luni, 22 martie 2021

Nistoroiu - Ioan-Aurel Pop – Tribunul ATITUDINII româneşti ca vocaţie ortodoxă

 Ioan-Aurel Pop – Tribunul ATITUDINII româneşti ca vocaţie ortodoxă

 

 

 

   „Ortodoxia este învăţătura

   mântuitoare a creştinismului.”

              (Fericitul ORIGEN)

 

 

   Tribunul Ortodoxiei Româneşti de astăzi se identifică cu ipostaza de Sacerdot al LOGOSULUI, al Bisericii lui HRISTOS, al Dreptei credinţe, care dincolo de mirajul oratoric are şi rolul de Conducător, de Călăuzitor, de Părinte al poporului credincios.

 

   Cum se recunoaşte aşadar, Tribunul român creştin ortodox de astăzi?

   După tribună?

   După aulă?

   După instituţia academică?

   După însemne atributive?

   După mantie?

   După culmea ştiinţei?

   După ierarhia social-politică?

   După doctorat?

 

   Nu!

 

   După curaj.

   După sensibilitatea la drepturile şi libertăţile naţiei.

   După solidaritatea cu poporul creştin deseori înjosit şi continuu nedreptăţit.

   După comuniunea cu Adevărul revelat al lui Dumnezeu.

   După prezenţa permanentă pe baricada Adevărului, când Naţiunea sa creştin-ortodoxă se află în primejdie.

   După capacitatea înfruntării puterii politice a statului când aceasta uzurpă entitatea sa naţională.

   După zelul apărării Bisericii Mântuitorului Hristos–Una, Sfântă, Apostolească, Sobornicească.

  După ATITUDINEA apărării Ortodoxiei - Tradiţionale Româneşti, cu orice risc.

 

   Tribunul român creştin ortodox trebuie întotdeauna să spună ceea ce trebuie spus în fiecare moment al existenţei sale, adică, pururea ADEVĂRUL!

 

   Atitudinea românească, creştin – ortodoxă se circumscrie ASUMĂRII metafizice şi morale, ca o ascendenţă continuă a atribuţiilor asumării răspunderii naţionale.

 

   Atitudinea românească – vocaţie ortodoxă, dă Tribunului creştin forţa hristică a Cuvântului, care regăseşte esenţa sufletească a spiritului românesc, repoziţionând atitudinea colectivă a poporului, reformându-l misiunii sale liturgice, reconfigurându-l metafizic, restructurându-l în chip creator pentru a-i determina transcendentul, în refren cu vocaţia, cu geniul, cu cultura, cu misiunea, cu înfăptuirea, cu dăinuirea.

 

   Nimic nu este mai dramatic decât lipsa curajului. Nimic nu este mai tragic decât absenţa jertfei prin anularea Atitudinii, antinomie a sintezei dintre finit şi infinit.

 

Atitudinea românească – vocaţie ortodoxă, dă Tribunului creştin esenţa configuraţiei şi a timbrului său, astfel încât libertatea sa întru Adevărul - Iubire este o autoritate a predeterminării ce se revelează ca tradiţie, spirit, har, armonie, rost şi sens fundamental, trăind vocaţia creştină ca pe o MISIUNE hristică, filocalică.

 

   Atitudinea ortodoxă permanentă a Preşedintelui Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, fie legată de Patrie, de Tradiţie, de Familie, de Şcoală, de Cultură, de fenomenul Eminescu, de Biserica Ortodoxă străbună, cere imperativ ca lucrurile, valorile, fenomenele formelor şi fondurilor oricărei instituţii să-şi afle sensul lor metafizic în comuniune cu mistica ortodoxă rânduită de Dumnezeu pe pământ.

 

   Destinul celui Ales trebuie să se asume Destinului Naţiunii, respectiv Neamului său.

 

   „Termenul de naţiune, afirmă Dan Puric, este unul contingent. Naţiunea este un construct istoric şi unul politic. Neamul, nu! Neamul are origine transcendentă, zice părintele Stăniloae. Trece prin istorie, prin meteologia istoriei, şi dăinuieşte.” (Dan Puric, Cine suntem, Ed. Platytera, Bucureşti, 2008, p. 115)

 

   Destinul Neamului trebuie perpetuu recapitulat în destinul Tribunului ales!

 

   „Raportarea la destin dă vieţilor armonie şi raportarea la ontologie dă lucrurilor perfecţie matematică.” (Vasile Băncilă, Spaţiul Bărăganului, Ed. Muzeul Literaturii Române-Muzeul Brăilei-Editura Istros, 2000, p. 270)

 

 Atitudinea românească – vocaţie ortodoxă a Preşedintelui Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, dă Tribunului creştin autoritatea suverană spirituală, uomo universale, în diversitatea tematicii abordate cu o înaltă adâncime sofianică.

 

Atitudinea românească – vocaţie ortodoxă a Preşedintelui Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop se întemeiază şi se întronizează pe TRADIŢIA străbună, pe EDUCAŢIA creştină şi pe CULTURA ortodoxă, ce se întrupează IDENTITĂŢII etnice.

 

   Atitudinea românească – vocaţie ortodoxă a Tribunului Ioan-Aurel Pop este un mister de ansamblu prin care se reflectă Taina cu semnificaţiile ei fireşti şi simbolice.

 

   Fiecare Teză a domniei sale, fiecare discurs, fiecare grăire logică reflectă originalitatea, vocaţia, zelul, fidelitatea, demnitatea şi misiunea creştinului ortodox care se desfăşoară ca o procesiune de vitralii, prin care năvăleşte Liturghia spiritului, ca un reflex inedit ce se aprinde într-un preţios diamant aşezat pe o coroana regală.

 

 

   Binecuvântat este Neamul nostru prin Atitudinea acestui mare Tribun creştin!

 

   Binecuvântat este Tribunul Ioan-Aurel Pop prin Neamul nostru înţelept!

 

   Binecuvântată este Biserica noastră străbună prin astfel de Fii aleşi!

 

   Cu aleasă preţuire,

   

                   Gheorghe Constantin Nistoroiu!

 

                          22 Martie 2021


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu