marți, 24 aprilie 2018

GANDUL ZILEI, 25 aprilie 2018


PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂHristos a înviat!

Miercuri, 25 aprilie 2018

Service activities should spring out of Love and scatter Love in profusion.

I don’t want your devotion; I only want your transformation. You should understand that the purpose of this human body is to serve others (Paropakarartham Idam Shariram). Involve yourself in such activities which will benefit others and give them happiness. Resolve to tread the path of service. Scriptures teach that neither by penance nor by pilgrimage nor by study of scriptures nor by devotion can one cross the ocean of life. You can achieve liberation only by serving the pious. The path of service is superior to all other spiritual practices like japa, dhyana and yoga. Only through service can you please God. Some people indulge in meaningless activities in the name of devotion and waste their time. True devotion lies in performing actions that will sanctify time. I am not asking you to serve the whole world in a big way. It is enough if you keep God in your heart and serve as your capacity permits you with love. (Divine Discourse, Apr 14, 2001)Activitățile de slujire a celorlalți trebuie să izvorască din Iubire și să răspândească Iubire profundă.

Eu nu vreau devoțiunea voastră, ci doresc doar transformarea voastră. Ar trebui să înțelegeți că scopul acestui corp omenesc este de a-i sluji pe ceilalți. Implicați-vă în activități care sunt spre folosul altora și le aduc fericire. Decideți să apucați pe calea slujirii celorlalți! Scripturile arată că nici prin canoane, nici prin pelerinaje sau studierea scripturilor, nici prin devoțiune nu puteți traversa oceanul vieții – mântuirea o dobândiți doar prin slujirea celor pioși. Calea slujirii este superioară tuturor celorlalte practici spirituale, ca repetarea mantrelor, meditație și yoga. Numai prin slujire puteți fi bineplăcuți Domnului Dumnezeu. Unii oameni se complac în activități fără rost, în numele devoțiunii și își irosesc timpul. Adevărata devoțiune constă în săvârșirea acțiunilor care vă sanctifică timpul. Nu vă cer să slujiți întreaga omenire, la scară mare! Este de ajuns dacă Îl țineți pe Dumnezeu în inima voastră și slujiți cu iubire, după propriile puteri. (Discursul Avatarului, 14 aprilie 2001)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

Numărul guvernator al acestei zile este numărul muncii temeinice (chiar grele!), al abnegaţiei, al jertfei prin muncă, al construcţiilor solide realizate împreună cu partenerii din asocieri.

Cine nu va înțelege rostul muncii care îi revine și va încerca să se sustragă acelor activități se poate aștepta la blocaje, obstacole, amenzi, chiar lipsirea de libertate. De asemenea, este posibil ca acești oameni să resimtă efortul necesar/obligatoriu drept o trudă interminabilă și să se gândească la moarte ca la o evadare sau să fie tentați să-și însușească roadele muncii altora – ceea ce va fi total greșit, pentru că își vor atrage boli, nefericire, mizerie umană.

La sfârșitul activității, să ne gândim cu drag și recunoștință la aceia care au mers împreună cu noi pe drumul vieții noastre, iar acum nu mai sunt în această lume.

Vulnerabilitate: dinţii şi circulaţia. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXMiercuri, 25 aprilie 2018

Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu; † Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Dezlegare la pește)

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfântul-cuvios-vasile-la-poiana-marului-118753.htmlSfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului s-a născut în anul 1692 în localitatea Poltava din Ucraina. Vine în Ţara Românească, foarte probabil pe vremea lui Constantin Brâncoveanu şi a Mitropolitului Antim Ivireanu, când viaţa bisericească şi culturală a Ţării Româneşti era în apogeu. Împreună cu ucenicul său, ieroschimonahul Mihail şi cu alţi călugări, intră în obştea Mânăstirii Dălhăuţi, în apropierea oraşului Focşani, unde rămâne 20 de ani. Aici este hirotonit preot şi la scurt timp numit stareţ, chiar dacă nu avea încă nici 30 de ani. Sfântul Vasile adună în jurul său o obşte de peste 40 de călugări sihaştri, pe care îi deprinde cu ascultarea, smerenia, tăcerea şi cu rugăciunea minţii. Astfel, stareţul Vasile face din obştea sa o adevărată şcoală de trăire isihastă.

După ce înfiinţează câteva mânăstiri în Buzău şi Vrancea, se stabileşte la Mânăstirea Poiana Mărului.

De numele Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului se leagă existenţa isihasmului românesc, adică practicarea rugăciunii minţii. Pe lângă aleasa sa viaţă duhovnicească-ascetică, stareţul Vasile era şi un bun cunoscător al scrierilor patristice şi postpatristice, din care a făcut anumite traduceri. Ca dascăl al rugăciunii, marele stareţ a scris şi câteva „Cuvinte“ despre paza minţii, despre rugăciune şi creştere duhovnicească, scurte introduceri la scrierile filocalice, lucrări teologice-ascetice, în limba slavonă, care au rămas în manuscris.

A fost părintele duhovnicesc al viitorului stareţ Paisie de la Neamţ, pe care l-a călugărit în anul 1750, la Athos.

​Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului a trecut la cele veşnice la 25 aprilie 1767. Datorită vieţii sfinte, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 4-5 martie 2003, a hotărât ca el să fie trecut în ceata Cuvioşilor Părinţi purtători de Dumnezeu, cu data de prăznuire 25 aprilie. Tot astăzi, facem pomenirea Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu; a Sfântului Ierarh Macedonie, patriarhul Constantinopolului; a Sfintei Muceniţe Nichi.

Cu ale lor sfinţe rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Filolog, ALEXANDRA DOGARU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu