luni, 30 ianuarie 2023

Anatolii Basarab - originea limbii neamului românesc

 


originea limbii neamului românesc

Anatolii Basarab

 

Ştiaţi că în SANSCRITĂ, există aproximativ 500 de cuvinte, pe care savanţii le-au reconstituit ca cea mai veche limbă europeană, vorbită şi scrisă cu cel puţin 1000 de ani mai înainte de Imperiul Roman ??? Vi se pare normal că nici după aproape 80 de ani nu aţi aflat la şcoală că dintre cuvintele culese de savantul francez Burnouf Emil din sanscrită, peste 400 sunt româneşti, după Marin Bărbulescu-Dacul ??? Este important să vedem ce etimoane au fost date acestor cuvinte, pentru a şti cui puteau fi ele atribuite şi cum arăta limba rumână, în urmă cu 3000 de ani, din punctul de vedere al documentelor scrise. Câtă minte poate avea astăzi un academician lingvist, ca să mai susţină că limba ancestrală a rumânilor se trage de la Imperiul Roman, când ea nu are niciun cuvânt creat numai de acesta, niciun termen specific, administraţiei, armatei sau societăţii romane, din timpul imperiului, dar are toate cuvintele noastre latine, însumând doar 25 % din întreg vocabularul românesc, prezente în totalitate în India, unde romanii nu au ajuns niciodată, însă geţii au ajuns cu certitudine sub Alexandru Macedon, pe lângă indigeţii şi masageţii de dinaintea lui. Fără nicio dovadă, fără nicio argumentaţie, originea limbii neamului românesc este pusă de autorităţile de la noi pe seama oricui, pe seama tuturor străinilor, numai pe seama noastră nu, a celor care o vorbim, a celor nativi în acest teritoriu al României. Nimeni nu poate ghici vreun rost educativ, pozitiv, acestei atitudini “academice”, în Statul România. Persistenţa în contemporaneitate a limbii geto-dacilor este negată, fără niciun temei, deşi vedem că toate cele 1120 de cuvite comune cu romanii le găsim în limba geţilor ce au intrat în India, pe lângă cele alte 900 de cuvinte getice şi numai getice, regăsite de ligviştii noştri şi pe teritoriul din jurul României, pe care ei le-au făcut cadou ungurilor, albanezilor, neo-grecilor, turcilor şi sârbo-croaţilor, inclusiv bulgarilor, socotind că slavona este o limbă slavă, deşi ea nu are nicio urmă de sorginte Peribaltică, locul oficial de origine al slavilor şi migraţiei slave. Lexemele româneşti în limba contemporană a urmaşilor geţilor în Punjabi, arată reaua intenţie sau prostia, în acest sens, a unor domni ca Cihac, Titkin, Phillippide, Şeineanu şi alţii, care s-au străduit din răsputeri să dovedească faptul că românii nu au produs niciodată nimic, nici măcar cuvintele cu care ei vorbesc. Tot ce ai produs cândva ai numit în limba neamului tău. Nu ai cuvinte, nu exişti şi nici nu ai existat vreodată. Românii nu numai că există, dar sunt singurii care nu au venit din altă parte de 42.000 de ani. Deosebirea majoră între noi şi restul Europei constă în faptul că noi eram agricultorii sedentari de milenii, în timp ce ceilalţi erau triburi de nomazi şi în faptul că noi avem un sistem de compunere sonoră a noţiunilor prin morfeme stem, iniţiat de onomatopee, pe când ceilalţi nu au un asemenea sistem, ci au doar etimoane străine şi constată la ei exclusiv caracterul haotic, principiul arbitrariului, întâmplării, semnului lingvistic, formulat de francezul Ferdinand de Saussure. Astăzi constatăm că jumătatea sudică a Europei vorbeşte latineşte şi cea nordică vorbeşte o germano-slavă. În perioadele glaciare, nordul nu era locuit, motiv pentru care exista o singură limbă ce le îmbina pe cele două. Singura limbă europeană ce le îmbină în egală măsură pe cele două este cea a rumânilor. În urmă cu 300 de ani, englezii, care au ocupat India, au constatat acolo o limbă care îmbină latina cu germano-slava pe care au numit-o indo-europeană, creind astfel confuzia că ele s-ar trage din Asia, din India. Dacă englezii ar fi ocupat teritoriul României, ar fi constatat că această ”indo”-europeană este rumâna. Savanţii au reconstituit aproximativ 500 de cuvinte latine şi slavo-germane, din această indo-europeană sanscrită vedică şi iraniană, în ciuda faptului că nici Imperiul Roman, nici”Imperiul Slav”, nu au ajuns niciodată în India, spre deosebire de Neamul Românesc al indi-GEŢILOR, masa-GEŢILOR şi al GEŢILOR macedo-rumâni ai lui Alexandru Macedon, atestaţi acolo de documentele istoriei în urmă cu 2300-2500-3000 de ani. Rumân este cel de origine în spaţiul râurilor Bazinului Hidrografic al Dunării de Jos cu limba maternă rumână, mânată pe râu, indiferent de ce alte nume îşi atribuie sau i s-au atribuit. Limba românilor este un unicat pe plan mondial. Din cele 4000 de cuvinte ce alcătuiesc în totalitate fondul colocvial ancestral romăn, peste 2000 de factură latino-germano-savă le găsim în dicţionarul English to Pungiabi de pe teritoriul Indiei, invadat de europenii arieni autorii Vedelor, după lucrarea din 1950, a lui Javarhalal Nehru, renumitul oficial indian, la care putem remarca cuvintele româneşti NEGRU şi HALAL în însăşi numele său. În cazul în speţă, cuvântul românesc pătruns într-un mediu asiatic a suferit uneori modificări. NUNTĂ, JUNE, a SECA, OIER, NANA, CUTRA, CUSUR, DUŞMAN, MALDĂR, MALAI, o ŢÂRĂ, a BĂGA, GHINION, etc, rămân identice. Şi atunci de ce domnilor oficali susţineţi minciuna că RUMÂNA se trage din latina ROMEI ??? Din motive numai de ei ştiute, oficialii noştri o ţin d-a surda cu romanizarea tuturor dacilor, deşi Imperiul Roman de Răsărit a fost de fapt el dacizat, cu 1000 de cuvinte GETICE la aşa zişii slavi de sud, 317 la turci, 180 la neo-greci şi 100 la albanezi. În timp ce toată lumea s-a străduit şi se străduieşte să-şi promoveze asiduu emblema (brend, marcă) etnică, naţională, Academia Română, se luptă să demonstreze că rumânii nu au nimica ce să le susţină identitatea, nici măcar limba. Particularitatea lexicală a limbii rumânilor, de a nu avea un singur grup lingvistic, ci de a avea lexeme prezente în toate limbile europene, este un argument valid, pentru conceptul german de Muterschprache, de limbă mamă a tuturor ”indo”-europenilor, si  a europenilor ,faptul că limba tuturor europenilor se trage din limba neamului lor daco-geto-trac dovedit secolul trecut de către savantul german Johannes Schmidt prin Teoria Valurilor şi faptul că ei au o limbă ancestrală decimilenară, conform limbajului logic metaforic al morfemelor stem de mai sus.Românii au mai mare încredere în evrei decât în germani. Din partea Institutului de lingvistică am primit scrisoarea nr. 1321, din 21.12.2011, semnată de domnul Marius Sala, în care, printre altele, se spune” Apreciem curiozitatea şi efortul dumneavostră de comparatist totuşi, de la primele lucrări reuşite de comparaţie ale marilor limbi indo-europene vechi şi până astăzi au trecut aproape trei sute de ani.
Românii par să fie surzi la mesajul de mai sus, ca şi la mărturia senzaţională că dacii dimpreună cu tot neamul românesc al celor mai îndepărtaţi sciţi ( nu numai din Scitia Minor), vorbeau o limbă comună cu aceea a poetului Romei, Q. Horatius Flacus, Ode II, 20, cu 130 de ani înainte de a fi înfrânt Regele Dacilor, Decebal, de vreme ce poezia lui afirmă că el putea fi cunoscut de către aceştia din ciripitul odelor sale Nici măcar EXPERTUL în LATINĂ, MICEAL LEWITH, personalitate de renume mondial, consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, nu a fost auzit de români, deşi a “urlat” şi el la noi, în urmă cu un an, la televiziunea din Cluj, că ”nu româna este o limbă latină, ci latina este o limbă românească !!!”, “românii fiind aceia care au oferit lumii occidentale un minunat vehicol, limba latină”. Aproape toate cuvintele româneşti fac parte din acest Limbaj Logic Metaforic al Morfemelor Stem şi sunt compuse din morfeme stem, GRUPĂRI SPECIFICE de SUNETE cu un ÎNŢELES PRECIS ÎNTR-UN ANUME DOMENIU, care repetă aceste rădăcini de cuvinte româneşti în minimum 2 alte cuvinte diferite, nu derivate, în alcătuirea unei noţiuni, ce se exprimă atât prin mai multe vorbe, cât şi prin mai multe cuvinte contrase în morfeme rădăcini de cuvânt, morfeme stem, rezultând o nouă vorbă, descrisă ca o metaforă, la nivelul de imprecizie al unei metafore, convenite în societatea rumânilor ca fiind totuşi suficient de edificatoare, precum de exemplu, o măs-lin-ă (ă=e, adică o sintaxă inversă) este descrisă metaforic ca ceva ce trebuie mes-(tecat)-lin (adică cu grijă), chestiune imprecisă, pentru că şi cireşele ori vişinele trebuiesc şi ele mestecate cu grijă, lin, dar cir-ieş-ele (ele) pot fi caracterizate prin aceea că -ies-cir(culare), iar vişin –ele (ele) pot fi ală-turate, comparate, cu culoarea vişinie, lin-iştea (iştea) este-lină (fără turbulenţe, zbucium ori gălăgie), îngheţata este o pastă îngheţată pe care nu o confundăm cu alte paste îngheţate, precum nu o confundă nici masa-GEŢII din Pungiabi, ce numesc MALAI îngheţata, adică O PASTĂ, ca mă-MĂLI-ga, o pură metaforă românească, dusă de geţi în India, ca şi aceea care numeşte sfredelul VIERME, pentru că şi viermele sfredeleşte. Acest sistem este specific limbii române şi este acelaşi pentru toate ”etimoanele” diferitelor limbi, dovedind că în ciuda etimoanelor presupuse în româna ancestrală, ele aparţin doar românei şi că celelalte limbi europene se trag din română, inclusiv latina Romei, ce nu putea fi transmisă pe cale orală dacilor, spre deosebire de rumâna mânată de râu a dacilor ce putea fi şlefuită de către romani, după gustul lor, ei alterând acest sistem (S*R->S*L,*P*->*Q*, etc.) în cadrul procesului lor de şcolarizare, precum latineştile SOL-is, AQUA (care nu există în sanscrită), din GETICELE româneşti SUAR-e, APĂ, care există ca SUR-ia, APA, în sanscrita considerată cea mai veche limbă europeană. LATINA ROMEI conţine 1200 cuvinte primare, matcă, SPECIFICE ROMÂNEI ancestrale, dar LIMBA ROMÂNĂ ANCESTRALĂ nu conţine NICI MĂCAR UN SINGUR TERMEN SPECIFIC IMPERIULUI ROMAN, din niciun domeniu, nici armată, nici administraţie şi nici cultură. Deşi românii îndoctrinaţi în şcoala de astăzi nu pot admite în ruptul capului, ADEVĂRUL este că ÎN LIMBA RUMÂNILOR nu există NICIUN CUVÂNT autentic de SORGINTE SLAVĂ. Ei nu fac un raţionament extrem de simplu. Bulgarii şi sârbo-croaţii, sunt GEŢI ca şi noi. Nu există niciun alt fel de slavi decât cei cu originea peribaltică, deci nord şi est carpatică, zonă din care nici făcătorii DEX-ului nu admit în română mai mult de 2% etimoane (practic doar asemănări cu 35 de cuvinte ruseşti, 60 ucrainiene, 11 poloneze şi 2 ceheşti). Aşa numitele, slavonă, bulgară (şi sârbo-croată), în total 1000 de cuvinte, aparţin tot limbii dacilor, rumânilor peridunăreni, ce au populat întreg Imperiul Roman de Răsărit, camuflaţi în slavi, pierzând aici treptat fondul recunoscut de grecii bizantini ca fiind latin, în teritoriile în care ei îi persecutau pe latini cu deosebită cruzime, păstrându-se în mare măsură în vlahiile pe care nu le controlau deplin, fapt evident şi astăzi la vlahii ce locuiesc doar munţii greu accesibili din Peninsula Balcani şi la valahii din nordul Dunării. Dovada că e vorba de rumâni şi nu de romani este faptul că romanii nu au putut niciodată introduce aici liturghia în limba Romei, cultul creştin folosind limbajul zalmoxian, al geto-dacilor lui Deceneu (singurii ANTI IDOLATRI din zonă), numit slavon, ce SLĂVEA pe Za MOL zis (xis pentru greci), prin MOL-ifte (rugăciuni la Zis Za MOL), o divinitate abstractă, adevărată, ortodoxă, pravo-SLAVNICĂ, adică fără idoli, în opoziţie cu romanii idolatri, închinători şi azi la CHIPUL CIOPLIT al statuilor de sfinţi; dispută în care CLERUL de după Chiril şi Metodiu a început să-i persecute pe valahi şi pe vlahii ce persistau în a folosi şi fondul nostru latin, confundându-i intenţionat cu romanii idolatri de la Roma, până în zilele noastre, pentru a-i extermina. Neamul românesc al DACO-Getilor i-a învins zdrobitor pe romanii din nordul Dunării, în anul 271, obligându-i să se retragă definitiv în sudul fluviului. După acest an, întreg Imperiul Roman de Răsărit a suferit o evidentă influenţă dacică: cioplitorii de chipuri s-au rărit, până la dispariţie chiar printre greci, o mare parte din teritoriul acestui imperiu a fost numită Dacia, inclusiv Romania şi a fost condus de împăraţi localnici, din rândul rumânilor daco-geţi şi din rândul unor bizantini grecofoni, ce au permis instaurarea unui CREŞTINISM fără urme de sclavagim şi de idolatrie greacă sau romană.În lupta geţilor cu Imperiul Roman, şi excesele clerului creştin daco-get slavon sud dunărean au condus la slavizarea populaţiei, la pierderea aici a fondului nostru daco- românesc, copiii vlahilor şi valahilor fiind botezaţi de preoţi slavoni, ostili dacilor, cu liturghii epurate de cuvintele noastre dacice

Limba Sanscrita este limba română (daca) străveche , în forma ei originala fiind numita datorita unor particularitati unice de ordin matematic si "limba zeilor" cea mai veche dintre toate cate se stie la momentul acesta !

Cine să se gândească la faptul că limba română este limba de origine a tuturor indo-europenilor ?

 “Concepţiile” universitare, care în realitate sunt adevărate dogme, (manipulari mecanice sterile în adevăr) s-au impus foarte repede şi au format un fel de baraj în faţa informării corecte a publicului.

Câţiva“istorici” şi“lingvişti” de carieră au impus o linie de gândire şi cunoaştere care acum este ca o pecete asupra adevărului şi trebuie îndepărtată.

Apoi mai este vorba despre superioritatea “afişată” de marile state sau culturi ale Europei, care nici măcar nu iau în consideraţie posibilitatea ca civilizaţia primordială să-şi aibă de fapt sălaşul în spaţiul carpatic,exact pe teritoriul României.

Un grup de " oamenii de bine ”,experţii pe care lumea îi ascultă ne spun că poporul român s-a format în urma unirii dacilor cu romanii.

Istoria din şcoli nici nu pomeneşte că noi am fi fost geţi, ci spune doar în treacăt că ei au trecut pe aici.

Şi unirea dintre daci şi romani a dus la apariţia românilor.

Este ca în bancul acela, că toţi se trag din Adam şi Eva, numai noi, românii, ne tragem din Decebal şi Traian.

 În principal este interesul puterilor străine de a pune mâna pe un teritoriu sau altul, pentru că dacă nu poţi să dovedeşti că înainte de a venii ei pe acest teritoriu, tu erai deja aici, atunci înseamnă că ai venit mai târziu şi acum trebuie să pleci sau să te supui , adică pretenţii teritoriale cu tot ce implică asta.

Dar se ştie că lucrurile erau cu totul altfel şi că românii sunt singurul popor din Eurasia,care subzistă în aceeaşi matcă si spatiu geografic de zeci de mii de ani de fapt dovezile arheologice indiica un prag consistent de dovezi până la cu 42000 de ani în urma dupa care. dovezile sunt din ce în ce mai rarefiate desii chiar si aceasta cifra este pur si simplu uriasa în comparatie... !

Şi atuncia s-a început “fabricarea” poveştii cu formarea poporului şi cu romanizarea,în mare parte bazată pe ignoranţa .

Sunt sute de cuvinte româneşti regăsite în sanscrită multe chiar identice.

Le vezi reflectate şi în toponime de exemplu Deva,care în sanscrită înseamnă“zeu”, “zeitate”,sau Călimani, Călimăneştişi numeroasealte derivate,care este redat în tradiţia orientală ca fiind Kali, Kala, zeiţa şi respectiv zeul Timpului în hinduism.De aici au plecat şi a ajuns în India, nicidecum invers.

E evident că nu avea cum, atât din punct de vedere al perioadei de timp cât şi al dovezilor arheologice.

Limba Sanscrita este limba română în forma ei primordială,  arienii din Carpati au intemeiat cultura Indiana (hindusa). Vedele Indiene si alte dovezi recunoscute demonstreaza asta !

E vorba de roirea indo-europeană, pentru că se stie că arienii au invadat iniţial India iar mai apoi au migrat spre vest în Europa şi au civilizat-o.  Prima care face o investigaţie în acest sens este Universitatea Cambridge din Marea Britanie cam acum 100 de ani.

Îşi propuneau să facă o istorie a Indiei, pentru că India pe atunci era colonie britanică şi se căutau în Vede argumente pentru a stabili spaţiul de plecare a arienilor.  Cum au făcut ? 

Au luat Vedele şi s-au uitat ce floră e descrisă, ce faună, ce ocupaţie au oamenii aceia. Şi au constatat: nu este cămilă, nu este elefant, nu este tigru; dar este urs este lup este brad  samd...

Deci nu acolo se petreceau cele povestite în Vede şi în epopeele lor astfel au căutat să vadă unde se regasesc toate acele elemente cumulate, astfel încât oamenii să poată face şi păstorit, şi agricultură, şi să aibă şi ulmul, bradul de exemplu si care sa descrie cel mai fidel întregul tablou descris. Ideea este că au găsit tot felul de elemente care trimit la un spaţiu între Carpaţi şi Boemia aproximativ... Asta înseamnă că migraţia este de fapt inversată, că nu de acolo au venit şi au populat Europa, ci că de fapt de aici au plecat spre Asia şi au ajuns în India.

Desii nici măcar în momentul de faţă nu se acceptă această variantă în mod oficial dar se stie la nivel academic înalt.

Manipularea este teribilă !

De ce e situaţia asta, de ce  continuă ei să susţină o aberaţie?

Asta comportă totuşi anumite riscuri şi un efort de menţinere a minciunii...

Acestea au fost concluziile Universităţii din Cambridge, care este cam cea mai serioasă, autoritară şi cu renume din întreaga lume, un fel de “pepinieră” a premiilor Nobel, însă chiar şi aşa au ţinut aceste studii la secret, pentru că altfel ar fi trebuit să recunoască oficial ideea finală că roirea popoarelor a început de fapt de aici, din spaţiul nostru carpatic cu tot ceea ce implică despre primordialitate, asta nu le convenea deloc,  fiind total contraproductiv intereselor si " demnitatii " lor de natiuni cu ascendent si întaietate intrinseca abrogata deci fara temei real cel putin din punctul de vedere al aspectelor mai sus mentionate .

Care a fost concluzia finală de la Cambridge ?

Au spus că de fapt vatra ariană este aceasta, care ţine de zona Ardealului de la Carpaţi spre Ungaria, Austria, până în Boemia. Ei au spus că aici este flora, fauna si întreg tabloul menţionat în textele hinduse de acum 4000 de ani, însă acestea sunt singurele elemente pe care le-au luat în consideraţie, dacă vom lua pe buna dreptate în calcul şi elementele care ţin de descoperirile arheologice, atunci am delimitat clar zona.

S-au opus interesele statale faţă de aceste concluzii !

Chiar dacă nu pe faţă, pentru că totuşi era vorba de autoritatea Universităţii Cambridge, peste care nu poţi trece aşa uşor.

Există mai multe zeci de ipoteze în încercarea de a plasa matca arienilor, câteva de-a dreptul fanteziste. Unii au zis că arienii au venit din podişul Altai, unde se ştie că 11 luni pe an sunt trei grade afară.

Ce agricultură să faci în condiţiile astea?

Ce faună şi floră crezi că poţi găsi acolo, ca să semene cu cele descrise în Vede? Am dat acest exemplu ca să vedeti până unde pot merge cu speculaţia, numai să nu spună că totul a pornit de aici, din România.

Acum, se găsesc mereu deştepţi care să te contrazică, indiferent cât de clare sunt dovezile pe care le prezinţi.

Orgoliul şi prostia fac casă bună în astfel de cazuri.

Păi dovezile chiar există, perfect documentate şi sunt încă multe  variate , incontestabile a caror valoare. este recunoscuta cel putin la nivel de lucruri ce trebuie tinute departe de atentia publicului larg iar interesele sunt lesne de înteles!

 ANATOL BASARAB

Iata si mica mea contributie la aceasta lucrare extrem de importanta despre stravechia limba romana.

निराशिन् /nirāśin/ lipsit de bune intentii, nerusinos, nerusinat.

उदज /uda-ja/ lotus, ( nascut in apa), ud deja.

Saptamana.

सप्ताह saptaaha(sanscrit) – Septar. Sapte. Septet – ansamblu din 7 instrumente.

सप्ताह saptaaha(sanscrit) – a munci 7 zile la rand.

सप्ताहान्त saptaahaanta(sanscrit) – weekend, zile libere.

सप्तरात्र saptaraatra(sanscrit) week(аngl) – sapte nopti.

सुबोध subodha easy(аngl) – usor, simplu, adica zi libera, zi sloboda.

भुःखार bhuHkhaara(sanscrit)- country in Tartary(engl) – tara Tartaria.

रसत्व rasatva(sanscrit) – state of chyle – tara luminii albe. Rasarit. Rastov. Simbolul orasului Rostov este un cerb alb.

परमज्या paramajyaa(sanscrit) holding supreme power – место заседания верховной власти ( orasul Permi. Rusia.) a permite, asemanare cu – Primarie.

लण्ड laNDa(sanscrit) – excrement (engl) – rahat, excrement. London, laND

लण्ड्रज laNDraja(sanscrit) – born or produced in London(eng) – produs in Londra.

परिसर् paris(ar)(sanscrit) – grape(engl) – vita de vie, vin, vinicol.

रुचिफल ruci(phala) – pear (engl) – para.

चापयष्टि caapayaSTi(sanscrit) – bow – arc. Astfel s-a ajuns ca la englezi cuvantul slav- Kapusta – Varza a ajuns sa fie -Arc?

पान paana(sanscrit) – cup(engl) – ciasa. Cana, Piala

स्थाल sthaala(sanscrit) – cup(engl) – ceasca, pahar, Stacan in slavona

सूप suupa(sanscrit) – pan(engl) – Oala.

छुरी churii(sanscrit) – knife(engl) – cutit , chiuretaj

पाटीर paaTiira(sanscrit) – sieve(engl) – sita, potira.

वन vana(sanscrit) – barrel(engl) – butoi pentru imbaiere, scaldat, laut.

शार zaara(sanscrit) – different colours(англ) – A zari. In zari. Zarit.

लोचन locana(sanscrit) eye(engl) – ochi, icoana

चक्षस् sakSas – look – sacsiu

सूर्य suurya(sanscrit) – sun(engl) – Soare.

चण्डकर caNDakara(sanscrit) – sun(engl) – Soare De aici numele orasului Kandagar din Afganistan)

सुवन suvana(sanscrit) sun(англ) – Soare (de aici – Savana) अद्रि adri(sanskrit) – sun(engl) – Soare. (Adriatica)

सहस्ररश्मि sahasrarazmi(sanskrit) – sun(engl) – Soare (de aici denumirea pustiului Sahara)

सवितृ savitR(sanskrit) – sun(engl) – Soare (lumina) Sfestnic, sfetilnic, sfatuitor.

सारस saarasa(sanskrit) – moon(engl) – Luna. ( arienii credeau ca toate nefericirile sunt legate de personajul malefic – Luna, de aici si cuvantul Zaraza – molima, infectie, dincolo de razele luminii)

तापस taapasa(sanskrit) – moon(engl) – inca o piatra a lunii – topaz.

सृप sRpa(sanskrit) – moon(engl) – luna sub forma de secera. Secera Lunii.

महन् mahan(sanskrit) – big(engl) – mahina ( o mahina de om) mahar.

सुशुक्वन् – suzukvan(sanskrit) – brilliant(engl) – briliatn. Suzuki in limba japoneza – clopot in copac , unde “suzu” – clopot, si “ki” – copac. In sanskrita anume acest clopot se numeste Vadjara si inseamna briliant.

बलदेय – baladeya – bestowal of strength – duh sanatos. In rusa – Ia Baldeiu, inseamna forma superioara de satisfactie. Bela deya – ziua buna.

बलवान् – balavaan – strong – Bolovan

शाला – zaalaa(sanskrit) – shed(engl) – sarai, zala, sala.

षण्ड – SaNDa(sanskrit) – collection(engl) – colectie, bani adunati, adunare, set, Sunduc. La bunica in sunduc, lada, cufar.

खोलि kholi(sanskrit)-quiver(engl) – Cutie, COLCEÁC, colceacuri, s. n. (Înv.) Un fel de gheată care se încheia cu copci. – [Var.: colceág, colcegi, s. m.] – Din tc. kolçak.

समुल्लसित samullasita(sanskrit) – sporting(engl) – Molesita, MELESTUÍT, molestá

जमातृ jamaatR(sanskrit) law(engl) – ÁLMA MÁTER ( Mama Hranitoare – expresie studenteasca aparuta pe la mijlocul secolului trecut in Europa si avea in vedere Universitatea care hranea studentii cu hrana spirituala)

त्रिरत्न triratna(sanskrit) – law(engl) – tiranie

प्रकृति prakRti(sanskrit) – rule(engl) – procuror, PROCURATÓR

चोदन codana(sanskrit) – rule(engl) – codex, cod

पालयति { पाल् } paalayati (sanskrit) – rule(engl) – palat (Palatul Parlamentului, Palatul Justitiei, etc)

इष्टि iSTi(sanskrit) – desired rule – istet, a isca.

विनिर्णय vinirNaya(sanskrit) – settled rule(engl) – vinovat, vinovata

स्वाराज्य svaaraajya(sanskrit) rule(engl) – Svara (actiune impotriva legii) SFÂRÂIÁLĂ s. v. chilipir.

रागिन् raagin(sanskrit) – red(engl) – ruginit, ruginos

रोहित rohita(sanskrit) – red(engl) – rosu, rozaliu

फल्गु phalgu(sanskrit) – red(engl) – purpuriu

हरित harita(sanskrit) – dark yellow(engl) – maro, Hartie.

इन्दिवार indivaara(sanskrit) – blue(engl) – indigo

श्वेत zveta(sanskrit) – white(engl) – lumina (cuvant slav Svet – Lumina. Prenume – Sveta – Luminoasa.)

हयि hayi(sanskrit) – wish(engl) – dorinta.

ततर tatara(sanskrit) that one(engl) – cel, care este strain, tatar. (Esti mai rau ca tataru)

भुःखार bhuHkhAra(sanskrit) – country in Tartary(engl) – tara Tartaria.

तर्तरीक tartarIka(sanscrit) – being in the habit of crossing(engl) – cel ce are obisnuinta de a intersecta localitatea, adica Buhara, tara nomazilor. BUHARA, oraș în Uzbekistan (C.S.I.), pe Amu-Daria; 224 mii loc (1989). Întreprinderi textile (bumbac), alim., de piel. și încălț. Monumente arhitectonice arabe din sec. 10-17. Celebru centru de artizanat de veche tradiție (covoare, încrustații în metal, orfevrărie, țesături de mătase). Important centru economic și cultural medieval. B. a fost succesiv capitala statului condus de dinastia Șeibanizilor (sec. 16), a Emiratului de B. (1747-1920) și a Rep. Populare Sovietice a B. (1920-1924).

कषाकु kaSAku(sanscrit) – sun(engl) – mot-a-mot – cel ce se inchina soarelui – kazac. Cazacii se inchinau Soarelui, de aici cuvinte precum – Raduga (curba soarelui) – Curcubeu. Radosti – bucurie. Raznita – diferenta. Rab Bojii- robul lui Dumnezeu. Radnaie – neamuri. Rai – rai. Ravenstvo – egalitate. Rastenie- ierburi. Radusnai – marinimos.

अमर amara – eternal(engl) -vesnic, nemuritor. AMÁRĂ, amare, s. f. Funie, cablu cu care se leagă o ambarcație de țărm sau de o altă navă.

मर्त्या martyA – death – a masura. (Meriti in slava inseamna a masura).

अपगम apagama – death – apogeu

यम yama death – moartea (ia-ma), groapa. (Iama in slava – Groapa, Rapa).

माध्वी mAdhvI(sanskrit) – sweet(engl) – dulce (Medvedi (slava) – cel care vede mierea (Miod – miere + Vedi – a vedea)

तिलय { ली } layati { lii } – melt- a turna, lichid, a te la, laut.LA, lau, vb. I. Tranz. și refl. (Pop.) A (se) spăla (pe cap); A (se) scălda, a (se) îmbăia. ◊ Compus: lă-mă-mamă subst. = om prost, lălâu. [Prez. ind.: lau, lai, lă, lăm, lați, lau] – Lat. lavare.

वेणी veNI – stream -curent, jet de apa, a turna, a curge, suvita de apa.

प्लवते { प्लु } plavate { plu } – swim – A pluti. PLĂVÍȚ adj. v. bălai, bălan, blond, galben. In slava – Plavati – a pluti.)

Mama Mare, Bunica- amona – mammo(sanskrit)

toba- danbor(Bascii) – Damaru(sanskrit)

sarac – txiro(Bascii) – kSudra(sanskrit)

a lua – hartu(Bascii) – harati(sanskrit)

Taur – idi (Bascii) – iDA(sanskrit)

repede – arin(Bascii) – arati (sanskrit)

a crede – sinestu(Bascii) – saMnyAsa(sanskrit) ( Somnivatsea – a te indoi, in slava.)

vant – haize(Bascii) – hariNAzva(sanskrit)

timpul – aldi (Bascii) – avadhi (sanskrit)

नगर nagara(sanskrit) – town(engl) – oras

अहो aho (sanskrit) – expression of surprise(engl) – expresi ce denota uimirea.

ईशितृ IzitR(sanskrit) – master(engl) – mester, maiestru, ministru.

मङ्गल maGgala(sanskrit) – 1)felicity 2)welfare 3)prosperity 4)good old custom(engl) – fericit, de succes, infloritor, cel ce pastreaza traditiile. Mahala.

तर्तरीक tartarIka(sanskrit) – being in the habit of crossing(engl) – nomad, cel ce are obisnuinta de a intersecta, de a trece, de a fugi, de a se duce. Tartáric, -ă, tartárici, -ce, adj. (înv.) infernal.

वदति { वद् } vadati(sanskrit) – speak(engl) – a vedea, a propavadui.

बहुरोमन् bahuroman(sanskritр) – sheep(engl) – oaie.

किण kiNa(sanskrit) – scar(engl) – a zgaraia, a rani, a chinui, a traumatiza. kiNa+jal=chinjal (Arma rece purtata la brau de catre Gruzini). Jal – a impunge, a spinteca – jale.

वीषति { वीष् } vISati { vIS } (sanskrit) – extend(engl) – Vlastar

कम्पना kampanA(sanskrit) – army in motion(engl) – armata in miscare.

अर्ध ardha(sanskrit) – party(engl) – Argat, detasament.

काक kAka m. cripple- a dauna, a face un rau. A face caca in sufletul cuiva.

Fa – protectie, aparare, Fa-Ra-Оn (ne apara de rele, aparastor) in limba Thai – orice alb – Fa-Ra-Ng, și în țara vecină, Cambodgia Ba-Ra-Ng. Regele Thailandei are întotdeauna Ra-Ma – primul, al doilea și în continuare, că – Suport de bază a armonie poate Romanovs – Ra-Ma-Nova – nou Ra-Ma.

मात्रिक mAtrika(sanskrit) – all(engl) – totul , intreg, Matricea. Matrice.

मातृ mAtR(sanskrit) – mother(engl) – Matroana

हार hAra(sanskrit) – garland(engl) – ghirlanda, picior

वादित vAdita(sanskrit) – played(engl) – a juca

सूप sUpa(sanskritр) – cook(engl) – a fierbe, supa, fiertura

श्रपयति { श्रा } zrapayati { zrA } (sanskrit) – heat(engl) – jar, zvapaiat.

भुङ्कते { भुज् } bhuGkate { bhuj } (sanskrit) – eat(engl) – Bucate, Bucatarie.

पत्रिका patra (санкр) – letter(engl) – litera, scrisoare, a stampila. Patrafir. Partati (sanscrit) – a murdari, a pata.

कुश kuza(sanskrit) – grass(engl) – iarba

वाक्य vAkya(sanskrit) – period(engl) – perioada, epoca, Veac.

ध्वस्यते { ध्वंस् } dhvasyate { dhvaMs }(sanskrit) – to be destroyed(engl) -a fi ruinat. Devastat. Devastator.

लगति { लग् } lagati { lag }(sanskritр) – a impleti, a se lipi, a se suprapune, a agata, a lega, legatura.

चोर cora(sanskrit) – thief(engl) – Hot, Hoata. Cora (sau Core), denumire purtată de Persephone, fiica zeiței Demeter (v. Persephone). În limba greacă core însemna „fată tînără, fecioară”.

तट taTa(sanskrit) – bank(engl) – a aduna la gramada, a grupa, a pastra banii, a conduce,Coratati. COROTÍ, corotesc, vb. IV. Refl. (Reg.) A se descotorosi. – Din ucr. korotyty. Descorotosi. COROTÍ vb. v. debarasa, degaja, descotorosi, dezbăra, scăpa.

प्रिय priya(sanskrit) – a vrea, a apartine, a avea, placut, a prii . Imi prieste. PRIÍ vb. v. dori, favoriza, pofti, proteja, ura. A-i fi cuiva prielnic, favorabil, a-i fi de folos, a-i cădea bine; a-i tihni; a face să prospere. – Din sl. prijati.

प्रिय priya(sanskrit) – friend(engl) – Prieten.

प्रिय priya(sanskrit) – high in price(engl) – pret mare. Pret

अस्ति asti(sanskrit) – existent(engl) – a exista. Este. Astia.

यह्व yahva(sanskrit) – active(engl) – activ, viu, in Iavi, s-a ivit.

यह्व yahva(sanskrit) – continually moving or flowing(engl) – curent neintrerupt, miscare. IVÍ, ivesc, vb. IV. Refl. A se arăta, a apărea (dintr-o dată, pe neașteptate), a ieși la iveală, a se descoperi. – Din sl. javiti.

यह्वी yahvI(sanskrit) – heaven and earth(engl) – cerul si pamantul – Iavi. Lumea Iavi, Lumea Navi si lumea Pravi.

सूच sUca(sanskrit) – needle(engl)-ac, uscaciune.

बुद्धि buddhi(sanskrit) – idea(engl) – idee. Budésc v. tr. Munt. Fam. Pitesc, ascund: unde-aĭ budit foarfecele?

कोण koNa(sanskrit) – corner(engl)- situatie neplacuta, a pune la colt. Al pune in con. CONATÍV, -Ă adj. 1. (fil.) referitor la activitate, la procesele de voință; volitiv. 2. (despre forme verbale) care exprimă ideea de efort.

प्रिय priya(sanskrit)- friend(engl) – prieten

आर्य Arya(sanskrit) – friend(engl) – prieten

शाक zAka(sanskrit)- friend(engl) – prieten

गुरु gurú – “greu; inalt, maret, important, de respectat, invatator, maistru”. De respectat sunt numai invatatorii de orice fel si maistrii, oamenii mareti ce au o maiestrie in a exercita o anumita meserie sau putere.

*vidhava (widow)-femeie vaduva

*nap’at (granddaughter)-nepoata

*nap’atka (grandson)-nepot

*lalana (womwn,wife)-femeie,sotie.

Si astazi in satele romanesti se foloseste cuvintul lele ca formula de respect pentru o femeie mai in virsta, si cuvintul lelita pentru o femeie mai tinara.

*pitar (father)-tata,sau in traducere libera cel care aduce pita (paine) in casa.

*tata (father)-tata,ca formula de adresare sau pentru a chema tatal

*yatha (in such a manner,as follows)-in felul urmator,iata cum.

Cred ca sintem singurii in Europa care folosim cuvintul”iata”.

*sarman (seeking refuge,needing shelter)-cel care cauta refugiu,cel care are nevoie de ajutor;adica un om sarman si vai de capul lui.

*vraj (to attain supreme bliss)-a obtine suprema fericire,beatitudine,extaz;adica a fi vrajit,prins,intzarcuit

*vraja (cow pen)-tarc (tzarc) de animale

Sa se observe legatura dintre cuvintele vrajit si tzarc de animale care nu se regaseste decit in sanscrita si romana.

*has (to laugh,smile,mock,deride)-a ride,zimbi, a face haz (uneori de necaz), a lua in bataie de joc, a lua in deridere.

*lubh,lubhita (to desire, attract)-a dori, a atrage, a ademeni

De aici si-au tras radacina cuvintele iubit,iubire…dar si lieben(germana),lyubiu (rusa), love (engleza)

*ambarya (to bring together,to collect)-a aduna, a colecta.De aici a rezultat cuvintul hambar.

*kodra,kodrava (grain eaten by the poor)-griul saracilor.De aici provine expresia “un codru de paine”.

*avi (sheep)-oi

*avi-sthala (sheep-place)-staul de oi

*palava (husk)-pleava(de cereale)

*bhukti (food)-mincare,bucate

*bhukta (eaten,the act of eating)-mincat,imbucat

*sava (the juice or honey of flowers)-seva florilor,mierea florilor

*lotra (plunder)-prada, jaf.

De aici a rezultat cuvintul lotru cu sensul de hot.

*ud-(wet)-ud, imbibat cu apa

*pluta (floating,swimming)-plutitor, pluta, care pluteste pe apa, care inoata

*puti (putrid,ill-smelling)-putred,care pute,urit mirositor

Nu e rau de stiut ca o gramada de cuvinte care sint date in DEX ca provenind din turca,bulgara sau limbi slave in realitate apartin fie limbii sanscrite, fie limbii persane vechi cunoscuta sub numele de ZEND-AVESTA si care este sora vestica a sanscritei, fie din limba persana care se vorbeste si la ora actuala in Iran.

In realitate toate aceste cuvinte provin in ultima instanta din PIE (proto-indo-european language).

Consultarea DEX-ului poate fi pentru unii un prilej de distractie (etimologia multor cuvinte pare a fi citita in zatul din ceasca cu cafea), insa pentru altii poate fi un prilej de adinca mihnire.

Corectarea acestei carti de referinte pentru identitetea limbii romane este mai mult decit o necesitate.

Cuvintul “ban” inseamna cel care este responsabil pentru, cel care are in grija.

Exemplu:

-bagh-ban= cel ce pazeste livada

-negah-ban=cel ce pazeste o proprietate

-ciub-ban=cel care pazeste cu batul de lemn in mina

-ciub=lemn

-darvaze-ban=portar(pentru o cladire sau pentru echipa de fotbal)

Cuvîntul BAN este mai vechi cu cel puţin 4.500 ani în religvele lingvistice. În România este întîlnit cuvîntul BANAT, ca drumul banilor, BĂNEASA, Albania, bandit, banda. etc.

zar=aur

Tara Zarandului din Romania-pamintul purtator de aur.

*pahsit (to protect)-a pazi

*owi (sheep)-oi

*ker-wo-s (stag)-cerb

*ker (horn)-coarne

*alpa (white)-alb

*gurta (enclosed space,yard)-spatiu inchis, curte

*hulana(wool)-lina(de oi)

*tati (father)-tata

*malai (grind)-macinat,malai

 

LIMBA SANSCRITA- ROMÂNA

ap, apas apă

apaga ‘râu’ apăt

cika ‘chică, păr, ciuf’ chică

dariman ‘distrugere’ dărâma

khara, magarak măgar

karpanya ‘zgârcit’ cărpănos

katukvana coţofană

koşa ‘cutie, vas, vadră’ coş

kukkuţa cocoş

lalana ‘femeie, soţie’ lele

palana ‘gard, protecţie’ palancă

pan ‘a schimba’ ban

paracina paragină

pathas/patis ‘sat’ sat

pitu ‘mâncare, hrană’ pită

sira ‘apă, fluviu’ şiroi

sura, surya, svar soare

vadra vadră

vijayami vijelie

RIG VEDA (regele care vede) SAMA VEDA, ATHARUA VEDA, ARANYAKAS, UPANIŞADELE. Cuvîntul „vede”, în sanscrită, înseamnă „a cunoaşte”, „a vedea”, cuvinte asemănătoare cu acelea din limba română.

În familie era dominant TATA, numit în sanscrită PITAR (cel ce aduce „PITA” în casă), în latină PATER şi MAMA sau MATAR şi în latină MATER.

Casta preoţilor arieni, deveniţi brahmani (stăpîni) în estul Indiei, iniţiaţi în ştiinţa vedică, se împart în două grupuri: a) auzita, ştiuta, care în traducerea fonetică din literatura sacră se pronunţă „ştiuţi” – „sruti”; b) scrisă, „smrti” în sanscrită.

Cuvîntul „OM” nu a putut fi tradus din sanscrită, cuvînt neînţeles în toată lumea, dar în templele hinduse se pronunţă cu mult respect şi simbolizează legătura dintre fiinţa supremă şi materie. Cuvîntul DEVA ori DAVA (ZEU) era al strămoşilor noştrii; SUCIDAVA (oraşul zeilor); MOLDAVA (ţinutul zeului MOL); cuvîntul IAMA, este domnul şi judecătorul morţilor în religia vedică.

 

 


Cuvinte ROMÂNEŞTI SANSCRITE

Napoleon Savescu

 

Cuvinte ROMÂNEŞTI SANSCRITE, de 2500-3000 de ani VECHIME, publicate de FRANCEZUL BURNOUF, în 1926. Putem remarca faptul că din 418 cuvinte sanscrite, din India, 201 au un etimon LATIN, FĂRĂ ROMANI prin preajmă. Putem constata că din 418 cuvinte româneşti prezente în sanscrită, 82 sunt atribuite SLAVONEI BISERICEŞTI, cu 1800 de ani înainte de inventarea acesteia, în 854, de către călugării CHIRIL şi Mefodiu. Din 418 cuvinte 53 au etimoane BULGĂREŞTI, 11 sunt sârbo-croate şi 1 polonez, în total 65, FĂRĂ BULGARI, SÂRBO-CROAŢI sau POLONEZI, prin preajmă.

 

Cuvânt ROMÂNESC CONTEMPORAN-cuvânt ROMÂNESC SANSCRIT:

Etimon (E) latin : 1-10, unu, dvi, tri, ciatru, penci, şaş, şaptan, astan, novan, dzaccan. 1.aCASA-acaşa,

2. aci-ake,

3.acu-acu,

4.ADAPA-padapa,

5.adesea-adesa,

6.adică-adica, 7.adâncit-udancita,

8.aer-ajira,

9.afară-apara,

10.albină-alini,

11.alerga-lergam,

13.anume=anumâ,

14.APĂ=AP, APA,

15.APOS,

16.apăsat-apasabda,

17.apus-apasc,

18.arde-ardami,

20.a asemăna-samana,

21.aşa-aşa,

22.astupa-stâpiâmi,

23.aţa-atca,

24.AZI-adia,

35.bătrână-vatarama,

36.CAI-haia,

37.camaşă-camamaşa,

38.cameră-camera,

40.cap-capala,

41.car-carsu,

42.casă-csha,

43.caş-cşu,

47.CĂRUŢĂ-crunita,

48.cânepă-cana,

53.ceaţă-ciata,

54.cerc-cerde,

55.chiag-cag,

57.crăpa-crapaiami,

62.dărâma-darâmi,

64.dinte –denta,

65.două săptămâni-dwesaptâha,

64.dinte –denta,

65.două săptămâni-dwesaptâha,

77.drac-racjas,

80.a se duce-dutiami,

82.duios-duvas

85.dur-dur,

86.a dura -dura,

87.iapă-eciva,

88.este-asti,

90.frate-vrate,

92.GAURĂ-gaura,

96.genunchi-ganaca,

97.gingie-gingina,

98.greu-guru,

99.GURĂ-gora,

109.ieşi-iş,

110.INIMA-ianma,

112.a îmbrânci-brasyâmi

113.îndărăt-aderat,

114.ÎNGER-angiras,

115.înserat-avesara,

117.întări-antarita,

118.a ÎNVĂŢA-invati,

1124.JUG-yuga,

125.a JURA-juryâ

128.a lăia-layami,

129.LIMBĂ-lamba,

131.loc-loca,

132.a luci-a biruci,

133.LUP-lup,

134.luptă-LUPTA,

140.măduvă-meduva

143.măreţ-mreţ,

151.MUIERE-muherea,

153.MUST-musti,

154.mustaţă-mustaca,

155.mut-mutu,

159.nas-nas,

164.născătoare-anujitra,

166.nepot-napat,

168.NOAPTEA-nacta,

169.NOR-nâra,

170.nou-nava,

171.nume-nama,

172.oaie-avi,

173.OALĂ-vala,

179.OM-om,

185.os-asti,

188.pace-pâca,

194.par-para,

197.parte-partac,

198.PĂCAT-pacata,

200.păduche-padavica,

201.patru-cattru,

202.păsat-paci,

203.păsărică-ciâricâ,

204.a păşi-caşi,

206.a păţi-paţâmi,

210.a pisa-pisa,

214.ploaie-samplave,

218.poamă-pama,

229.a prăda-pradaţi,

234.a presăra-prasara,

237.prânz-prâns,

239.a pupa-pupâmi,

240.purece-pulaca,

241.a puţi -piţi,

242.ram-ram,

246.a răci-racita,

248.rău-ră,

249.a râde-rida

251.râuşor-arivi,

252.a revărsa-ciaravarsa,

254.ROATĂ-rat,

256.roşu-aruşâ,

258.rugă-rage,

259.RUMÂN-ramana,

260.a rupe-rupa,

261.ruşine-ruş,

262.sac-sac,

263.salbă-salbâ,

264.SARE-sara,

265.sat-avasata,

266.să te VĂD-satiavâdâmi,

267.a săgeta-sajiaka,

269.a semăna-samana,

270.sănătate-sarvatati,

271.săptămână-SAPTANAHAN,

273.a SĂRI-sar,

277.secătură-sacâtura,

278.secure-sacura,

279.se îmbucă-sambuca,

287.SOARE-swar,sura,

288.soartă-swârta,

289.spumă-spuz,

290.a sta-îsta,

294.a străluci-swaruci,

295.a striga-strig,

299.STUP-stupa,

300.sudoare-sreda,

304.sunet-suânta,

305.sunt-sant,

308.SURATĂ-surată,

310.a surpa-surpa,

311.SUS-ussa,

316.a svânta-suvaha,

319.să şedem-sansâdâmi,

320.ŞEAUA-sâeua,

322.a şchiopăta-kşipati,

324.şiră-şira,

331.tare-tar,

333.a TĂIA-tai,

336.TAUR-tavur,

339.teacă-tuaca,

342.TINDĂ-alindă,

355.a trece-tr,

357.tu eşti-tu hesti,

361.ŢARĂ-ŢARĂ,

366.a uda-udacauger-udhar,

367.ulcică-valâcica,

370.a umbla-ambâmi,

371.umbra-dumbra,

372.a se uni-samiaunajmi,

375.ură-ura,

376.urgie-urdu,

377.urmă-purvam,

378.pe urmă-purma,

380.urs-urs,

381.a usca-usc,

382.uşă-asia,

383.uter-udara,

385.VALE-vale,

387.în van, gol-vansa,

388.vădană-vadana,

390.a vărsa-varaiâmi,

391.vărsaţi-varasati,

393.a vătăma-viataiâmi,

394.vânat-vanada,

398.vârtos-vârta,

399.a vedea-VEDAyâmi,

400.VEŞMÂNT-vastva,

402.VOCE-vacia, 4

07.zeu- diaus,

408.a zbura-visspulâmi,

410.zeamă-soma, ,

412.ZIUA-dziua,

413.zi şi NOAPTE-divanactam,

414.ziua se îmbucă cu noaptea-divasmbuca, E.latina populară 66.Dor-dwar E. neo-grec

12.anapoda-anupada,

46.CĂRĂMIDĂ-crmidza,

56.cimitir-câmitra,

61.dădăci-dadâca

135.maimuţă-maiamuca,

146.MELODIE-mela,

156.MUTRA-murta, E.grec

362.ţarc-ţarca E. necunoscut 1.sută=100=satan

19.ARIN-arana,

25.balamuc-balimuca,

32.băiat-avibâiatamâmi,

58.custură-castra

60.CUŢIT-cuţ,

102.HOŢ-cioţa

127.laţe-laţua,

138.MARHĂ-mrga (animal),

142, măi-mâjâ,

147.a MIŞCA-masc,

158.naiba-naiba,

199.păcală-pacala,

205.pătaş (sat) PUTNA-PATNA,

212.a piti-pete,

236.prisacă-precina,

238.pungă-puga,

245.ravăn (umed)-ravana,

276.a scula-swalâmi,

291.stână-stâna,

293.STĂPÂN-stâpana

313.sută-sata,

314.sutaş-satasas,

323.şir-sir,

335.TÂNJALĂ-anjăli,

343.târfă-trba,

363.ţăruş-ţaru,

365.a ţipa-tip,

373.a urca-hurceâmi,

374.urdă-urda,

405.vraişte-variiste,

411.zer-sares,

417.zăpăcit-svapisita, E. albanez

26.BALAUR-balavat,

27.baltă-balâha,

91.GARD-cardis

136.mal-mrl,

139.mazăre-mazara,

145.mânz-mândza,

150.mugur-mucala,

190.pală-păla,

306.sunt gata-sangata,

387.vatră-varta,

389.văpaie-vepas,

403.viezure-vizvara,

406.zară-sâra, E. german

28.bandă-banda,

318.şanţ-sankata,

321.ŞINDRILĂ-sandrila, E. bulgar

29.baniţă-banica,

39.cana-cana

49.cârpă-carpsah

78.DRUM-dru,

95.gâscă-hansica

105.iacătă-ecata,

23.jilav-jala,

141.măgar-magar

148.mlădiţă-mlădihta,

157.a înnădi-nadami,

160.nămete-namata

162.nărav-narabu,

163.nărod-niroda,

175.a obosi-obositi,

177.ODAIE-odaia,

181.a OPĂRI-opariti,

182.opincă-upanâha,

192.paparudă-paperuda,

211.PITĂ-PITĂ,

215.PLUTĂ-plută,

216.a pluti-plu,

223.potecă-patica,

228.praz-pras,

230.a prăpădi-prapâde,

231.a prăşi-prasuia,

232.a prăvăli-prabula,

250.a râşni-racijirnas,

253.a risipi-risipati,

247.RĂBOJ-rabos,

257.rudenie-rud,

272.sărac -sanaca,

282.smântână-santânica,

292.stăvar-stavara,

303.suman-sumanas,

315.SUVEICĂ-suvasc,

317.şagă-sag,

325.a şopti-suapateia,

326.şoaptă-şabda,

334.tărâţe-trice,

346.târtiţă-târta,

348.tigvă-ticva,

352.tovară(povară)-towar,

358.tulpină-tulpinia,

392.vârtej-vartena,

395.VÂRCOLAC-VRCALANCA,

409.a ZÂMBI-dzambaiâmi, E.maghiar

30.bardă-bardhaca,

101.hotar-hotu,

122.jigodie-jagdi,

126.labă-lab,

183.ORAŞ-VARA,

189.paloş-pala

193.paprică-paprica

268.SĂLAŞ-salajiya,

301.a sudui-udiâmi,

327.ŞOIMAN-şcamân,

328.şoimăniţă-suamunita,

338.TĂU-taua,

347.tobă-tobă,

379.URIAŞ-urias,

386.vamă-vama E.slavon

31.basm-basma,

34.bălaie-balacsa,

45.caznă-cazna,

51.CEAS-cias,

52.ceată-CITA,

59.CURVAR-carvara,

81.DUH-druh

89.fală-fala,

93.a se găsi-samugassâmi,

94.găteje-gatejas,

103.hrană-cirana

104.a HULI-holâmi,

106.IAD-jadu,

111.a IUBI-iub,

144.mândru-mandra,

161.a năpădi-upapadia

165.NECITIT-nacit,

167.nevastă-navasti,

174.OBADĂ-abadda,

176.ocară-OCARA,

186.a ostoi-ostaviti,

121.JAR-ghar,

130.a lipi-alimpâmi,

187.a otrăvi-aştravi,

202.pălit-palita

207.pâclă-palca,

212.a piti-pete,

213.PLEAVĂ-plava,

219.POD-PAD,

220.poiană-puvana,

221.pomană-povamâna,

222.POPA-gppa,

224.a potopi-pratapâmi,

226.praf-praga,

227.prag-prage,

233.a PRĂZNUI-prasnâmi,

235.PRIETEN-priatama,

237.prost-prasten,

242.RAI-RAI,

243.rană-vrana,

255.a robi-rabi,

274.scârnă-chirna,

275.a se scrinti-cirantnâmi,

280.a se sfădi-vadâmi,

281.SFÂNT-ASFANT, ,

283.SLAVĂ-SRAVAS,

284.slugă-sruşu,

285.SMERENIE-SMARANA,

286.smintit-amantu,

296.strop-trapsa,

298.struguri-struguhuri,

302.SULIŢĂ-sulica,

340.temei-temei,

341.teşită-tejita,

344.a TÂRGUI-trgovanie,

345.a târâ-atâtorâmi,

349.a topi-tapâmi,

350.topor-tabar,

351.toporaş-paraciu,

353.trăznit-trasnai,

356.treaz-trda,

364.ţintaş-ţinta,

404.vrajbă-vurajba,

368.ULIŢĂ-ulaoa,

384.vadră-padra,

396.vârf-virbu,

397.a vârâ-varâmi,

401.vreascuri-vruşa,

415.zdravăn-dhrava,

418.zvon-svanas E.sârbo-croat

33.bănie-BAN, pan,

50.cârcă-carca,

79.dubă-dabba

116.învârti-vârtati,

119.a înveli-vallami,

120.jale-jwala,

149.mosor-mosur

178.odor-odor,

184.ortac-ortac

191.pandur-pandur,

244.raţă-rasca,

360.ţap-sapu,

329.şubă-şuba, E.polonez

225.povaţă-povacia, E.turc ,

63.degeaba-duciaba

84.duşman-duşman

100.HAN-han (ospătărie),

107.iama-yama

108. IATAGAN-ciatagni

209.pingea-ipangea

44.cazma-cazma,

312.şuşanea-suşana,

330.talaz-tala,

332.tarla-antarâla,

337.tarapana-tarapania,

369.uluci-uloca,

416.zurbagiu-dzurba E.francez

83.DUŞ-duş

152.a muia-amivahana,

180.omletă-omlet,

195.PARADIS-svanadisna

208.pelasgi-balaacşi (oacheşi,ochi frumoşi),

262.sală-sâlâ,

307.SUPA-supa,

309.surâs-sanharasa,

354.a tresări-trăsati, E.ţigănesc

137.mardeală-mardala,

196.paradit-paradina, E.Onomatopeic

217.a pocni-apahomi,\

 

Conform cu Augustin Deac (I, p. 378-390) şi Marea enigmă a românilor antici. Ştiaţi că în SANSCRITĂ, există aproximativ 500 de cuvinte, pe care savanţii le-au reconstituit ca cea mai veche limbă europeană, vorbită şi scrisă cu cel puţin 1000 de ani mai înainte de Imperiul Roman ???

Vi se pare normal că nici după aproape 80 de ani nu aţi aflat la şcoală că dintre cuvintele culese de savantul francez Burnouf Emil din sanscrită, peste 400 sunt româneşti, după Marin Bărbulescu-Dacul ???

Este important să vedem ce etimoane au fost date acestor cuvinte, pentru a şti cui puteau fi ele atribuite şi cum arăta limba rumână, în urmă cu 3000 de ani, din punctul de vedere al documentelor scrise.

Câtă minte poate avea astăzi un academician lingvist, ca să mai susţină că limba ancestrală a rumânilor se trage de la Imperiul Roman, când ea nu are niciun cuvânt creat numai de acesta, niciun termen specific, administraţiei, armatei sau societăţii romane, din timpul imperiului, dar are toate cuvintele noastre latine, însumând doar 25 % din întreg vocabularul românesc, prezente în totalitate în India, unde romanii nu au ajuns niciodată, însă geţii au ajuns cu certitudine sub Alexandru Macedon, pe lângă indigeţii şi masageţii de dinaintea lui.

Fără nicio dovadă, fără nicio argumentaţie, originea limbii neamului românesc este pusă de autorităţile de la noi pe seama oricui, pe seama tuturor străinilor, numai pe seama noastră nu, a celor care o vorbim, a celor nativi în acest teritoriu al României. Nimeni nu poate ghici vreun rost educativ, pozitiv, acestei atitudini “academice”, în Statul România. Persistenţa în contemporaneitate a limbii geto-dacilor este negată, fără niciun temei, deşi vedem că toate cele 1120 de cuvite comune cu romanii le găsim în limba geţilor ce au intrat în India, pe lângă cele alte 900 de cuvinte getice şi numai getice, regăsite de ligviştii noştri şi pe teritoriul din jurul României, pe care ei le-au făcut cadou ungurilor, albanezilor, neo-grecilor, turcilor şi sârbo-croaţilor, inclusiv bulgarilor, socotind că slavona este o limbă slavă, deşi ea nu are nicio urmă de sorginte Peribaltică, locul oficial de origine al slavilor şi migraţiei slave. Lexemele româneşti în limba contemporană a urmaşilor geţilor în Punjabi, arată reaua intenţie sau prostia, în acest sens, a unor domni ca Cihac, Titkin, Phillippide, Şeineanu şi alţii, care s-au străduit din răsputeri să dovedească faptul că românii nu au produs niciodată nimic, nici măcar cuvintele cu care ei vorbesc.

Tot ce ai produs cândva ai numit în limba neamului tău. Nu ai cuvinte, nu exişti şi nici nu ai existat vreodată. Românii nu numai că există, dar sunt singurii care nu au venit din altă parte de 42.000 de ani.

Deosebirea majoră între noi şi restul Europei constă în faptul că noi eram agricultorii sedentari de milenii, în timp ce ceilalţi erau triburi de nomazi şi în faptul că noi avem un sistem de compunere sonoră a noţiunilor prin morfeme stem, iniţiat de onomatopee, pe când ceilalţi nu au un asemenea sistem, ci au doar etimoane străine şi constată la ei exclusiv caracterul haotic, principiul arbitrariului, întâmplării, semnului lingvistic, formulat de francezul Ferdinand de Saussure.

Astăzi constatăm că jumătatea sudică a Europei vorbeşte latineşte şi cea nordică vorbeşte o germano-slavă. În perioadele glaciare, nordul nu era locuit, motiv pentru care exista o singură limbă ce le îmbina pe cele două. Singura limbă europeană ce le îmbină în egală măsură pe cele două este cea a rumânilor. În urmă cu 300 de ani, englezii, care au ocupat India, au constatat acolo o limbă care îmbină latina cu germano-slava pe care au numit-o indo-europeană, creind astfel confuzia că ele s-ar trage din Asia, din India. Dacă englezii ar fi ocupat teritoriul României, ar fi constatat că această ”indo”-europeană este rumâna. Savanţii au reconstituit aproximativ 500 de cuvinte latine şi slavo-germane, din această indo-europeană sanscrită vedică şi iraniană, în ciuda faptului că nici Imperiul Roman, nici”Imperiul Slav”, nu au ajuns niciodată în India, spre deosebire de Neamul Românesc al indi-GEŢILOR, masa-GEŢILOR şi al GEŢILOR macedo-rumâni ai lui Alexandru Macedon, atestaţi acolo de documentele istoriei în urmă cu 3000 de ani.

Cuvîntul „vede”, în sanscrită, înseamnă „a cunoaşte”, „a vedea”, cuvinte asemănătoare cu acelea din limba română. În familie era dominant TATA, numit în sanscrită PITAR (cel ce aduce „PITA” în casă), în latină PATER şi MAMA sau MATAR şi în latină MATER. Casta preoţilor arieni, deveniţi brahmani (stăpîni) în estul Indiei, iniţiaţi în ştiinţa vedică, se împart în două grupuri: a) auzita, ştiuta, care în traducerea fonetică din literatura sacră se pronunţă „ştiuţi” –„sruti”; b) scrisă, „smrti” în sanscrită. Cuvîntul „OM” nu a putut  tradus din sanscrită, cuvînt neînţeles în toată lumea, dar în templele hinduse se pronunţă cu mult respect şi simbolizează legătura dintre inţa supremă şi materie. Cuvîntul DEVA ori DAVA (ZEU) era al strămoşilor noştrii; SUCIDAVA (oraşul zeilor); MOLDAVA (ţinutul zeului MOL); cuvîntul IAMA, este domnul şi judecătorul morţilor în religia vedică.

Cu 4.000 de ani în urmă cuvintele „valac” şi „dac”,se remarca ca aparţinînd naţiunii române. Se remarcă faptul că alături de zeitatea „Valac-Hilya” este la mare preţ în mitologia vedică zeul „Daksa” de unde vine și etimologia termenului "dac", considerat un zeu creator „strămoşul primordial al tuturor inţelor lumii”. Sub denumirea de Valac erau acei nobili Arya, (de unde se deduce logic si evident și etimologia termenului de arieni) care au devenit clasa conducatoare în estul Indiei.

 

Sursa: NICOLETA MARINESCU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu