sâmbătă, 13 august 2016

Poezii de Virgil Ciucă*** 


Salvaţi ţara de la pieire

În veacul cu trădări sfinţite
Învie morţii din morminte
Borfaşii-s nobili cavaleri
În ţara plină de tăceri
Bârfa e lege în altare
Eşti acostat la drumul mare
Să te-nrolezi în oastea sfântă
Din strană turnători cuvântă
Ne mint miniştrii şi senatul
La Cotroceni rege-i păcatul
Pământul ţării e vândut
Copiilor lui Belzebut
*
Răsună bubuit de flinte
Că-s pângărite lucruri sfinte
De securiştii trădători
Feciorii unor impostori
În ţara care-a fost vândută
De-un parlament cu mintea slută
Se-adună tinerii pe străzi
Porniţi să scape de irozi
Cuvântul, secera, tractorul
Cu sânge apără ogorul
De lipitori şi venetici
În slujba unor licurici
Din nou în munţi se aprind focuri
Se ţin sfaturi în mii de locuri
Răsună codrii de aramă
Români, puneţi mâna pe armă!
Salvaţi ţara de la pieire
Nu retrăiţi o amăgire,
Nu cu mătănii şi cu post
Putem spera să fi m ce-am fost!

New York, 15 septembrie 2013


*


Flori de trandafir

Mă-mbată flori de trandafir
La ceasul de vecernicie
Când adierea de zefir
Îmi cată-un loc de sihăstrie
Mă-mbată flori de trandafir
La ceasul unei seri tăcute
Când sunetul unui clavir
Recheamă amintiri plăcute
Aromele de trandafi r
Nu s-au schimbat nici în exil
Când gust otrava din potir
Servită de-un regim ostil
Petalele de trandafir
Catifelate-n roz aprins
Mi-au fost prin ani un elixir
Pân’ am ajuns s-am părul nins
Înnobilatul trandafir
În roua ca de diamant
Rămâne-va doar suvenir
Dintr-un periplu aberant.

Bucureşti, iulie 2014


 *


Am vizitat lumea tăcerilor

Am vizitat lumea tăcerilor
Mă gândeam că diavolii sunt o farsă
Am cutreierat tărâmul himerelor
Avid să regăsesc iubirea nearsă
Am coborât în abisul cu îngeri
Sufocat de speranţe rănite
Defi lau triste cohorte de plângeri
Le-nsoţeau cei cu vieţi arvunite.
Bulversat, am colindat universuri
Să judec Suprema Divinitate,
Fără teamă, i-am scris câteva versuri
Acuzând-o pentru multe păcate
În zadar am colindat tot neantul
Căci nu este stavilă pentru gânduri
Nici Divinul, şi nici chiar Necuratul
Nu m-au onorat cu câteva rânduri.
Am revenit gânditor în ţinuturi
Unde uneori mai cântă şi cucul
Privind visător spre cerul cu vulturi
Din farmecul vieţii gust ca năucul.

New York, 17 septembrie 2013


*În prag de toamnă

Agăţate de vânt mai cântă-n surdină
Strunele din ramuri. Prin frunze se-ndrugă
Chemări adresate anilor lumină
S-adune dorinţe la ceasul de rugă
Razele sărace punctează haotic
Drumurile-ascunse spre soare-apune.
Trunchiuri răzleţite, coloane-n stil gotic,
Străjuiesc cărarea spre abstracţiune
Tăceri mormântale cheamă la repaos,
Freamătul pădurii e purtat de vânt,
Cântece de vrajă pornite din haos
Mă lasă de strajă, singur, pe pământ
Verdele pădurii protejat de boltă
Îmi pavează calea spre eternitate
Măiastra coboară din ceruri în voltă
Liniştea veghează visele ciudate.

Forest Park, 17 septembrie 2013*
Adormit

Adormit cu mintea trează
Străbat câmpuri insolite
Pajura pe cer veghează
Căi de gânduri părăsite
Retrăiesc din amintiri
Visele neîmplinite
Cu trecutele iubiri
De neant ademenite
Întristat caut limanul
Unde zânele s-adună
Uneori n-aduce anul
Ce-aduce clarul de lună
Mă trezesc din reverie
Afl u că sunt pe pământ
Revenit din veşnicie
Îmi cer dreptul la cuvânt.


*


Popa-prostul

Am uitat credinţei rostul
Când ne vinde popa-prostul.
Popa-prostul, securistul,
Rar îşi mai cinsteşte Christul.
Popa-prostul e vicleanul
Care conduce divanul
Şi ne-ameninţă cu iadul
Dacă-i facem public gradul
Se roagă în Sacristie
Pentr-un loc în veşnicie
Dar se-mbată în altar
Cu vin din agheasmatar
Popa-prostu-i hoţ de cai –
Se visează Şef în Rai –
Patrafi r cu fi r de aur
Barbă sură ca de maur.
Pornit să-şi crească averea
Nu-i prea pasă de durerea
Gloatelor de credincioşi
Rămase fără strămoşi
Popa-prostul e hainul
Care ne-a furat tainul
Un tâlhar de drumul mare
Bun să stea la închisoare
Mulţi preoţi din veac trecut
Erau fraţi cu Belzebut
Astăzi mai emancipaţi
Poartă cruce de prelaţi.

New York, 4 octombrie 2013


 *
Ordin de Front –


Către Generalii din fosta Armată Română
Generali! Comanda la mine! Drepţi!

– să nu mişti în front, general neinstruit,
că te paşte Curtea Marţială!

GENERALI, vă ORDON!

Salvaţi România de la dezintegrare ca Stat şi
Poporul Român de la dispariţie ca neam.

1 – Instauraţi dictatura militară pentru cel puţin două
mandate prezidenţiale.

2 – Decretaţi Legea Marţială şi înfiinţaţi tribunalele
militare care să judece şi să execute în regim de urgenţă
pe toţi trădătorii de ţară şi neam

3 – decretaţi Mobilizare Generală.

4 – reintroduceţi Serviciul Militar Obligatoriu – ca pe
vremuri – luaţi exemplul Israelului!

5 – Refaceţi şi extindeţi industria de armament şi apărare,
inclusiv cercetarea pentru producerea armelor nucleare,
ca cel mai eficient mijloc de descurajare a potenţialilor
adversari – aşa a procedat şi Israelul şi acum controlează
politica lumii.

6 – Interziceţi instalarea de baze militare străine pe
teritoriul românesc de genul celor de la Tiraspol, Deveselu,
Kogălniceanu, Palatele Victoria şi Cotroceni, Palatele
Parlamentului şi Mitropoliei – dar mai pot fi şi altele în
locuri necunoscute mie, ca de exemplu la Roşia Montană –
Israelul nu permite pe teritoriul lui baze străine şi nici baze
şi consilieri militari americani-luaţi aminte şi învăţaţi şi de
la evrei- cum zice şi Goma! Goma pe care eu l-aş trimite
în faţa plutonului de execuţie împreună cu toţi cei care au
semnat Declaraţia de la Budapesta din iulie 1989!

7 – Reanalizaţi tratatele militare, politice şi economice
semnate după Lovitura de Stat din decembrie 1989 care au
dus la transformarea României într-o colonie a Vestului şi
decideţi în consecinţă pentru ca România să redevină Stat
Suveran, Unitar şi Independent!

8 – Secularizaţi averile bisericeşti aşa cum a fost stipulat
prin decretul Domnului Alexandru Ioan Cuza şi prin
reformele agrare din 1918 pentru împroprietărirea
ţăranilor care au luptat în Marele Război de Reîntregire
a României.

9 – Aduceţi biserica şi clerul sub controlul Statului
Român, anulând legile care interzic investigarea publică
a provenienţei averilor slujitorilor bisericii cât şi a
dosarelor lor de colaboratori cu segmentul securităţii care
a practicat poliţia politică.

10 – Reintroduceţi pedeapsa cu moartea pentru cei care
au defraudat Statul Român cu sume ce depăşesc un milion
de lei.

11 – Interziceţi ca la comanda armatei să fi e numiţi
generali izmănari în dauna generalilor combatant.

12 – Judecaţi şi condamnaţi în regim de urgenţă pe cei
588 de parlamentari şi senatori care şi-au votat legi de
supraimunitate!

13 – Daţi României o bombă nucleară cum are Israelul,
căci doar aşa putem descuraja duşmanii care au acţionat
ca România să devină o colonie!

14 – Întrerupeţi colaborarea cu rechinii financiari
reprezentaţi de Banca Mondială şi FMI.

15 – Opriţi şi condamnaţi acţiunile de imbecilizare a
poporului român cu fi lozofi i globaliste şi religioase pentru
a-l transforma într-o gloată de sclavi uşor de manipulat.

16 – Interziceţi cu desăvârşire vânzarea pământului şi a
bogăţiilor României către străini.
Nu uitaţi, Generali Dumneavoastră, că la Roşia Montană
se afl ă bogăţiile strategice şi simbolice ale României şi ale
poporului român.

17 – Identifi caţi şi judecaţi în regim de urgenţă demolatorii
economiei româneşti

18 – Readuceţi în Ţară milioanele de emigranţi de origine
română.

19 – Insistaţi pentru anularea în totalitate a consecinţelor
tratatului militar Ribbentrop – Molotov şi acceleraţi
procesul Reîntregirii României prin acordarea imediată a
cetăţeniei române populaţiei din stânga Prutului.

Generali de toate armele!

Executareeeeaa!

Şi să nu mai mişcaţi în front, generali, dumneavoastră,
aşa cum aţi făcut în decembrie 1989 cu gând că veţi scăpa
de pedeapsa capitală şi că trădarea vă va asigura o viaţă
de huzur în afara graniţelor ţării!

Virgil Ciucă,
Soldat fruntaş, rămas după lovitura de stat din 1989 şi
fără regiment şi fără raniţă şi fără bocanci şi moletiere –
mai am ca armă în dotare doar un arc de pe vremea lui
Ştefan cel Mare – dar şi ăla fără săgeţi precum şi o bardă,
care a ruginit, moştenită de la Mihai Viteazu.

Ajută-mă, Doamne, s-o pot ascuţi!
Ordin de front dat la New York în ziua de 13 decembrie 2013
Promulgat pentru mediatizare şi executare azi 23 august 2014

Fişă de scriitor

Poet şi eseist, Ciucă Virgiliu s-a născut la 15 ianuarie 1937 în comuna Gherceşti, judeţul Dolj, România, fiind al doilea dintre cei şapte copii ai familiei (din care au supravieţuit doar patru). Pe bunicul după tată – Radu Ion Ciucă – nici nu l-a cunoscut, pentru că în Războiul de Întregire a Neamului el plătise cu viaţa împlinirea marelui vis românesc, la fel ca multe alte zeci de consăteni de-ai săi. În prelungirea acestui sentiment patriotic ce le-a fost inoculat printr-o educaţie bine făcută şi a animat generaţii întregi ce au fost gata să se sacrifice din iubire de neam şi de glie, tatăl său, Alexandru Ciucă, îşi pierduse o mână în cea de-a doua conflagraţie mondială. Însă după instaurarea regimului socialist,
istoria a trecut ca un tăvălug peste întreaga ţară, tatăl său fiind închis la Periprava în perioada 1958 – 1960. La rândul său, copilului Virgil Ciucă i se interzice, în 1952, continuarea studiilor la Liceul Pedagogic din Craiova pe
considerentul că părinţii lui erau chiaburi. În 1976, în urma “directivelor de partid” care impuneau ca funcţiile de conducere să fie ocupate numai de către membrii PCR, este schimbat din funcţia de Şef al Oficiului de Calcul la
Termocentrala din Işalniţa, acuzat fiind că a comis acte de sabotaj şi catalogat ca duşman al poporului şi fiind pus în situaţia ca în 1980 să ceară plecarea definitivă din ţară din cauza discriminării pe considerente politice. În1985 a obţinut rezidenţă americană. Are dublă cetăţenie – română şi americană – cu reşedinţe la Bucureşti şi New York.

Educaţia:
– Inginer, absolvent al Facultăţii de Electronică şi Tc. din Bucureşti, promoţia 1966.
– Master în “Management and Administration” la Politechnic University din New York, promoţia 1996.

Activitatea profesională:
– În ţară a lucrat la Termocentrala Craiova, Termocentrala
Turceni, Întreprinderea de Reţele Electrice Craiova
şi la Fabrica de Maşini şi Tractoare Craiova.
– În Statele Unite ale Americii a lucrat în domeniul
transmisiilor de televiziune prin satelit şi prin staţii
terestriale la Group W Satellite Communication –
Westinghouse – CBS, Viacom, Echostar şi Univision
din Connecticut, New York şi New Jersey.

Volume de poezie publicate:
- «Blestem străbun», Editura Semne 2007
- «Versete dumnezeieşti», Editura Semne 2008
- «Pierdut în lume», Editura Semne 2010
- «Chemarea la judecată», Editura Semne 2012
- «Condamnarea», Editura Semne 2013
În ultimii ani a publicat poezii în revista literară Boema’
33 din Bucureşti.
Volumul de poezie Blestem străbun a obţinut locul I
la concursul de poezie organizat în 2007 de revista
internaţională Starpress din R. Vâlcea şi Canada,
redactori Ligya Diaconescu şi George Filip
Afi liat ca membru la:
– Liga Scriitorilor din România - fi liala Bucureşti
– Asociaţia Amicii Statelor Unite - din Bucureşti.
– Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Americanilor de
Origine Română - înregistrată la Albany, Statul
New York.
«Neafi liat» :
– Sacul de box al Securităţii – instrument de represiune
politică al anilor optzeci – din Craiova
Adept al teoriei lui Nicolae Densuşianu cum că noi românii
«Nu suntem urmaşii Romei» , teoria preluată şi de
către Societatea «Reînvierea Daciei» - Dacia Revival
- din New York al cărei preşedinte şi fondator este
Doctorul Napoleon Săvescu.

Referinţe:
– Dicţionarul Scriitorilor Români de Azi, Editura Porţile
Orientului, Iaşi 2010
– Antologia Scriitorilor Români Contemporani din
Întreaga Lume, Editura Fortuna 2011 - ediţie
româno – engleză
– Antologia Scriitorilor Români Contemporani din
Întreaga Lume, Editura Fortuna 2012 - ediţie
româno – franceză
– Antologia Scriitorilor Români Contemporani din
Întreaga Lume, Editura Fortuna 2013 - ediţia
româno – germană
– Antologia Scriitorilor Români Contemporani din
Întreaga Lume, Ed. Fortuna 2014, ediţia româno
– italiană.
Colecţia antologică de poezie Cu patria în sufl et,
Editura Naţiunea 2013
– Literatura română. Dicţionarul autorilor români
contemporani, Editura Arial 2013
Revista Albanezul nr. 47 din decembrie 2011
Revista culturală Impact publică recenzii la Pierdut
în lume şi Versete dumnezeieşti semnate de Lucian
Gruia şi Victor Sterom
Revista Gândacul de Colorado – California – recenzie
la volumul Pierdut în lume semnată de Nicholas
Buda
Revista Oglinda literară, din iunie 2013.
Ziarul Romanian Journal, recenzii la Pierdut în lume şi
Chemarea la judecată semnate de Mariana Terra
– Observatorul – Canada – cronică la Pierdut în lume
semnată de Cezarina Adamescu
– Apollon 33 - Chemarea la judecată – prezentare de
carte
– Romanian Journal din New York – 13 noiembrie 2013
– semnează Iana Târnăveana
Revista Lumină lină din New York semnalează sporadic şi
succint şi apariţia volumelor semnate de Virgil Ciucă
– Confl uenţe literare, numerele din 2013 şi numerele din
2014
– Antologia Scriitorilor Români de pe toate continentele
lumii, Cetatea lui Bucur – Editura Cetatea Cărţii
din 2014, editor de carte Elisabeta Iosif
– A treia cale – Editura Naţiunea 2014 – editor de carte
Romeo Tarhon
– Simbioze Lirice, volumul 5 - antologie de poezie –
Editura Anamarol, Bucureşti 2014 – editor de
carte Rodica Elena Lupu
– Revista Română de versuri şi proză, nr 1 – 4 din 2013 –
comentarii despre Virgil Ciucă - semnează Florin
Grigoriu.
Revista Poezia, ediţia de vară 2014 – recenzie la
Condamnarea, semnată de Lucian Gruia
Revista Apollo nr. 9(52) august 2014 – poemul Cine
sunt
Antologia Limba noastră cea română, Editura Olimpias
Galaţi 2014, editor Ligya Diaconescu
Revista Dacia magazin Nr. 98 (anul IX), februarie 2014
– poemul Omagiu dacologiei
Reviste de internet: Apollon, Citadela, Starea naţiunii,
Confl uenţe literare, Revista Armonii Culturale,
Scurt Circuit Oltean (mai iunie 2014)

Adrese de contact :
virgilciuca2002 @yahoo.com
vciuca @hotmail.com
Virgil Ciucă
P.O. Box 860074
Flushing, New York 11386
USA


Când faci dragoste cu moartea
Poetului Adrian Botez

Când faci dragoste cu moartea Dom’Botez, la bobotează,
Fii atent, căci iadul vede, Scaraoţchi te veghează.
E sublim să simţi sărutul nedoritei veşnicii
Când n-au mai rămas destule muritoare încă vii.
Setea pentru apa vie cătată prin poezie
O himeră când izvorul e un vad de erezie
Mai poţi să visezi în noaptea păcatelor triviale
Deşi ştii că prin descântec veşnic vei călca în oale
Ba te-ncumeţi, ba te lauzi că aspiri la nemurire
Când dorinţele carnale te-au lăsat fără simţire
Dacă te-i trezi din vise, dacă te vei deştepta,
Cată-n cărţile nescrise cât preţ are soarta ta!
Eu citind la repezeală am rămas oripilat
De nostalgica-ţi chemare ce te-afundă în păcat
Zeii care te răsfaţă şi te lasă să mai zburzi
Par în toane mai umane decât heruvimii cruzi
Să faci dragoste cu moartea pare-o dorinţă morbidă
Când iubirea trecătoare are partea ei cupidă.

New York, Ora 6 dimineaţa, 23 ianuarie 2014

*


Destinul Luceafărului

În haosul nemărginit
Înconjurat de astre mute
Luceafărul nopţii smintit
Dicta lumilor revolute
Redesena noi universuri
Cu stele pentru veşnicie
Cântate-n înmiite versuri
În Oda Lui de Bucurie
Explozia de nebunii
Hrănea hapsâne găuri negre
Nici stelele din galaxii
Nu au mai vieţuit integre
A controlat coliziuni
În universuri abisale
Tăcut, Luceafăr de minuni
Impus-a Legi Universale
În truda lui fără eres
Multiplicând şi infi nitul
A dat lumii un înţeles
Trezind din somnu-i adormitul
Se pierd speranţe în abis
Prin vremurile neştiute
Luceafărul nopţii s-a stins
Curtat de stelele vândute.

Bucureşti, 17 iunie 2014

*


Mielul blând şi oaia bearcă

Pe-o păşune cu coşarcă
Pasc în turma de şaizeci
Mielul blând şi oaia bearcă
El cu oi, ea la berbeci
Mielul blând, orfan de mamă
Alăptat de multe oi
Oaia bearcă – fără teamă-
Se hrăneşte cu trifoi!
Fiecare se mândreşte:
Mielul bea pe săturate
Oaia bearcă se-ntâlneşte
Cu berbeci din şapte sate!
Mielul blând, de rasă bună
Suge de la două oi
Oaia bearcă încă jună
Tunde un berbec din doi!
Pizmuită, alungată
Că tunde prea mulţi berbeci
Oaia bearcă aferată
Rătăceşte pe poteci.
Oaia bearcă nefi ind zână
Tot tunzând mai delirează
Deşi pare că-i hapsână
Tunde, dar se şi distrează!
Oaia bearcă – cu măsură –
Şi-a tuns o soră bătrână
Din nobila aventură
A ajuns şefă pe stână.

New York, 17 noiembrie 2013

*


Ghilotina

Selectez, ca renegat,
Condamnaţi la ghilotină
Nu vreau ca decapitat
Vinovatul fără vină
Din delatorii de neam
Aleg pe marii tâlhari
Să-i înjug, să-i pun în ham,
Securişti miliardari
Spânzur hoţi şi trădători,
Judec clanuri criminale,
Spânzur popii turnători,
Impun legi primordiale!
Judec întreg parlamentul
Din dervişi şi venetici-
Ei ne-au vândut armamentul,
Odrasle de bolşevici!
Trimit la spânzurătore
Baroneţi şi baronete
Politruci fără onoare-
Comandaţi de un ‘’sticlete”
Am pentru spânzurătoare
Am şi pentru ghilotină
Condamnaţi la închisoare
Ce-au dus ţara în ruină.

Bucureşti
30 august 2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu