luni, 29 noiembrie 2021

Melania Rusu Caragioiu - R O M Â N I E I

  

R O M Â N I E I

POEM

De Melania Rusu Caragioiu

Motto: ,,Greu crește floarea-n iernile cumplite…”

 

 

~*~

 

                                    Din caierul mare al vremii

                                    Istoria strânge-un fuior

                                    Scriind cu fir alb pe milenii

                                    Hrisov cu hrisov, din izvor…

                                    Din file de vechi manuscrise

                                    Sigilii vorbesc cu viu grai,

                                    În inimi stau visele scrise

                                    Și țara, cu mândrul ei plai…

                                    Eroi dăruind a lor sânge

                                    Istoria-n fapte împletesc;

                                    Sub cer cu medalii de stele

                                     Scriu paloșe… Cronici doinesc… 

 

                                     Apele curg-rostogol șerpuind

                                     Cu aur și solzi lucitori,

                                     Cascade de spumă, din plete vuind

                                     Pe stânci dau vârtejuri de nori…

                                     Vinul cel dulce se coace în vii,

                                     În boabe de roș’ chihlimbar

                                     Și spumegă-n oale în stropi aurii...

                                     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

                                     Cu jind, vede ochiul barbar...

 

                                      În mii de bătăi ne luptarăm

                                     Acasă, pe glia cea sfântă;

                                     Talazuri de foc și de pară

                                     Deasupra, pe hoarda înfrântă !

                                     Noi strângm în nimă datini,

                                     Tărie în brațul de fier,

                                      Copiii-îi ferim pe sub cetini,

                                      Sub coase dușmanii cruzi pier ! 

                                                             *

                                      Din nou în pace se înalță neamul

                                      Și multe călimări  rămân secate,

                                       Încep străbunii a căta la slove

                                       Și-a scrie-n cronici întâmplări uitate:

                                        Veacuri de aur și de înflorire,

                                        Cultură, arte, călători vestiți

                                        Crestează pe răboj, spre nemurire

                                        Și scoală iar voevozii adormiți...

 

                                         Ce multă bogăție-n faptă, strânsă,

                                         Ce manuscrise, urice, sigilii !

                                         Poporul șterge grabnic fața plânsă,

                                         Alcătuind noi pravile în concilii...

                                                                         *

                                         Din negre genuni ies vârtejuri  de cer,

                                          Dușmanul ne cearcă, noi iar îl gonim,

                                          Mari torțe se-nalță: ideile noi

                                          Și 1848 îl trăim !

                                          Cu forțe-nmiite tot neamul e sus:

                                          Trei chipuri în semn de dreptate se țes:

                                          E g a l i, deplin f r a ț i, pe senin sau furtuni,

                                          Doar tu, l i b e r t a t e, ești drumul ales;

                                          Zdrobind iobăgia, prin tulnic răsuni !

 

                                         De-atâtea jertfe mari ni-e plaiul plin !

                                         Sub lespezi e îngropată numai huma...

                                          Pe aripi de veacuri mândre zvonuri vin

                                          Și se-mpletesc în faptele deacuma...

                                          Pleiadele de cărturari români

                                          În măiestrite graiuri limba cântă,

                                          Ideile sădite azi cresc mâine

                                          Și dorul de unire ne frământă.

 

                                          Din fiecare fir de grâu ce crește,

                                           Din fiecare piatră de pe munte

                                           Poporul vrea U n i r e a,  și o cere...

                                           Cu arma în mână îndârjit se luptă –

                                           Războiul taie pagini de durere...

                                           

                                          Înscrie de trei ori poporu’ în faptă

                                          Cuvântul drag ,,UNIRE”, sus pe steag,

                                          De atât timp, cu dorul  o așteaptă !

                                          Victoria șterge lacrimi din șirag…

 

                                          Erau atâtea de clădit,

                                          Atâtea vetre sub cenușă,

                                          Mii de comori  zvârlite-n foc,

                                          Și atâtea răni după cătușe,

                                          Și umerii mai tremurau

                                          De lanțul greu purtat mai ieri …

 

                                         Pe întinsul țării au detunat năpraznic

                                         Obuzele de tunuri, crunte bombe.

                                         Vuiau deasupra, în vârtejuri, păsări

                                        Și moarte trimiteau, flăcări de sonde !

                                        Dar nici o clipă acest popor viteaz

                                        Nu s-a îndoit de zilele de glorii…

 

                                        Iar pacea ne-a învelit în haina-i albă,

                                        Scriind pe rănile adânci: ,,Victorii”

 

                                        În trasparența hărții văd imagini

                                         De vechi cetăți cu ziduri crenelate

                                         Și ape ce-au lăsat în urmă pietre.

                                         Mai văd noian de oști tălăzuite,

                                         Aud și bucium, naiuri și alăute.

 

                                         Carpații-cunună, sub brazi ocrotesc

                                          Bogate tezaure vechi,

                                          Prin vechea mătase mioarele cresc

                                          Și mieii albi zburdă… perechi….

                                               

                                          Prin multele flori cu parfum de sulfini

                                          Albinele miere aleg

                                          Și roiuri de tei zumzăind în stupini,

                                          Nectar, în zbor dulce culeg.                            

 

                                         Din piatra nestemată azi emană

                                         Un Făt-Frumos, o dalbă Cosânzeană,

                                         Cu minți de genii populând o lume      

                                         Un popor mândru, plămădit din veacuri,

                                         În țara mea cu zâmbet cald de mamă.                                                                        

 

 

~*~

MELANIA RUSU CARAGIOIUNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu