duminică, 30 aprilie 2017

concursul “Toți diferiți , toți egali ! “

"TOTI DIFERITI, TOTI EGALI" -
Invitatie....Regulament.....Fisa de Inscriere....


 
28.04.2017* 

COLEGIUL ECONOMIC "ANGHEL RUGINA" VASLUI - INVITATIE la concursul “Toți diferiți , toți egali ! “ din cadrul proiectului educational interscolar “Diversitatea în comunitate” .

***


REGULAMENTUL CONCURSULUI:

1. Data: 22-27 mai 2017;
2. Locatia: Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui
3. Organizatori - Colegiul Ec.”A.R.” Vaslui
4. Parteneri:
- Inspectoratul Şcolar al Judetului Vaslui
- Asociatia Judeteana Sportul Pentru Toti Vaslui
- Mass- media locala;
5. Participanţi – condiţii:
a) La concursul “Toti diferiti , toti egali ! “, din cadrul proiectului educational interscolar “Diversitatea in comunitate” participă elevi din clasele I-IV, V-VIII, IX-XII.
b) Participare: directa si indirecta.
c) Delegatul va prezenta pentru validare, inainte de inceperea concursului un tabel nominal cu elevii, unitatea scolara reprezentata, clasa, cadrul didactic, însoţitor/
coordonator, semnătura şi ştampila conducerii.
6. Scop/obiectiv general: Influentarea favorabila a frecventei scolare, prevenirea si combaterea absenteismului, abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii, integrarii in activitatile extrascolare a tuturor copiilor fara discriminare religioasa, etnica, influentarea progresului invatarii, performantei scolare, promovarea ofertei educationale si a imaginii scolii in tara si in strainatate, promovarea atitudinii non-violente, promovarea tolerantei, relatiilor de prietenie si respect, promovarea unui mod de viata sanatos, civilizat si fair- play la scoala si in viata cotidiana.
7. Obiective specifice:
a) Diminuarea numarului de absente la ore si imbunatatirea frecventei scolare a elevilor participanti la activitatile educative extrascolare;
b) Integrarea in activitatile educative extrascolare a tuturor copiilor fara discriminare religioasa, etnica, culturala, sociala etc;
c) Obtinerea locului I- III la competitiile incluse in proiect;
d) Formarea deprinderii de participare in timpul liber la activitatile educative extrascolare;
e) Promovarea ofertei educationale si a imaginii scolii in tara si in strainatate;
f) Formarea si exersarea abilitatilor de comunicare, toleranta si fair-play, cultivarea relatiilor de prietenie si respect intre participanti la scoala si in viata cotidiana;
g) Atragerea cât mai multor copii la activitatile educative extrascolare - participarea unui număr de peste 100 elevi;
h) Stabilirea unor parteneriate între participantii la concurs;
i) Sensibilizarea persoanelor şi instituţiilor faţă de activitatile educative extrascolare ale copiilor.
6. Programul de activitati al competitiei:
* 10-15 mai 2017: concurs la nivelul scolii;
* Castigatorii participa la faza finala a concursului “Toti diferiti , toti egali“ din cadrul proiectului educational „ Diversitatea in comunitate” organizat la Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui in data de 27 mai 2017.
PROGRAM, 27 mai 2017:
8. 00 - 8. 30 : Şedinţa organizatorica la Sala Multimedia - Colegiul Ec.”A.R.”
8. 30 - 9. 00 : Festivitatea de deschidere – Sala Multimerdia
9. 00 - 12. 00: Concurs “Toti diferiti , toti egali ! “ din cadrul proiectului educational „ Diversitatea in comunitate”
12.00 – 15.00: Evaluare;
15.00 - 16. 00: Festivitate de premiere.
7. PRECIZARI:
a) Concursul “Toti diferiti , toti egali ! “ din cadrul proiectului „Diversitatea in comunitate”, se adreseaza elevilor din clasele I-IV, V-VIII, IX-XII si se organizeaza cu participare directa sau indirecta pe urmatoarele sectiuni:
1. eseu literar;
2. creatii artistice;
3. postere;
4. desene;
5. colaje.
NOTA 1:
A) Eseul literar va conţine 2-3 pagini în format doc. Times New Roman 12, Line Spacing 1,5 si se va trimite pe adresa electronica a concursului (e-mail: danieladtc@yahoo.com), redactarea se va face bilingv (daca este cazul) – în limba maternă şi în limba română. Acesta poate fi însoţit de o prezentare power point de maxim 20 slide-uri (poate conţine imagini comentate referitoare la eseu şi alte informaţii sugestive).
B) In toate cele 5 sectiuni se pot aborda:
a) Obiceiuri şi tradiţii (Sărbătorile de iarna în familie/ localitatea mea * de ex: cina din Ajun, colindătorii, slujba religioasă etc.);
b) Obiecte tradiţionale (ex: costume tradiţionale vechi, autentice, vase, ştergare cu motive populare, ouă încondeiate, diferite obiecte, instrumente muzicale specifice etniei, podoabe tradiţionale etc.);
c) Obicei de nuntă/botez;
d) Tradiţia de Paşti;
e) Satul/şcoala mea.
* Participantii la concurs indirect vor expedia prin poştă lucrarile, cu confirmare de primire sau recomandată simplă în perioada 16-24 mai 2017, format A4, la adresa: Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui (pentru concursul “Toti diferiti , toti egali ! “, din cadrul proiectului „ Diversitatea in comunitate” – coordonator, prof. Popescu Daniela).
* Lucrările vor fi însoţite de un plic A4 timbrat şi autoadresat pentru expedierea diplomelor.Vor fi trecute pe fiecare lucrare pe verso pe o etichetă, cu majuscule, următoarele date: titlul lucrării, numele şi prenumele elevulului, clasa, instituţia de învăţământ, localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator/coordonator.
NOTA 2: Fiecare cadru didactic îndrumător, dintr-o unitate şcolară, poate participa la faza judeţeană cu maxim 3 lucrari la alegere din toate sectiunile concursului.
a) Pentru participare directa inscrierea concurentilor se va face înainte de începerea competitiei.
b) Obligaţiile concurentilor: Concurentii sunt obligaţi să păstreze disciplina şi să respecte regulile de conduita în societate, atât pe perioada competitiei cât şi în afara ei, să execute întocmai hotărârile şi dispoziţiile organizatorilor; să aibă o atitudine corectă fată de toti participantii; să nu incite concurentii la acte de violenţă. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea sancţiunilor în raport cu gravitatea faptelor, conform prevederilor regulamentare.
c) Măsuri de ordine: Organizatorii răspund de buna desfăşurare a competitiei şi au obligaţia să ia toate măsurile pentru prevenirea şi înlăturarea incidentelor ce s-ar putea produce înaintea, în timpul sau după terminarea competitiei. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage sancţionarea celor vinovaţi şi a scolilor implicate potrivit prevederilor regulamentare. Nerespectarea dispoziţiilor date de supraveghetori/evaluatori în legătură cu desfăşurarea regulamentară a competitiei, duce la penalizare de către acesta. Dacă în termen de 3 minute de la oprirea competitiei, nu se iau măsuri regulamentare privind îndeplinirea dispoziţiilor date, organizatorii vor decide eliminarea concurentului/concurentilor si părăsirea locatiei.
d) Programările competitiei vor fi întocmai respectate, orice întârziere ducând la pierderea concursului de către elevul în cauză.
CONSIDERATII FINALE
* Confirmarea participarii la competitie se va face pana la data de 20.05. 2017, pe
adresa de e- mail: danieladtc@yahoo.com si va contine: fisa de inscriere.
PENTRU ULTIMELE INFORMATII LEGATE DE ORGANIZARE ,
va rugam sa sunati intre orele 9.00- 14.00, la
telefon: +4 0747412158- membru comisia de organizare proiect: prof.Anusca-D. Elena sau pe adresa de e- mail: danieladtc@yahoo.com
8. Premiere: Toti concurentii vor primi diploma (locul I,II,III, mentiune sau participare, conform clasamentului rezultat in urma evaluarii).
Profesorilor insotitori/coordonatori li se vor acorda si adeverinta pentru portofolilu personal.
9. Asistenta medicala Daca va fi cazul asistenţa medicală va fi asigurată de personal de specialitate.
10. Responsabili, profesorii: Popescu Daniela, Botezatu Andreea, Simona Arhire, Anusca-Doglan Cristian, Anusca-Doglan Elena.

Director, Coordonator proiect:
Prof. Daniela Popescu


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Concurs Judetean “Toti diferiti, toti egali ! “
Proiect educational interscolar „ Diversitatea în comunitate”
Vaslui, 22-27 mai 2017
Unitatea de invatamant: _____________________________________________________
Adresa ( localitate, strada , nr. , judet, cod postal) _________________________________
Telefon: ____________________________
E-mail: _____________________________
Numele elevului/elevilor (clasa) si al profesorului indrumator/coordonator:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Adresa scolii/cadrului didactic participant unde vor fi trimise diplomele prin posta (acolo unde este cazul):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Director,
Prof. _________________________________Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu