vineri, 13 ianuarie 2023

ŞTEFAN DUMITRESCU - DARURI LA CINSTIREA GENIULUI POEZIEI ROMÂNEȘTI !

 
DE ZIUA CULTURII ROMÂNE, 15 IANUARIE 2023, BINECUVÂNTAT ȘI SLĂVIT SĂ FIE ÎN CER MARELE POET MIHAI EMINESCU  SFÂNTUL CULTURII ROMÂNE !

 

DARURI LA CINSTIREA  GENIULUI POEZIEI ROMÂNEȘTI !

 

 15 Ianuarie, ziua în care îl omagiem pe marele poet Mihai Eminescu, este totodată ziua Culturii române și deci a poporului român, a sufletului românesc ! Adică este ziua în care ne gândim și omagiem întreaga cultură creată de poporul daco-român, de la începuturile sale până azi.  Când îi binecuvântăm și le mulțumim  tuturor creatorilor de limbă română, de valori spirituale, de la început până acum în această perioadă când suntem la mare încercare ! Pe cei mai mulți nu îi cunoaștem, dar știm sigur că au fost oameni ca noi, ca Mihai Eminescu, cărora Domnul le-a dăruit o aripă de har care i-a ajutat să pună o cărămidă la Marele Templu al culturii daco-române care este imens, profund și bogat. Ei bine, în această Mare Catedrală care este Universul viu al Culturii și Spiritualității noastre am crescu noi, toți românii. Din substanța și energia acestui Univers sacru am absorbit noi suflet românesc și ne-am format ca scriitori. Fără acești înaintemergători ai noștri și fără acest Univers cultural al neamului românesc noi n-am fi existat.  Și pe care trebuie să-l apărăm cu toate puterile noastre, și cu dinții !

    De aceea este bine să ne propunem să ne oprim un moment în loc și să ne gândim la toți acești înaintași ai noștri, să le mulțumim și să ne rugăm pentru ei. Binecuvântați să fie de către Domnul în veci! În fața lor ne aplecăm cu sfială și cu recunoștință !

 

   Această zi, Mare Zi, este totodată și a noastră, a scriitorilor români care trăim pe acest pământ, oriunde am fi, care le ducem creația  înaintașilor noștri în timp. De aceea mă rog  cu toată iubirea și smerenia pentru toți scriitorii români care trăim  în  acest Mare Univers românesc ! Să ne binecuvânteze Domnul, să ne inspire, să ne dea sănătate și putere ca să putem crea cât mai mult, să-i dăm acestui neam trădat, jefuit, batjocorit, în primul rând de noi, idei și Teorii social-politice, valori educaționale și culturale care să-l îmbogățească spiritual, să-l ajute să urce pe un nivel educațional mai înalt, să fie mai puternic, mai unit, căci numai așa putem ieși din această Mare Prăpastie a morții, a ieșirii din istorie, în care ne găsim. Să nu uităm că  România modernă a fost făcută de scriitori, pe care să-i luăm ca exemplu !

    Domnul să binecuvânteze Conducerea Uniunii Scriitorilor s-o ajute să  lucreze cât mai bine pentru breasla scriitorilor! Domnul să-i dea domnului profesor Manolescu multă sănătate și mulți ani de aici înainte! Amin !

 

    În fiecare ani când se apropie  ziua de 15 Ianuarie trăiesc aceeași stare de emoție sacră, de apăsare profundă și inefabilă ca în zilele premergătoare Crăciunului, ziua nașterii Domnului,  sau ca în zilele dinaintea Paștelui, a Înălțării Domnului. Am meditat la lucrul acesta  și îl găsesc ca fiind un lucru profund având legătură cu Teoria noastră pe care o prezentăm în cartea „MIHAI EMINESCU - UN IISUS AL POPORULUI ROMÂN”,  apărută recent într-un tiraj de numai 50 de exemplare.  Acum, înaintea zilei de 15 Ianuarie 2023, trăiesc aceeași stare de emoție sfântă, de apăsare sufletească, de vibrație și uimire în fața cerului, a istoriei acestui neam, a lui Eminescu!

    În fiecare an de 15 Ianuarie m-am gândit la părinții lui Eminescu, la Raluca și la Gheorghe Eminovici, m-am rugat pentru ei și pentru fiul lor, Mihai Eminescu, și le-am mulțumit pentru că ei, Raluca și Gheorghe Eminovici, ni l-au dăruit pe geniul tutelar al  istoriei acestui neam. O fac și acum. Pentru că  ei sunt părinții care au dăruit cel mai mult acestui neam, binecuvântați și sfințiți să fie în veci !!

     M-am gândit de asemenea că trebuie să fie o legătură între faptul că Eminescu este una din Marile Minți, alături de  preotul Deceneu, cum spunea un mare om de cultură, și marea jertfă a neamului său ( a se vedea moartea fraților  lui, marea  dramă a familiei lui Gheorghe Eminovici) și jertfa lui, a lui Mihai Eminescu, a  celui mai Mare Gânditor politic pe care l-a dat poporul român.

      Și, din păcate, jertfă de la care oamenii politici, cei care s-au aflat  la Conducerea Țării de la el până azi nu au învățat nimic.  Ba s-au comportat și mai rău, au jefuit și mai mult Țara. Mihai Eminescu, asasinat cu un cinism de neimaginat de către oamenii politici ai vremii lui în frunte cu Titu Maiorescu, se înscrie astfel în marele șir de jertfe al istoriei acestui neam, începând cu Burebista, Decebal, Mihai Viteazul, Constantin Brîncoveanu, Tudor Vladimirescu. Asasinarea lui Mihai Eminescu prin trădarea lui Titu Maiorescu, unul din  mințile mari, din oamenii culți ai istoriei literaturii române și care a avut o contribuție însemnată la dezvoltarea culturii române, ridică un mare semn de întrebare. Cum a fost posibil să se fi petrecut o asemenea mare și oribilă tragedie , Crimă!  Ce este cu această tipologie umană, care aparent pare a fi binevoitoare cu victima  sa, pe care o ajută chiar,  și pe care o va asasina cu sânge rece, cu un cinism oribil?

    Alte cazuri asemănătoare sunt : trădarea și asasinarea sfântului Constantin Brîncoveanu, a lui Tudor Vladimirescu, a mareșalului Ion Antonescu de unii  din apropiații lor, pe care îi ocrotiseră. Este vorba, în cazul mareșalului Ion Antonescu în primul rând de generalul Constantin Sănătescu (la puci au participat ofițeri de rang înalt, ofițeri superiori ai armatei, precum generalii Constantin SănătescuAurel AldeaIon Negulescu ș.a. care au compromis pe vecie Onoarea Armatei Române) ocrotit de  chiar Ion Antonescu, iar mai târziu, în decembrie 1989, de marii criminali, distrugători și trădători de țară Ion Iliescu și generalul Victor Stănculescu, oamenii de casă ai lui Nicolae Ceaușescu. Șerpii crescuți la sânul Ceaușeștilor.

      Mai târziu,  marele criminal blestemat al literaturii române, Titu Maiorescu, avea să ajungă prim Ministru al României, Constantin Sănătescu avea să fie primul Prim Ministru după marea trădare a poporului român și a României la 23 august 1944, când armata, poporul, bogățiile Țării au fost date pe mâna celui mai Mare Dușman al acestui neam, cu o inconștiență demnă de oligofrenie... Și la fel s-a întâmplat cu Ion Iliescu, Primul Președinte al României după asasinarea lui Ceaușescu, iar Victor Stănculescu avea să fie primul Ministru al Apărăii după Lovitura de stat care l-au înlăturat pe dictator.  Ce rușine oribilă, și ce prostie, ce compromitere a armatei române, și ce pată rușinoasă pe obrazul istoriei poporului român !

      În decembrie 1989 evenimentele care l-au înlăturat pe Nicolae Ceaușescu au fost mult mai mult decât o Lovitură de stat, au fost un Răzbi hibrid (o combinație de război militar, cu războiul mascat invizibil, folosind manipularea poporului român, aruncarea lui împotriva lui Nicolae Ceaușescu, cel care a reprezentat în epocă până la alungarea lui, Statul român autentic. Război gândit dinainte, declanșat și condus pe teren de serviciile secrete străine, în primul rând de KGB, de CIA, și de serviciile secrete maghiare. A fost un război mascat al URSS, al Ungariei, al altor servicii secrete, al țărilor numite mai sus, împotriva poporului român și al României.

      Cum de s-au întâmplat aceste trădări ale Conductorilor acestui neam începând cu asasinarea regelui Burebista și terminând cu asasinarea lui Nicole Ceaușescu ? asasinate care au nenorocit pur și simplu poporul daco-român, explicăm în detaliu și în profunzime în cartea noastră „Psihologie  Elitei Politice și a Clasei Politice Românești în istoria poporului daco-român”. Carte terminată, pentru care căutăm o editură! Și în cartea „Psihologia și Pedagogia elitei și a clasei intelectuale în istoria României”, carte în curs de elaborare.

      În altă ordine, Mihai Eminescu, împreună cu opera sa au creat cel mai mare Fenomen cultural din Marele Fenomen cultural românesc,  din Marele Univers cultural al poporului daco-român,  denumit de noi Eminescianism, Fenomen și Curent care și-a pus amprenta asupra poeziei românești, a poeților români, a simțirii și gândirii românești... Fenomenul cultural Eminescu își are rădăcinile în subconștientul colectiv al poporului daco-român, în humusul mitologic, în conținutul întregii creații culturale a acestui popor, de la începuturile lui până azi. Încă nu am reușit să realizăm un studiu detaliat, profund și  exhaustiv, o Monografie a Fenomenului Eminescu, a eminescianismului în cultura română. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să  ne ajute să ducem la capăt acest Studiu, așa cum ne-a ajutat să creăm DOCTRINA ORGANICIST EVOLUTIVĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ care finalizează Doctrina națională începută de marele Gânditor politic Mihai Eminescu. Și care ar putea fi Doctrina după care se poate conduce poporul român în încercarea  lui de a se salva în istorie.

     Rădăcina mitologică, venită din  subconștientul  colectiv al acestui neam a Eminescianismului, a Fenomenului Eminescu, o pun în evidență în cartea „O NOUĂ INTERPRETARE A POEMULUI LUCEAFĂRUL, PSIHANALIZA ȘI FILOZOFIA POEMULUI ”LUCEAFĂRUL”  DE MIHAI EMINESCU”, apărută la editura Origini, în America, a regretatului și talentatului poet Gabriel Stănescu, în anul 2004. Vă trimit cartea cu atașament.

     Cu atașament vă trimit  și cartea „MIHAI EMINESCU - UN IISUS AL POPORULUI ROMÂN”, apărută anul trecut la editura Armonii culturale, a minunatului editor George Stroia. În carte sunt prezentate argumente arhisuficiente care demonstrează că Mihai Eminescu a fost un spirit superior trimis dintr-un nivel mai înalt, aflat pe următorul nivel de evoluție. Nu spun că a fost asemenea lui Iisus Christos, că este Iisus Christos, care este unicul Fiu al Lui Dumnezeu, ci demonstrez că a fost un spirit superior trimis în istoria noastră  de Dumnezeu pentru a reînsufleții energiile neamului nostru.  Energii care peste câteva decenii aveau să ajute la Reîntregirea acestui neam. Credem că demonstrația este cât se poate de convingătoare.

 

    A-l omagia pe Mihai Eminescu (împreună cu marii scriitori români) înseamnă a-l cinsti ca pe Spiritul și Mintea, ca pe Omul care a dăruit foarte mult culturii și poporului român. Cu Eminescu facem parte din marea literatură, cultură a lumii. Înseamnă a-i dezvolta ideile, a îmbogăți poezia românească și Gândirea social politică românească. Înseamnă a-l dărui îmbogățit, așa cum a făcut G. Călinescu,  poporului român,  ca să-l asimileze și mai profund, să se îmbogățească spiritual  cât se poate din opera lui.  A-i îmbogăți prin descoperiri și comentarii, printr-un demers hermeneutic universul Operei, Viața, Destinul. Astfel încât să evoluăm ca popor, să urcăm pe următorul nivel de evoluție, când vom fi salvați. Înseamnă a trudi și a lupta, așa cum a făcut-o el, pentru binele, dezvoltarea și evoluția României, pentru reîntregirea ei. A-i duce Opera lui de Gânditor politic,  și truda și jertfa lui de Ființă umană chinuită mai departe.

     Fie ca Domnul să îl binecuvânteze și să-l sfințească, alături de părinții și de frații lui, și de toți românii care s-au jertfit pentru acest neam, acolo în cer ! Fie ca Domnul să ne dăruiască mari Scriitori, de talie europeană,  universală ! Domnul să ne dăruiască Mari Gânditori politici care să-i ducă  Opera de gânditor politic a lui Eminescu mai departe. Ajută-ne, Doamne, să-l cinstim astfel, prin Creație de mare valoare, pe sfântul neamului românesc, domnul limbii române, Mihai Eminescu! Mulțumim, Doamne ! Vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră, colegilor mei scriitori !

 Cu prețuire, Ștefan Dumitrescu.

13. 2023

 

 PS. Mai jos vă invit să mergem să îl colindăm de ziua  Lui pe Mihai Eminescu. Să spune cu toții această Colindă ! Cu siguranță că iubirea noastră și colinda vor ajunge  la Sufletul lui, acolo în cer ! În Rai! Amin.

 Iar cu atașament vă trimit cele două cărți : „O NOUĂ INTERPRETARE A POEMULUI LUCEAFĂRUL, DE MIHAI EMINESCU.  PSIHANALIZA ȘI FILOZOFIA POEMULUI ” și „MIHAI EMINESCU - UN IISUS AL POPORULUI ROMÂN ”.

 V-aș fi recunoscător dumneavoastră Editorilor de revistă și Directori de edituri dacă ați publica această Colindă a noastră, și dacă ați tipări cele două cărți dedicate Marelui Poet. Vă mulțumesc nespus. Fie ca Domnul să ne inspire tot timpul ! Fie ca Domnul să ne ajute să facem cât mai mult bine, și să dăruim cât mai multă iubire semenilor noștri ! Cele două cărți pe care vi le dăruiesc dumneavoastră, tuturor scriitorilor români, sunt darul cu care vin și eu, umilul, la Sărbătorirea Marelui Poet și Gânditor Mihai Eminescu. Daruri pe care le-am primit și eu de la Domnul. Doamne ajută ! Amin.

 

 

 

COLINDĂ LA ANIVERSAREA LUI MIHAI EMINESCU

 

de ŞTEFAN DUMITRESCU

 

 

O, lerui ler

Zăpezi curate

Coboară din cer

Poetu-n cetate

 

O, lerui ler

Steaua răsare

Vine şi Domnul

La aniversare

 

Să colindăm

O, lerui ler

Ce-i pe pământ

Şi ce-i în cer

 

O, lerui ler

La Steaua sfântă

Îngerii se-adună,

Colinde cântă

 

O, lerui ler

Cum cântă fraţii

Vin să-l colinde

Codrii, Carpaţii

O, lerui ler

Izvoarele-ntruna

Vin să-l colinde

Cerul şi luna

 

Vin să-l colinde

Poienele, lacul

Corul de mierle

Neamul, săracul

 

O, lerui ler

Cântare măreaţă

Priviţi-l pe cer

Domnul Eminescu

Mai sus se-nalţă

 

Şi cum străluce

Steaua lui mare

O, lerui ler

Sublimă cântare

 

Gloria lui

În veci se-ntinde

O lerui ler

Sfinte colinde

 

Vine şi marea

Să i se-nchine

Răsună lumea

De colinde divine

 

Steaua lui bună

În veci se-nalţă

O, lerui ler

Colindă măreaţă

 

O, lerui ler

Clipe preasfinte

Noian de colinde

Înapoi şi-nainte

 

 

 

MIHAI EMINESCU

de ŞTEFAN DUMITRESCU

 

 

Vine poetul cu inima-n pală

Iată-l la marginile lumii păgâne

Cum îşi întinde braţul peste haos

Şi cum cu el în veci aşa rămâne

 

Coloane de lumina tac în univers

Câtă solemnitate pe pământ

Aud pustiul cum creează lumea

De mii de ani de când eu nu mai sunt !

 

Ștefan Dumitrescu, scriitor, membru al USR

13. 01.2023
 

COMENTARII:

Mult Stimate Domnule Scriitor, Ștefan Dumitrescu 
            Referitor la îndreptarea unor racile, 
 Eu consult zilnic știrile din Timișoara, mai cu seamă acum când Timișoara a  câștigat premiul de capitală ,, europeană” , reușind să se gospodărească mai bine decât alte orașe. 
În Timișoara este un adevărat război între nou și vechi, predominând noul sub conducerea unui primar dedicat ajutorului celor nevoiași și nu numai, având în trecut funcția de director de azil pentru copii și tineret. 
Acest binefăcător, pot spune, a atras toate posibilele fonduri europene și de pe acuma pregătește ambianța orașului pentru condiții climatice sănătoase, facilități pentru o viață comodă, sigură, modernă, sănătoasă, a locuitorilor. 
 Ca un fel de dare de seamă, publicațiile oficiale, presa, au întocmit lista celor realizate și a celor în plan de a fi realizate, sau a celor în curs de desfășurare
 În timp ce  unii se luptă să-și ascundă faptele de corupție, apartenențele de partide  fără putere,  creșterea în continuare a averii personale, primarul, Dominic Fritz gândește la modernizarea orașului Timișoara și la a crea facilități de viață modernă și sănătoasă, în ciuda zeflemelilor și a piedicilor care i se pun.
 În 30 de ani de conducere care s-a lucrat pe ,,NV”,  acest D. F. caută  eradicarea și  îndreptarea relele produse în timp.
În Timișoara  s-a ajuns până acolo încât sunt și mulți răufăcători de tot felul,  și o... alunecare de la etaj...
 Fiind Timișoara oraș de frontieră cu occidentul, este în drumul răufăcătorilor , dintre care unii  interni. 
 În cartea sa răsplătită cu premiu Nobel, Herta Miuller spune multe, unele dintre acele ,,acuze” nefiind rezolvate nici azi, 
 Prinzând eu curaj după cele spuse de Domnia voastră, când am pomenit de dispariția discordiei  dintre frații români m-am gândit cu tristețe la războiul orgoliilor care este atât de profund încât în loc să ne susținem între noi spre a primi ,,n” premii Nobel anual, cum mi-a zis un redactor din străinătate, noi ne subminăm  desconsiderând tot ce alt frate român realizează, astfel- zic eu- noi primim un premiu Nobel la 100 de ani și foarte dureros, îl primim de la enumerarea faptelor negative, ieșite din comun, semnalate de Herta Miuller la noi în țară, la Timișoara. 
 Răspunsul la întrebarea ,,de unde putem  obține bani pentru inventar agricol”, răspunsul este:  de la fondurile europene nerambursabile ,,care  nu se solicită”, nefiind capabili dintre aleșii noștri alegerea unui colectiv care  să alcătuiască documentația necesară.. . așa cum a reușit Orașul Cluj și Orașul Oradea  și azi, Timișoara.
Unii de ocupă de  a-l desființa pe Mihai Eminescu,  alții se ocupă de a băga zizanie între ardeleni și olteni, alții sunt supărați că exemplul lor bun este preluat de alții, de parcă  și-a patentat rimele, în loc să antreneze la progres și la concurență pozitivă și pe alți frați români. 
 Aș mai spune ceva care și mie mi se pare  utopic, de înfăptuit, 
 În CV, ar trebui să se impună declarația și atestarea că ,,eu insul care solicit încredere am respectat cele 10 Porunci Dumnezeești și de abea, după aceea  se poate vorbi despre ocuparea unui post, despre încrederea necesară spre a deveni demn de ocuparea sau acordarea solicitării pentru care am depus cerera. 
 Cer scuze dacă nu am sistematizat acest mesaj, dar am îbredere în modul de a vedea realitatea de către Domnia voastră și să pornim cu dreptul în a încerca de a  de a schimba atitudinea, mentalitatea spre patriotism românesc sau către românismul care cuprinde toate năzuințele noastre, 
 Cu multe mulțumiri și deosebită stimă, 
 Melania Rusu Caragioiu


O ZI MINUNATĂ, MINUNATĂ DOAMNA MELANIA  RUSU CARAGIOIU, DUMNEAVOASTRĂ ȘI TUTUROR PRIETENILOR NOȘTRI DE LA CENACLU DESTINE LITERAR

 

FELICITĂRI ȘI  MINUNATULUI EDITOR ȘI PATRIOT GEORGE STROIA, PRIETENUL NOSTRU

 

DUMNEAVOASTRĂ AȚI SPUS AȘA : „

 Acum am adăugat încă trei obiective activității mele, susținerea activității de educare cu dragoste de țară a vlăstarelor tinere de români, dotarea cu mașini necesare micei agriculturi a locuitorilor din zona rurală  și eliminarea discordiei dintre români pentru o unire strânsă a păstrării românismului.

Dacă toate acestea se vor înfăptui din convingerea fiecărui român vom deveni tot atât de buni patrioți precum străbunii noștri,

 Închei cerând de la Bunul Dumnezeu gânduri bune fiecărui frate român.

 Cu mulțumiri și deosebită stimă.

        Melania Rusu Caragioiu

 

LA REALIZAREA ACESTOR OBIECTIVE DE ÎNALT PATRIOTISM DORESC SĂ NE ALĂTURĂM ȘI NOI, BIROUL DE VIITOROLOGIE DE LA BUCUREȘTI.

 

 Dar concret,  ce  planuri putem face, și ce resurse avem ?  Noi cei din Biroul de Viitorologie am realizat mai multe descoperiri în Științele socio-umane, și am fundamentat mai multe Noi Științe în cadrul  Științelor socio-umane, științe de pionierat în Istoria Științei mondiale. Ne-am adresat Academiei româno-Americane să ne mediatizeze descoperirile și lucrurile noastre în America și n-au făcut-o. Și nu cred că o vor face. Deși noi, românii, din țară i-am primit frumos când au venit în România și i-am ajutat.  Din păcate noi românii nu ne ajutăm valorile. Este  marea boală a noastră a românilor, de aceea ne-a mers și ne merge rău în istorie.

 Cum vedeți dumneavoastră realizarea acestor Obiective ? Eu cred că  Românii inteligenți și bogați din America ar putea să  ajute la realizarea acestor obiective. Pentru că aici în țară decăderea morală, hoție și sărăcia au scufundat România de tot.

 Vă îmbrățișez pe toți cu dragoste, și cu cele mai frumoase urări. Doamne ajută !

 Cu drag, Ștefan Dumitrescu

 

 

On Wednesday, January 25, 2023 at 05:05:17 AM GMT+2, melania rusu <mel_rus@hotmail.com> wrote:

 

 

Mult Stimate Domnule Director, George A. Stroia,

 Vă mulțumesc mult pentru popularizarea activității mele închinată României, Limbii Române, neamului nostru românesc, credinței noastre strămoșești, în România și în Diaspora

 Vă sunt foarte îndatorată pentru susținerea mea.

 Acum am adăugat încă trei obiective activității mele, susținerea activității de educare cu dragoste de țară a vlăstarelor tinere de români, dotarea cu mașini necesare micei agriculturi a locuitorilor din zona rurală  și eliminarea discordiei dintre români pentru o unire strânsă a păstrării românismului.

Dacă toate acestea se vor înfăptui din convingerea fiecărui român vom deveni tot atât de buni patrioți precum străbunii noștri,

 Închei cerând de la Bunul Dumnezeu gânduri bune fiecărui frate român.

 Cu mulțumiri și deosebită stimă.

        Melania Rusu Caragioiu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu