joi, 16 iunie 2016

Cuvinte duhovnicesti


În ceasurile de noapte, intri mai uşor în rugăciune
2 Iunie 2016 Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
În Sfântul Munte, mulţi se roagă zi şi noapte. Se întâmplă să se roage cineva de seara până dimineaţa şi să nu-şi dea seama când trece timpul. În iubirea lui Dumnezeu, ceasurile fug cu altă repeziciune. O, ce-i în Sfântul Munte noaptea! Mireasmă, tămâie, îngeri, rugăciuni… Îngerii poartă rugăciunile sfinţilor şi le duc la Dumnezeu. Ce taină!
Noi, la Sfântul Munte ne trezeam fără ceas. Când venea ora, îndată ne sculam. Şi obosit de-ai fi fost seara, şi chiar dacă ai fi adormit târziu, când venea ora, zburai în picioare. Este o obişnuinţă, îndată ce te trezeşti, să zbori în picioare. Bineînţeles, se poate şi să te întorci pe cealaltă parte şi să te ia somnul până la prânz. Foarte rău! De aceea, îndată ce te trezeşti, să te ridici din pat. Să alegi ceasurile de noapte. Intri mai uşor în rugăciune. Chiar şi întâmplător dacă te trezeşti noaptea, nu te culca îndată la loc; este un prilej pe care ţi-l dă Dumnezeu să te rogi, cât poţi, în linişte.
(Ne vorbeşte părintele Porfirie – Viaţa şi cuvintele, Traducere din limba greacă de Ieromonah Evloghie Munteanu, Editura Egumeniţa, 2003,  pp. 280-281)

Sfânta Scriptură – scrisoarea lui Dumnezeu către om
2 Iunie 2016 Preotul Iosif Trifa
Dumnezeu are o carte în care vorbeste despre El si despre planurile Sale. Aceasta carte este Sfânta Scriptură. E adevarat că oamenii au scris această carte, dar au scris-o insuflați de Dumnezeu. Când însă cineva ia în mâna Biblia, trebuie să o ia ca pe o carte, ca pe o scrisoare a lui Dumnezeu. Când vă veți înfățișa la Judecată înaintea lui Dumnezeu, eu socotesc că una din întrebari va fi și aceasta: „Ți-am trimis o scrisoare în care te înștiințam despre starea păcatului și despre iertarea ce ți se dă prin Sângele Fiului Meu. Îți arătam în acea carte cum să trăiești ca un fiu al Meu. Ai citit tu această scrisoare?”. „Doamne, vei răspunde tu, am auzit că Tu ai avut o carte pe pământ, dar eu n-am deschis-o niciodată.” Vai va fi ție, cititorule, de nu vei putea da un alt răspuns...
(Preot Iosif Trifa, Citiri și tâlcuiri din Biblie, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2010, p. 19)

Omul este lipsit de orice putere, dacă îi lipsește Duhul Sfânt
Preotul Iosif Trifa
Trebuie să ştim că Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt lucrează şi Mântuitorul. Duhul Sfânt este Izvorul darurilor. Prin Duhul Sfânt primim şi darurile Jertfei de pe Cruce. „Duhul pe Care îl voi trimite de la Tatăl ‒ zicea Iisus ‒ va lua din al Meu şi va vesti vouă” (Ioan 16, 13-15).
Duhul Sfânt ne apropie de Golgota, de Jertfa Crucii, pentru ca, prin Crucea Golgotei, să-Și reverse apoi asupra noastră darul şi harul Său. Când stai sub braţele Crucii, stai sub revărsarea darului şi a harului Duhului Sfânt.
Lucrarea mântuirii sufleteşti o pecetluieşte şi o desăvârşeşte Duhul Sfânt. Apostolii nu înţelegeau bine nici Jertfa Golgotei şi nici nu aveau putere destulă (în vremea răstignirii au fugit), până când nu S-a pogorât peste ei darul şi harul Duhului Sfânt.
(Preot Iosif Trifa, Oglinda inimii omului, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2009, p. 59)

Cuvinte duhovnicesti
Alexandru Stanciulescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu