duminică, 15 ianuarie 2023

Ionel MARIN - OMAGIU ȘI RECUNOȘTINȚĂ SLUJITORILOR CULTURII ROMÂNE!

 OMAGIU ȘI RECUNOȘTINȚĂ SLUJITORILOR CULTURII ROMÂNE!

 

      Asociaţia cultural-umanitară Bogdania prin scriitorii și membrii săi manifestă în permanență dragoste şi ataşament faţă de cultura română. Astăzi, de ZIUA CULTURII ROMÂNE, aducem omagiul și recunoștința noastră tuturor înaintașilor care au contribuit la îmbogățirea patrimoniului cultural românesc și desigur domniilor voastre care contribuiți la cunoaşterea, răspândirea, îmfrumuseţarea și dăinuirea limbii române, comoară sacră şi eternă a poporului român. Poeţii, scriitorii, filozofii, pictorii, sculptorii, muzicienii şi întreaga pleiadă de artişti consacraţi ori amatori, contribuie la realizarea și luminarea altarului tainic din sufletul nostru, la preţuirea şi răspândirea în ţară şi în lume a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti.

 

Astăzi se împlinesc 173 de ani de la naşterea, Luceafărului poeziei româneşti, a lui ,,Eminescu, omul deplin al culturii române” cum l-a numit filosoful Constantin Noica.

 

      Eminescu este simbol al românilor, rămâne flacăra vie a neamului nostru. Prin creaţiile sale nemuritoare, dragostea şi dăruirea până în ultima clipă pentru naţia română, rămâne un exemplu desăvârșit şi pentru generaţiile viitoare.

 

Eminescu ne-a luminat viitorul şi astăzi ne întăreşte convingerea că poezia, binele, frumosul învinge: răutatea, dușmănia, boala și  întăreşte viața, pacea, omenia.

 

      Vom continua prin Revista de creație și cultură Bogdania, prin Festivalul-concurs international de creație literară Bogdania, ajuns la ediţia a XII-a, să stimulăm pe tinerii creatori şi să asigurăm creșterea respectului şi afirmării literaturii și culturii române în lume. Eminescu să ne judece! Permiteţi să vă urez multă sănătate, bucurii, putere de muncă şi de creaţie.

 

                                    LA MULŢI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI!

 

 

Scriitor Ionel MARIN

COMENTARII:


La Multi Ani culturii române si simbolului
nostru national, Eminescu, si revistei Bogdania!

Florentin


Emeritus Professor Florentin Smarandache, PhD, Postdoc
University of New Mexico
Mathematics, Physics, and Natural Science Division
705 Gurley Ave., Gallup, NM 87301, USA
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu