dimineaţa, o parte din mine a rămas  în fâşâitul frunzelor de palmier ce stăteau ca un străjer  şi încercau să-şi mascheze surâsul cu plânsul  unui copil alintat ce-a uitat lopăţele şi-o găleată în marea de nisip, care era iscoadă trimisă de Oedip,  înainte de-a deveni rege.Ehon

Ehon - carte cu poze - Mă doare minciuna întunericului, Bărbat preschimbat în vise Ce dimineaţa pleacă grăbite pe geam, Aşa cum lăstunii de apă zboară în noapte Căutând să devină capcane Pentru scoicile ce vor să se dezvelească Şi să lase vederii iazul lor, perla concepută în hi – foc şi hoshi – stea, Păstrată ca tezaur în fluierul cerbului – shika Din ordinea literelor – akasatana, Doar literele toate – hiragana Şi cuvintele hana-mi – floare de cireş.Fără tine...

Fără tine - Sunt Véga fără Luceafăr, Sunt matca fără stup, Sunt floarea fără granátă, Sunt mesteacănul ce şi-a uitat rădăcinile  într-o noapte de cireşar, prin care tu zburai hoinar ca orice menestrel.  

Fără tine - Poamele au uitat să pârguiască, Rândunelele au uitat să revină, Zilele s-au cuibărit în Cutia Pandorei căci toate, fără tine Sunt lacrimae rerum.Femeie liberă
Veronicăi Balaj

Zbuciumul tău, dadă, aveam să-l înţeleg  atunci, când ne-am legat surori de cruce în crugul lunii, pe drumul ce ducea  la o casă din tinichea, acolo nu existau privilegii,  doar servitute, drepturi reale, sugrogarea, blef, fief,... 

Aveai dreptul să creşti şi să taci, puteai să creşti, dar să nu-ţi aparţii,  să visezi că o să devii femeie liberă-ntr-o zi, zestrea ta - un golomoz de catifea raiată,  sincretism religios şi melanj cultural,  evaluarea ţi-o făcea cineva care nu prea credea  în spiritul universal..., tu sfidai convenţiile  bazate pe ritmuri naturale, făceai mişcări inspirate  din valuri marine, modele spectrale şi aşteptai  horoscopul celor mai importante evenimente din viaţa ta.

Sena - vis şi certitudine, oare nu de-a lungul Senei  s-a consumat toată dragostea ta, tinereţe cu sânge roman?


Gladiatorul

Când plouă îmi iau pelerina verde și plec la plimbare Să spăl dureri din Cântecul lebedei, Să întreb apa din bălți ce mă doare - Olé, guapa!, îmi spune luna din ape, olé, guapa!, Hai cu mine spre Ithaca și fii bună până la moarte Mai e încă-o noapte în care va ploua cu tunete și gata!... Pasărea spin ia forma unei liane ce se-nfășoară Pe ulița adolescenței sufocate de picăturile de apă ce-ți pătrund Pe sub haine și-ți dau fiorul rece-călduț Atunci când privești curcubeul și ai nevoie de dragoste. Frumos… tinerii rătăciți în bolul din camera vieții Își iau fâșuri roșii și ies să se plimbe prin ploaie, Recitesc Gargantua și Pantagruel - Câțiva ani vor iubire, restaurante, vacanțe, Fără oboseala și corvoada cuplului, Vor să nu dea socoteală nimănui în drumul lor spre Ithaca... Încă o noapte, înc-o noapte, fii bună până la moarte, Te-am văzut, mi-ai plăcut, spunea tânărul reticent Ca un proapăt absolvent de bacalaureat, Crezându-se Odiseu, căpitan scăpătat și vâslaș la pupa corăbiei sale, Ce se ghida după steaua polară, Dar ea îndoctrinată la școala femeilor savante, Se uita la el ca la filmul Tout feu, tout flamme și îi spuse în șagă Că steaua polară e o stea căzătoare și că ea nu va fi Penelopa Decât dacă el va fi gladiatorul.


Ieri, azi, mâine

- Ascultă!, zise el, azi te iubesc,  mâine nu ştiu de-am să fiu,  însă azi, te doresc! - Azi sunt a ta, zise ea, ieri nu ştiam de va fi aşa, mâine nu ştiu ce-am să fiu,  dar acum sunt a ta!

- Ascultă!, zise el, mugetul mării-n furtună, catargele, vezi cum se-adună, cântând disperarea  căci n-au întâlnit nici o Circe  ce-ar fi putut să le dea dezlegarea? - Taci!, zise ea, marea a amuţit,  tânjeşte după Fata Morgana,  pierdută într-o zi de sărbătoare, sedusă de Soare...  Taci!, zise...

- Plângi?, întrebă ea,  plângi dragostea nostră pierdută-n picături de sânge, din unda albastră a serii,  plecată demult cu năierii, Plângi, dragostea noastră – lacrimi sfioase la poarta uitării? - Plâng, zise el,  dragostea noastră furată de cei ce n-au iubit niciodată  şi fac numai mătănii!

- Vom plânge!, grăi ea,  când tu vei avea pe o alta, iar eu voi fi cu un altul  şi numai în vis ne-om vedea... Poate că mâine vom plânge,  dar acum sunt a ta! - Ascultă!, zise el, azi te iubesc  mai mult decât ieri,  dar mâine, te voi iubi ca şi azi!


Joc de copil

Cerul din inima mea îmi dă ghes să privesc  Zborul porumbeilor cu coada roată şi urzeala paianjenului Ce juca Domino cu gâze pe care le fraierea şi-apoi le dădea drumul la vatră,
Să fie hrană pentru găinile cu gâtul gol, ce jucau, la demisol, Nu te supăra, frate!, Disputându-şi cocoşul moţat ce-a fost adus din alt sat, de la altă poiată,  Care se dădea grande printre surate, pân’ ce-a venit o pisică hămesită Şi le-a povestit pe-o bucată de clisă, adusă de-o narcisă, Cum craiul moţat a scăpat de cuţit când ai lui l-au dat, fără garanţie, în gostie.

Cerul din inima mea, decând mi-au pus microcipul,  Simt că-i un led într-o mulţime vidă, din ograda în care  Priveam cândva cum se înălţă spre verde porumbei albi,  Cu coada roată, ce duceau în cioc smirna, crenguţa de laur  Şi borangicul depănat de zor ca de pe mosor, de pe gogoşile opărite  Ale viermilor de mătase, de maica ce stătea gârbovită peste cratiţa ciupită,  Pe o tindă buimacă, dintr-o casă ruginită, care în copilăria mea părea palat  Cu turle ce sclipeau în soare, de la mare depărtare şi mă făceau fericită  Când mă jucam cu cerul din lacrima mea.


Marea de iluzii
lui Ben din Ciudanoviţa

-  Ce-i viaţa fără regrete, băiete?... Nu aveau prea multe să-şi spună atunci când s-au întâlnit pe muntele vrăjit, cu mure răscoapte şi vrejuri încolăcite pe-o harpă născocită dintr-o daltă şi-o navă naufragiată în marea de iluzii nespuse.

-  Unde-s florile de rapiţă de culoarea murgului ce venea să bea apă în răstoacă, din pumnul tăicuţului ce se odihnea pe o lespede şi privea florile  de corcoduşi răsăriţi printre blocurile părăsite, lipsite de larma băieţilor ce benchetuiau la lăsarea serii, când minerii ce scoteau uraniul din craniul bătrânului ce stătea pe o cremene, încercau s-adoarmă  cu mâna pe-o lampă şi cu crisparea celui care ştie că mâine o să răstoarne vagoane de piatră într-o apă tulburată şi plumburie, dar mai ştiu şi că va veni omul negru, cu cască,  să ceară talanţi de pomană, de vor să mai vadă  lumina stelelor înşirate pe salbă şi apele dintre vârtoape.Irina Lucia MIHALCA

Mai aproape de tine, mai aproape de mine

„Iar degetele mele, de departe,                
se vor împleti în părul tău " Ismail Kadare

Oamenii sunt pereni, din seva lor vor renaşte noi forme luminoase! Muşti din azur. Pe un bob de grâu, roua a impregnat rugăciunea sufletului, Prin timp, ecoul străbate dorinţa albă a iubirii.

Paşii tăi spălaţi de valuri am să ţi-i îmbrac în flori, flori ce cresc pe-aceste maluri! În fiecare, omul îşi lasă bucăţi din suflet. Printre clipele trecătoare, mesageri ai luminii ne însoţesc, prin viaţă,
Să-i înţelegem frumuseţea! Speranţa e în fiecare iniţială, în semnele presărate pe aleile pe unde paşii ne poartă, în mugurii înfloriţi de cuvinte-lumină.

Sufletul ţi-a rămas agăţat, undeva, între tine şi cer. Ninge iubirea, acoperindu-ne inimile cu fulgi mari, printre hainele parfumate simţi intensa trăire, printre sincope, doar regăsirea trupurilor. Astăzi, o parte din tine s-a risipit undeva. Şi ieri cum te-ai simţit? Mai aproape de viaţă, mai aproape de moarte, Mai aproape de tine, mai aproape de mine, În paşi de dans - prin timp înlănţuiti – valsăm, zâmbind, într-un balans continuu treci prin viaţă.

Mai aproape de viaţă, mai aproape de moarte, Mai aproape de tine, mai aproape de mine, Ne separăm de lume, alegem culorile, ne pictăm tabloul. Nu-ţi fie frică, ia-mă de mână, iubeşte clipa!

Într-un amurg al zeilor perisabili, al unei iubiri pierdute de destin, dragostea biruie timpul şi spaţiul. Într-un peisaj îngheţat, povestea venită din lumea reală şi vie aduce fiorul iubirii eterne. Rămâne aici doar până ce-şi duce la bun sfârşit legământul. 

O primăvară este gândul tău...

– O primăvară este gândul tău! Din depărtări, la chemarea zidurilor adormite, ecoul ne propagă respiraţia, unind durerea şi iubirea, clipa şi speranţa...
 – Cine-mi redă acest tainic parfum, acest dar fără rădăcini? Pe drumul început din nostalgie, devenit pas, devenit dans, devenit zbor şi timp, devenit tăcere, zi şi noapte, trecutul uimeşte aburul prezentului unui timp de-amintire, unui timp de regăsire, unui timp de uitare...
 – Dincolo de trup este adevărul! Sub cerul nostru, cuvintele nasc inscripţii pe pietre, pe frunze, pe petale, pe drumul unde zefirul le risipeşte... ( cu pietre arunci în mare, pietre verzi, roşii, albastre, pietre lucioase, pietre rotunde, în multe cercuri concentrice undele se propagă... )

– Toate pornesc de la un punct spre centru! Dincolo de marginea vieţii, orice desprindere naşte un început uluitor.

– Sub clarul de ceas al liniştii albe, construcţia din petale nu se poate dărâma. În foşnetul clipelor intri pe poarta lunii, ( în candela timpului nu există distanţă ) pe cărări nesfârşite, prin oglinzi de cristal, călătorim spre stele izvorâte din scoici de lumină.

– Nu te teme de vise, în aerul ce trece prin oglinzile timpului, acolo nimic nu te poate răni, nici gândul, nici cuvântul, nici raza de soare! Dincolo de fiecare oglindă un copil doarme, iar steaua care-l însoţeşte, în aer, îi multiplică visul-evantai.

Arc peste timp, prin umbrele stelelor, cu un nufăr în palme, pe cărarea albastră, te voi întâlni. – Deschide-ţi braţele, tu, clipă a visului meu! – O primăvară este gândul tău! Nimic nu trebuie scris numai o singură dată

Între viaţă şi moarte, între grafia vieţii şi grafia morţii, doar culoarea "a fi" îşi macină sunetele în primul şi ultimul zbor.

Între viaţă şi moarte, primul om, primul vis, prima lacrimă, prima lumină şi ultimele clipe ce palpită inconştiente.

Deasupra noastră strigă întreg cerul – pare că totul va muri – te înfiori, mă înfior. Iată, acum, strâns între noi, valul din adâncurile noastre urcă, urcă până ce se sparge în spumă, şiroind!

Revărsat în taine de ape, se retrage acum spre misterul adâncului nostru marin, atunci mi-ai spus – "Iubirea mea!" Aflaţi acum departe, pe cerul nopţii vor vedea constelaţii; planetele se opresc în jurul soarelui – „Ajută-mă!” e ultimul ei cuvânt. Dacă amestecăm infinitul, recucerim culoarea primordială pentru a o lua de la capăt.

E noapte iar. În pustiu doar nimicul e totul. Clipa nu există, valul rostogolit s-a spart demult, frunza nu mai e aripă – nimic nu trebuie scris numai o singură dată –...

Două aripi în zborul spre lumină

Privim, de multe ori, cu ochii mari la stele, dar ele privesc, la noi, vreodată? Cu tine se-ntâmplă ceva, o viaţă de om!

Înalţă-mă până la stele, iubitule, vino în oglinda interioară din palatul viselor noastre! Ne vom regăsi prin ce vei simţi să-mi dăruieşti, prin tot ce-mi vei trezi. Mă doare visul nostru!

Pătrunde-n mine şi-n unda vibraţiei fiecărui gând, cuvânt şi-atingere, muşcând până la sânge din ţesutul sentimentului, acolo unde nu mai există distanţă şi curgerea timpului care să rănească, umbrind acel spaţiu nesfârşit din armonia universului în care două stele se contopesc, împletindu-se în veşnicia unei lumini line, iubirea sacră, liberă şi eliberatoare, devenind nemuritori.

Prin fiecare elegie - metamorfoza simţirilor noastre - ai regăsit un râu care-a curs şi curge, chiar dacă printr-un timp al durerii. Dacă măcar pentru un moment ţi-au hrănit sufletul, îmi este de-ajuns!

- Prin atingere şi-adâncă simţire - un măr aruncat în faţa unei femei devoalate... ai muşcat mărul -, tu, raza mea divină, iubirea ni s-a deschis şi-odată cu ea dorinţa de sublim, chiar dacă starea vremii ne mai indică ceva nebuloase prin care-ţi înghiţi trăirile.

Fără cuvinte şi reacţii mă laşi, Înfloreşte-mă cu suflul iubirii tale, două aripi în zborul spre lumina visului din noi, tu o aripă, eu a doua aripă, îmbrăţişând etern întreaga lume!


MARIANA GURZAArta poetică a Irinei Lucia Mihalca, ziditoare de suflete

Motto: ,,Poezia - trandafirul ce creşte în potir de aur, sufletul frumos”. M. Eminescu


   Poeta  Irina Lucia Mihalca, este o călătoare în univers, ,,închizând / din lacrimile Maicii Domnului / în secțiunea de aur a Timpului cu Veșnicia.” Un drum lung și încărcat de sentimentele autoarei ce sunt prezente între cer și pământ.  Volumul ,,Dincolo de luntrea visului” apărut în condiții excelente la Editura Mușatinia, Roman, surprinde poeta la porțile cerului vorbind cu sine, cu freamătul pământului, cu valurile iubirii răscolite de timp. Astfel transcede tainic într-o altă lume plină de înțelesuri. ,,Prin lumina felinarelor, / aripi de înger sfâșie tăcerea, / Prelinse în urmă, două din umbrele mele / se întind către cer”. Urmele sufletului caută urmele poetei în timpuri. 
Lirismul autoarei inundă paginile ca un susur cristalin. Trăiri unice își găsesc locul în sacralitate. O poezie existențială, mitologică, erotică, așa cum pentru antici, poezia era o aventură a spiritului care caută, instruiește și ne comunică o cunoaștere. Pentru Irina Lucia Mihalca „destinul lumii se vesteşte în poezie”(M. Heidegger). În căutarea sufletului pereche, cutreierând prin cer, prin ierarhia îngerilor, se simte ,,manifestarea Absolutului…” Găsim în discursul poetic idei care au fost abordate la majoritatea scriitorilor preocupați de timp și spațiu, de dorința de a atinge veșnicia. Se știe că omul prin creație, descoperă prin el însuși, dumnezeirea. „Dacă poeziei îi e dat atît de mult – să păstreze în cuvînt adîncimile fiinţei şi uneori să le redea ecoul sau cutremurul – cum poţi cuteza să fii poet?” (C. Noica) Irina lucia Mihalca, a cutezat și a reușit să atingă cerul. Printr-o construcție personală, aidoma unui arhitect al cuvintelor, metafora a prins viață. Cuvântul a devenit lumină, marcând astfel apogeul actului poetic. Căutarea sfințeniei ca dar, este o caracteristică poeților ce își doresc ca harul primit de la Creator să se răsfrângă asupra Universului cu responsabilitate. Parafrazîndu-l pe N. Crainic ,, harul nu e ceva ca un polen auriu care ar ninge din stele peste noi, ci o putere dinamică ce mistuie răul ca un foc curăţitor.   Poeta, prin creațiile sale, unele cu nuanțe mitologice și filozofice, nu reflectă doar suprafața realității ci zonele cele mai profunde, având la bază creația, viziunea și pictura. Pentru autoare, ,,pe măsură ce literele căpătau contur, / forme, lumini și umbre. / Ut picture poesis…”// din castelul de nisip, visele încep să curgă din clepsidră. ,,Helios surâde, privind jocul enigmatic în care ,,metamorfoza lui Eu ce devenea Tu acționa instantaneu…”. Nu degeaba se spune că filozofia trăiește prin poezie. Pentru Irina Lucia Mihalca, timpul ei seamănă într-un fel cu timpul lui Nichita Stănescu pentru care timpul era un ,,lup devorator”. Timpul este cel care se depărtează treptat, fărâmă, lăsând în urmă ,,agonia inimilor / e doar durerea prezentului, un timp carnivor, fără timp”. Prinsă în ochiul furtunii, ea și timpul, pierduți în spațiu, ,,evacuați în locuri rarefiate,, plutesc fără ancoră, ,,agățați de fiecare speranță, rug, rugă… Deschizând cufărul cu vise, / piesa se rescrie / la dorința actorilor din ochiul furtunii”. O imagine shakespeariană a resemnării, a vieții.   Prin poezia ei cosmică, uneori, autoarea ne propune să deslușim misterul creațiilor sale. Contemplația, eroticul, semnificațiile ascunse, metafora sonoră, dezvăluie o persoană dornică de autodescoperire prin creație, deși putem vorbi de o tonalitatea dramatică, printr-un lirism grav și patetic uneori, alteori livresc. O trimitere spre „renaşterea intuitivă” a gândirii lui Kant în viziunea lui Eminescu, ,,cum că orice descoperire mare purcede de la inimă şi apelează la inimă. Este ciudat când cineva a pătruns odată pe Kant, când e pus pe acelaşi punct de vedere atât de înstreinat acestei lumi şi voinţelor ei efemere, mintea nu mai e decât o fereastră prin care pătrunde soarele unei lumi nouă, şi pătrunde în inimă… Timpul a dispărut şi eternitatea cu faţa ei serioasă priveşte din fiece lucru. Se pare că te-ai trezit într-o lume încremenită în toate frumuseţile ei şi cum că trecere şi naştere cum că ivirea şi fericirea ta inşile sunt numai o părere…”.  Poezia Irinei Lucia Mihalca, merită citită cu atenție, având acel ceva din forţa cuvântului creator, prin legătura ei personală, situându-se între cer și pământ, poeta fiind capabilă de vise ce vin în contact cu absolutul. O poezie a iubirii ziditoare de suflete. ,,Chemarea geniului,  nu e aceea de a mântui sufletele, ci de a le pune, prin seducţia simbolurilor plăsmuite, în faţa veşniciei”.(N. Crainic) Nostalgia paradisului fiind comună firii omenești, nu urmărim altceva, decât veșnicia cea biruitoare. ,, …Tot ce începe mai devreme, sfârșește mai devreme… / Dincolo de ce se-adună-n noi, suntem lumini / suflete întoarse la matcă / această ninsoare de flori e marea-ntâlnire…”. Descoperind poemele Irinei Lucia Mihalca, rezonăm cu eul său plin de mister și iubire.

Mariana GURZANiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu