miercuri, 25 ianuarie 2023

Nicoleta Marinescu - Taifas cu...prietenii - Universul Prieteniei Iași - Rodica Rodean

   


 

Taifas cu...prietenii

 


 

Interviu

realizat de prof. Nicoleta Marinescu

cu Președinta Asociației Universul Prieteniei Iași - Rodica Rodean

 

Nicoleta Marinescu: La Iaşi, timpul s-a măsurat prin personalităţi creatoare, voci puternice purtând valori polarizante în diverse domenii, care, prin acumulare, au contribuit la creşterea faimei de oraş prin excelenţă cultural. A cunoaşte spiritul nobilei Cetăţi înseamnă a-ţi apropia amfiteatrele, redacţiile, teatrele, atelierele plasticienilor, instituţiile muzicale, şi ieşenii se simt privilegiaţi de contactul lor permanent şi generos. Dar oraşul cărturarilor, poeţilor, savanţilor nu este numai al ieşenilor. Spre el se îndreaptă de peste un secol şi jumătate, anual, mii de tineri, care i-au sporit la rându-le  atmosfera spirituală şi faima culturală.

Iașiul este orașul cu cea mai impresionantă viață culturală, începând din vremuri vechi: teatrul (primul spectacol de teatru în limba română a avut loc în decembrie 1816 la Iași la inițiativa lui Gheorghe Asachi), Societatea Junimea (apare în 1863 și capătă o amploare fără precedent), ziarele și revistele de epocă (Albina Românească – primul ziar în limba română din Moldova apare din 1829; Convorbiri Literare apare în 1867), scriitori de seamă ai neamului s-au format sau au scris în Iași.

Iașiul obligă prin trecutul său bogat în acte de cultură la continuarea tradițiilor. Asociația Universul Prieteniei, prin paleta largă de activități contribuie la atragerea ieșenilor la viața culturală a orașului.  

 

Nicoleta Marinescu : „Economist de profesie, dar dedicată slujirii ideii de prietenie și-a căpătat o extraordinară popularitate, de ceva timp și în rândul oamenilor de creație, pentru că, deși, pentru ea, literatura, în primul rând, este violon d’Ingres, sub auspiciile asociației pe care a creat-o și pe care o conduce a devenit  treptat promotor cultural” semna Mioara Bahna  pe situl :

https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=8967&catid=12&Itemid=115

 

Spuneți-ne doamnă Rodica Rodean cum a apărut ideea înființării Asociației și care este obiectivul acesteia?

 

Rodica Rodean: Ideea înființării asociației a apărut din necesitatea de a oferi un cadru legal unor activități culturale pe care câțiva iubitori de carte le desfășurau din anul 2007, sub titulatura unui club virtual Ieșenii.  În data de 23 octombrie 2008 se semnează certificatul de naștere al Asociației Universul Prieteniei Iași, având ca scop integrarea și recuperarea socială a persoanelor atinse de sindromul singurătății prin promovarea și susținerea unor programe de socializare și mobilizare civică. Activitățile culturale, și în special „cartea” devin astfel un remarcabil „antidot” împotriva singurătății, urmărind deschiderea unui cerc participativ în care valorile culturale locale, naționale și internaționale sunt aduse în atenția publicului, indiferent de vârstă sau pregătire, urmărind creșterea accesului la actul cultural, sprijinirea tinerelor talente, promovarea cooperării culturale, creșterea gradului de consum al culturii scrise, promvarea valorilor și tradițiilor culturale.

 

N.M. Am participat la multe lansări de carte în Sala Dublei Alegeri a Muzeului Unirii din Iași. Asociația a încurajat-autori de orice vârstă- să-și publice creațiile sale. Atmosferă plăcută, caldă a fost un bun prilej de relaționre, de continuare a discuțiilor oferind publicului posibilitatea îmbogățirii bibliotecilor personale cu  noile apariții editoriale. Mulți autori și-au făcut debutul. Sub egida Asociației au fost publicate și prezentate un număr impresionant de lucrări în anii aceștia.

R.R. În cei 15 ani au fost publicate peste 350 volume de poezie și proză, critică literară, carte pentru copii, apărute la 4 edituri (Junimea Iași, TipoMoldova Iași, Detectiv Literar București, PIM Iași), în care au publicat peste 100 de autori, cu vârste cuprinse între 10 și 85 de ani, dintre care cca 80 au debutat sub egida Asociației. Lansările volumelor au fost organizate la Iași și în mai multe localități din țară (București, Constanța, Cluj, Galați, Brăila, Brașov, Suceava, Sibiu etc) sau în străinătate (Italia).

 

N.M. Puteți să exemplificați câteva dintre întâlnirile cu personalități de marcă ale vieții culturale ieșene?

 R.R.  Un eveniment de suflet este omagierea unor personalități culturale ieșene la împlinirea unei venerabile vârste: Mihai Zaborilă-regizor timp de 50 de ani al Operei ieșene, la împlinirea vârstei de 85 și la 90 de ani; Horia Zilieru, poet, la împlinirea vârstei de 80 și la 85 de ani; Emilian Marcu, scriitor (poet, romancier, critic literar), la împlinirea vârstei de 60 și la 65 de ani.

 

N.M.  Taberele de creație reprezintă o altă dimensiune a activității Asociației, fiind un bun prilej de

relaționare, de  întâlniri cu păstrătorii de tradiții, cu creatorii. 

R.R.    În taberele de creație, membrii din toată țara, ne întâlnim o dată pe an, pentru a ne împărtăși, sau prezenta, realizările, bucuriile sau necazurile ca între prieteni.  Cele 14 tabere, numite de Creație și Re-Creație, au fost, în decursul timpului, organizate în diferite regiuni ale țării (Muncel, Mahmudia, Câmpulung Moldovenesc, Avrig, Piatra Neamţ, Galaţi, Botoşani, Brăila, Buşteni, Iași, Câmpina, Vulcan-Brașov, Vama-Bucovina, Sibiu) pentru a facilita și întâlnirea cu personalitățile culturale din acea localitate și a le cunoaște tradițiile. Participanții sunt scriitori, artiști plastici, muzicieni, dar și iubitori de cultură, iar activitățile sunt multiple și diverse (prezentarea volumelor din colecția taberei, vernisaje, colocvii, seri de muzică și poezie desfășurate în cadrul bibliotecilor, liceelor, grădinițelor etc și turism cultural).

 

N.M. Un rol important în activitatea Asociației, pentru împlinirea obiectivelor propuse, pentru colaborări   sunt proiecte internaționale

R.R. Proiectele internaționale sunt cele care ne fac cunoscuți peste hotare și totodată facilitează întâlnirile între iubitori de literatură de pretutindeni.

Asociația are două importante proiecte  de acest fel :

1.  Toamnă Româno-Italiană, conceput ca un duplex cultural, desfăşurat la Torino, Ivrea, Milano, Roma şi Iaşi, proiect început în 2016, în parteneriat cu Consulatul de la Torino,  Milano, Ambasada României în Republica Italiană de la Roma. În 2022 activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu Academia României la Roma și Institutul Cultural Român. În cadrul proiectului s-au editat și lansat volume de autor, două antologii de poezie bilingve, româno-italiene și mai multe întâlniri cu scriitori români din diasporă, dar și cu poeți italieni.

2.  Concursul Internațional de Creație Literară Universul Cuvintelor destinat elevilor cu vârste cuprinse între 9-14 ani, ajuns în 2022 la ediția a VII-a, cu participare numeroasă (cca 500 copii anual) din România, Republica Moldova, Ucraina, Belgia, Italia, Grecia, Spania, Franța. Concursul se finalizează cu editarea unui volum cuprinzând creațiile literare ale elevilor premianți.

 

 N.M. Colaborările Asociației Universul Prieteniei sunt binecunoscute și apreciate de ambele părți. Puteți să amintiți câțiva parteneri? 

R.R. Este greu pentru o asociație non-profit să stabilească parteneriate, să găsească colaboratori dispuși să se implice în organizarea unui eveniment. Faptul că am dovedit seriozitate și implicare a condus la cooptarea unor colaboratori, care în scurt timp au devenit și prietenii noștri. Menționez câteva parteneriate: Asociaţia Prietenii Operei <<Ion Goia>>şi Universitatea <<Alexandru Ioan Cuza>> în proiectul ENESCIANA; Cenaclul <<Nectarie>> Vama în organizarea Festivalului-Concurs Umor fără frontiere în Ţara de Sus, Vama. Bucovina-(coorganizatori); Festivalul - Concurs Internațional de Creație Literară „Titel Constantinescu” Râmnicul Sărat; Şcoala Gimnazială <<Ion Creangă”>> Iaşi, în proiectul Mărţişorul-Tradiţie şi Simbol; Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova la Festivalul Tradiţii pe Uliţa Lăpuşneanu (2010-2013); Complexul Muzeal Național Moldova - Muzeul <<Mihail Kogălniceanu>> proiectele Copiii în lumea artelor și Salonul cu amintiri eveniment televizat de postul național TeleMoldova Plus.

Importante sunt și colaborările cu: Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici, Muzeul Literaturii Române Iaşi,  Biblioteca Județeană <<Gheorghe Asachi>> Iaşi, Asociaţia Literară <<Păstorel>> Iaşi, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi <<Mihai Ursachi>>, Centrul Cultural Multifuncţional pentru Vârsta a Treia Iaşi, Teatrul <<LUX ART>> Iaşi etc.

 

N.M.Impresionează implicarea în parteneriate cu unitățile de învățământ din mediul rural. Un obiectiv mai rar întâlnit azi.

R.R. Nu numai cu școlile, dar și cu grădinițele, unde am desfășurat numeroase întâlniri ale copiilor cu scriitori consacrați, cu prezentări de carte și ateliere de scriere creativă. Amintesc în acest sens parteneriatul cu Școala Gimnazială și cu Grădinița din localitatea Ruginoasa. Cu Şcoala Gimnazială Rediu-Dumbrăviţa am colaborat în editarea Revistei şcolare Însemnări şi în alte proiecte culturale.

 

N.M. Voluntariatul, latură a educației civice este mult dezvoltat de dumneavoastră.

R.R. Evenimentele se desfăşoară în proporție de 99% cu voluntari, care au convingerea că prin actul cultural  se ating şi obiective din domeniul educaţiei civice, prin creşterea şi dezvoltarea unui spirit de înţelegere între oameni, intensificarea  relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de cultură, sau din domeniul social prin implicarea în proiect a unor persoane defavorizate (persoanele în vârstă, singure).

 

N.M. Târgurile de carte sunt evenimente culturale care se bucură de mult succes. Pe de o parte este cunoscută producția editorială, pe de altă parte sunt întâlniri de suflet, mult așteptate cu scriitori din diferite colțuri ale țării.  Am participat și eu la unele prezentări de carte ale membrilor Asociației pe care o conduceți,  în cadrul LIBREX-ului, desfășurat la Iași.

RR. Asociația Universul Prieteniei a participat la 7 ediţii (2013-2019) ale Târgului de carte LIBREX  cu multiple prezentări de carte, întâlniri cu scriitorii sau discuţii tematice,  la care au fost prezente personalităţi culturale ieşene, din ţară, din Republica Moldova şi din Ucraina şi la Târgul de carte EXCELSIOR, ediţia 2014, 2016, 2018, unde asociaţia s-a prezentat cu carte pentru copii scrisă de membrii săi.

 

N.M.An de an, Universul Prietenieiobține tot mai multe recunoașteri. 

R.R. Sunt multe diplome, dar amintesc doar câteva: Plachetă omagială acordată de Primăria Mahmudia, Asociaţiei Universul Prieteniei, 2009; Diplomă de excelenţă, acordată de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, la Topul Firmelor Bucovina, Suceava, 2010; Diplomă de onoare acordată  de Asociaţia Meşterilor populari din Moldova pentru implicare activă în promovarea datinilor şi a tradiţiilor de iarnă autentic româneşti, cu prilejul organizării manifestării Tradiţii pe Uliţa Lăpuşneanu-Iaşi, 2011, 2012, 2013; Diplomă de onoare acordată de Societatea pentru Cultură Românească <<Mihai Eminescu>> din regiunea Cernăuţi- pentru merite deosebite în dezvoltarea culturii româneşti din nordul Bucovinei şi cu ocazia Sărbătorii Naţionale Limba noastră cea română- Cernăuţi 2011, 2013; Diplomă de onoare acordată de Cenaclul Nectarie Vama-Bucovina, pentru participarea în calitate de parteneri, la Festivalul Internaţional Umor fără frontiere în Ţara de Sus,  2012 - 2019; Diplomă de onoare, acordată de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, pentru promovarea oamenilor de cultură din Republica Moldova, 2015.

 

N.M. Lista participanților, prieteni ai Asociației, așa cum se consideră pe drept cuvânt  oamenii de cultură și artă  care  îmbogățesc prin experiența lor paleta informațională este bogată. Totuși să amintim pe unii dintre aceștia. 

R.R. Pentru mine toți participanții la evenimente sunt importanți și-i consider prieteni, dar menționez câteva nume care ne-au onorat cu prezența: academicienii dr. Valeriu Cotea, dr. Nicolae Dabija, dr. Mihai Cimpoi, dr.Radu Miron, Vasile Tărâţenu,  eminescologii dr.Lucia Olaru Nenati, dr.Nicolae Georgescu, dr.Theodor Codreanu, muzicologii  dr. George Vintilă, dr. Adriana Severin, dr.Viorel Munteanu, dr. Mihail Cozmei, actorii Dionisie Vitcu, Draga Olteanu Matei, solistul Alexandru Jula,  maestru de balet  Tiberiu Almosnino, criticul de artă Valentin Ciucă, etnografii Emilia Pavel, Lucia Cireș, Angela Paveliuc Olariu, scriitorii Ioan Holban, Mircea Radu Iacoban, Cassian Maria Spiridon, Horia Zileru, Daniel Corbu, Emilian Marcu, Valentin Talpalaru, Liviu Apetroaie, Vasile Fluturel,  Ştefan Mitroi, Mihaela Grădinariu, Florin Dochia, Adrian Munteanu etc.

 

N.MSalonul cu amintiri, noul proiect lansat, se bucură de mult succes în rândul ieșenilor. Întâlnirile se desfășoară într-o fostă casă boierească din secolul XIX-lea, ambient în care este pus în evidență rafinamentul deosebit al proprietarilor, care aveau invitați oameni de seamă. 

R.R. Salonul cu amintiri este un proiect de suflet care-și propune să aducă lunar, în minunatul salon de la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”,  personalități culturale ieșene care împărtășesc publicului, din amintirile și experiențele adunate de-a lungul anilor. Ne străduim să aducem, de fiecare dată, invitați surpriză, vechi cunoștințe ale invitatului, realizând asfel momente emoționante. Proiectul a debutat în anul 2022, dar continuă și în 2023  în parteneriat cu Complexul Muzeal „Moldova” Iași și cu trustul media „TeleMoldova Plus”.

Puteți urmări evenimentele pe aceste linkuri:

Mircea Radu Iacoban: https://www.youtube.com/watch?v=X_zQbn0ld7I

Angela Paveliuc Olariu: https://www.youtube.com/watch?v=YkghwSpJ074

Petru Frăsilă: https://www.youtube.com/watch?v=zmq0bP-qew0

Adriana Severin: https://www.youtube.com/watch?v=mngysOiUqIk&t=9s

 

N.M. De curând ați început colaborarea cu postul național de televiziune „TeleMoldova Plus”. Ce ne puteți spune despre acest proiect?

R.R. Da, emisiunea Taifas cu prietenii este un proiect personal.  În calitate de membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ca realizator și moderator al emisiunii, stau la „taifas” cu personalități pe care le-am cunoscut în cei 15 ani la Universul Prieteniei. Este o discuție liberă care vizează atât viața personală cât și cea profesională. Pot să spun, că este cumva o continuare a celor ce se întâmplă în Salonul cu amintiri. Am avut câțiva invitați-prieteni cu care am colaborat: conf.univ.dr. Anca Sîrghie (Sibiu), regizorul Mihai Zaborilă (Iași), scriitoarea Lucia Olaru Nenati (Botoșani). Cei interesați pot urmări emisiunile pe aceste link-uri:

Anca Sîrghie: https://www.youtube.com/watch?v=Mz7a8aw2dWc

Lucia Olaru Nenati: https://www.youtube.com/watch?v=7D3815kOV5Y

Mihai Zaborilă: https://www.youtube.com/watch?v=JzfXZglrN3o

 

 

N.M. Ce alte proiecte, obiective își propune Asociația să le dezvolte?

R.R. În primul rând ne concentrăm în continuarea proiectelor existente, dar în anul 2023 intenționăm să ne îndreptăm mai mult atenția spre proiecte cu caracter cultural-umanitar prin prezentări de carte și lecturi la case de pensionari, case de copii, spitale și la Institutul Regional de Oncologie unde am avut deja câteva întâlniri.

 

N.M. Cu siguranță aveți amintiri și întâmplări care v-au marcat. Puteți să ne împărtășiți câteva dintre acestea ?

R.R. Ceea ce mi-a marcat pozitiv existența în ultimii 15 ani este activitatea în cadrul acestei asociații cu care mă identific. O amintire foarte plăcută a fost aceea de la lansarea unui volum personal de interviuri, editat sub egida Asociației, cu 14 personalități culturale ieșene (scriitori, artiști plastici, actori etc), când Sala Dublei Alegeri a Muzeului Unirii Iași a devenit neîncâpâtoare fiind prezente peste 100 de persoane. Atunci am înțeles că munca mea, în regim de voluntariat, de-a lungul anilor mi-a adus mulți prieteni care au fost, atunci, într-o frumoasă zi de octombrie, alături de mine. În anul 2019, am publicat volumul TAIFAS... CU PRIETENII la Editura TipoMoldova Iași, volum care cuprinde interviuri cu temă unică-prietenia prefațat de cunoscutul om de cultură Mircea Radu Iacoban. Interviurile din acest volum au fost realizate și difuzate la postul de radio Universul Prieteniei în anul 2010-2011. În prefața lucrării Mircea Radu Iacoban, scrie:  „Ai zice că Rodica Rodean a îmbrăcat straiul alb de preoteasă a Prieteniei: păstorește Asociația Universul Prieteniei, pare-se că și un post de radio, scrie, militează, întreabă, răspunde, se agită, în apărarea unui sentiment care, barem teoretic, n-ar avea nevoie de nicio susținere din afara proprie-i ființări.” și încheie cu rândurile „În cartea de față, un mănunchi de scriitori ieșeni pledează unison și explicit pentru virtuțile amiciției. Să fie un semn al revenirii la normalitate? Dea Domnul!”.

 

 

R.R.  Nu vreau să închei fără a aminti, că activitatea mea în cadrul Asociației Universul Prieteniei mi-a adus și câteva importante recunoașteri când, în anul 2019, am fost desemnată Cetățean de Onoare a Comunei Vama (comuna natală), iar Primăria Municipiului Iași prin Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” mi-a acordat Premiul pentru promovarea culturii în capitala istorică a României.

 

N.M. Deci:  fără să aibă o profesie culturală, de îndată ce a ieșit la pensie, bucovineanca Rodica Rodean, stabilită de ani buni în „dulce târgul…”, a simțit că energia sa „nu poate să stea liniștită” (precum sună un șlagăr cam obsedant la vreme de vacanță!) și a dat naștere unei asociații culturale numită „Universul Prieteniei”, ale cărei performanțe nu încap într-o asemenea însemnare, ci necesită un inventar consistent. Bref, ceea ce a făcut succesul său și motivul atracției de public a fost  acea nevoie quasi-organică a oamenilor instruiți sau/și solitari de azi de-a comunica, de a se reuni, de-a se manifesta în regnul plăcut și elevat al culturii. Drept care  a organizat o sumedenie de lansări de cărți – nu o dată editate chiar de ea, transformate rapid în spectacole culturale ș.a. Dar ceea  ce a constituit, cred, un brand personal original a fost ideea – realizată cu brio – de-a organiza niște tabere culturale, ocupându-se de toată seria de probleme  necesare: invitarea personalităților de marcă,  găsirea locului potrivit, de cazare, de masă, transport, ș.a. Dar, mai ales, ceea ce a reușit cu brio a fost programul taberei, alert, consistent, variat, atractiv, dar mereu aflat în sfera culturală: simpozioane, excursii, vizite, lansări ș.a. ba chiar și carnavaluri tematice.” – scrie dr.Lucia Olaru Nenati.

 

N.M. Sensibilă, dar puternică, tenace, dar răbdătoare, altruistă, dar rațională, cu o memorie de invidiat, cu afinități pentru frumos, pentru arte, pentru cuvântul scris, păstrătoare de tradiții și obiceiuri pe care dorește să le transmită, pentru unitate, demnitate, adevăr, respect, un excelent organizator, așa am cunoscut-o pe doamna economistă Rodica Rodean, model pentru toți care doresc să învețe de la dumneavoastră și să aplice în propria viață idei și valori ale succesului.

Mulţumesc mult pentru răspunsurile date  care m-au invitat să călătoresc în istoria Asociației  Universul Prieteniei.  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu