miercuri, 25 aprilie 2018

FERGHETE - DREPT EMINESCU LA POEZIE

DREPT EMINESCU LA POEZIE

~*~
Chiar şi-n viața naturii
Suntem ceea ce suntem, Mesia iubirii
La nebunul dor de la marginea mării:
Suntem pace şi pâine petru întreaga omenire
Întru Eminescu cu înviere soare răsare,
Drept la fericire, că-n tot şi toate şi-n viața naturii a contat
Eminescu-drept la veşnicie, drept la înviiere,
Că prin iubire voința iubire cere:
Aur cenuşiu strecurat, luminat şi curat,
Cum Dumnezeu omenesc pământenilor a dat
Rost şi măsură a lucrurilor, primăvară a tuturor,
Drept la veşnicie şi poezie cu omenie,
Pentru omenire candidând la mântuire,
Că Dumnezeu pe Eminescu ni l-a dat ca la carte:
Iisus mai Iisus de cuvinte şi de moarte,
În cruda realitate viața ca o pradă fiind responsabilitate,
Pur şi simplu în soare Templu cu vitralii coloate,
Că pur şi simplu Marele Eminescu este exemplu
În rostul de iubire cu fericire, preț de evadare întru răsărit de soare,
Falnic viitor pentru România profundă, sfântă şi dreaptă Ştefan cel Mare,
Că Dumnezeu ni l-a dat sieşi chip şi asemănare,
Universal unic şi fără asemănare,
Ni l-a dat destin cu senin, în rostul şi folosul măiestru al nostru,
Luminos Hristos Făt-Frumos cu tei înfloriți pe alei şi cu plopi fără soț,
Pace şi pâine-Mesie a iubirii pe-ntinsul țării cu-n singur dor până la nepăsarea marii
Unind fără descriminare, fără nepăsare, Unind țara între fireşti şi frățeşti hotare,
Că Eminescu, Mesia iubirii e el însuşi sufletul unirii
Dându-şi să se tragă la sorți cămaşa fericirii,
Să se tragă pace şi pâine, liturghie-n spice,
Dragoste şi dor la curți de dragoste şi dor,
Suflet din suflet de popor
cioplit din topor sub falduri de tricolor
Vultur cu aripi întinse către falnic viitor,
Pace şi pâine pentru întreaga omenire, drept la înviere,
Să fie tras rost,acoperământ şi adăpost, izbândă-n mâine,
Să fie tras generos, Hristos, cu lac albastru şi verde de codru fără modru,
Să fie trasă laudă de zestre a zărilor albstre ale noastre
Zâmbind păstor blând cu muşcăți în glastre de pe pervaze de ferestre.

~*~

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu