vineri, 15 mai 2020

ADRIAN MUNTEANU - Sonetoterapie 61 - 70 ÎNȚELEPT
Sonetoterapie 61
- text și interpretarea autorului -
15 mai 2020


ÎNȚELEPT


~*~

Priveşte marea-ntinsă cât pământul.
Un timp a fost grădină fermecată.
Acum un val se zbuciumă să scoată
Comori ce-n taină le presară vântul.

Aici luptau Titani. Creşteau odată
Oraşe de sidef, suia avântul.
Azi prin palate foci îngână cântul
Şi alge-nchid intrarea-mpovărată.

De-mi amintesc, privirea mă răsfaţă
Şi rostul clipei îmi rămâne viu,
Ca într-un gând desferecat din gheaţă.

Întrezăresc tărâmul, îl mai ştiu
Şi-un înţelept voi deveni în viaţă,
Când printre bolţi mă voi trezi, târziu.


~*~
(2004 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANU

*

Sonetoterapie 62
- text și intepretarea autorului -
16 mai 2020


UMBRA

~*~

"Nu va rămâne piatră peste piatră!"...
Am râs de el, de vorba lui smintită.
"Torenţi de foc v-ajung, gust de pirită!"...
Ce născociri în gura lui ce latră.

"Furtuni se nasc în iarba necosită!"...
L-am biciuit în vuietul de şatră.
"Striviţi veţi fi, zdrobită orice vatră!"...
În urmă las făptura lui pierită.

Trăiesc la fel, în fadă răvăşire,
În zbaterea de-a fi pentru a fi,
În necurmata, dulcea amăgire

Că încă-s viu, că încă pot trăi.
Nepăsător, alung o prevestire.
Astfel devin o umbră într-o zi.

~*~
( 2004 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANU


Sonetoterapie 63
- text și interpretarea autorului -
17 mai 2020


VINO, FRUMOASO!


~*~

Vino, frumoaso, leapădă-ţi veşmântul
Ce peste noapte ţi-a trudit făptura,
Căci au trecut şi ploi şi ierni de-a dura
Şi printre ierburi crude trece vântul!

Deschide ochii negri cum e mura!
În taina brumei asfinţind pământul,
Prin clipa frunzei ce-şi înalţă cântul
Se-avântă mierle-n slăvi, răbdând arsura.

Priveşte rodul viilor mustinde
Şi caută-mă-n vrejul şerpuit.
Pe pântec jarul zilei ţi se prinde

Şi îţi sărută fructul pârguit.
Sub frunte umbra toamnei se întinde.

Aleargă-n noi un cerb spre asfinţit.


 ~*~
( "Tăcerea clipei, Sonete 1", Arania, 2005, modificat)

Adrian Munteanu


Sonetoterapie 64
- text și interpretarea autorului -
18 mai 2020
N-AM ȘTIUT


Lângă parfumul tainic de narcise
De-aş aşeza rochiţa rândunicii,
În ea se vor lega sublim delicii,
Miros de câmp, semănător de vise.

Lângă planeta noastră, cuib de vicii,
De ar veni o alta din abise,
Ca să-şi aline clipele ucise,
Ar destrăma sălaşul fad al fricii.

Poftit am fost de gestul fără vină,
De-un licăr ce mă strigă la apel,
Dar n-am ştiut să-l chem cu noi la cină

Şi să îi sorb nălucile cu zel.
De gândul zămislit întru lumină
Am fost atins, dar am rămas la fel.

~*~
("Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU


Sonetoterapie 65
- text și interpretarea autorului -
19 mai 2020


VA ÎNCETA ŞI VÂNTUL

~*~

Va înceta şi vântul, vara trece
Porneşte firul ierbii în solie,
Se naşte-n lan aceeaşi păpădie
Şi-acelaşi măr e gata să se plece.

S-au pârguit şi strugurii în vie
Arsura gurii tale mă petrece.
Îţi ferec trupu-n mâna mea cea rece
Şi te supun sub mine pe vecie.

Te-mpotriveşti, dar coapsa ta mă strigă
Din prăvălirea crengilor de dud,
Din scobitura frunzei de ferigă.

În cuib de greieri tainic te aud.
Pe rugul toamnei ce-a-nceput să frigă
Îţi smulg trufia, ca pe-un zmeur crud

~*~
("Tăcerea clipei, Sonete 1", Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 66
- text și interpretarea autorului -
20 mai 2020SEMĂN UN MĂR

~*~

Semăn un măr şi-aştept să-i văd suişul,
Dar norii vin la colţuri de pădure;
În crengi furtuna greu e s-o îndure,
Se clatină câmpia şi desişul.

Un zbor de păsări vântul vrea să fure.
În piept îi simt năvalnic ascuţişul,
Torenţi de-aramă spulberă frunzişul,
Oştiri de brazi se-apleacă spre secure,

Corăbii mari oceanul îl înhaţă,
Cârmaci de bronz pe maluri m-au vânat.
În râuri peştii mor sătui de viaţă,

Simt cum îmi creşte barba-ncrâncenat.
În jurul meu văd marea ca prin ceaţă

Şi mă agăţ de un catarg uscat.

~*~
(2004 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 67
- text și interpretarea autorului -
21 mai 2020ÎNTOARCE-TE!


~*~

Întoarce-te din plesnituri de stâncă,
Din scobituri de râpi muiate-n rouă.
Despică umbra muntelui în două,
Fugi de genunea norilor, adâncă,

Arată-mi chipul blând de lună nouă
Şi nu privi în urma clipei încă,
Să nu te soarbă hăul ce mănâncă
Frânturi de nimb, când împrejuru-i plouă.

Învinge-ţi neputinţa, prinde-ţi şalul
Căderilor de fluvii ce împart
Nădejdi şi spaime aţipind pe malul

Vegherilor clipind tăcut în cart.
Întoarce-te, iubito, sari în valul

Izvoarelor ce nu ne mai despart.


~*~
( "Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 68
- text și interpretarea autorului -
22 mai 2020CALEA DREAPTĂla Psalmul 1

~*~

Prea fericit e-acel ce nu se duce
La sfatul celor care frâng visarea,
Ci îşi găseşte placul şi-alinarea
În Legea Fiului suit pe cruce.

El e ca pomul străjuind urcarea
Şi dăruind din roade-n veri năuce,
Dar chipul calp, râvnind ca să apuce
Rămâne pleavă-n vânt surpându-şi zarea

El nu-şi ridică fruntea, sumbră faptă,
La judecata robilor smeriţi,
Nu-şi caută temeiul, nu aşteaptă

Mâna scăpând pe cei nefericiţi.
Doar Domnul stăpâneşte calea dreaptă,


~*~
Iertând pe buni, mustrând pe osândiţi.

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 69
- text și interpretarea autorului -
23 mai 2020


PREVESTIND TĂCEREA
la Psalmul 2~*~


Cruzi împăraţi, în piept strângând arsură,
Gândesc să-i smulgă Fiului puterea,
Să nu-şi mai poarte-n oameni mângâierea,
Dar El decide totul fără ură

Şi în răbdarea Lui îşi spune vrerea.
Tatăl I-a dat pământul drept măsură,
Aşa cum scrie veşnic în Scriptură,
Să-nfrângă patimi, prevestind tăcerea.

Cu un toiag de fier ce Îl ridică
Sparge ulciorul poftelor pe rând.
Judecători ce legile le strică,

Voi domnitori, prinosuri adunând,
Slujiţi pe Domnul cerului cu frică,

Vă bucuraţi de toate, tremurând!

~*~
(2005- sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 70
- text și interpretarea autorului -
24 mai 2020AMPRENTĂ

~*~

Particulă-n oceanul de cuvinte,

Cât mi-aş dori să le găsesc măsura,
Să dau vocale-n praf stelar de-a dura
Și să le scot consoanelor un dinte!


Obscur pion, simțind în piept arsura,
Pe câmpul vast, sădit cu oseminte,
Cât aş lupta să le cioplesc morminte
Silabelor ce şi-au pierdut armura!

Inclus în val, doar truda mă mai scoate
La ţărmul blând pe care-l prețuiesc.
Nescrise legi în mine dau din coate.

De-aş vrea tot rostul limbii ce-o vorbesc
Să îl adun, va trebui-ntre toate

Întâi pe mine să mă cuceresc.


~*~
(2004 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu