miercuri, 17 august 2016

Să ne rugămSă ne rugăm pururea pentru vrăjmaşii noştri!


Rugăciunile păcătoase sunt acele rugăciuni rostite de om cu păcat şi cu patimă. Adică atunci când te rogi pentru răul cuiva, pentru moartea cuiva, pentru a te răzbuna

Aceste rugăciuni sunt rele pentru că Mântuitorul ne-a poruncit să ne rugăm pentru vrăjmaşi şi să binecuvântăm pe cei ce ne asupresc, îndemnându-ne la o iubire desăvârşită, curată, asupra aproapelui nostru. Rostind astfel de rugăciuni o facem cu ură asupra aproapelui, cu dorinţă de răzbunare. Rugăciunea trebuie să fie pentru a cere îndreptarea aproapelui şi întoarcerea de la răutatea lui cu dragoste asupra noastră.

(Pr. Argatu V. Ioan445 Răspunsuri duhovniceşti ale Părinteleui Ilarion Argatu la întrebările credincioşilor, Editura Mila creştină, 2005, p. 120)Milostenia, un test al dragostei
 
Să vă spun ceva din Pateric... Un părinte cuvios și milostiv avea un ucenic, pe care-l purta cu el peste tot. Observă ucenicul că într-o zi un om sărac și zdrențuit a cerut de mai multe ori să fie miluit și de fiecare dată părintele său îl miluia. La un timp îndrăznește ucenicul să-l întrebe pe părintele său:
Părinte, iertați-mă! Am observat că acest cerșetor a venit de mai multe ori să-i dați bani, crezând că nu-l veți recunoaște. M-am uitat bine la el și era tot el la toate colțurile de ulițe pe unde am trecut și tot el era și în fața bisericii pe lângă care am trecut. L-ați miluit de vreo cinci ori până acum. Cred că nu v-ați dat seama că era tot el!
Știu că tot el a fost, de fiecare dată l-am recunoscut!
Și atunci de ce nu i-ați făcut observație, să nu creadă că suntem niște proști pe care poate să-i păcălească?
Fiule! Am dat de fiecare dată și nu pot respinge sau să cert, pentru că nu știi care dintre ei este și-ți cere Hristos!
Ucenicul a luat înțelepciune de la părintele său, că nu trebuie să respingi și să judeci nici un sărac, pentru că nu știi care dintre ei este trimis de Hristos să-ți încerce dragostea față de aproapele.
(Pr. Ioan V. ArgatuRăspunsuri duhovnicești la întrebările credincioșilor ale Părintelui Ilarion Argatu, Editura Mila Creștină, Fălticeni, 2010, pp. 415-416)
Când te rogi pentru cineva, postul și nevoința sunt condiții necesare

Părinte, atunci când ne rugăm pentru un oare­care motiv serios, oare trebuie ca rugăciunea să fie însoţită de post?

Nici nu mai încape discuţie. Acesta este ceva ce se impune. Postul şi nevoinţa sunt condiţii absolut necesare. Dar pentru ca rugăciunea să se facă în chip corect, trebuie să te doară pentru ceilalţi. Pentru că tipicul multor creştini din vremea noastră este să nu dorească să se mâhnească. Chiar şi pensionarii, care toată ziua stau, nu se duc să se apropie de un copil pă­răsit, deoarece aceasta cere durere de cap. Mănâncă, îşi beau cafeaua lor, fac o plimbare, se duc la vreun spital care are infirmieri, la ceva organizat, ca să vadă vreun bolnav, pentru că lucrul acesta este mai uşor. Adică fac aceasta ca să fie satisfăcuţi, şi astfel îşi odihnesc gândul că şi-au făcut datoria. Pe câţi n-am îndemnat să ajute copii părăsiţi! Dar n-au făcut nimic.

(Cuviosul Paisie AghioritulCuvinte duhovnicești. Volumul II. Trezvie duhovnicească, traducere de Ieroschimonah Ștefan Nuțescu, ediția a II-a, Editura Evanghelismos, București, 2011, pp. 338-339)Sursa:
Pr. Alexandru Stanciulescu Barda

Balada Brâncovenilor...
https://www.youtube.com/watch?v=E9fmOiJrg5A
...într-o interpretare de excepție.
Balada o începe protopsaltul Bogdan Marin, apoi i se adaugă și Cristi...
O cântare într-o armonie sublimă și cu trăire, cum se cuvine acestei dramatice balade!
Баллада о господаре Валахии Константине Брынковяну - Baladă a lui Constantin Vodă Brâncoveanu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu