sâmbătă, 30 mai 2020

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU - Recondamnarea post-mortem a Icoanelor Eroilor, Martirilor şi Sfinţilor Neamului
Recondamnarea  post-mortem a Icoanelor Eroilor, Martirilor
şi Sfinţilor Neamului


GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU
   Eroismul şi Martiriul creştin ortodox sunt supremele virtuţi milenare pe care  Neamul binecuvântat dacoromân le poartă în sufletul său mare cât Ţara străbună, adânc cât Marea neţărmurită a generaţiilor de aur, întins cât Pământul nemărginit al Strămoşilor legendari, înalt cât Cerul necuprins al Sfinţilor săi,cărora le aduce prinos de smerenie, de cinstire, de slujire, de slăvire şi de iubire Bunului Dumnezeu.

   Patria-Vatra străbună este darul de suflet al Paterului ceresc - Tatăl Dumnezeirii!

   Între Patria străbună şi cea Cerească este o comuniune de filiaţie, de paternitate, de maternitate, de continuitate, de eternitate prin legătura de sânge naţională şi cea religioasă.

     Cultul eroilor-martirilor-sfinţilor,se fundamentează pe consubstanţialitatea dintre pământul sacru şi cerul sfânt şi, nimeni de pe pământ, nici o verigă a statului românesc,ce se proclamă creştin și democratic, nici măcar o cătuşă politicianistă, nu poate uzurpa viaţa, conştiinţa, memoria, nu poate încătuşa spiritul lor transcendent.

   O Patrie, descendentă ancestral dintr-o familie, gintă, trib, popor primordial, osificată cultico-cultural şi cuminecată harico-spiritual prin sângele Eroilor, Martirilor şi Sfinţilor ei, reîntrupată prin Suferinţa, Patimile, Jertfa - Crucea Mântuitorului şi biruitoare prin Învierea lui Iisus Hristos, trăieşte sacralitatea sa tradiţională, istorică, legendară,geografică, metafizică, plenară, teologică, mistică, isihastă, transcendentă.

   Eroii şi Martirii Neamului nostru dacoromân au aparteneţă religioasă, cerească!

   Și totuși s-a pus început la comemorarea Eroilor Neamului fără fireasca slujbă creștinească ca și cum nu s-ar mai știi că toți au dat suprema jerfă spre veșnica cinstire a credinței creștine !

  -Cine dictează, cine ordonă, cine programează, cine profanează, cine uzurpă atunci normele divine de sânge, de jertfă, de memorie, de cultură, de spirit, de cult?!  

  -Cine înlocuieşte chipul marelui rege Decebal cu cel de sinucigaş, al întregitorului de neam Mihai Viteazul cu cel de aventurier, al marelui Voievod Ştefan cu cel de Don Juan, al dreptului Vlad Ţepeş cu cel de Dracula, al Mareşalului cu cel de trădător?

  - Cine încearcă să ne şteargă din memorie, din conştiinţă Numele lor eroice, martirice şi sfinte?

  - Aceeaşi duşmani înrăiţi ai Neamului şi ai Bisericii naţionale au făcut pui care mușcă neîncetat din Sufletul Mândriei Strămoșești ?!

  -Unde sunt hrisovul Istoriei, trâmbiţa Filosofiei, clopotul Bisericii, Areopagul culturii, vocea Naţiunii, glasul Academiei, ecoul Instituţiilor fundamentale ale poporului?

   Când toate naţiile și seminţiile de pe pământ îşi preamăresc Eroii şi Martirii lor, unii neatingând niciodată această demnitate cerească, o grupare politicianistă fondată doar pe legitimitatea zilei, pe surzenia, muţenia, laşitatea şi trădarea celorlalte grupări, împroşcă cu noroi, otrăvesc cu venin, incinerează spiritul lor şi recondamnă post-mortem la uitare Icoanele Eroilor-Martirilor şi Sfinţilor Neamului şi ai lui Dumnezeu.

 Vor atrage judecata cea grea a pământului, a istoriei, a Cerului şi a Atotcreatorului !

  Veșnic vor rămâne Eroismul și Martiriul lor !

   Veșnic ne vom pomenii cu mândrie și recunoștință Eroii și Martirii și nimeni nu va putea așterne uitarea peste faptele lor mărețe !Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu