duminică, 24 mai 2020

ADRIAN MUNTEANU - SONETOTERAPIE 71 - 80 - text și interpretarea autorului -
SONETOTERAPIE 71
- text și interpretarea autorului -
25 mai 2020CUVÂNT DE AUR

~*~
Un pas, chiar doi şi-un sunet va apare
Rotiri de ochi de Argus ce mă poartă
Peste sublima zbatere deşartă
Ce se-ntrupează-n armonii solare.

Alt sunet, încă unul, calmă soartă,
Compun cuvinte dulci, nepieritoare,
În Veşnicia pururi doritoare
De simetrii, când clipa cade moartă.

Pe umăr de planetă se-mplineşte
Eternul ritm urcat fără-nconjur
Al focului ce-n trupul nostru creşte,

Când sufletul trăieşte-n Epidur.
Un verb sonor în mine se trezeşte,

Ca să pronunţ Cuvânt de Aur, pur.


~*~
(2004 - sonet nepublicat în volum)
ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 72
- text și interpretarea autorului -
26 mai 2020CÂRMA ÎMPĂCĂRII

la Psalmul 3

~*~

În trup bicisnic frica se ascunde
Şi mulţi potrivnici nu mă dau scăpării,
Dar mă aşez la cârma împăcarii,
Corabie brăzdând înfrânte unde.

Mă rog supus, fii glasul îndurării!
Tu mi-ai răspuns şi liniştea pătrunde
În vămi de gând prin vene să inunde
Trândava carne smulsă desfătării.

Nu mă înfrâng poftiri neputincioase.
Pe cel viclean deplin l-am alungat.
Dă-mi, Doamne, tihna, să-mi pătrundă-n oase

Căci Tu-l înfrângi,  când el m-a despuiat,
Tu îi zdrobeşti rânjirile hidoase

Şi mă înalţi din veşnicu-mi păcat.


~*~
("Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 73
- text și interpretarea autorului -
27 mai 2020TE-AM CĂUTAT

~*~

Te-am căutat în aşternutul moale
Când strigătul supunerilor creşte.
Am iscodit cetatea prinsă-n cleşte
De lungi căderi spre povârniri domoale.

Am năzuit spre vârful ce-nfrunzeşte.
Doar urma gleznei se zărea la poale
Şi pe răcoarea lespezilor goale
Uimirea clipei tandre amăgeşte.

Am întrebat străjeri din munţi de sare
De te-au văzut pe-o stea sau pe un nor,
În cuib de vânt sau scorburi de visare.

Nu mi-au răspuns. În ceas aromitor,
Te-am întâlnit în pâlpâiri de zare.
Erai câmpie, eu tăcut izvor.

~*~
( "Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU


Un sonet pe zi
SONETOTERAPIE 74
- text și interpretarea autorului -
28 mai 2020


AGONIZEZ


~*~


Agonizez. E drumul strâmt, o sfoară.
Se prind de ea speranţe-nşelătoare.

S-au rătăcit în smârcuri şi duhoare,

Iar izul lor nevrednic mă-nfioară.Frânturi de voci, mereu neiertătoare,

În fibre șubrezite se strecoară.

Dar râvna o păstrez și înfăşoară

Tăcerile de duh izbăvitoare.Nici serile nu se mai zbat cu frică.

Îndemnul mut în taină îl înjug

La carul orei când un val despicăJertfirile arzând mocnit pe rug.

Pe zidul clipei îngeri se ridică.

Tăcut şi drept de moarte nu mai fug.~*~
("Casa fără ziduri, Sonete 2, Arania, 2006)
ADRIAN MUNTEANUUn sonet pe zi

SONETOTERAPIE 75
- text și interpretarea autorului -
29 mai 2020
SFIALA OREI
la Psalmul 5


~*~

Veghez sfiala orei dimineaţa,
Râvnind să-nalţ, umil, o rugăciune,
Dar spaima clipei mute mă supune,
Poveri în trup îmi săgetează viaţa.

Doamne, îndreaptă-mi calea, să-mpreune
Mâinile mele ce-au uitat dulceaţa!
Celui puternic să-i aşterni povaţa.
Topeşte-i ura din rostiri nebune!

Atinge-l ca pe-un fur de lună plină
Şi îi smereşte graiul de-nceput,
Ca să-l primeşti de-a dreapta fără vină.

Dă celui blând un veşnicit sărut
Şi adu-mi, Doamne, mirul tău la cină,

Să mă-nvelească taina, ca un scut!


~*~
( "Tăcerea clipei,Sonete 1, Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU


Un sonet pe zi
SONETOTERAPIE 76
30 MAI 2020
STĂRUITOR ÎŢI URMĂRESC FĂPTURA


~*~

Stăruitor îţi urmăresc făptura,
Să nu uit forma visului statornic,
Iar trupul tău, în ceas de taină dornic,
Să se arate, potolind arsura.

Sâni pârguiţi, surpând bătăi de ornic,
Buze arzând, desferecându-mi gura,
Coapse tânjind să lepăd băutura,
Încinsa lavă, must opac şi spornic.

Se-alină ziua rătăcită-n dodii
Şi umbra fuge nopţi şi zori în şir.
Când voi atinge neştiute zodii

Şi clipele-mi vor da zănatic bir,
Te voi sculpta în patimi, pisc de rodii,

Pe tine, rug, înveşnicit cu mir.


~*~
("Tăcerea Clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU
Un sonet pe zi
SONETOTERAPIE 77
31 mai 2020
ULTIMA SILABĂ


~*~

Când ultima silabă mă răpune,
Voi fi curând pe alte coridoare,
Ca trupul meu sleindu-se-n răcoare
Să-l răstignesc pe tânguiri de strune.

N-am nici un drept de gând sau de mustrare,
Doar să închin pornirile-mi nebune
Pe-altarul clipei ce etern apune,
Sorbind din lut o râncedă licoare.

Ce-ar mai putea făptura mea să facă,
Suită-n şea, cu pasul nestrunit,
Muşcând zăbala timpului, buimacă?

Nu pot pleca senin şi fericit.
Mă-ntorc în carnea de rodiri săracă
Şi-mi voi plăti păcatul înzecit.


~*~
(2004 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANUUn sonet pe zi
SONETOTERAPIE 78
1 iunie 2020PLÂNSUL TĂCUT

~*~

Plânsul tăcut mi-a înecat poiana
Atâtor mlade aşteptând urcuşul.
Viori jelesc primind prin crengi arcuşul
Uitărilor care îmi curmă goana.

Aşează spinii tainei cărăbuşul
Pe fruntea-nvinsă ce-a primit coroana
Cu care-am vrut să îmi compun icoana
Pierdută-n cazne ce mi-au pus căluşul.

Am sfâşiat adânc, clădind frumosul,
Cămaşa fricii. Rana de cuţit
Înfipt în piept a slobozit mirosul

De sânge cald prelins la nesfârşit.
Dar ştiu că urma rănii e prinosul.

Poţi spune tu că-n van m-am irosit?


~*~
(2004 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANU


Un sonet pe zi
SONETOTERAPIE 79
- text și interpretarea autorului -
2 iunie 2020


VINO IUBITO-N ELOHIM

~*~

Vino iubito-n Elohim cu mine,
Unde veghează munţi de foc şi slavă,
Tulbură şoimul cu privirea-i gravă,
Despoaie umbra serilor blajine.

Împreunări cu revărsări de lavă
Ne-or birui suflarea şi ne-or ţine
În miticul altar din lumi divine
Purtat solemn pe frunze de agavă.

Ai să-ntâlneşti palate părăsite
Cu stins ecou în turnuri ce împung.
Să baţi în poarta zorilor tivite

Cu fir de-argint. Pe trepte te ajung.
Te voi iubi sub bolţi din vis urzite,

Iar clipele s-or tângui prelung.


~*~
("Tăcerea clipei, Sonete 1", Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANUUn sonet pe zi
SONETOTERAPIE 80
- text și interpretarea autorului -
3 iunie 2020


RĂCOAREA MĂRILOR

~*~

Prea strâmt e locu-n camera trăirii!
Abia-mi pot duce mâna către gură

Ochi reci din storuri liniştea mi-o fură
Şi vaietul a gâtuit zefirii.

Doar până către ziduri se îndură
Să se întindă-n umbră trandafirii
Reci şovăieli în tainele privirii
Îmi sfâşie nădejdile cu ură.

Prăfoase molii rod brocart de vise
Şi carii au pătruns în gândul mut,
Să-nceţoşeze ploapele deschise.

Cu greu ridic opaiţul de lut,
Sparg geamul cuştii, cu mişcări decise

Și sorb răcoarea mărilor, tăcut.


~*~
( Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu