luni, 24 aprilie 2017

Apropieri - Mariana Gurza - pelerinaj prin idee, gând şi suflet


Dosar - credinţă

Mariana Gurza, aşa cum se retrografiază în noul volum, Apropieri – ce-au scris prieteni despre ea, ce-a scris ea despre ei -, îşi denunţă pietatea bucovineană pe foi ca de acatist. Să fi bravând poeta creştină? Dar au bravat Vasile Plăvan sau Aspazia Oţel Popescu prin pisaniile lor însângerate? Astfel de scrieri nu ţintesc neapărat literatura, cât spiritualitatea ancestrală. Se tinde ideal spre logodirea rugăciunii cu poetica.

Evaluările critice ale lui Adrian Dinu Rachieru sau Artur Silvestri îi statuează parcursul de la întâmpinare la recunoaştere literară, în afara modelor. Versalitatea pelerinar-creştin-dedicativă a poetei magnetizează judecaţi afine din ţară şi diaspora româneasca: ,,poeta cu suflet de înger,, (Valentina Teclici) – ,,o recreare a unui stil neconvenţional,, (Ben Todica) - ,,minus durere,, (Vasilica Grigoraş) – ,,model de limbă româneasca,, (Cecilia Bănica Pal) – ,,pete de inocenţă,, (Alexandru Moraru) – ,,un univers antinomic,, (Eleonora Schipor) – ,,o reţetă salvatoare,, (Vetuţa Anghel).

Masiva recoltă de lăudaţii sporeşte prin reflecţiile de cititor, sincere panegirice ale Marianei Gurza, ca într-un ordin al mărturisirilor. Ajungem, cumva, la dedesubturi ale creaţiei sale, prin empatia cu autorii recenzaţi. Facem cunoştinţă cu un cerc similiortodox, în prelungirea Gândirii: Anatol Covali (,,Fraternitatea cu poetul Radu Gyr denotă puritatea poetului,,) – Veronica Bălaj (,,un fel de Vitoria Lipan modernă,,) - Camelia Cristea (,,este inspirată de tot ce mişcă,,) – Ilie Motrescu (poet crîsnean - Cântarea Carpaţilor / Arizona / postum – ,,o carte 5
Apropieri
Mariana Gurza - pelerinaj prin idee, gând şi suflet
necesară,,) – Dorina Stoica (,,o poezie profetica ce s-a născut în urma prigoanei,,) – Elena Schipor (,,truditoarea cuvântului românesc,,) - Hedir Al-chalabi (,,şi-a creat universul ei dincolo de imaginaţia noastră,,) –Emilia Ţuţuianu (,,este lacrima durerii coborâtă dinnord de Moldovă Ştefaniană pe câmpiile bănăţene,,).

Acest dosar-credinţă se citeşte ca un poem de poeme, ca nu în cine ştie ce instanţă. Daca poemele proprii vor fi fost ecouate amical-eufonic, de o subtilă grandoare este reeditarea Boabe de lacrimi de Vasile Plăvan în volumul Vasile Plăvan ,,un Slavici al Bucovinei,, .

Mulţumim Marianei Gurza pentru încredinţarea acestei lucrări (Dumitru Mnerie). În volumul Destine umbrite, carte de neuitare, ,,în galeria personalităţilor care îi confisca interesul nu putea lipsi unchiul Vasile Plăvan.,,

Vivacitatea carţilor de poezie lasă deschisă şi o fereastră politica ,,incorectă,,, cum ar fi: O lacrimă de dor, rostogolită din “Ţara fagilor,,; Vivat, crescat, floreat, muceniţa Neamului Românesc, Aspazia Oţel Petrescu!:

,,M-aş cuibări ca o copilă / în poala ta sfântă mucenica /şi-am depăna filă cu filă /poveşti din dulcea Bucovina.(...) O îmbrăţişare creştină /din Ţara Fagilor venită / ca o sfântă cetină-n lumină / de la legionari primită.,,

În ce-o priveşte pe poeta Mariana Gurza: ,,Am crezut ca travestindu-mă / în lumină, / în disperare / am să-ţi adorm imaginaţia.,,

George Anca
Apropieri : Mariana Gurza - pelerinaj prin idee, gând şi suflet / coord.:
Emilia Ţuţuianu. - Cordun : Editura Muşatinia, 2017 ISBN 978-606-8203-57-7Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu