joi, 18 iulie 2019

Irina Lucia Mihalca - A traveler - Un călător
A traveler


~*~

Arrive and leave, sent by the fate
in the unknown.
At the moment of separation, the twilight turns off smoothly,
the stars are falling.

Alienated, under the hot sun,
everything is lost,
ghost, ghost,
alluvium of thoughts,
wandering, you fight the wind,
the sand
and immeasurability.

Arrive and leave, crushed by the world,
late in the night, dismount the destiny,
late, in the night, the heart, for a moment, stops,
you discover the gap in the wall of the complaint,
neither sing, nor wing.
A tear.

In the night of times, under your skin,
flames, flames, burning pain
they rush downhill,
and shield, the love.
A road
in the distance.

Throughout the world, under the sky of life,
a thought prefigures,
unseen steps fade,
tango agreements break the silence,
a dream kernel,
buds and flowers.
A traveler smiles
in the aurora of the day.Un călător

Ajungi şi pleci, trimis de soartă
în necunoscut.
În clipa despărţirii, amurgul se stinge lin,
stelele stau să cadă.

Înstrăinat, sub soarele fierbinte,
totul se pierde,
năluci, năluci,
aluviuni de gânduri,
rătăcitor, te lupţi cu vântul,
cu nisipul
şi nemărginirea.

Ajungi şi pleci, strivit de lumi,
târziu, în noapte, descalecă destinul,
târziu, în noapte, inima, o clipă, ţi se-opreşte,
descoperi golul din zidul plângerii,
nici cânt, nici aripă.
O lacrimă.

În noaptea vremii, sub pielea ta,
văpăi, văpăi, dureri ce ard
se năpustesc la vale,
iar pavăză, iubirea.
Un drum
în depărtare.

În lungul lumii, sub cerul vieţii,
un gând prefigurează,
paşi nevăzuţi se estompează,
acorduri de tango sparg tăcerea,
un sâmbure de vis,
muguri şi flori.
Un călător surâde
în aurora zilei.


~*~


Poem by Irina Lucia Mihalca
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu