vineri, 17 iunie 2016

LA CURȚI DE DRAGOSTE ŞI DOR

LA CURȚI DE DRAGOSTE ŞI DOR (POEM)

Prin Dumnezeu în cuvintele cu drept la înviere, cuvinte ce ne curg ca sângele prin vene, cuvinte - pâine fierbinte sănătos încăpățânată- n bine, 
echo-sănătos pe-a lui Dumnezeu plăcere,
acoperiş la adăpostul de mâine 
pentru cel care vine cum se cuvine, cu înviere,
ce ne curge din suflet în suflet mereu şi mereu
dor uşor şi greu-culori de curcubeu
cu zilele ieşite din eu la număr duh de adevăr
în stralucire Eminescu de luceafăr şi de verde crud Bacovia de măr,
ca să ni se adune întru ce ni se cuvine cu binele
pe ghemul vremii īnhămat cu zilele
la curți de dragoste cu rost de popor 
cioplit cu rânduială de Brâncusi din bardă şi topor 
pentru'ca să fiu ceea ce sunt iubire - Templu Eliberării şi eu
īn dor uşor şi greu, că fără să mă laud,
lauda de sine nemirosind a bine, să mă laud tot eu
cela ce sunt īn iubirea cânt pe pâmânt, întrupare de cuvânt în holda pâinii în corola minunii brav aplaud
în numele lui Dumnezeu cu nume sfânt,
să-mi trec mireasa ca mire peste prag
candidând la fericire cu scump, cu făinoşag 
şi cu drag, cu boii țărăneşte în culori de nelinişte prinşi în jug pentru a trage negră brazdă sub plug, după plug,
pe marea în furtună catarg după catarg 
Mihai Eminescu să străbată-n larg 
pentru a traii o viață mai bună, liturghia de spice cu rod bogat de pace, A.B.C.luminat şi curat-aur strecurat să unduie-n vânt a păcii cânt
în sfânta patrie pe care o cheamă PATRIA LIMBA ROMÂNĂ, 
cu îndemână şi peste mână pe pământ,
însemnată pe roboj stramoşească,
cu artă, în loc de vorbe cu faptă din obârşie,
din lumina zilei dintâie, în Rai să se adună
ca să răsărim social-uman de calitate bună,
veste şi poveste cu nobil şi sublim ,
om şi pom pentru rod cu măsură şi-aventură să înflorim
şi cu tot ce mai este în rugăciune cerească înțelepciune,
cum trece când trece soarele doctor pentru oameni,
cum trece prin geam fără stricăciune chip şi asemănare cu Dumnezeu,
din duşmani făcând oameni între oameni, prieteni, răul, boala, să spele întru binecuvântare
în asemănare de sfântă rugăciune
"LAODATOR TEMPORIS ACTI" ROMÂNIA MARE 
întregindu'se între hotare, între zările noastre albastre,
semeață să triumfe ROMÂNIA profundă şi mare
întregită sfânt, cu drept la înviere, lapte şi miere, între fireştile şi dumnezăieştile hotare
pentru a candida dragoste şi dor cum dreptul de a te naşte implicată la fericire, la înviere, trezind şi morții dintre morți, trezindu-i binecuvântare din tăcere,
că asta-i vrere şi a lui Dumnezeu plăcere.

Pavel Rătundeanu-Ferghete


 Semne Cusute


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu