duminică, 30 aprilie 2017

Un curcubeu a despărţit marea

O cale de flori

Un curcubeu a despărţit marea în două.
Când apele s-au despicat, valurile s-au depărtat,
uscatul s-a arătat, stelele au licărit, vânturile au stat,
miracol reflux, o dublă mişcare
din ţesătura de patimi,
atunci, numai atunci,
lumina din priviri ne-a apropiat,
unindu-se într-una,
atunci, numai atunci,
prin zidul de ape,
în murmurul viselor,
în liniştea retrasă a tăcerii,
inimile au bătut
într-un ritm, într-un cânt,
într-un timp, doar într-un timp.

Petale de flori împrăştiate,
poezia nu a murit,
continuă să pulseze, să respire!

19 iulie 2016


Irina Lucia Mihalca


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu