vineri, 20 ianuarie 2023

Melania Rusu Caragioiu - Mult Stimate Domnule Prof. Univ. Dr. Constantin Nitu,

 
Mult Stimate Domnule Prof. Univ. Dr. Constantin Nitu,

Este un mare ajutor pentru a avea un manual complet pentru o materie scolară, fie că se folosesc vechile manuale, fie că se retipăresc eliminând paginile de prisos,

 

Vă mulțumim din suflet pentru acest mare ajutor, toți fiind conștienți că trebuie sărite răndurile și paginile care zic slogane de laudă comunismului, precum: ,,Aparatul digestiv la moluscă, este f. important pentru construirea socialismului”, cum trebuia încheiată fiecare teză lăudând importanța subiectului tratat în lucrare...

 

Deocamdată, ca prim pas f, important este să se pună în mâna fiecărui învățăcel cărțile necesare lui, prin intermediul PDF-ului respectiv, aci aflat...

 

   Cu stimă, și laudă lui Dumnezeu pentru ajutorul în educația scolară a tinerelor lăstare și pentru cărțile de cultură generală a celor doritori,

 Melania Rusu Caragioiu

 

 

 

Manuale Românești din „Epoca de Aur”

http://manualul.info/?fbclid=IwAR0Fhkh8SDjqYjq_xttpiQO8ogGkr7wMaS3ozmcTEhoTvP2I1kNMIeQWAHQ

 

Aici facem disponibile pentru descărcare gratuită manuale din „Epoca de Aur”, digitalizate prin scanare în format PDF. Sînteţi binevenit să ne transmiteţi şi alte astfel de manuale digitale vechi, pe care să le facem disponibile aici gratuit. Aceste manuale sînt gratuite deoarece au fost elaborate la comanda şi pe banii statului predecembrist, cu suportul unor largi colective de specialişti.

Deoarece unele din aceste manuale fac implicit apologia epocii în care au fost create, este posibil că ele au fost interzise în România prin Articolul 166 al codurilor penale din perioada 1992-2009. Revizia codului penal din primăvara anului 2009, sub recomandarea Uniunii Europeene, abrogă această limitare a libertăţii de exprimare şi permite din nou distribuţia în România a tuturor acestor cărţi.

 

Ca orice alt sit Internet, acest sit nu este veşnic. Vă încurajăm să vă faceţi copiile voastre proprii (cu programul "wget --mirror --page-requisites -E manualul.info") pentru materialele publice făcute disponibile aici. Lista manualelor care ne lipsesc, listate în roșu aprins: Atelier Practic ATP clase 5-8, Muzica VIII, Franceza VI-VIII, Germană III-IV și VI și VIII, Istoria XII, Filozofia XII, Literatura Universală XII 198x (şi poate că şi altele pe care nu le-am observat). Cititori apelează și pentru ediții speciale: Optica XI 1959, Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele I-IV de Ana Motora Ionescu (1978). Marcate în gri găsiți unele titluri care au fost deocamdată găsite numai în ediții postdecembriste, dar fără schimbări semnificative aduse versiunilor predecembriste. În portocaliu găsiți unele manuale deocamdată disponibile numai parțial (din diverse motive).

 

Noutăți: Franceza anii I-V(clasele 2-8) scanat de Alexandra, Psihologie X, Germana anul III scanat de Gabriela, Geometrie clasa VII 1976 Hollinger, scanata de Bogdan, (August 2019): Receptoare Radio (XII-XIII), Masurari Electrice si electronice (X), Instalatii electrice in constructii (XII), Electrotehnica XI-XII

 

Matematici I-XII

 

Clasa a I-a

Abecedarul, clasa I-a, 1982 (1980, pdf: 1965)

Matematică, clasa I-a, 1988 (1959, 1980, 1991)

Limba Română pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale - Vocabular român-maghiar, clasa a I-a, 1997

Îndrumarul învățătorului la matematică clasa a I-a, 1981 cu manualul din 1980

Cătălin (igienă), 1979

Clasa a II-a

Matematică, clasa II-a, 1989 (pdf: Matematica II 1981 (56MB), pdf: Matematică Îndrumarul Învățătorului, clasa II-a, 1981 /v2)

Limba Română, clasa a II-a, 1989 (1983)

Limba Română pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale - Vocabular român-german, clasa a II-a, 1996

Limba Franceza, clasa a II-a, an I, pdf: 1978(a2-a,an I)

Clasa a III-a

Matematică, clasa III-a, 1987 (pdf: Matematică Îndrumarul Învățătorului, clasa III-a, 1981)

Citire, clasa a III-a, 1982

Cunoştinţe despre Natură, clasa a III-IV-a, 1985 (pdf: clasa a III-a 1975)

Gramatică şi Compunere, clasa a III-a, 1989 (1981)

Geografie, clasa a III-a, 1986

Muzică, clasa a III-a şi a IV-a, 1987 (1976, 1983)

Muzică, clasa a III-a, 1990

pdf: Gospodărie, clasa a II-a, 1929

pdf: Limba Franceza clasa a III-a (an II), 1976, experimental

Clasa a IV-a

Matematică, clasa IV-a, 1985 (1991 (elaborat 1981), 1997 (continut indisponibil))

Citire, clasa a IV-a, 1987 (pdf: 1986, pdf: 1983)

Gramatică şi Compunere, clasa a IV-a, 1986 (1981)

Limba Română pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale - Vocabular român-maghiar, clasa a IV-a, 1997

Geografia RSR, clasa a IV-a, 1989 (1983) (1990)

Istoria Patriei, clasa a IV-a, 1986 (1971)

Istoria Românilor, clasa a IV-a, 1997 (1986)

Muzică, clasa a III-a şi a IV-a, 1987 (1976, 1983)

pdf: Limba Franceza, clasa a IV-a, 1975

Clasa a V-a

Matematică, clasa a V-a, 1989

Limba Română, clasa a V-a, 1993

Gramatică, clasa a V-a, 1960

Istoria Universală Antică şi Medievală, clasa a V-a, 1991

Botanica, clasa a V-a, 1986 (1992)

Geografie (Earth), clasa a V-a, 1976

Limba Franceză, anul I, 1985 (1978(a5-a,an IV),1981,1990), (scribd)

Limba Engleză, anul I, 1989

Limba Germană, anul I, 1987

Muzică, clasa a V-a și a VI-a, 1987

Atelier Practic (ATP), clasele a V-a, VI-, VII, VIII-a 1989

Clasa a VI-a

Matematică - Geometrie, clasa a VI-a,1989 (1986)

Matematică - Algebră, clasa a VI-a, 1989

Fizică (studiu general), clasa a VI-a, 1988 (1977, 1997)

Geografie (Africa, Oceania, Australia, America), clasa a VI-a, 1988

Desen Tehnic, Noțiuni introductive, clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a (1990 (1980))

Istoria, clasa a VI-a, 1983

Zoologie, clasa a VI-a, 1986 (1961), (1991)

Muzică, clasa a VI-a, 1982

Limba Franceză, anul II, 1985 (pdf: 1978(a2-a,an I))

Limba Engleză, anul II, 1989

Limba Română, clasa a VI-a, 1984

Limba germană, anul II, clasa a VI-a, 1993

Clasa a VII-a

Matematică - Geometrie, clasa a VII-a, 1981 (1995 conține capitolul "Cercul" care în 1981 se preda în clasa a VI-a)

Geometrie, VII-a, 1989 (sau versiunea 1976 Hollinger)

Matematică - Algebră, clasa a VII-a, 1988 (1980), 1962 (1994)

Fizică (mecanica, termica), clasa a VII-a, 1988 (1998)

Chimie, clasa a VII-a, 1974-1993

Constituţia, clasa a VII-a, 1989 (Constituţia, 1980)

Istoria Universală Modernă şi Contemporană, clasa a VII-a, 1985 (1989)

Geografie (Europa si Asia), clasa a VII-a, 1986

Agricultura, clasa a VII-a, 1984

Anatomia, fiziologia şi igiena omului, clasa a VII-a, 1989 (1977/1974)

Limba Franceză, anii III-IV, 1989 (1975,1971)

Limba Engleză, anul III-IV, 1984

Muzica, clasa a VII-a, 1988

Limba Română, clasa a VII-a, 1989

Limba Germana anul III (manual stil pre-1989, desi din anul 2000- nu mentioneaza anul primei editii dinainte de 1989)

Gramatică, clasa a VII-a, 1988

Pregătire Pentru Apărarea Patriei, 1978

Clasa a VIII-a

Matematică - Geometrie, clasa a VIII-a, 1983 (1998 incomplet și altfel strict identic cu manualul din 1983)

Matematică - Algebră, clasa a VIII-a, 1986, 1990 (1983)

Fizică (electromagnetică, optica geometrică), clasa a VIII-a,1987

Chimie, clasa a VIII-a, 1982

Limba Română -- Lecturi Literare, clasa a VIII-a, 1987

Limba Română - Gramatică, clasa a VIII-a, 1984

Istoria Antică şi Medie a României, clasa a VIII-a, 1984

Geografia Republicii Socialiste România, clasa a VIII-a, 1986

Limba Latină, clasa a VIII-a, 1986

Limba Franceză, anul IV, 1990

pdf: Limba Franceza, clasa a IV-a, 1975 (1980/1972)

Limba Engleză, anul III-IV, 1984

Muzica, clasa a VIII-a, 1989

 

Manuale Digitale Școlare Românești Vechi, din „Epoca de Aur” (digitaliza...

 

 

Clasa a IX-a

Matematică: Algebră, clasa a IX-a, 1988 (1978) (1996, pdf: 1996 local)

Matematică: Geometrie si trigonometrie, clasa a IX-a, 1988, 1987; 1980

Fizică: Mecanica, clasa a IX-a, 1988

Chimie (anorganică), clasa a IX-a, 1989

Matematica aplicată în Tehnica de Calcul, clasa a IX-a, 1987

Limba şi Literatura Română, clasa a IX-a, 1988 (formarea limbii române, conţine textul "Deşteaptă-te Române")

Istoria modernă a României, clasa a IX-a, 1988

Biologie (botanică), clasa a IX-a, 1988

Botanica, clasa a IX-a, 1967

Geografie Fizică Generală şi Geologie, clasa a IX-a, 1988

Desen Tehnic, clasa a IX-a, 1982

Studiul Materialelor Electrotehnice (licee de electrotehnică, mate-fizică, aero, filo-ist, isto-geo, mate-electro), clasa a IX-a, 1988

Tehnologia Lucrărilor Electrotehnice (licee de electrotehnică, mate-fizică, aero, filolo-ist, isto-geo, mate-electro), clasa a IX-a, 1988

Utilajul şi Tehnologia Lucrărilor Mecanice (licee industriale, mate-fiz, şi filologie-istorie), partea a II-a, clasele a IX-a şi a X-a, 1980

Tehnologie Chimică (licee de chimie industrială), clasa a IX-a, 1989

Operaţii şi Utilaje în Industria Chimică (licee de chimie industrială), clasa a IX-a, 1989

Protecţia Muncii (lic ind.), clasa a IX-a, 1992

Limba Franceză, anul V, 1988 (1983)

Limba germană, anul I, 1980

Limba Germană, Clasa a IX-a, anul V, 1983

Limba Engleză, anul V, 1991 (1983)

Clasa a X-a

Matematică: Geometrie şi trigonometrie, clasa a X-a, 1989, 1988, 1979 (și pdf: 1977; 1976 de Marius Stoka & Eugen Mărgăritescu)

Matematică: Algebră, clasa a X-a, 1989 (1979) (1995, pdf: 1995 local)

Fizică: Fenomene Termice, Electrice şi Magnetice, clasa a X-a, 1989 (1978, 1979)

Chimie (organică), clasa a X-a, 1991

Logica, clasa a X-a, 1990

Matematica aplicată în Tehnica de Calcul, clasa a X-a, 1984

Limba şi Literatura Română (compuneri literare, literatura interbelică), clasa a X-a, 1981

Istoria Contemporană a României, clasa a X-a, 1983

Geografia Economică şi a Populaţiei, clasa a X-a, 1985

Biologie, clasa a X-a, 199x (1974)

Desen Tehnic, clasa a X-a, 1989

Electrotehnica, clasa a X-a, 1983

Mecanica (lic. indust. mecanică), clasa a X-a, 1989

Rezistenţa Materialelor şi Organe de Maşini (lic. industriale, agroindustriale şi silvice, mate-fiz, de ştiinţe ale nat şi filolo-istorie), clasele a X-a şi a XI-a, 1989

Măsurări electrice și electronice, clasa a X-a, XI-a, a XII-a; 1991 (1982); 1975 (de Radu Dordea)

Materiale de Construcții și Instalații, clasa a X-a; 1982 (1979, lic. industriale cu profil de construcții)

Tehnologia Lucrărilor de Construcții și Instalații, clasa a X-a; 1983 (1980, lic. industriale cu profil de construcții)

Desen de Construcții și Instalații, clasa a X-a; 1982 (1980, lic. industriale cu profil de construcții)

Limba Franceză, anul VI, 198?

Limba Engleză, anul VI, 1985

Psihologie, clasa a X-a, 1995 (prima editie 1976)

Clasa a XI-a

Matematică: Geometrie analitică, clasa a XI-a, 1985 (1974, pdf: 1991)

Matematică: Geometrie analitică, clasa a XI-a, 1976

Matematică: Elemente de algebră superioară (permutări, matrice, rang), clasa a XI-a, 1987 1991 (1980) (1995, pdf: 1995 local)

Matematică: Elemente de analiză matematică, clasa a XI-a, 1989 (1980,1982), and 1976 (1995, pdf: 1995 local)

Fizică (Curent Alternativ, Unde, Optică, Relativitate), clasa a XI-a, 1990 (1981); 1980

Prelucrarea Datelor Experimentale în Fizică, clasele a XI-a şi a XII-a, 1986 (1980)

Matematica aplicată în Tehnica de Calcul, clasa a XI-a, 1989 (1987)

Limba şi Literatura Română, clasa a IX-a, 1983 (literatura veche: mituri, autori ante-belici în context universal)

Chimie (catalizatori), clasa a XI-a, 1990

Biologie (Anatomia), clasa a XI-a, 1987 (1982)

Economie politică. Politica economică a Partidului Comunist Român, clasa a XI-a, 1981

Istoria: Probleme Fundamentale ale Istoriei Lumii Antice şi Medievale, clasa a XI-a, 1989 (1985)

Geografia Mediului Înconjurător, clasa a XI-a, 1989

Utilajul şi tehnologia finisării produselor textile, clasa a XI-a, 1989

Utilajul și Tehnologia Construcțiilor Mecanice, clasa a XI-a; 1988 (licee industriale și de matematică fizică cu profil de mecanică)

Organe de maşini, anul III (clasa a XI-a) şi şcoli de maiştri, 1973

Organe de maşini, anul III (clasa a XI-a) şi şcoli de maiştri, 1973

Construcția și Vitalitatea Navei, clasa XI-XII, 198?

Instalații De Încălzire Centrală Și Ventilare, clasa XI, 1985 (lic industriale cu profil de construcții, meserii, și școli profesionale)

Drumuri Forestiere, clasa a XI-a, 1982

Mecanisme (lic ind. mate-fiz şi şcoli profesionale), clasa a XI-a, 1988

Electrotehnica (lic ind. electrotehnică şi şcoli profesionale), clasele a XI-a şi a XII-a, 1983

Instalații Tehnico-Sanitare Și De Gaze, clasa a XI-a, 1985

Limba Franceză, anul VII, 1988

Limba Engleză, Clasa a XI-a, anul VII, 1985 (1984/1993)

Limba Germană, Clasa a XI-a, anul VII, 1984

Instalații Electromecanice, Clasa a XI-a, 1989

Clasa a XII-a si a XIII-a

Matematică: Algebră (Grupuri, Inele, Polinoame, Vectori), clasa a XII-a, 1989, 1981 (1979,1980)

Matematică: Algebră (Grupuri, Inele, Polinoame, Vectori), clasa a XII-a, 1991 (1982) (1995, pdf: 1995 local)

Elemente de algebră superioară (Polinoame, Ecuaţii, Grupuri şi Inele), clasa a XII-a, 1977 (1969)

Matematică: Analiză, clasa a XII-a, 1990 (1978, Bun de tipar 1989) (1996, pdf: 1996 local)

Matematică: Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică, clasa a XII-a, 1988 (1979) (1982)

Fizică (Atomică), clasa a XII-a, 1986 (1981); 1979

Chimie (organică avansată, tehnologie), clasa a XII-a, 1987

Limba şi Literatura Română (literatura perioadei comuniste), clasa a XII-a, 1977

Geografia Republicii Socialiste România, clasa a XII-a, 1981

Matematica aplicată în Tehnica de Calcul, clasa a XII-a, 1982

Biologie (Genetica), clasa a XII-a, 1982

Utilajul și Tehnologia Prelucrarea Prin Așchiere 1989

Instalatii Electrice Industriale: Întreținere și Reparații, clasa a XII-a, 1989

Instalații Tehnico-Sanitare Și De Gaze, clasa a XII-a, 1989

Aparate și Metode de Măsurat și Control: 1969

Receptoare Radio (de Antonescu/Barbu/Ciulin/Teodorescu): 1977

Instalatii electrice in constructii; pt. licee de specialitate (de Ionescu Ion, Ianuș Petre): 1969

Electrotehnica XI, XII; licee industriale cu profil de electrotehnica si scoli profesionale (de Andrei Tugulea, Mihai Vasiliu, Gheorghe Fratiloiu, Emanoil Cocoș): 1981

Aparate Electrice și Automatizări: XII-a, 1986

Astronomia, clasa a XII-a, 1991 (1965)

Limba Franceză, anul VIII, 1988

Limba Engleză, anul XII, 1991 (1978)

Limba Germană, anul IV, clasa a XII-a, 1980 (și pdf: pt. limba maghiară)

General

Manualul muncitorului electronist (de Ristea/Constantinescu/Vasile/Tetcu): 1980

Automobilul: Constructie, Functionare, Depanare, Ed. Tehnica 1986, de D. Cristescu si V. Raducu

Manualul Bijutierului, 1979 (pentru școli profesionale)

Tabele si formule matematice, E. Rogai ori pdf: Rogai

Lucrețiu Pătrășcanu: "Scrieri, Articole, Cuvîntări 1944-1947" și Cursul său de economie Teoretică de la facultatea de drept din București

Ghidul Pionierului, 1985

Revista Racheta, 197x

Revista Lumea 1984, nr 48, 22 Noiembrie, at 13-lea congres, (Reales la al XIII-lea congres)

Jocuri şi Probleme Distractive, 1965 (găsite pe scribd)

Cerc de electronică la Casele Pionierilor, 1975-1985

Manuscrise de poezii anonime religioase care circulau pina in 1989

 

 

Întrebări (trimise la emailul de mai sus) şi răspunsurile noastre

 

2014 Aug 6  Am manualele de limba germana anii 1,2,3,4,5 Momentan am scanat doar cel de anul 1. Mai sunteti interesati?          cititor

Sigur ca sintem interesati. Din păcate nu am primit de la dumneavoastră decît anul I de germană și mulți cititori ne întreabă :(.       manualul

Aug 21        Caut de ceva timp un manual de Optica,fizica pentru clasa XI-a,din 1959.Pana acum nu am reusit sa il gasesc.Daca cineva dintre cei care ajung pe site-ul dumneavoastra are asa ceva,va rog sa imi trimiteti un raspuns,in care sa imi dati datele de contact ale persoanei,sau dati-i-le pe ale mele,in cazul in care nu poate scana manualul pentru a fi postat alaturi de celelalte. Am manuale din aceeasi perioada de matematica si fizica,pe care as vrea sa vi le trimit scanate.cum procedez?trimit la aceasta adresa fisierul cu materialul scanat?trebuie sa fie un format anume?      stefan

Da, trimiteti un pdf sau un link spre in pdf la emailul de mai sus. Cererea d-voastra a fost postata sus.       manualul

2012 Aug 5  Puteţi vă rog să mai puneţi manualul ....xxx  cititor

2012 Aug 5  Astăzi am mai postat 9 manuale, şi sperăm să mai postăm vreo 15 manuale în urmatoarele 2 săptămini. Apoi am epuizat toate sursele ce le avem şi nu cred ca vom mai putea obţine manuale altfel decît de la dumneavoastră, utilizatorii.          manualul

2012 Iunie 23        Am nevoie de ajutorul dumneavoastra pentru ca eu nu reusesc sa gasesc o povestire! Caut de cativa ani o povestire care din cate imi aduc aminte era in manualele de citire sau de limba romana,... nu stiu sigur! Povestirea se gasea in manuale pana prin anii 95-97 pentru ca am avut si eu parte de ea la ore. Cred ca se nuneste "Drapelul", "Steagul" sau ceva de genul acesta. este vorba despre doua persoane care iau parte la o defilare, una dintre ele facandu-i observatie celeilalte ca nu se ridica in picioare atunci cand trec soldatii. Al doilea cred ca ii replica ceva de genul: ca are tot dreptul sa stea jos atunci cand trec soldatii pentru ca a salvat o viata, a sadit un copac, a creeat o biblioteca! Cred ca e ceva de genul asta! Imi doresc foarte mult textul acela si nu stiu de unde sa il iau! Daca ma puteti ajuta ar fi perfect! Va multumesc foarte mult! Dan          andrei daniel

2012 Iunie 24        Întîmplător tocmai ne-a căzut în mînă manualul de a IV-a şi acolo e, Drapelul, de Sadoveanu, conţinînd istoria pe care o menţionaţi. Sperăm ca vara asta să putem posta şi acel manual.  manualul

2012 feb 9   Buna ziua V-am trimis un mail acum cateva zile, si nu am primit nici un raspuns. As vrea sa stiu daca mai sunteti activi, pentru ca am mai multe manuale vechi (marea majoritate din anii '70) pe care as vrea sa le scanez. Printre altele, am si un manual de agricultura clasa a VII-a, pe care am vazut ca il dorea cineva. De asemenea, exista vreun motiv pentru care nu ati scanat nici un manual de limbi straine? Eu am un manual de franceza, anul IV de studiu, si vroiam sa stiu daca sa il scanez sau nu. Nu in ultimul rand, am promisiunea de la o doamna ca imi va dona un sac (sau, cel mai probabil, un saculet) cu manualele dansei, din anii '50, dar acest lucru se va intampla la primavara.          nic...@gmail.com

2012 feb 9   Mai sîntem activi... dar mai mult în week-end (şi din păcate nu chiar în fiecare week-end). Deci sperăm ca peste 2 zile sa putem posta contribuţia dumneavoastă, despre care cred ca va încînta multi co-nationali. Nu am postat manuale de limbi ca nu le-am avut, şi vom posta toate cele pe care le veţi trimite. manualul

2012 feb 1   In primul rand multumiri pentru ca ceea ce faceti ne ajuta pe noi parintii si apoi pe copiii nostri sa razbatem in sistemul de invatamant existent cu profesori mai putin co-interesati si manuale foarte proaste. Tocmai de aceea , pentru ca link-ul catre manualul de fizica cls VI (Fizică (studiu general), clasa a VI-a,1997 ) nu merge, va rog sa-l publicati asa cum il aveti, ca sa pot compara informatia de acolo cu cea din manualul existent care lasa mult de dorit. AP ada...@yahoo.com

2012 feb 2   Vă înţelegem, dar situl acesta e dedicat intrumentelor de învăţătură finanţate din banii noştri (publici). Deci în primă etapă credem că e indispensabil să ne asigurăm de situaţia cazului dat.   manualul

2012 ian 22  Manualul Limba Română, clasa a V-a, 1993 care are doar o mica parte, cand puteti sa-l postati in intregime? Ma anuntati si pe mine cand apare in intregime? Multumesc anticipat.        HH mcr..@gmail.com

2012 feb 2   Pe lîngă faptul că trebuie să mai confirmăm data unor părţi, spre diferenţă de alte manuale, cărţile de literatura din acea vreme conţineau cîteva texte literare care nu erau neapărat dezvoltate pe banii nostri şi pentru care copiii autorilor (d.e. Arghezi, Stancu) sînt cei ce au onoarea să le publice. Un efort trebuie depus pentru a le separa de textele dezvoltate pe banii noştri.          manualul.info

2011 dec 19 Buna ziua, In primul rind vreau sa va multumesc pentru serviciul deosebit care il faceti punind atitea manuale rare la dispozitia celor ce au nevoie de ele. Fiind interesat mai ales de cele de matematica, am observat ca sint citeva care dau 404 la download. In caz ca fisierele exista totusi si doar link-ul e eronat v-as fi foarte recunoscator daca ati putea reface cele citeva link-uri gresite in masura timpului disponibil bineinteles. http://manualul.info/Mate_IV_1997/Mate_IV_1997.pdf, http://manualul.info/Alg_VII/Alg_VII.pdf, inca un 404l: http://manualul.info/Fizica_VI_1997/Fizica_VI_1997.pdf ...gabi ...

2012 ian 3    După cum aţi ghicit, sîntem la fel de ocupaţi ca şi fiecare dintre voi, dat cîteodată găsim cîte un moment să facem ceva util şi pentru restul oamenilor. Fişierele există dar unele legături sînt blocate deoarece acele manuale sînt postdecembriste şi încă verificăm dacă ele sînt identice cu versiunile dinainte de 1989.  manualul.info

2011 dec 12 Bună ziua sînteţi nemaipomeniţi. [Îmi aduceţi] aminte de copilaria mea. Sîteţi superbi si minunati. Eu aş vrea si mai multe manuale si manuale scolare din anii 1960 - 1980, si carti de agricultură, povestiri istorice. Ar fi foarte frumos!      ...eugen@yahoo.com

2011 dec 13 Cu plăcere. Vom posta orice manuale publice vechi (dinainte de 1990) pe care le primim. Putem posta si unele manuale din anii 1990 dar numai dacă putem verifica că nu şi-au schimbat conţinutul faţă de ediţiile lor dinainte de 1990. Puteţi să ne trimiteţi manuale scanate sau să ne donaţi manuale vechi pe care să le scanăm noi. Putem posta şi alte cărţi mai vechi dacă acestea au intrat în domeniul public.  manualul.info

2012 ian 2    Ma numesc ... si sunt din .... Am un baiat in clasa a V-a. Atat eu cat si sotul meu ne implicam foarte mult in ceea ce priveste educatia lui scolara. Din pacate manualele pe care le primesc acum elevii sunt, dupa parerea mea, foarte prost gandite. Eu am terminat profil uman in 1990 si mai am unele manuale pe care le-am scos sa invatam din ele. Am descoperit acest site si am fost foarte entuziasmata, mai ales cand am revazut manualele din care am invatat si eu. V-as ruga, daca se poate, sa postati tot manualul de limba si literatura romana clasa a V-a. Este foarte util mai ales la partea de gramatica. Va multumesc foarte mult,          ...@rdslink.ro

2012 ian 3    Avem un manual de clasa a V-a de română din 1993. Nu sîntem încă siguri că e identic cu manualele dinainte de 1990, deci nu îl vom posta integral. În plus, încă nu sîntem siguri de statutul unor texte conţinute. O să dăm totuşi urmare cererii dumneavoastă şi o să încercăm să separăm paginile de gramatică întrucît credem că majoritatea sînt putea într-adevăr replici ale versiunii vechi, dar sîntem ocupaţi şi deci s-ar putea să ia ceva timp.      manualul.info

2011 nov 27 Buna ziua: Cu respect va aduc la cunostinta ca am incercat sa fac download la unele manuale din baza dvs de date si va sesizes faptul ca in prezent linkul pentru "Matematică, clasa IV-a, 1997" nu functioneaza. Va multumim pentru efortul depus pt a face upload la o asemenea baza de date, cu speranta ca veti incerca sa reparati eroarea sesizata!       ...@yahoo.com

2012 ian 3    Acel link e întrerupt deoarece manualul e din 1997 şi s-ar putea să nu fie suficient de similar cu versiunea din 1989. Între timp ni s-a promis un exemplar din 1989 şi dacă îl primim pînă în toamna 2012 atunci îl vom posta pe acela.      manualul.info

2011 oct 14  buna! ma numesc ... si vreau sa adaug pt bibleoteca mea manualul de matematica-algebra clasa a VII-a, pe care nu am putut sa-l descarc. Va multumesc frumos. @yahoo.com

2012 ian 3    Nu am reuşit să găsim acest manual în varianta 1989. Îl mai căutăm...      manualul.info

 

“Nu poti învata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei

 

Gl. bg. (r.) prof. univ. dr. ing. Constantin Nitu

 

 

http://sig.trei.ro

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu