miercuri, 14 septembrie 2016

B a r b a r i i

Barbarii ataca Europa

Cu invazia de barbari Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană are o tradiţie bimilenară. Numai Germania aşteaptă anul acesta peste un milion de afro-asiatici din aşa zise state eşuate - failed state -, părăsite de intempestiv de administraţia civilizatoare, coloniala creştin-europeană în urmă cu jumătate de secol. De atunci ele sunt incapabile să menţină un minim de condiţii civilizate populaţiei preponderent musulame şi idolatrice, care disperate, se refugiază acum, trecând prin Balcani sau cu ambarcaţiuni de unica folosinta Mediterana, în UE.

Pe scurt: dacă ne-aţi civilizat, dar părăsit şi nu ne mai faceţi accesibilă civilizaţia şi la noi, venim peste voi.

Uniunea Europeană nu-i Imperiu, n-are Constituţie, iar deficitul de democraţie a statelor suverane paralizează luarea de decizii majore, aşa că putem vorbi şi de un failed UE, imperium, failed sacerdotium. Dacă Sfantul Imperiu Roman depinde de Papă şi Impărat, vedem că ultimul lipseşte, iar Papa Benedict XVI s-a retras, sufocat de relativism, de primatul economiei, de laicizarea chiar şi a clerului şi a unor pseudo ceremonii sacre a cetatii. Dacă destinul final al lumii, escatologia universală se diluează, dispare, atunci nu metafizica, ci economia are ultimul cuvânt şi sensul vieţii se degradează.

Să ne reamintim că democraţia occidentala a apărut ca urmare a departajării sferei Sacrului de Profan (vezi cartea cu acest titlu a lui Mircea Eliade) în Sfântul Imperiu, a luptei dintre Papă şi Împărat, şi a revoluţiei papale din sec. 11-13. De aceea, nu-i de mirare, şi după filosoful Giorgio Agamben, că o degradare a bisericii papale atrage după sine şi pervertirea democraţiei, a întregii vieţi social-economice. Capitalismul devine peste noapte religie, iar dreptatea divină este înlocuită fără menajamente de liberalism, cu economia de piaţă şi competiţie.

În statul secularizat al iluminiştilor laici, la departajarea politicii de religie, locul credinţei l-a luat, după eşecul marxism-leninismului, neoliberalismul. Judecata şi dreptatea divină nu mai joacă niciun rol în statul modern de azi, cu consecinţe deprimante şi riscuri severe. Scriitorul Michel Houellebecqs descrie, în romanul său de mare succes „Supunerea lipsei de perspective", pustiul spiritual contemporan din Franţa. Europa, în care fiecare persoană este forţată să lupte şi nu mai are nici posibilitatea, puterea de a se împotrivi competiţiei pentru un loc cât de cât sigur, privilegiat într-o economie de piaţă motivată exclusiv de lăcomie şi setea de bani. Homo homini lupus est bellum omnium contra omnes.

Dacă este deja insuportabil că nu se mai poate vorbi de Europa decât de Brexit, deficit de democraţie, austeritate, economie, criza euro,va reuşi invazia afro-asiatică să readucă în actualitate valorile milenare, culturale, spirituale, creştin-europene, la care aspiră nou- veniţii, şi, pe această cale, să se depăşească fundamentul eminamente economic, secularizat, al neoliberalismului? Se reface Sfantul Imperiu Roman dupa invazia barbarilor?

www.viorel-roman.ro

Universitaet Bremen

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu