sâmbătă, 25 iunie 2016

Suveranitatea înapoi, sau ROexit!
COMUNICAT
Suveranitatea înapoi, sau ROexit!
 
Partidul Poporului salută cu admiraţie rezultatul referendumului organizat ieri, 23.06.2016, în Marea Britanie, prin care poporul englez a hotărât să-şi retragă ţara din Uniunea Europeană.
 
Dintr-o mare speranţă a popoarelor Europei, în special a celor greu încercate de experimentul comunist, Uniunea Europeană s-a transformat într-o construcţie suprastatală nocivă care a deopsedat popoarele de suveranitate şi le-a aruncat în ghearele hrăpăreţe ale oligarniei financiare transnaţionale.
 
Oligarhia financiară transnaţională a ajuns să controlezee cea mai mare parte a capitalurilor ţărilor membre ale Uniunii, ceea ce îi permite să controleze şi instituţiile Uniunii şi instituţiile statelor membre, pe care le foloseşte ca să jefuiască popoarele Uniunii de o mare parte a avuţiei create de acestea. 
 
În România, 90% din capitalul utilizat în economia naţională a ajuns sub controlul corporaţiilor transnaţionale, cee ce face ca mai mult de jumătate din avuţia creată în România să intre în buzunarele şi în conturile acestor corporaţii, poporul român trebuind să se mulţumească cu salarii şi pensii de mizerie, fără bani de investiţii, fără nici o şansă de a mai ieşi din sărăcie şi umilinţă.
 
În România, rezultatul unui referendum prin care poporul îşi demite Preşedintela Ţării cu votul a peste 80% dintre cetăţenii participanţi la vot este anulat ca urmare a intervenţiilor birocraţilor Uniunii Europene.
 
În România, Guvernul ţării este numit de birocraţii Uniunii Europene.
 
Situaţia în care a fost adusă ţara a devenit insuportabilă.
 
Graţie unui tratat de aderare încheiat de guvernanţi trădători de ţară, România a fost deposedată nu numai de suveranitate dar şi de capitaluri, de terenurile agricole şi silvice, de toate bogăţiile naturale. 
 
România a fost transformată într-o colonie a oligarhiei financiare transnaţionale.
 
Am fost şi rămânem adepţii unei Uniuni Europene puternice, formată din state suverane, ca alianţă economică şi militară, dar nu şi politică, nici financiară, sau fiscală.
 
A sosit timpul să cerem renegocierea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, ca şi revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii, astfel încât să redevenim stăpâni la noi acasă, să oprim vânzarea pământului către străini, să le recuperăm pe cele înstrăinate, să oprim vânzarea capitalurilor către străini, să le recuperăm pe cele înstrăinate, să ne exploatăm toate resursele naturale prin forţe proprii, să nu ne mai supunem legilor adoptate la Bruxelles, ci numai celor adoptate la Bucureşti.
 
Suntem siguri că toate popoarele Europei îşi doresc să fie unite, dar şi să fie suverane. Ne exprimăm, deci, speranţa că cererea nostră de reformare a Uniunii Europene se va bucura de sprijinul tuturor popoarelor Europei..
 
 
Constantin Cojocaru
Preşedintele Partidului Poporului.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu