duminică, 19 iunie 2016

Adu-ţi aminteAdu-ţi aminte de păcatele tale şi de judecata viitoare!
 10 Iunie 2016 Sfântul Teofan Zăvorâtul

Adu-ţi aminte, omule, că mâine vei vedea Cerurile, vei vedea îngerii şi vei sta înaintea Judecăţii lui Hristos.

Să cauţi în sus, spre porţile Cerurilor, şi până la moarte roagă-L pe Dumnezeu să ţi le deschidă după ieşirea ta din trup şi să te primească în corturile cele veşnice.

Trupul tău să stea pe pământ şi să plece genunchii săi, iar sufletul să zboare sus, şi acolo să Îl roage necontenit pe Domnul.

Adu-ţi aminte de păcatele tale şi de Judecata cea viitoare; să treci cu vederea viaţa aceasta deşartă şi necontenit să te îngrijeşti de cea care va să vină.

Adu-ţi aminte că eşti în luptă cu leul şi cu balau­rul şi nu înceta stându-le împotrivă.

Adu-ţi aminte cât L-ai întristat pe Dumnezeu cu faptele, cu vorbele şi cu gândurile şi pocăieşte-te.

Adu-ţi aminte că în ceasul în care nu te aştepţi va trebui să mori şi să dai socoteală pentru tot ce ai lucrat.

(Sfântul Teofan ZăvorâtulPatericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 146-147)


Să facem din dragoste și din milostenie un stil de viață

Cei ce cred din toată inima în Dumnezeu, care fac binele nu de ochii lumii, ci din dragoste de bine, din dragoste şi milostivire faţă de oameni, din dragoste de Dumnezeu, din închinare adâncă în faţa tuturor poruncilor lui Hristos, sunt străini de orice slavă deşartă. Ei săvârşesc toate faptele lor nu pentru slavă lumească, nu ca să facă pe sfinţii în chip făţarnic, ci fac binele fiindcă nu pot să nu-l facă.

Căci despre ei a zis Hristos: „Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura” (Matei 5, 6). Ei flămânzesc, ei însetează, fără saţ, de dreptate, de bine, de pace şi de mântuire pentru toţi, şi de aceea împlinesc toată dreptatea. 
(Sfântul Luca al CrimeeiLa porțile Postului Mare, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004, p. 44)


Regret sau pocăință? Ce aduce Postul Paștilor în sufletul nostru?

Traducere și adaptare: Elisei Roncea
Sursa:

Citim în Sfânta Scriptură că Iuda s-a căit: „Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. Şi el, aruncând arginţii în templu a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat” (Matei 27, 3-5). Nu s-a pocăit. Și exact pentru acest motiv a ajuns la sinucidere. Ce este regretul și care este diferența dintre regret și pocăință? Regretul este atunci când omul înțelege greșeala lui, când înțelege că a greșit, că a păcătuit, îi pare rău pentru faptele sau gândurile sale, în general de modul de viață pe care l-a avut în trecut. Acesta este regretul. Însă aceasta nu este pocăință. Sau am putea zice că este pocăință incompletă. De ce?

Pocăința nu înseamnă doar să înțelegi greșeala din trecut, ci și să începi procesul de schimbare. Iuda a înțeles că a greșit, dar nu a completat pocăința sa, nu s-a schimbat, a rămas în tristețea ce i-a provocat-o simțământul păcatului lui, având ca rezultat împingerea sa în deznădejde. Pocăința are așadar două direcții. Una către trecut și alta către viitor. Te pocăiești pentru greșelile trecutului și în același timp crezi și încerci să devii al lui Hristos. Pocăința este o mișcare dinamică, nu statică. Am făcut o greșeală și o accept. Nu. Am făcut o greșeală, o accept și, mai mult, o depășesc. Nu rămân acolo, nu cochetez cu păcatul meu, ci-l spovedesc și mai mult privesc înainte, spre viitor.

Pocăința înseamnă nu doar evitarea răului, ci și facerea binelui. Vedeți în spitale, când merge doctorul la un pacient, îl examinează și constată boala. Pacientul nu spune nimic, nu are nici un rost să zică. Știu că am problemă cu stomacul meu. Știu aceasta, însă de acum va trebui să încep procedura de vindecare. Cunoașterea problemei nu rezolvă problema însăși. Este primul pas, însă nu ajunge. Va trebui să încercăm să rezolvăm problema, până va exista un câștig. Așa și aici, faptul că admit că sunt iubitor de arginți este un început. Însă acest lucru nu înseamnă pocăință. Pocăința va fi întregită atunci când voi începe să cultiv milostenia. Biserica noastră, vedem, ne scoate în evidență atât de mult pe Sfânta Maria Egipteanca, încât unii părinți o numesc „pocăința întruchipată”. 

Cu alte cuvinte, este persoana care a demonstrat într-adevăr ce înseamnă să te pocăiești. Și-a recunoscut păcatul și a luat hotărârea de a se schimba. Nu a rămas neclintită, ci a început un proces de descoperire a lui Hristos. Din păcatul desfrânării, trece în viață feciorelnică, din asediul clienților ei, trece în asediul iubitului sufletului ei, Hristos. S-a apropiat de Hristos, L-a dorit, și-a întors dragostea ce o avea înainte pentru desfrânare către Hristos, către feciorie. Observăm, așadar, că pocăința nu a fost doar pentru un moment, ci a reprezentat o încercare continuă de descoperire a harului, a lui Hristos.

Noi însă se vede de multe ori că facem invers. Facem un păcat, îl spovedim, iar după puțin timp iarăși cădem în el. Iar acest proces durează ani întregi. De ce? Pentru că nu avem pocăință, ci regret. Recunoaștem că am greșit, dar până la acel punct nu începem procesul de vindecare a greșelii.
Sfintele Paști înseamnă trecere. Iudeii serbau trecerea din robia egipteană, prin Marea Roșie, în libertate, în pământul făgăduinței. Acum și noi serbăm Paștile. 

Noi însă sărbătorim ceva mai profund și esențial, ceva ce s-a petrecut prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Sărbătorim trecerea de la păcat – din întuneric, la Lumina lui Hristos.

Învierea Domnului, așadar, am putea spune că înseamnă pocăință. Învierea noastră personală este pocăința noastră.
Sfinte Paști cu bucurie! Cu alte cuvinte, pocăință bună! Și când Paștile înseamnă pocăință pentru noi, trecere de la întuneric la lumină, atunci ele sigur înseamnă și Înviere!

Când iert din inimă, mă vindec!
Cât este de cumplit să nu iertăm aproapelui nostru greşelile sale! Oare noi ştim ce se petrece în inima lui? Poate că se pocăieşte cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu pentru necazul pe care ni l-a făcut, iar noi, nevrând să ştim de nimic, le refuzăm iertarea cu grosolănie şi fără milă.

Amintiţi-vă cum ierta Domnul: cum l-a iertat pe tâlhar pe cruce, cum a iertat pe vameşi şi pe desfrânatele ce I-au spălat picioarele cu lacrimi. Iar noi suntem adeseori fără milă, adesea ne îndărătnicim, neiertându-l pe aproapele nostru. 
(Sfântul Luca al CrimeeiLa porțile Postului Mare, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004, p. 49)

Este datoria noastră să împărtășim Adevărul lui Dumnezeu

Când este vorba de fapte, nu trebuie să recomandăm înlesniri. Cu vorbele obişnuite ne mai jucăm, treacă-meargă, dar Adevărul lui Dumnezeu nu avem voie să-l strâmbăm. Nu este al nostru, ci ne-a fost dat. E de datoria noastră să îl împărtăşim şi să îl transmitem tuturor, aşa curat cum a ajuns la noi din gura lui Dumnezeu. De trăit, trăim rău; măcar Adevărul lui Dumnezeu să-l propovăduim fără adaosuri! Astăzi pe toţi îi zăpăceşte învălmăşeala de idei şi de legi. Trăim vremuri grele! Dar Domnul îi păzeşte pe ai Săi şi le îngăduie să vadă şi să simtă palpabil Sfântul Adevăr.
(Sfântul Teofan ZăvorâtulÎnvățături și scrisori despre viața creștină, Editura Sophia, București, 2012, p. 100)

E nevoie de mai multe lingurițe pentru Sfânta Împărtășanie?

Traducere și adaptare: Elisei Roncea
Sursa:

Există creștini care se tem să se împărtășească cu Preacuratele Taine pentru a nu lua microbi. Dacă era într-adevăr așa, nu ar fi trăit nimeni dintre preoți, deoarece, la sfârșitul Sfintei Liturghii, aceștia consumă ce a mai rămas în Sfântul Potir după ce s-au împărtășit poate sute de creștini cu diverse boli. Și totuși, nici un preot nu a pățit niciodată nimic. Trupul și Sângele Domnului sunt „foc curățitor”.

Una din multele întâmplări ce mărturisesc în mod evident adevărul acesta este următoarea:

Pe vremea când mitropolitul de Chios, Pantelimon Fostinis († 1962) era preot, a mers odată să slujească Sfânta Liturghie la sanatoriul pentru tuberculoși (leprozeria) „Sotiria”. Acolo i-au adus infirmierii un mare platou cu multe lingurițe.
‒ De ce ați adus acestea? i-a întrebat.
‒ Ne-au spus doctorii să-i împărtășiți cu acestea pe bolnavi, începând cu cei mai puțin gravi și continuând cu cei grav bolnavi.
‒ Nu este nevoie de acestea, a răspuns cu credință preotul. Am Sfânta Linguriță.
Într-adevăr, la Sfânta Liturghie a împărtășit în mod normal pe bolnavi, iar mai apoi s-a apropiat de ușa diaconească pentru a consuma Sfintele. A făcut acest lucru pentru a-l vedea toți și să se încredințeze că Sfânta Împărtășanie este foc pururea neîntinat.

UCIGASUL NEASTEPTAT AL CELULELOR CANCEROASE

O nouă speranță a fost acordată zilele trecute oamenilor bolnavi de cancer din întreaga lume. Vestea bună vine din partea departamentului de Chimie și Biochimie a Universității din Windsor, Canada. Studiul efectuat de specialiștii de acolo a dezvăluit faptul că rădăcina păpădiei pur și simplu “ucide” celulele infectate cu cancer, fără să dăuneze celorlaltor celule ale organismului. Savanții canadieni au ajuns la concluzia – minunată, dacă ne întrebați pe noi – potrivit căreia  rădăcina firavei și atât de desconsideratei păpădii are efecte mai puternice decât chimoterapie, deoarece ucide COMPLET celulele atinse de această boală. În primă fază, echipa condusă de Siyaram Pandey a observat că extractul de rădăcină de păpădie a împins la sinucidere una dintre cele mai rezistente la tratamente celule canceroase – leucemia mieloidă cronică. Pentru ca mai apoi să constate și faptul că tratamentul repetat cu doze mici de păpădie ucide, pur și simplu, absolut ORICE tip de celulă canceroasă. John Di Carlo, un bărbat în vârstă de 72 de ani – bolnav de leucemie – s-a convins personal de puterile miraculoase ale acestei plante. După mai bine de 3 ani în care a fost subiectul unor nenumărate, agresive și intense ședințe de chimioterapie, bărbatul a aflat cu dezamăgire și stupoare că acestea nu au avut niciun efect. Așa că a fost trimis de către echipa de medici care îl trata să își petreacă ultimele zile în sânul familiei – nevasta și cei patru copii. Pentru că oricum nu avea nimic de pierdut și doctorii nu îi oferiseră nicio altă alternativă, John a început să bea zilnic ceai din rădăcină de păpădie, ca ultimă bătălie a lui împotriva bolii necruțătoare care îi măcina trupul.
Potrivit presei nord-americane, la nici mai mult nici mai puțin de 4 luni de la prima cană de ceai-minune, cancerul bărbatului a intrat în remisie evidentă. Asta se întâmpla în anul 2010. John este bine sănătos și în ziua de astăzi. Această plantă firavă are mult mai multe efecte curative decât ar părea la prima vedere – spunem asta deoarece în viziunea majorității, păpădia e o simplă buruiană nefolositoare, o “chestie” în care sufli ca să-ți pui dorințe. Dimpotrivă, este extrem de valoroasă! Provine din Grecia și numele ei original este Taraxacum Officinale - "Remediu oficial pentru boli”. Este un foarte bun diuretic – lucru care stimulează puternic secreția bilei -, vindecă arsurile stomacale, reduce nivelul colesterolului, detoxifică ficatul, tratează probleme ale rinichilor, vindecă boli de piele ușoare - arsuri de soare, acnee etc. Frunzele păpădiei – bogate în fibre, potasiu, fier, zinc, vitaminele A, C, D, E, K și o parte din vitaminele din complexul B. Se știe de ani de zile că ea conține până la 535% din doza necesară de vitamina C și 110% din doza zilnică recomandată de vitamina A. Sunt folosite și în gastronomie (salate, mai ales) – mai ales de către raw vegani. Florile se folosesc în producerea anumitor vinuri. Iar – până acum, cel puțin, rădăcinile erau folosite ca  – nu o să ghiciți! -… înlocuitor de cafea.
Sursa:
Pr. Alexandru Stanciulescu Barda
 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu