luni, 23 aprilie 2018

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ - BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „V.A. URECHIA” GALAȚI
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „V.A. URECHIA” GALAȚI

organizează

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

CULTURA ȘI PRESA
ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Galați
25-26 mai 2018


Ediţia a X-a

cu tema
         
PRESA – PARTICIPANT ACTIV LA CREAREA ROMÂNIEI
(1859-1878-1913-1918)

culturasipresa2018@gmail.com

ARGUMENT
          Manifestarea extinde şi îmbogăţeşte aria tematică a conferinţelor organizate de către Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism, din cadrul Facultății de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, începând din 2008 (Tradiţie şi modernitate în presa europeană, Mass media: identitate naţională vs. globalizare, Mass media: comunicare şi cultură, Mass media contemporane şi impactul globalizator al Internetului, De la manipulare la intoxicare în mass media, Istoria și reprezentarea ei în media, Presa minorităților etnice din România, Jurnaliști și scriitori în tranșeele Marelui Război), propunându-şi să analizeze, în acest an, modul în care a prezentat presa etapele făuririi României (1859-1878-1913-1918).
          Născută cu doar câteva decenii înaintea primului moment al epopeii creării statului național unitar, presa de dincoace și de dincolo de Carpați s-a implicat cu mult curaj în dezbaterea marilor teme cu care se confrunta societatea românească din Principate, militând deschis pentru realizarea Unirii Moldovei cu Valahia, pentru consolidarea acestui act politic, precum și pentru continuarea reformelor care vizau transformarea Principatelor Unite, mai apoi, a României, într-un stat modern.
Pe măsura dezvoltării instituțiilor statului, presa cunoștea, la rându-i, un continuu progres, lucru dovedit de perpetua creștere a numărului publicațiilor, a tirajelor, a apariției de noi și talentați jurnaliști, mulți dintre aceștia provenind din rândurile scriitorilor și oamenilor politici ai epocii.
          Momentul 1878, care marca intrarea Dobrogei în cadrul statului român, era salutat de către presa națională, în ciuda polemicilor aprinse cu privire la schimbul de teritorii gestionat de către Congresul de la Berlin (Dobrogea vs. sudul Basarabiei). Statul român modern își extindea granițele, devenea tot mai vizibil pe arena internațională, iar presa sublinia această nouă orientare a Bucureștiului, care descoperea „dimensiunea maritimă”, în condițiile în care ochii media dar și cei ai opiniei publice erau îndreptați dincolo de Carpați.
          Anul 1913 a coincis cu o nouă sporire teritorială a Regatului României, sudul Dobrogei, cunoscut sub numele de Cadrilater, fiind primit de către țara noastră, în urma campaniei militare în Bulgaria și a Păcii de la București (august 1913). A fost un alt moment în care jurnaliștii români, fie de pe front, fie din redacții, au tratat cu atenție acest subiect, care a stârnit destule controverse în epocă, chiar dacă România devenea, din acel moment, arbitrul politic și militar în Balcani.
          Momentul 1918 a marcat apogeul luptei românilor pentru unitate națională, la acest deziderat aducându-și aportul, în chip deosebit, presa. Jurnaliștii au relatat, cu lux de amănunte, despre marile momente ale anului 1918 (27 martie – unirea Basarabiei, 30 noiembrie - unirea Bucovinei și 1 Decembrie - Unirea Transilvaniei și a Banatului cu Regatul României).
            Scopul acestei manifestări științifice este de a scoate în evidență modul în care presa și-a adus aportul, prin argumentele prezentate opiniei publice, la crearea tuturor momentelor propice dezvoltării statului român, impactul pe care l-au avut articolele asupra cititorilor, care au fost temele de interes tratate.
Această abordare este binevenită din perspectiva „momentului 2018” – celebrarea Centenarului Marii Uniri.
          Manifestarea se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, masteranzilor și doctoranzilor, cercetătorilor științifici, bibliotecarilor, arhiviștilor, studenților, jurnaliștilor, tuturor celor interesați de această temă. 
          O selecţie a lucrărilor, rezultată în urma procesului de peer-review, va fi publicată într-un volum, tipărit la o editură de prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale (A2 – CNATDCU). Volumul ediției a IX-a a Conferinței Internaționale Cultura și presa în spațiul european, care a avut loc la Galați, în mai 2017, a apărut cu titlul Mediamorfoze III – Jurnaliști și scriitori în tranșeele Marelui Război, la Editura Tritonic, din București.COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cătălin NEGOIȚĂ, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Membri:
Prof. dr. Zanfir ILIE, director Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați
Lect. univ. dr. Matei DAMIAN, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Oana CONTOMAN, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof. univ. dr. Ilie RAD, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Marian PETCU, Facultatea de Jurnalism şi Ştiințele Comunicării, Universitatea din Bucureşti 
Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
Conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Conf. univ. dr. Răduț BÎLBÎIE (general de brigadă), Academia Forțelor Terestre, Sibiu
Conf. univ. dr. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova
Conf. univ. dr.  Cătălin NEGOIȚĂ, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Domenii de interes:

•        PORTRETE DE GAZETARI  IMPLICAȚI  DIRECT ÎN EVENIMENTELE CARE AU DUS LA CREAREA ȘI DEZVOLTAREA ROMÂNIEI
•        PUBLICAȚII CARE AU REFLECTAT EVENIMENTELE CE AU MARCAT CREAREA STATULUI NAȚIONAL ROMÂN
•        GRUPAJE DE ARTICOLE CARE SURPRIND MOMENTELE 1859-1878-1913-1918
NOTĂ: Vă rugăm să respectați tematica conferinței. Nu vor fi acceptate comunicări ce tratează alte subiecte.


INFORMAŢII
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONFERINȚEI

- Conferinţa va avea loc în perioada 25-26 mai 2018.
- Data limită pentru trimiterea propunerilor de comunicări (titlul, rezumatul de maximum 200 de cuvinte): 10 mai 2018.
- Data limită pentru trimiterea comunicărilor in extenso (prin email) 1 iulie 2018.
- A taloanelor de înscriere, conform modelului din anexă şi a fotocopiei chitanţei de plată a taxei: 15 mai 2018.
- Taxă de participare – 150 lei – pentru varianta participare + publicare (include mapa participantului, pauze de cafea, volumul tipărit şi taxa de expediere a volumului). Persoanele care vor fi prezente la Galați pot achita taxa de participare la primirea mapei.
- Taxă de publicare şi de expediere a volumului în ţară – 130 lei, pentru participanţii care trimit doar lucrările, spre publicare.
- Plata se va efectua în contul:
Contoman Oana RO79 INGB 0000 9999 0427 0593    
- Pentru participanţii din străinătate, plata se va efectua la aceeaşi adresă, prin intermediul serviciului Western Union.
- Lucrările vor fi redactate în limba română.
- În cea de-a doua zi a conferinței, se va organiza o excursie de documentare la Tulcea și în împrejurimile orașului, la monumente istorice reprezentative. Vă rugăm să ne comunicați dacă întenționați să participați. Cheltuielile legate de transport și masa de prânz sunt suportate de către organizatori.

TALON DE ÎNSCRIERE
Nume Prenume..............................................................................................................................
Titlu universitar/ Instituţie/Afiliere ................................................................................................
Adresă personală............................. ..............................................................................................
Telefon       ..........................................................................................................................................
E-mail............................................................................................................................................
Titlul comunicării...........................................................................................................................
Domeniul.......................................................................................................................................
Rezumat..........................................................................................................................................


CERINŢE DE TEHNOREDACTARE:
Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 10. Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:
- sus: 2 cm
- jos: 2 cm
- stânga / dreapta: 2,5 cm
Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.
Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber
Titlul universitar, numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12
Instituţia de provenienţă: bold, drapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber
Rezumatul: Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 200 cuvinte)

Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.
Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.
Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:
George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Naționala” S. Ciornei, București, 1938, p. 38. 
Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:
Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.
sau
Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în: Poétique, nr. 3/1970.
sau
Di Méo, Guy, Le rapport identité/espace. Éléments conceptuels et épistémologiques, în: Construction identitaire et espace, Pernette Grandjean (coord.), Editura Seuil, Paris, 2009, pp. 19-29, URL: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/19/29/PDF/Identite-Reims.pdf
NOTĂ: Nerespectarea normelor de redactare va duce la nepublicarea lucrării în volumul conferinței.


Pentru informaţii şi corespondenţă:
culturasipresa2018@gmail.com


            

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu