luni, 22 noiembrie 2021

Gheorghe Constantin Nistoroiu - Aniversare – sărbătoare la prietenul BEN TODICĂ

           


 

Aniversare – sărbătoare la prietenul BEN TODICĂ

 

 

   „Geniile trebuie să aibă cultul mulţimelor:

   căci dacă nu ar fi ele-nu ar fi ei.

   Mulţimele trebuie să aibă cultul geniilor lor:

   căci dacă nu ar fi ei-nu ar fi ele.”

                            ( A. C. Cuza)

 

 

   Izvorul vieţii creştin ortodoxe ţâşneşte din prelingerea Surâsului dumnezeesc peste  adâncul nemărginit al Creaţiei Sale, odrăslind în fiinţa unei Persoane alese, prefigurată într-o personalităte harică, culturală, religioasă, creativă, educată, distinsă, atitudinală, ca o efigie de cavaler, sub autoritatea căreia se conferă valoare şi sens frumuseţii ideilor, lucrurilor, faptelor, râul sublim al cugetului ce transcende prin spirit realul până dincolo sub profunzimile admirabile, celeste ale Esenţialului.

 

   Permanent, când pe chipul conştiinţei miraculoase se reflectă Flacăra adevărului, demnităţii, elocinţei şi Rugul aprins al voinţei tale, străluceşte icoana frumuseţii sufletului tău valah, prin Aura virtuţiilor alese pe care Străbunii şi Strămoşii tăi ţi le-au plămădit, ţi le-au rodit şi ţi le-au aşezat în destinul ce te asumă ca DAC nemuritor!

 

   Prietenia creştin-ortodoxă valahă este o chemare-alegere celestă ţâşnită din adâncuri ancestrale, de când s-a format aristocraţia cavalerismului pelasgo-trac.

 

   Firul acestui sceptru al nobleţii nu se întrerupe prin finalitatea unei dinastii de neam, ci se continuă prin ucenicii spirituali care s-au întrupat efigiei personalităţii creatoare.

 

   Continuitatea care dăinuieşte dincolo de sânge este axa spiritual religioasă a devenirii, ce pregăteşte calea descendenţei sacre întru profetismul transcendental.

 

   Persoana–personalitate este SUMA tuturor aleşilor cu care s-a intersectat, cu care s-a interferat pe meridianul vieţii şi s-au circumscris ariei creaţiei divine!

 

   Aici, în această albie a curgerii spirituale îşi are izvorul înţelepciunea universală a proverbului traco-daco-român: „Spune-mi cu cine te aduni, ca să-ţi spun cine eşti!”

 

   Actul de creaţie cuprinde har, adevăr, libertate, asceză, bunăvoinţă, credinţă, puritate, nădejde, suferinţă, rugăciune, cântec, dăruire, curaj, luptă, iubire, biruinţă.

 

   Actul de creaţie este o luptă permanentă întru desăvârşire, întru demnitate şi onoare, astfel ca autorul să devină un colaborator fidel, apropiat Atotcreatorului.

 

   În cadrul spiritualităţii ortodoxe dacoromâne, operele se definesc şi universal prin sensul şi originalitatea lor, datorită spiritului novator imperativ şi harului inspirator, ce face prin cultura Duhului, OSIA continuităţii neîntrerupte a dăinuirii Neamului.

 

   În Omul frumos, chemat-ales, Ben Todică sălăşluiesc cultul pentru Dumnezeu, vibraţia pentru splendoarea Creaţiei Sale şi veneraţia pentru Neamul său nemuritor!

 

   În comuniune cu Adevărul şi Libertatea, Artistul se cuminecă întru Frumos!

 

   Întru mulţi ani frumoşi, sănătoşi, creativi, binecuvântaţi, dragul meu Ben!

                                   Gheorghe Constantin Nistoroiu

 

   23 Noiembrie 2021 Brusturi-Neamţ-Dacoromânia

   + Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu