sâmbătă, 20 august 2016

Balada Calcuttei de George AncaBalada Calcuttei

păsări Everestului
schelă bambus restului
ce să-i Mircea Eliade
faci cu totului Cenade
numai englezește le
focuri bengalește-le
hindustane catedrale
noxe helicopterale
stick no bills nici tur-retur
stă-n Calcutta împrejur
secere ciocanul
Tata steal la anul
lanul hindustanul
nu ia cu Ivanul
capul la cutie
criză arsghezie
el cu sanatani
ortodocși plăvanii
ei și pe secure
just la mort custure
mostră o baladă
chinului în coadă
fluture ogradă

pe la stația maidan
iapă calului bălan
în sariul rusian
pe cinciul alioșian
vino diminețian
peștele cameraman
cu fanfara paradan
stinge-te potecă flec
soarelui să mă petrec
ia-mă cu Victoria
bâlbâie memoria
iarba doar un cal s-o pască
și o capră românească

Bacovia ciorile
cupola alborile
roua spleen tigorile
și cu mine campus blanc
o silfidă în bocanc
ghinion Shakespeare sarani
al reginei sanatani
ziua vecii cromozomi
răsfirând avesalomi
zin-zin parapranayam
preksha în Aldebaran
pene albe îțărână
flutur galben le-ntr-o rână

pitpalacul calcuttan
ia metroul pe maidan
ciorile năpraznice
ne anunță praznice
pujele sovejele
aruncară mrejele
vorbele cenușile
aruncă mănușile
scrisul cu Piciorul Pena
mă aruncă să-i duc trena
ciorilor cântați-mi ort
mortului de mă comport
eu mai gras ce furicios
pânză streașină pe os
gâtului liană-ntors
wills pe roșu tot entors
albă roua pe costreie
ce-mi înțeapă roua pieie
dezobsesie dezos
domnului nostru Cristos

burgul calcuttându-și burga
rugăciune mamei Durga
unde toba unde vreme
se înșiră arboreme
fără inspirație
searbă calcutație
plin de ghimpi cuminți nears
bășicat în metatars
somnolat la scoțieni
calcuttanilor vieni
ce ne cu antena arcul
săgetează de cu parcul
grădină tot o bancă
roșia nesaltimbancă
protectorul partea lui
neguvernatorului
pe-a neîntâlnitului
poligâtuitului

tos mișcării inconteste
stelelor din Birla peste
ghem de vrem gheme de vreme
bengalezelor goneme
liber de mai cruda bulă
a Calcuttei tarantulă
stăpânit de tinerețe
filosofului îbețe
nemaicârma nici tu sârma
bășicată dharma câr m-a
când cu palmierii-ntâi
evanghelii căpătâi
lasă amintirile
cenușă rugirile
secole tăcerile
eminescierile

în picioare schelele
pe oceane velele
în ocheane stelele
meciuri logostelele
belele belelele
formatăm cu umbrele
blândeților sumbrele
descotorosimu-ne
hoghya Gherasimu ne

sinucidere sanscrită
bengaleza soacrei sită
nu aminte nu pe stor
cerului aviator
pământului trecător
mortului viețuitor
viului nemuritor
toți în ordine caval
fluiere-ne Krișna hal
ura toți cinovnicii
omoară ibovnicii
babugii de la Jii
masa poartă colonii
Calcuttei mă românii
zile când bengal să fii
Eliade dintre vii

onoma antonoma
mucezire vrei n-om a
n-om a mucezire vrea
Calcutta nu piaza vrea
piaza bună și mai ea
caprelor flotași maia
muzicile de o mia
militară pâlnia
uncia atunci a sa
operată nu-nvia
vacile ba că nu vezi
înierbate din livezi
bătălia numai câmp
că ești dumneatale tâmp
apărarea numai mit
că ești matale momit
fi-mi-aș din armură za
dușmanul ce l-o ara
cum la ras că mă leza
cu lamă de o para
balamaua-mi scăpăra
alte lupte animale
pasc noiembrie agale
ultim până anului
două mii maidanului

bați din palmă mă preumblu
oilor albastru humble
m-am salvat cu turmele
miez pierdut ori urmele
dacă nu ne mai văzurăm
nici  nu ne mai dururăm
care-n tren care pe sus
timpul mai că ne-a apus
Cal Calcuta coadă bați
nu-ți mai este dor de frați
preliniște de soră
o câmpie numai horă
vă lăsasem îsfințire
și m-am destrămat din fire
tinerețe ce abstracți
ne vedeam teofilacți
în noroc nu velele
zăngăni mahmudelele
aerul cu taerul
îți ciobi bomfaierul
degetele nasurile
sparte mai ca ceasurile
chinuit pe roată tort
dulce creierul nemort
soare-n șiră ciori pe miră
caută-mă cui mă miră
variante dintre liră
nuci de cocos mioriră
comparației moiră
neîntoarsei vini din Kiră

calule zebrat Calcut
parcă ne-am anacolut
anaconda nu te la
balelor cobrate bra
spate-mi arzi ceafa pe front
cerul numai orizont
abastru pe verde pal
polcolkat a hibernal
ordinele de război
ori sămânța de trifoi
turnul scris a scrie Crist
nerăsfrânt în ametist

ce vorbire contomină
Taormină postamină
nici târzia carabină
împușcându-se carmină
poate unde soarele
caprelor căprarele
tartorele cu un ied
îl adapă Ganimed
nu te joci cu viii iezi
chea-i cât îînviezi
fuge după mă-sa tată
zbieruță nevătămată
petrecute pujele
mântuite caprele
pâri pe scăpătatele
dintr-un foc tăiatele
descăpățânatele
poate iadă acolada
parantezelor bravada
ori o joacă lângă vacă
ori pe cal atharva iacă
yucca pictore distribui
frescelor talmud în tribu-i

al caprelor de Durga
mă mântui minte murga
amurg cel murg în discul
lui Vishnu de mai riscu-l
plajat prăjit în oasis
cititul psoriazis
usucă-te ierbană
să mă așez pe pană
al câtelea din clanuri
rusificat can-can-uri
trebălui controverse
bruiate pe traverse
cu Brook la Druc în dace
la coadă calul tace
Kolkata e pe pace
jos tronuri ce privimu-s
cântându-ne din primus
o iarbă pir ștroscot
edwardianul Proscot
a mea să fie firma
armatelor infirma
aceeași cioară mir-m-a
nu-ți face fețe viața
mahabharata ceața

pe sobru aghioase
la pene mai gâscoase
nici mării prostovolul
ci șalului atolul
bastonul de apostol
nu mi-l pornești piuttosto
cap alb urechi pleoștite
roșcată capră mi te
metoda fără locuri
pe neaprinse focuri
de hrană de trăsură
priveghi că smeul fură
dacă te rog îmi cei
ori fugi dintre cercei
copilul te privește
ca pe doamne ferește

vrea la cal memorie
fotograf Gregorie
ochii categorie
dusă a glagorie
dacă n-oi fi tu copile
cu cerșiturile grile
îmi iei burta pe coștile
ai fura camerabile
calul ne paște fitile
tu cămașă de zambile
îmi iei mușchii la Ahile
scriu hrisoave dificile
pe nemasă în Antile
burțile de pe rotile
ce ți-e de atâtea kile
capra țoală macră oară
mai omoară-mă o soacră
chiar bacâră sâmbăta
bacre capre cârpe crăpi
nu mi lași de bani năstrăpi

ai văzut ce n-ai văzut
de-ai fugit în Chitrakut
doi cu opt se-ncearcăne
creanga mingea tragăne
una candidei petarde
de cu javre cum ne arde
ba pereche blândă când
pe maidan îmi scuip comând
fratele chinină
sora salamină
destule aluzii
iezii nemaii uzii
inzii paparuzii
arienii uzi
ricoșează duzii
țanțoș latru tantră
mâncător de santră
gheara pandra strigă
Krișna în quadrigă
de nu crezi în domnul
moarte-ți vine somnul

crezător în sine
miere de albine
lingicarlingi de iad arad
cobrelor ca tine cad
ce se omorau o streche
le bâzâie la ureche
morților siestelor
munților necrestelor
pe neînțelesele
sângerate lesele
păciuire viețuire
hăituire de hegire
pe maidan în viu
zmeul cilibiu
duhul din sicriu
strigoiul candriu
ziua mi-e aripă
de pierdută pripă
nu mă înfiripă
a Kolkatei clipă
cine când zeime
a sfântă treime
iarăși în zmeime
crimparașutime
n-ajungea din cer
fumul condotier
banvian orhidee mi-s
bodhi arbore radis
paradis vascris Paris
cu o armă paraclis
cloșcă mloșcă ploșcă floșcă
ce te-nghite galeria
fân uscat șflorăria

o mie două sute
Khanai și Khan durute
iubindu-se părute
kașmiruri cai bărbi du-te
persan-upanișadă
Gauhanagar șaradă
the most noble of Hustings
marchizetul s-a aprins
nawabi sriraja maiori
în oi taină căpriori
Padmasambhava Ka-thang
la opt sute tibetang
Victorița douăzeci
cu McCarthy la zelveci
gentleman european
cu munșiul lingustan
Maharaja de Indore
Holkar colane ivor
tablouri mai idioate
decât de făcut dreptate
neiubească-vă holkarii
gandhienii milenarii
ce-am cu voi mania mină
tunului rotit ce-anină
plătească-mă indienii
cu Victoria la denii

o manie un maniu
rupt în Albion hindiu
Job Charnok se hârțui
de subahdar pe Hoogli
din Manila Madras Bombay
la Calcutta pune bomba-i
talukdarii britișezi
cu palate îașezi
Muchipara Collootolla
Chorbagan bem coca-cola
fabrica biserica
spital anisterica
negru zamindar pagodă
Dinga Bhanga bangul odă
din moguli britani bengali
Sirajarde portocali
fabrica Alinagar
pușcăria neagră har
clocotită una alta
pică din Madras la Falta
Stalin Yalta Bushers Malta
nouă ne albiră balta

cu școlarii și bunicii
cărțulia magnafricii
o istorie calcuttă
și pe noi că ne sărută
Bridge Bridge apoi gata Hooghly
cine cui îi ia din holii
Mirjafar britano-franc
îrăzboiul saltimbanc
Miran al lui Mirlamir
dai lui Siraj cimitir
tigri-n junglă pe maidan
Chowringhe cutat tăpșan
Tolly gunge Ballygunge
mai aseară cine-mpunge
foamete de zeci de mii
și pe-atât epidemii
Beth Tephillah să te rogi
în casa cu ventrilogi

șapte sute șapteștrei
capitală ce mai vrei
teatru sus în Lal Bazar
la obor misionar
spânzurat Nanda Kumar
sud de fort Coolibazar
Baillie Mckey tot artiști
Pranchanan Karmakariști
Francis Grand cu bârfitori
gazetă la scriitori
Tuhfat-ul-Muwahidin
darul de monotein
Derozio pe tapet
eurasian poet
cartea Annadamangal
foile-n primordial
societățși francmasoni
teatrului chworinghioni
ziare peste jurnale
persiene bacanale
nemaiscumpe palanchine
palanchinieni chinine

indieni în societate
asiatici ne cu frate
treizeci Brahmo samaj
secol nouășpe în gaj
vraci aboliți teatru-n foc
timpul nu mai stă pe loc
abolită și sclavia
legală nuntvăduvia
o mie de rupii cui
ne ia văduva din cui
Srischandra primginere
Kalimati vinere
măritații măduvă
zece ai șvăduvă
pe la case de babu
teatru social issue
Sepoy pușcă doi soldați
floare râului dalbați
în Calcutta bicicleta
moartea ta și margareta

nejucător de oină
mi-am revenit în doină
pater bibi frumusețe
babu nu mai dă ospețe
Elokeshi Elokeshi
te-au măcelărit aleșii
preot din Tavokeshwar

te-a sedus bărbatul par
format caramangerie
manuscris din loterie
unși pe capitalie
la Delhi pe talie
stai Calcutta Durga linii
Mahisasuramardini
puja prins în cange
pe moarte în Gange

Rammohan Roy face vid
cu Voltaire și Euclid
care Mircea Euclid
Maytreyi analicid
Rabindranath șl joacă pe
Valmiki Pratibha abé
Madhusudan sun soné
atmashakti Rabindranath
cu Nivedita la ciumat
Ramakrishna Parahansa
ne binecuvântă transa
bande matram duminici
brațe Durga ne cuminici
Șantiniketan o mie-n
de svenska academien

trezindu-te Tiberiu
pe pernă de imperiu
durbanul încoronat
de regele împărat
prosperitate
nu dai din coate
Dias Gama Goa Diu
Publicat Chinasuriu
Serampore Coromamdal
Pondicherry Chandernagar
Surat Cambay în Malabar
negustorie subahdar
Patna și Kazimbazar
într-o marmoră Calcuttă
hemoglobină durută
ce și spin întoarcere
ca din pline carcere
în picioare operă
din cupolă coperă
nici un sunet pân-acum
cine moarte cine fum

albă nouă sute unu
ce și moartea fundă tunu
regilor reginelor
maharaji mai la Indor
ce fatalităților
pe rasa popoarelor
tăcere părinților
destul cu-ale prinților
grecilor și castelor
îplămânii coastelor
de când n-am băut vinars
voi ieși la soare ars
n-o fi-n curte feciorie
aștept de Sfântă Marie
când copiii de soldați
merg la școală răsfirați
nu cumva să intri-n rând
indian cu mama-n gând
de cânți bande mataram
nu mai ești de nici un neam
ca românii ce târziu
doina zol eminesciu
fotbal canto tahicard
și aici în miliard

setea multului puțin
ți se mai adapă spin
la moghuli englezii-n piele
rușii râie în obiele
fost-au portughezii francii
olandezi nu-n munții Vrancei
noi tot lângă indoreni
între Pena arnoteni
corcodușa ce ne penă
victoria fără jenă
așa și noi la istorii
învârtiți de roata morii
mori calea de bătrânețe
și te duci între ostrețe
nici pe jos și nici pe cal
necum în memorial

paraclis Picu Pătruț
nu mai mături ca un struț
te mai scriu calicutar
cu Bengalul minutar
soare păsări răsărim a
ciripim rima purnima
un răpuns o inimă
cenușare minimă
zero cu impresie
ascuțit pe grasie
ca până la liberi simbri
ații ne mănâncă zimbri
cal Calcutta călător
într-o buclă pentru cor
rolurile pe perete
de zidari în operete
cine se desplictisește
îînoată în gât pește
ce mă mai chemai pe luni
puje arsă nici tăciuni

nouă mai ființă
fără de catrință
arbori văd statuie
la imperiu cuie
turnul lui Cristos victorii
nezidite în podgorii
plânge-i pe cuceritori
numai morții pețitori
fericiții cuceriți
s-or petrece între briți
ca mai rușii între friți
puii fripți îfraieriți
vegetarieni faliți
vâna stoarsă nenativ
rămurișul portativ
prânzul cuiraselor
mâncărimea raselor
ceapati anti fini
cine numai ne cerși
un’te duci tot pe maidan
când te așteptam mai an
oi afla templu jain
în Ierusalim canin
cadaverii în Katin
eccelenii sciascin
ce materie clipită
neîndulcită clătită
de aș ști eu încotro
s-o apuc m-aș da în gro
am scrisoare îșuriu
mă înjunghii șofraniu

mâine și poimâine altă
podobire potop baltă
el m-a văzut m-a împușcat
dar eu cu dreptul am plecat
m-am calculat m-am calcuttat
Haunman chalisa
ne prezervat-i-s-a
umbra după caii
din copanohaii
sub ramuri la jgheab
cu pește prohab
Gina subiectul
prostitutilectul
bordel sub copacii
inzi c-ai vechii Dacii
lovită de păsări
zilei mi te năzări
tu și judecata
ne emailing fata
cum necatarama
că mă bate mama

n-am viteză n-am muzeu
o vitează-n eleșteu
n-am metodă nu aed
zenul nu nu Mahomed
nu mă prihănea amor
tinerețea pe fuior
jos proverbele arați
morții nedegenerați
mâine et format de nu
sub cupolă fără cu
ce și la cumpărături
palmierii întorsuri
că mă învățai utopic
stins aprins tot pe un tropic
sanatani dem kenotic
din nostratic în exotic

Xerasimov Lebedv a
sanscrita vărsa în Neva
mai lasă-te și tu soare
foame nerușinătoare
ori o zi ori o culoare
bolile colegii temple
caraulele contemple
o estetică aminte
copilașii cu părinte
bere vin că noaptea nu
păi scuzați-ne domnu
mi-a pus Ladea capătu
ăsta e peștișoru
linie palmieru
cum s-o mai drege târgu
câte-un ușurat recru

nimereală îgrădină
te prefaci într-o hodină
călător călătorie
pe acasă nu te știe
păsărilor pe limbie
morților în colonie
taurilor boierie
boilor tăurărie
cum confuze haos cer
stele de pe nici un cer
la perechea rinocer
maimuța pe lăicer
infarctul la un hingher
câinele pe reverber
teamă teamă roata mamă
și mă trage pe reclamă
dimineață pe maidan
turme cu miros căpran
pâcii în fanfară picii
disputându-și firfiricii
se văzură ciumele
soldaților mumele

marmoree constipații
în surghiun de albe spații
ori o recunoaștere
moarte fără naștere
în inel regina gina
prostituataormina
inima vibrărilor
putoarea cărărilor
ce se zbănțuie te faci
șgonești veacul de draci
iar îmi cade pe cotnar
nici nu beau nici nu mă car
se oprește te măsoară
poate că nu te omoară
cameră ori tămâioară
poezioară mioară

seara pricopseală oală
mierea de pe burta goală
voi călare cai mai roșii
comuniștii aghioșii
ministrul ce alfabet
ne-a lăsat acel profet
cu latinul pe stilet
la opt sute șaizet
înainte chirilet
cu popia prin ruset
bulgăret athosichet
câtă lume dusă vine
precum sângele în vine
ce opaiț chinul arde
căpățânii de bombarde
eu cu timpul vremea munte
regrete să nu înfrunte
cum oi trece lirica
sextei inempirica
lasă umbra îmătase
a-șînmormânta din oase
călăreții hram imam
lumea nu descoperam
nu piper nu cardamom
zvastica nu și nu om

zăpăcitele orare
somnului din Baia Mare
ne trăiască frații stasi
la vedere Varanasi
și cu Enric și cu Sergiu
conmircismului sinergiu

o amiază baladii
o baladă de o zi
amiaza pe Chowringhee
creștetele pe frânghii
polițiști pe herghelii
defrazate cochilii
încă un omor Sharif
Benazir tată tarif
fata noastră fără vină
regăsindu-ne făină
nici maidan nici queen în chin
cu mermoreea albin
bengalez a treia zi
noaptea dacă (n)-aș mai fi

baladoina somnului
în Calcutta domnului
puja s-a luat Kavita
mințile înzăpezit-a
roua de pe sacrificii
sângelui mai spală vicii
bătrânetul în servicii
și divine și amicii
cum îmi toarce linia
până în Sardinia
groapa Marianelor
Dunărea Cazanelor
înecații de norvegi
aruncați în val de regi
valurile sus mai reci
să-i mai caute pe veci
cum și maică-mea româncă
India amerabrâncă
rugăciune amnezie
nici pe somn nici pe trezie

sufletului ce prăpăd
ochii care nu se văd
prin Calcutta pe când umbli
nici ai tăi și nici mai humbli
nu dormi noaptea Eliade
în cenușă nu mai șade
o pagodă cumsecade
zen o mala cum acade
ba jaini creștini cu spade
sanatani trei tirade
ia-i religii bani mărunți
ca în India la nunți
centenar două mii șapte
și iar nu dormim la noapte
nu îmbătrânise moartea
să și puritană cartea
literele agere
muzică pe ragere
ragha draga saramaga
dorul sparge și uiaga
pe surpriza clonțului
rătăcirea glonțului
în cupola capului
duminica trapului
sâmbăta galopului
petrecerea hopului

a da viață numai una
când ne fu și plină luna
lauda anapoda
telefon când capo da
ce insinuație
nawabia nație
arienii grație
angrezi glaciație
insomnia stație
mericsoviație
australorație
anywhere up north noptin
sanatan sanyasin
cantor ca-n torquatore
pante pantocratore
din chinină cină chin
prin Sikhim  himalain
câte vieți în vârf de ac
înțepate în atac
pacea nici în somn nici mort
din armura pe resort

două fire două paie
indienii iau bătaie
la un fotbal cuțitoaie
pune-ți ceasul cât ți-e nasul
preksha caută plaivasul
haosul puzderia
călare materia
ori ghepard ori îPloiești
din Calcutta cuta crești
ca și adormirile
sparte potolirile
sobru crâng străbatere
fără de combatere
postul păcii pe pământ
doar o vorbă și-un cuvânt
îrăzboaie tinerii
sâmbăta neginerii
postul păcii vărsământ
florile la jurământ
nici creștinii nici hindușii
nici americano-rușii
cum nu dormi nu te prescrii
trezitorilor de vii

încarnarea moarte n-are
la a mia-ncarcerare
mândru de a mai fi toamnă
rozmarinul mă condamnă
Glazgaw paralelă ruptă
parcă rusul Gupta luptă
filmi gane Tulsidasa
doina noastră dhvani – rasa
ori și numai bucurie
frumusețea să ne ție
cu plăcerea din trăire
ne alegem mânăstire
paralele inegale
și pagane și carbale
doar Andreea Răducan
mă trezește scoțian
bârna-n ohi ne fie dragă
fata pinului întreagă
plângă Dragobetele
ne salvează fetele

cât de picupătruțist
transcalcuttelor exist
pe diseară în comoară
șarpele șuiere scară
pe maidan nu se întâmplă
niciun templu nicio tâmplă
cricket spre Victoria
doctorii glagoria
tensiunea mesele
moșii cu miresele
palmi pipali statuie Nehru
să ne vadă coroneru
vă voi scrie din Haora
nerăzboiului d-a d-ora
căutare de stăpân
oaie neagră lupul spân
cine mia supușește
secolul îl prinde pește

ne constrângem în ciopor
comunist șcerșetor
să nu pierdem o sudalmă
bine dacă ne îmbalmă
tract uman trăsuri surtuc
nici masoni nu vă hurduc
numai azi ajută-mă
de copil strămută-mă
din ce țară Rusia
tovarăș parusia
crini de mare Atlatinda
nu strivise agurida
subiectele pe culme
anticristul le adulme
nepalezul vizită
slamului inchizită
fotograf în dioceza
tocmai ca maica Tereza

doamne dacă nu te-ai pierde
safir negru onix verde
negustorii ne dezmierde
smalțul sângelui pe berde
blând harapnic rusă knuta
Kolkata de la Calcutta
retezate caprele
Durga să ne apere
la cinci zile de Divali
mai apoi târzii rivali
și poetică rugare
pân la puja viitoare
de mi-oi orbi elefantul
să mă înghită neantul
l-am orbit cu analcid
în pârnaie mă închid
avea douășopt de ani
eu de trei mahout pe bani
că-l alungă să rămân
și pe drumuri de bătrân
șopuri cerșetori capabili
cricketerii imparabili
pe o listă pe maidan
netâmplare de un ban
pe un frig pe un muncel
altădată cel mai cel

tineri vineri tânără
vână  și mai vânără
tână vănă tine vine
și la mine și la tine
spiridușul crin de mare
coralilor tată-mare
tâta mare țâța tata
până terminai armata
cricket oina ori ogoiul
de-a războiul și gunoiul
creștețpăcii capete
caprele ne scapete
lasă moksha lui Zalmoxe
prin zăbalele de noxe
las-o baltă mori tăcere
spurcată la adultere
aria o domină
numene de pomină
dominare ariană
are cormorana rană
de-a nawabii liderii
temele uciderii
școala și biserica
până în America
distracție nația
indiană grația

doar amprentă de fosilă
șți-e milă și de silă
pe când hinzii vă răzbună
morților raze de lună
lună plină avatar
moartea voastră lor în dar
din piperul pleoșc misterul
ministerul finisterul
să te facă operă
capul și-l descoperă
cui șești descoperire
cricket cu îngreuire
greieri grei cum se anulă
aripa de libelulă
pe lume de ce visez
în Calcutta maidanez
cricketer fără crestez
de ce-n sat nu îGăești
să te bucuromdelbești
omul se alese brazdă
cu sămânță peste gazdă
ștăia din baieră
care îîncaieră
sare virtual virtute
din vieți nepetrecute
înserează carmina
de bătut că armii n-a

mă vei ști cădere-n moină
tropicală baladoină
judecată prutică
din irminiutică
ziceți din tăcerile
mele kali merii le
tot ca în apocalipsă
locuita-ne eclipsă
locuri goale timpuri lipsă

ori nimica ori Dilip să
codurile într-o doară
prin cătare se cătară
se găsiră cu teorii
teorii de-a meteorii
ațipii steaua polară
mirese însaturnară
babele se inelară
c-aș mai fi și-aș mai clipi
pe sarane tagorii

până și cu Eliade
lebedirea ln obade
bădișor Eliador
de la India Por dor
de îmi port nimicnicia
ca șarpele spovedia
parodie lupule
canibale scrupule
surorile junglele
otrava ajungă-le
mințile îmi mișună
înfingându-șșisu-nă
diferi-voi retevei
ci tu ars de sete vei
ce incineră cinci inci
găuritele-mi opinci
unde ești indomenezi
cu biserici Soul mezi
inspirați-i criminali
pedalații nelamali
ploaie și lanterne terne
pe pittite soaței perne
ațrămas însărcinați
trei femei din patru frați

dovedite nivedite
dodiilor năvedite
îți mai povestisem tisma
represată ci catisma
la mine decasilab
negustorul la nawab
cine întâlnindu-se
paradisunându-se
de un an de o viață
că voiam să te pun față
mărturisi onirii
de-a salvarea omenirii
crucea de căruță cruți
șfraților Pătrăuți
p-ăla îspăla palat
creierului nespălat
pleava umple-va cu grâu
orezul parapârâu
ca sfârșitul și mai greu
pân’ la bunul Dumezeu

nemâncați-ne furnici
banii inimii arnici
șobolanii scorpionii
talmudească-ne eonii
din Nissim și Ezekiel
tot Alzheimer ca acel
când în pantaloni și scurtă
nimeni nu-l bătea pe burtă
figură de cult Colaba
modernismului taraba
am lăsat tutun și vin
de India mă mai țin
lăsai Delhi preksha mata
mă pricopsii la Kolkata
nu mi-ajunse calcuttan
până-n Santiniketan

ochii peste cap nepoate
Eliade se mai poate
om bătrân deșert colind
sanatani hinduind
subiectele nu prind
subtitrat film atarax
pe bătute zid cu Marx
ori adaosul la os
leopardului pardos
n-ai ajuns hoț te petrece
alergat de unul zece
nu ci prins bătut travers
într-o poză fără vers

nemurire getică
până la estetică
din părere pe maidan
caut lumii căpitan
bascilor aznarian
calcuttanilor salut
melancolicii pe scut
salutatul calcuttan
cătrănitului catran
ce sunasem cine alt
harappanul spart nesmalt
dansatoarea cu proporții
zboară ivărele porții
că am zis să nu închid
conferința la partid
aș mai scoate din caiete
titlurile cucuiete
antropoeliadin
antroposofi – sufin
mai vedem pe seră cast
casta unde să adast
cumințit iconoclast

spune-mi mamă din mormânt
ce mai caut pe pământ
paralitic taică-ți tai
așteptările de rai
cum fugisem îrăspăr
dinspre morți de adevăr
ca să nu mai stau închis
și să nu mă uit în vis
carantina calcuttană
terezană pe o annă
o să vin mai pe lumină
Durga puja nestrăină
ce mi-s zilele trecute
ce mi-e viața pe nevrute
caut și nu știu ce caut
elefantului mahaut
Gangele aerian
îcurțile de banyan
Atal și cu Sonia
duelează pronia
Gange până vine greva
să mă scald cu Jayadeva
dau cărarea bambuși palmi
în urmă băieții calmi
din jumate mă întorn
patru cinci ieșiți pe horn
ba m-am dus până pe mal
și m-am întrebat de hal
paise de-o să le pese
pe cătate nealese

bun înot otrăvi elice
inimă de pitulice
somnul zoo zoaie zice
neutroni substituie
ce nu ne îndrituie
trece mie milion
numai banyanul eon
mi-ai furat frunză pe rapt
mântuindu-ți-se fapt
din Mysore în Missoury
rădăcinile pădurii
oceanele căldurii
și fripturii și fierturii
carantina carabină
nu împușcă o albină
din plictisul bătrânesc
patinoar pe lotus cresc
bundițe cupolele
de-a aureolele
deconstructe haruri țarc
prânzul ca la Nicco parc

mă ferisei din auz
văzul pe canal havuz
scriu din dragoste întoarsă
la mata în Piatra Arsă
națiunea ți se na -
ționaliza că n-a
mă durea să mor de dor
oi kebab puii tandor
nesoldat și nevândut va
viola întru hindutva
nici egală se există
care nici  comunalistă
caute-te viață moarte
la sfârșit și la o parte
uită-te după mecenă
Banyan elefant balenă
spus nimicu-mi în Calcutta
nu mai merge mia suta
nici până la guvernor
tot cu metricul picior

ce perverse evidențe
ale trupurilor zdrențe
îmi găsesc problema planu
nu e nici insu nici clanu
n-am cum dzice că m-a tras
de la zoo cel Atlas
poate banyan elefant
cetaceelor garant
domnilor suntem acolo
ca în poala lui Apollo 
cu mistere îsusțineri
de-a sacrificații tineri
să-ți permită artă nu-și
cei autoreproduși

carst student nu în Rignol
Rama Krishna pe corol
metronom kayronom
cruce zvastică și om
Vișnu Surya amândoi
în statuia statuoi
galerii antropice
pe la noi pe tropice
Pandua pandavă davă
dev la umbra de dumbravă
gurudev de sub bakul
nu ne scrisori destul
dans călări pe luna plină
sabia-n răscruce splină
ce război ni se suspină
cingătoare îgrădină
dând noroc nici cicatrice
ne-nflorească-mă arșice
cum m-aș fi gândit complice
puici tanduri guri amice

zonă de spital metro
planetarium angro
ce ocoluri nunțile
din tunel anunți-le
nu ne ploua puja dusă
Ekdalia ce hindusă
Eliade masă pusă
pe necunoscutele
calule Calcuttele
aventuri coloniale
tagore-categoriale
ne sunt toate unde bosus
cu homo religious
nu sunt unde nu ne șterg
de pe față de aisberg
șamani nu întoarcere
doi și unu zgarcere
șaisprezece mai trăiai
treiștrei încreștinai

ți-a fost Calcuttopedia
cât și enciclopedia
te mențin în conferință
nepartiu pe neființă
ori darvidian chinez
ori nostratic fa diez
facă-se natura artă
din Carpați la Marea Moartă
la antică rourască
pe natura omenească
nu se vede ce mister
lacrima îți varsă cer
ce versifici verzi mizer
un principiu Eliade
din Calcutta sub arcade
semeni tu culegem toți
arbori stinșilor nepoți
semăn eu și cu Tagore
decât rupt din omofor
cum om te reîncarnași
gurudev pe sub apași
lauda cărările
ne dărâmă gările
ce plăcere în Howrah
spițele vârtind de-a dora
cu automobilistul
scris sued cum nobelistul

în casa Victoriei
pe roata bdistoriei
mă gândeam ce înghițire
de săgețși patrafire
ce cohorte la întors
îmbrăcând jivan și mors
personaj din Mureșan
Calcutteminescian
te gândisei Eliade
ce frumos i se mai șade
la tine upanișade
la mine doi nebalade
ba mai da ca baladoine
poimâine muiat în doine
vine anul Canaanul
al Cristinei huliganul
astfel copilașilor
mi-ți colinda nașilor
zbirilor martirilor
la leșul zidirilor
urâtul urâților
miorița mirilor
spatele casandrelor
focul salamandrelor
salba măritatelor
castrații armatelor
nu vă plângeți violata
castitate cu armata
la Ravana și Irod
cu maimuțele norod
am umblat ca de un an
la sânu-mi cu Hanuman
apere-ne Durga mama
Ramayana Sita Rama
cu Patanjali arhanghel
resculptat de Gheorghe Anghel
Dunăre Parisul rostru
stinsul pietrelor Apostu
vino iară la Indore
cu Brâncuși columnitor
templului rotunjitor
stupa nouă din pridvor
scrie-țnesfârșirea Rudra
de-și suflă planeta pudra
fata nu te-o mai iubi
de când că îmbătrâni
ca Tagore barbă albă
dumnezeu și floare dalbă
cântăreț irminiut
fata nu ți-am cunoscut
fața nu ți-am descusut
cât cricket ai mai juca
și a dacilor oina
un Mușatin Gorj Cenade
Eminescu Eliade
pe colină dună sună
oameni coaja de alună
altele filmările
ciumă călimările
maharaja te aduse
castelor nemaihinduse
termen mi se termină
cine te extermină
de-am trăit cu salutare
anului două miare
Doamne ce mă ierți o viață
nu-ți mai îndrăznesc în față
te închipui dimineață
și amurg mă iei în brață
ori pe mama ori pe tata
toată lumea e pe gata
alți copii să te iubească
amintire pământească
la ceruri și mai crăiască
din sine în sine tu
te vezui până acu
mai departe alți copii
ai iertării toropii
măsure galatele
lungile ca latele
trupeșe rupă-se zale
pe armura dumitale
mă rugam sub banyan ler
temnițelor finister
neștiindu-te plutire
pe amurg în neclintire
Jai Calcutta calcutani
la anu și la mulți ani
v-a urat Picu Pătruț
Mircea Eliade struț
noi din cer și pe pământ
rădăcină pe cuvânt

                             Calcutta
                             noiembrie 1999Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu