sâmbătă, 16 mai 2020

Vasilica Grigoraș – RĂTĂCIND PE CALE
Vasilica Grigoraș – RĂTĂCIND PE CALE

~*~

Pe firul unui vis,
ecou al munţilor înalţi,
al adâncimii oceanelor
şi al luncilor întinse,
mă-ntâlnesc
cu o făptură serafică,
sporită în zile,
înseninată de cinstite
şi bogate daruri.

Cu trup mult împuţinat,
purtând umil un toiag
în mâinile uscate şi străvezii,
cu barbă colilie, lungă şi bogată,
răvăşită pe piept,
cu ochi mari şi verzi
precum avalanşa primăverii
în vârtelniţa timpului,
umbriţi de sprincene stufoase,
frumos arcuite,
cu obrajii aprinşi
ca bujorul în floare,
cu mustaţa şi pletele ninse,
despletite pe umerii plecaţi,
înveliţi într-un suman
din brocart alb
suia anevoios coasta dealului
şi purta pe chipu-i
un snop bogat
de lumină taborică
albă albăstrie,
bătând din loc în loc mătănii,
cu glas de rugăciuni duhovniceşti
şi imnuri de slavă.

Văzându-mă rătăcind calea
printre spini și bălării,
cu mintea înceţoşată
şi sufletul stafidit,
fără strop de speranță
de a ieşi la liman
îmi desluşi gândul lăuntric,
şi priceput în a mânui slova,
mă dojeni cu glas blajin
spre folosul şi îndestularea
slabei mele dorinţe
de mântuire.

~*~

VASILICA GRIGORAS
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu