duminică, 21 iulie 2019

Alexandru Bochiş-Borşanu - Spălarea creierelor și terorismul islamic în Europa
Spălarea creierelor și terorismul islamic în Europa
Col. (r) Alexandru Bochiş-Borşanu
21 Iulie 2019

Îndoctrinarea şi spălarea creierelor sunt metode prin care indivizi deformaţi psihic, devin dependenți total de mentori, și pot fi „setați” să comită atentate teroriste la comandă. Cum se ajunge la situaţia funestă ca un individ, un om - dacă mai poate fi numit aşa - ajunge la hotărârea fatală de a-şi declanşa centura cu explozivi şi strigând Allahu Akbar! - să-şi suprime viaţa?  Şi nu numai viaţa lui, ci şi a altora din jurul său, oameni nevinovaţi. Dacă ar fi folosită pentru a-şi suprima propria viaţă, ar fi catalogată sinucidere. Faptul că moartea sa, „pentru sine”, în credinţa sa, este o dovadă de sacrificiu suprem, cu scopul de a suprima vieţi omeneşti pentru a produce moarte, durere, frică, teamă, teroare pentru a revela că „Dumnezeu este mai mare” - deşi nimeni dintre victime nu a negat, acest fapt suicidar este abominabil și se definește a fi un atentat terorist.


M-am gândit cum poate un om să ajungă la o asemenea hotărâre, ce mecanisme psihice declanşatoare se produc în mintea sa să fie capabil să-şi suprime viaţa sa şi al altora.

E lesne de perceput că memoria voluntară are însușirea de a fi remanentă, atât la subiect cât şi la transmiţător. Ea este forma esenţială de organizare şi manifestare a capacităţii mnezice umane, fiind conectată și integrată motivelor şi scopurilor activităţii proprii. Procesele psihice - percepţia, gândirea, analiza logică, evaluări, înţelegere, voinţa - sunt subordonate informaţilor stocate în memoria voluntară. Pentru că suntem în domeniul terorismului, să vă dau un exemplu de memorie voluntară. Teroriştii sunt instruiţi cum se construieşte şi detonează o încărcătura explosivă artizanală. Lectorul explică posibilului terorist, tipul de materialele explosive, pe care i le prezintă fizic, cantităţile necesare pentru a produce efectul distructiv, modul de asamblare, amorsare şi declanşare a exploziei etc. Toate  informaţiile, s-au fixat voluntar, în memoria subiectului, inclusiv în memoria vizuală, pe care le va utiliza, în cazul alegerii sale să comită un atentat terorist.

Individul, fiinţa umană, fără a depune nici un efort în existenţa sa cotidiană şi fără intenţie receptează informaţii, impresii, experienţe ce pot fi utilizate ulterior în folos propriu. Această însuşire a persoanei, ca prin mecanismele cerebrale, să culeagă şi să stocheze informaţiile, în mod involuntar, fără efort, este memoria involuntară stocată în subconștientul uman. Pentru a fi înţeles, şi de cei mai puţin iniţiaţi, să vă dau şi aici un exemplu de memorie involuntară. Aţi observat la televizor că la comiterea acţiunilor teroriste din noiembrie 2015 la Paris, și nu numai, populaţia, cetăţenii alergau înfricoşaţi să se adăpostească, se observa pe feţele lor, date în prim-plan, frică, disperare, derută, de ameninţările flăcărilor din incendiile provocate de explozii, evacuări de persoane precipitate, în panică etc. Imaginile vizualizate  sunt reţinute în memoria noastră involuntară. Aceste imagini în mod sigur se vor activa în cazul unui pericol terorist iminent şi sigur vei proceda la fel, când creierul va uza de imaginea stocată în memoria involuntară din cazul real, pentru a se proteja. Ambele forme de memorie pot fi evaluate, funcţie de volumul informaţiilor reţinute, rapiditatea întipăririi în memorie, exactitatea receptării evenimentului, după durata secvenţială a producerii etc. Este important de cunoscut nivelul valoric al memoriei, funcţie de care, se pot utiliza metodele de stimulare sau ştergere a memoriei.

Rămânând în sfera tratată: îndoctrinarea şi ştergerea memoriei pentru a fi manipulată şi utilizată în comiterea de acte teroriste, necesită un „stagiu de pregătire”. Departe de a face discriminare între etnii sau religii, dar cea mai simplă metodă de îndoctrinare am receptat-o la grupările islamice, mai elocventă pentru demonstraţie. Fără a susţine că fac aprecieri inedite pe această temă, putem afirma cert, că islamul impune supunerea ierarhică, subordonarea necondiţionată a individului, aşa cum este înscris în versetele  Coranului şi funcţie de convingeri, cum este consemnat în Sharia sau Sunna, cărţile sfinte ale islamului. Rezumând teza, semantica cuvântului „islam” se traduce, înseamnă „supunere”; supunere faţă de Allah. Această trăsătură fundamentală, a religiei islamice este asimilată de membrii comunităţii încă din copilărie, a adolescenţei şi face parte integrantă din educaţia unui credincios islamic, și care e continuată toată viaţa. Vă citez din Coran, o „sura”, echivalentul capitolului din Biblie, absolut semnificativ: „L-am călăuzit pe Calea cea Dreaptă, fie că va fi mulţumitor, fie că va fi tăgăduitor” (Sura 76/3). Drumul care trebuie urmat de fiecare credincios musulman pentru că, devierea, adică nesupunerea, o clarifică Sura 76/4: „Tăgăduitorilor le-am pregătit lanţuri, juguri şi Jeratic”.


Calea Căii Drepte este educaţia islamică, supunerea totală.

Credinţa musulmană se dobândeşte din familie. Ba chiar unele cercetări recente relevă faptul că, în conduita copilului nou născut, se transmit genetic anumite trăiri ale părinţilor și chiar comportamente genetice specifice. Este normal ca un copil născut dintr-o familie musulmană să fie educat în acest spirit. Copiii mici sunt intru totul sub tutela părinţilor şi trebuie să se adapteze unei lumi pe care ei nu o aleg şi nici nu o înţeleg la vârste mici. Fără ca cineva anume să-l oblige, prin mimetism, copilul, când muezinul anunţă rugăciunea şi nu poate ajunge la moschee, în locul unde se află, un spațiu curat, îşi va aşeza covoraşul, numit sajadah, cu faţa către Mecca şi va rosti o rugăciune. Rugăciunile sunt închinate lui Allah şi nu au nimic ofensator sau contra altor credinţe religioase. Citiţi această Rugăciune de trezire: „Toată slava se cuvine lui Allah, care ne-a dăruit viaţa după ce ne-a luat-o şi la El este Învierea. Profetul a zis : Oricine se trezeşte noaptea şi spune: Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal! A lui este Împărăţia şi Slava şi el este mai presus de toate Atotputernic. Cât de Măreţ este Allah, şi toată slava se cuvine Lui”.

Înlocuiţi pe Allah cu Dumnezeu şi veţi descoperi sigur o rugăciune creştină. Posibil ca această comparaţie să nu fie îndestulătoare, dar, există versete din Coran care pot fi interpretate că incită la ură, la suprimarea altuia, la sacrificiu pentru Profet şi Allah. Dar religia islamică nu este o religie a revanşei, a răzbunării, deşi Coranul are versete care prezintă evreii ca pe un popor necredincios şi chiar pe creştini, dar nicăieri nu spune că ei, musulmanii vor acţiona să-i suprime, să-i ucidă. Această pedeapsă, însă, este lăsată în grija lui Allah. Există versete care incită la crimă, dar ele se referă la instigări punctuale : „Luptaţi întru calea lui Allah cu cei care luptă împotriva voastră. Nu fiţi călcători de lege, căci Allah nu-i iubeşte pe călcătorii de lege”. (Sura 2/190). Am putea admite că interpretarea versetului, lupta se duce doar împotriva celor ce-i atacă pe musulmani, riposta acestora va fi violentă.

Este adevărat, iertarea la musulmani nu este înscrisă în Sharia, legea considerată expresia voinţei lui Allah, imposibil de contestat sau de schimbat şi care trebuie aplicată. Un credincios musulman adevărat, nu va ezita să se sacrifice, cu bucurie, pentru pedepsirea celor care „luptă împotriva lui Allah”, având creierul spălat. Și ca să finalizez, în islam găsim pacea dar și incitarea la comiterea de atentate teroriste. Răsplata sacrificiului este în ceruri în sânul lui Allah. Pentru prevenirea atentatelor teroriste, cheia trebuie căutată și în ideologia statului islamic - Califatul.  Consecinţele atentatelor teroriste sub etichetă islamică, a ISIS sau alte grupări teroriste afiliate pentru țările europene, în deosebi pentru Franţa, Germania, constituie un potențial pericol pentru populația pașnică și nu vor întârzia nici în viitor. Continuarea lor e posibilă!

Precedentul atentatelor teroriste au relevat grave lacune în organizarea activităţii de cunoaştere specială a structurilor teroriste şi de prevenire a atentatelor puse la cale de către acestea. Europenii, chiar dacă sunt în Uniune, nu au o strategie comună, o bază de date accesibilă tuturor țărilor, un mod de acţiune comun și rapid, care, la ridicarea unei baghete să se declanşeze intervenţia pentru a anihila orice stare de vulnerabilitate iminentă de atentat.  Pericolul este enorm! Cooperarea în Europe este lacunară.

Poate că acum, după noile alegeri europarlamentare, a reînnoirii conducerii Uniunii Europene, se vor crea structuri antiteroriste și de Intelligence competente, capabile să elaboreze o strategie fezabilă pentru cunoașterea și combaterea terorismului.  Europenii, încerc să cred, că totuși, nu sunt nişte ignoranţi în domeniul terorismului. Au anihilat multe organizații teroriste. Amintiți-vă de „Brigatte Rosa”, de „Prima Linia” în Italia, de „Rote Army Fraction” (RAF), de „Baader-Meinhof” şi „Celulele Revoluționare”, în Germania, „Armata secretă Armeană”, şi altele, anihilate în deceniile şaptezeci-optzeci, în mare măsură. Dar, care era motivaţia acţiunilor acestora teroriști? Răspuns: motivaţie politică, doctrinară, autonomie, de extremă stânga sau dreaptă, revoluţionară! Mai au mobilul atentatelor „valid” din acele timpuri? Se pare că nu! Chiar și I.R.A. irlandeză a renunțat la atentate, devenind partid.

Terorismul religios global este mult mai periculos. Iar terorismul de sorginte islamică este la extrema fanatismului religios. Nici o carte sfântă creştină nu îndeamnă la ură, la uciderea aproapelui sau a altuia, iar ca recompensă să fie primit în Împărăţia Cerului! În doctrina islamică acest sacrificiu, în numele Profetului este recompensa supremă! Îţi pregătește drumul spre Allah! De aici îşi trag seva acţiunile teroriste, din sacrificiu de sine! Să mori zâmbind strigând că Allah e mare! Aşa se explică „bombele umane”!

Cercetătorul american Don Richardson, în cartea sa Secretele Cornului, a identificat 109 versete din Coran care se referă la război, „versetele războinice să îi incite pe musulmani să impună convertirea ne-musulmanilor la islam, chiar și prin violență, dacă va fi cazul”[1] Ce se omite sau ignora în lumea creştină, budistă, confucianistă sau ateistă? Ce nu înţeleg liderii acestor ţări în care majoritatea cetăţenilor fac parte din aceste religii nonviolente? Finalitatea islamului! Generat de Scopul Final! Care este: Statul Mondial Islamic! Metodele de realizare ale acestui deziderat diferă, sunt variate, fiind admise orice procedee inclusiv lupta armată - Al Jihad-ul, iar acţiunile teroriste sunt o formă asimetrică din Al Jihad - deseori doar pentru propagandă, „să se știe” că exită, sau pedepsire.

Credeţi că emigrarea în ţările Europei a persoanelor de religie islamică este întâmplătoare? Nu cred! O simplă analiza va conduce la realitate. Migrația în Europa nu este întâmplătoare, ea face parte din strategia ce preconizează a avea ca finalitate Statul Mondial Islamic. Iar exacerbarea „drepturilor omului”, libera circulație, libertatea de asociere, dreptul la egalitatea șanselor, nediscriminarea etc, înțelese eronat favorizează extinderea viitorului stat islamic. Este adevărat că majoritatea islamiştilor migrează sub motivaţie reală, socială: precaritatea mijloacelor de existenţă, a sărăciei din ţările lor. Dar nimeni din cei stabiliţi în alte ţări nu renunţă la islam. Le-a fost inoculat aproape genetic. Dimpotrivă, devin tot mai vehemenţi, mai fanatici când văd bunăstarea localnicilor, mai revoltaţi, iar liderii religioşi le insuflă ideea, că doar dacă Al  Jihad va învinge ei vor fi fericiţi.

În Statul Mondial Islamic va curge doar lapte şi miere (parafrazându-l pe Moise), pentru fiecare credincios şi merită sacrificii. În occident cresc moscheile şi minaretele, iar bisericile catolice se dărâmă sau primesc altă destinaţie. Domurile, catedralele, mănăstirile nu mai sunt locaşuri de cult, ci obiective turistice. Pătrunzi în interiorul acestora nu să te rogi, ci să admiri Capela Sixtină din Bazilica Sfântului Petru din Vatican pictată de Michelangelo sau frescele celor patru evanghelişti de Charles Fosse din Domul Invalizilor a Franţei imperiale, ridicat de împăratul francezilor Napoleon Bonaparte, în memoria eroilor săi. Situaţia Franţei de azi este nedefinită etnic sau religios, în care se declară oficial că locuiesc numai francezi - (auto-înşelare naivă!) o societate de limbă franceză „multiculturală”, multireligioasă”, „multi-sexuală”, „multipartinică”, complexă, liberă, în care deviza revoluţiei franceze de la 1848 „Liberté, Égalité, Fraternité”, se menţine şi astăzi, toţi sunt egali. Doar, că din cele 20 de arondismente ale Parisului, în 8 din acestea locuiesc francezi de religie islamică, care își fac legea lor; sunt emigranți din fostele colonii franceze, din țări islamice, e drept, unii de 3-4 generații, dar care nu au renunțat perceptele din Sharya sau Sunna.


Doar sunt toţi francezi, nu! Ce înșelătorie!

De ce am exemplificat mai mult situaţia Franţei? Pentru că această țară a fost lovită cel mai crunt de atentatele teroriste. Starea de spirit în rândul populației este precară. Vă citez un tablou reprezentativ descris de românca, Amalia Sterescu: „Am fost la Paris și am văzut ce a făcut frica de terorism din acest oraș. Nu intri în niciun magazin pe Champs Elysees fără să ți se inspecteze bagajul […] în metroul parizian în care albii/non musulmani devin minoritari, începi să te uiți circumspect. Când treci strada ai urechile ciulite la maximum la orice motor ambalat brusc. Ori când vrei o clipă de liniște, alegi instinctiv să nu-ți mai bei sucul chiar la masa de la stradă căci nu se știe… Mă uit protectoare la oricine se apropie la doi pașii de copiii mei, le urmăresc mâinile, e paranoia pe care mi-o dau armele la vedere, soldații și toată nebunia de la știri.”

Care este ieșirea din acest marasm european, la care și terorismul este un contributor net? Poate că noua conducere a Uniunii Europene va găsi cheia liniștei locuitorilor ei și stoparea violenței. Poate prin promovarea instrucţiei, educaţiei şi culturii (chiar impusă în școli) în rândul membrilor societăţii defavorizate, manevrată şi manipulată de alte interese, care să fie eliberaţi influenţe negative, malefice, habotnice, de fanatism. Ar fi una din soluţiile pacificării Europei. Actuala situaţie politică, demografică, etnică şi confesională a societăţii europene va genera o decădere morală periculoasă, o escaladare a violenței, lupte interconfesionale, interetnice, se vor decima reciproc, producând haos, violenţe, toate sub pretextul denaturat al sintagmei „respectării drepturile omului”!

-------------------------------------
[1] Don Richardson, Sectele Coranului, Oradea,  Ed. Casa Cărții, 2014, p. 30

https://www.art-emis.ro/analize/spalarea-creierelor-si-terorismul-islamic-in-europa
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu