luni, 8 august 2016

DREPT DE A FICU DREPT DE A FI (POEM)

Motto:
"OMUL E DRUMUL CEL MAI SCURT ÎNTRE VIAȚĂ ŞI MOARTE" (EMIL CIORAN).

Tu omule-n cuvinte-ți torci viața: fuiorul, câlții,
de joi mai apoi, de carți până marți,
pisiceşti pe fus tortul de pe furca vremii, - minune a minunii şi culme a culmii luminii, -
în cânt tu omule harnic voinicos pui cuvântul, pui pe DUMNEZEU cu totul, având şi codiment simțirea şi sentimentul,
o rodire artistică cu iubire,
cu drept de a fi cu înviere,
un drept de a câstiga calitatea de mire candidând la fericire 
cu bobul transformat în făină, în lumină, prin zdrobire,
frământându-l aluat care aur stecurat capătă consistență-n pâine,
acoperământ al păcii, roadă a muncii cu persistență şi conştiință-n mâine,
în ziua care se cunoaşte de dimineață ca bine si, ca ceea ce se cuvine,
transforând şopot de izvor de falnic viitor sub tricolor, 
din gânduri şi sentimente în reacții de emoții, în alchimii ce rezolvă găsind soluții la complicate ecuații 
care dau foc la valiză cu autentice flăcări de pe comori 
văzute şi descoperite cu Mircea Eliade în nopți de sânzâiene 
când Ilene, zâne bune, deschid cutia pandorii,
nefaste spierietori de ciori sau cu bune intenții semnalând din turnul de veghe corăbii cu prora-n vânt 
cormanite şi cârmuite către unde se năzare omenire şi pământ,
omenire cu preț-mântuire întru EMINESCU CU BONUS NEMURIRE.
Tu omule-n cuvinte-ți torci tortul de pe furca vieții cu elexirul tinereții,
faci o paranteză şi-ți dai foc la valiză semnalând cu flăcări de emoții comorile,
zilele din zori, de la cântatori, şi până-n noapte târziu înhămate cu binele,
cu bună-cuvință şi străduință întru Domnul Slavei 
să fim cu bonus de viață, cu biruință 
torcâd autenticul de pe furcă, ca o harnică şi o frumoasă țărancă 
ițită la muncă pe munte, pe deal, pe luncă,
iute-dinamică ca o furnică şi cugetare adâncă,
îți frămânți firea şi răsuceşti cu îndemână şi peste mână PATRIE LIMBA ROMÂNĂ 
mintea şi sufletul ca să-ți devină divin cântul-firul, ca cerul,
ca zezefirul pe țesetura de aur a vremurilor 
cu rost de dragoste şi popor la mărețe şi fălețe de curți de dor 
şi EMINESCU DE AMOR,
cutezător scriindu-se versuri cu iz de România şi aventuri prin care baladesc îşi scrie ciocârlia 
cu lumina- mirabilă sămânță- sinfonia bucuriei însămânțând în sfințenie sub brazde de humă glia 
aflând soluții cu adecvate şi adevărate emoții la lumeştile ecuații cu urcuşuri şi coborâşuri luminându-te prosper liber-om de carcter 
prin eter efemer sub cer cu fierul ascțit cu fier,
cu candelele de rod aprinse primăveri de îngeri 
întru rodiri de livezi cu drept de a fi zi de zi 
cu învieri.
          
 PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu