sâmbătă, 17 septembrie 2016

Scrisoare pastorală - nr. 333(1 –15 Sept.)Scrisoare pastorală
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi
Anul XV(2016), nr. 333(1 –15 Septembrie)
Dragii mei enoriași!
          Prietenie – surogat. Cine nu știe ce înseamnă ce înseamnă un  surogat? Cuvântul a intrat în vorbirea curentă a omului de rând pe vremea când cumpăra salam cu soia și i se spunea că e cu carne de cea mai bună calitate; când i se vindea ovăz prăjit și măcinat și i se spunea că este cafea naturală; când i se spunea că la noi este cea mai adevărată democrație și, în realitate, vedea singur, la tot pasul,  că de fapt e cea mai reprezentativă dictatură și exemplele pot continua. Altfel spus, ,,surogatul” este un înlocuitor de proastă calitate.
         Cuvântul acesta nedorit mi-a revenit în vorbire mai ales în ultimele luni, când văd că tot mai des oficiali americani pripășiți pe la noi ca buni prieteni fac gafe magistrale, pe care era de așteptat să le facă dușmanii.
           Generațiile trecute de români au plecat pe lumea cealaltă cu speranța că într-o bună zi vor veni și la noi americanii și fericirea se va revărsa peste pământul românesc. Se săturaseră de prietenia-surogat cu vecinul de la răsărit! Mulți au făcut ani grei de închisoare, de muncă silnică, mulți au fost condamnați la moarte și executați, tocmai fiindcă și-au exprimat convingerea că nu mai e mult până vin americanii. Asta în timp ce Roosvelt și Churchill  îi puneau în brațe lui Stalin România și toată Europa de sud-est și centrală!
            Și, iată-i că au venit!
            I-am primit cu brațele deschise și i-am socotit prieteni. Așa au zis și ei despre noi, că le suntem prieteni, numai că vorbele lor nu se potrivesc cu faptele. Iată doar câteva:
            Ambasadorul american la Chișinău a afirmat că Unirea dintre România și Republica Moldova nu va putea să aibă loc niciodată, că ,,Moldova nu e România și nici România nu e Moldova!” Am putea reproduce mai multe afirmații de acest gen făcute de oficialul american. Ne întrebăm, dacă omul știe sau nu ceva din istoria românească? Ne întrebăm dacă stimabilul este prieten al românilor, așa cum se declară americanii, prin conducătorii lor, că sunt prietenii adevărați ai românilor. O afirmație de genul acesta nu ne miram dacă o făcea cineva de la Moscova, fiindcă teoria cum că Moldova ca stat nu se întinde doar între Nistru și Prut, ci între Nistru și Carpați, a mai circulat și înainte de 1989 în vorbirea diplomatică. Și sovieticii voiau ,,unirea”, în sensul ca Republica Moldova  să-și întindă hotarul până la Carpați! I-a fost atât de frică oficialului american să recunoască adevărul istoric, cum că moldovenii și românii sunt unul și același popor despărțit vremelnic de vitregiile istorice? I-a fost frică să recunoască ceea ce e mai mult decât evident, că limba ,,moldovenească” este aceeași cu cea românească?
            Prietene, spune drept, pe cine ai slujit?
            Ambasadorul american la București s-a dus recent în județele Covasna și Harghita, tocmai când maghiarii extremiști de acolo își sărbătoreau ceva. S-a fotografiat cu un grup de maghiari, care susțin ruperea celor două județe de trupul țării; s-a fotografiat cu drapelul ,,Ținutului Secuiesc”. Asta, în timp ce poporul român se pregătește ca să comemoreze anul viitor o sută de ani de la Marea Unire a Transilvaniei cu Țara-Mamă. Oare, nu a știut oficialul american, că în acea zonă a țării sunt probleme foarte sensibile  și că nu se cuvine să dea apă la moară celor ce vor dezmembrarea României? Oare, nu a aflat el că în Constituția României se prevede că țara noastră este stat ,,unitar”, clădit pe jertfa a milioane de români, care s-au jertfit de-a lungul vremii pentru a realiza România Mare? Dacă ne este prieten, așa cum se lăudau americani prin conducătorii lor, de ce pune paie pe foc și ne creează probleme? Gestul ambasadorului american l-am putea traduce prin cuvintele: ,,Transilvania nu e România și România nu e Transilvania!” Îl întrebăm și pe el:
              Prietene, spune drept, pe cine ai slujit?
               În raportul Departamentului de Stat al SUA pe 2015, este criticată aspru Biserica Ortodoxă Română, pentru că s-au înscris la ora de Religie aprox. 90% dintre elevii României, asta în urma ,,presiunilor” exercitate de Biserică asupra copiilor, părinților, profesorilor și directorilor de școli. Este criticată Biserica Ortodoxă Română, pentru că s-a opus în mare măsură construirii moscheii turcești de la București. Este criticată, că se opune recunoașterii oficiale a unor culte, care au un număr de membrii de sub 1% din populația României, cum ar fi cultul Bahai sau alte minorități religioase, sexuale etc. Ce mai! Biserica Ortodoxă Română este țap ispășitor pentru tot!
              O asemenea atitudine, într-un stat în care aprox. 90%  din locuitori se declară de religie creștină ortodoxă, este o sfidare și o jicnire grosolană. Și iarăși suntem puși în situația de a întreba: 
              Prietenilor, ale cui interese le slujiți?
              Prieteni americani! V-am primit în casa noastră ca pe niște prieteni și v-am pus pe masă ce-am avut mai bun. Vă rugăm și vă pretindem totodată să vă comportați și voi față de noi ca popor și față de țara noastră ca prieteni. Norme elementare de bună-cuviință cer asta! În țările civilizate aceste lucruri se învață încă din familie, sau, așa cum se spune la noi, în cei șapte ani de acasă! Haideți să practicăm o prietenie adevărată, ci nu o prietenie – nechezol, o prietenie – surogat! Suntem sătui de astfel de prietenii!
     Voi sunteți băieți deștepți și înțelegeți ce vreau să spun!
*
    Sfaturi părintești. Din cartea Părintelui Arsenie Boca, Cărarea împărăției, mai spicuim un fragment:
,,COPIII NATURALI, SAU ÎN FĂRĂDELEGI NĂSCUŢI. Instinctul de poligamie al bărbatului mai face şi isprava asta: nu păzeşte porunca lui Dumnezeu, şi, cum am văzut, nu se dă-napoi nici de la crimă. Faptul că un bărbat nu se poate stăpâni, îl degradează, îl coboară de la cinstea de om şi de la rangul de bărbat, şi-1 cufundă în regnul din subordine, al oricărui mascul. Situaţia aceasta mai are şi alte urmări, pe lângă cele zise mai sus. Dacă omul e construit pe mai multe planuri de existenţă, pe mai multe zone, orice nesocotire, orice dezechilibrare a condiţiei sale armonioase, are urmări. Omul care se întunecă despre Dumnezeu şi suflet, despre morală şi orânduirea spirituală a venirii copiilor pe lume, omul care n-are nici un Dumnezeu şi nu-1 interesează nimic decât desfrâul lui, sigur că roada sa va însuma în sine toată lipsa lui de echilibru cu marele mediu divin, în care ne mişcăm, trăim şi suntem(…).
           Care va fi media vieţii în zilele noastre, urmăriţi buletinul necrologic şi aflaţi. Dar fără nici o urmărire, fapt este că nu mai sunt bătrâni - bătrâni venerabili, adevărate chipuri ale lui Dumnezeu printre oameni. Scurtarea vieţii, prin urmare, a venit neamului omenesc ca o plată pentru căderea în desfrânare. Nici că se poate mai drept. L-a-nzestrat Dumnezeu pe om cu atâtea daruri minunate, ca el să renunţe la ele şi să se coboare satisfăcut la singur rolul de mascul şi femelă ? Asta-i toată aspiraţia lui? Neînvăţat la un ideal mai înalt, sau nevrând să ostenească mai sus, aşa după cum a rânduit Dumnezeu o instituţie, Biserica, tocmai cu acest scop, ca să-1 îndrepte şi să-1 ajute spre împărăţia spiritului, sigur că se află în disonanţă şi în dezechilibru cu Dumnezeu. De Dumnezeu nu scapi pe simplul motiv că nu-L asculţi, sau îi tăgăduieşti existenţa, şi-I nesocoteşti Biserica, pentru că El are o rânduială şi-ţi cere s-o urmezi. Solomon, ca unul ce avea s-o păţească, a întrevăzut acestea: ,,Cei nelegiuiţi pedepsiţi vor fi... Femeile lor sunt fără minte şi copiii lor stricaţi, iar spiţa lor blestemată. Drept aceea, fericită este cea stearpă care nu s-a pângărit şi care n-a cunoscut pat cu păcat; ea avea-va roadă la cercetarea sufletelor... Fiii desfrânaţilor nu vor avea desăvârşire şi sămânţa din patul nelegiuit se va stinge. Căci, deşi vor avea viaţă lungă, nu vor fi de nici o treabă, şi bătrâneţele lor, la urmă de tot, vor fi fără cinste. Iar de vor muri de timpuriu vor fi fără nădejde şi fără mângâiere în ziua judecăţii. Căci neamul celui nedrept are groaznic sfârşit(…). Mulţimea pruncilor la cei nelegiuiţi nu este de nici un folos; din mlădiţele lor spurcate nu se înfige rădăcină în adânc şi nu vor avea temei nezdruncinat. Chiar dacă se vor îmbrăca vremelnic cu ramuri, fiind fără temeinicie, se vor zgudui de vânt şi se vor dezrădăcina de puterea vijeliei. Ramurile lor vor fi frânte mai înainte de maturitate, rodul lor va fi netrebnic, crud la mâncare şi de nimic bun. Fiindcă pruncii născuţi din somnul necurat sunt martori ai nelegiuirii părinţilor, când stai să-i cercetezi.” Acestea sunt mărturii biblice despre destinul de mizerie al roadelor fărădelegii, de pe urma instinctului desfrânat şi poligamiei.
          Prin cuvântul lui Iezechiil proorocul străbate totuşi o rază de îndurare, pentru câteva excepţii. Ne interesează enorm lucrul acesta, al redresării unei moşteniri mizerabile. Astfel, în locul ce urmează e vorba de un tată făcător de toate relele, dar, - printr-un concurs de ajutoare văzute şi nevăzute -, copilul său pricepe deosebirea dintre bine şi rău şi se fereşte de faptele tatălui. Biruie în el moştenirea, probabil mai bună, a mamei. Deci, dacă unui atare părinte: ,,De i s-a născut un fiu, care, văzând păcatele, văzând toate câte le-a făcut tatăl său, el se păzeşte şi nu face nimic asemenea..., acest om nu va muri pentru nedreptăţile părintelui său, ci în veci va trăi. Dar veţi zice: pentru ce fiul său nu poartă nedreptatea tatălui său? Pentru că fiul a făcut ceea ce era drept şi legiuit şi toate legiuirile Mele le-a ţinut şi le-a împlinit: de aceea va trăi.” Adică e cu putinţă, pentru fericite excepţii, despovărarea de sub o moştenire mizerabilă? Da, e cu putinţă, cu preţul şi cu osteneala unei vieţi curate.”
*
Scrisoarea unui tată către fiul său. Am găsit pe internet o emoționantă ,,scrisoare” adresată de un tată fiului său. Îmi pare rău că nu știu autorul, fiindcă ar merita toate laudele. În ,,scrisoare” se poate regăsi cu ușurință drama multor bătrâni în relația lor cu proprii copii. Iat-o:
 ,,Fiul meu,
Dacă într-o bună zi mă vei vedea bătrân și mă murdăresc în timp ce mănânc, ai răbdare. Dacă nu mă pot îmbrăca singur, ai răbdare și amintește-ți de timpul pe care l-am cheltuit ca să te învăț aceleași lucruri. Dacă, atunci când vorbesc, repet aceleași lucruri, nu mă opri, ci ascultă-mă! Când erai mic, trebuia în fiecare seară să-ți spun aceeași poveste, până ce te lua somnul. Când vreau să mă spăl, nu mă judeca și nu mă face să mă rușinez. Ci amintește-ți că atunci când trebuia să te vânez ca să te speli, găseai mii de pretexte ca să nu faci baie.
Când vezi neștiința mea în cele ale tehnologiei, lasă-mi puțin timp și nu mă privi cu acel zâmbet disprețuitor. Eu am avut toată răbdarea să te învăț alfabetul. Când la un moment dat nu pot să-mi amintesc ceva sau pierd șirul gândirii, lasă-mă puțin ca să-mi amintesc, iar dacă nu pot, nu te supăra. Cel mai important lucru nu este ceea ce spun, ci faptul că sunt împreună cu tine și că mă asculți.
Când picioarele mele sunt obosite și nu-mi îngăduie să-ți urmez pașii, nu te purta cu mine ca și cum ți-aș fi o povară. Ci sprijină-mă cu mâinile tale cele puternice, așa cum am făcut și eu la primii tăi pași. Când spun că mai bine ar fi să mor, nu sunt mânios. Într-o bună zi vei înțelege ce anume mă face să spun asta. Încearcă să înțelegi, că la vârsta mea nu poți să trăiești, ci să supraviețuiești. Mai târziu vei înțelege că, în ciuda greșelilor mele, întotdeauna am vrut binele tău și m-am străduit să-ți deschid calea.
De aceea, dă-mi acum puțin din timpul tău, puțin din răbdarea ta. Dă-mi un umăr să-mi sprijin capul, așa cum făceam și eu cu tine. Ajută-mă să pășesc, ajută-mă să-mi termin zilele vieții mele cu dragoste și răbdare. Iar drept răsplată îți voi da un zâmbet și dragostea fără limite pe care am avut-o întotdeauna pentru tine. Te iubesc, fiul meu! Tatăl tău.”
*
File de jurnal – 29 nov. 1981. ,,În Iași, Părintele Dumitru Bălașa s-a dus la mitropolie. Dorea să-l vadă pe mitropolitul Teoctist și pe Preotul Paul Mihail. N-am vrut să-l întâlnesc pe Teoctist. Parcă mi s-a tulburat vederea, când mi-am amintit câte necazuri am avut de pe urma omului acesta. Eu m-am dus la Editura ,,Junimea”. N-am găsit decât pe secretară acolo. Lucrarea mea, D. Cantemir. Cugetări, mi-a fost scoasă din plan de Centrala Cărții. S-ar putea să fi fost scoasă și de editură. N-am trecut niciodată pe la ei. Poate alții i-au ,,deranjat” mai des și asta influențează, oricum. S-ar putea, totuși, să fi scos-o și de la Consiliul Culturii, având în vedere că mai am și pe celelalte două prinse în plan  și, vezi Doamne, nu trebuie atâta cultură.
Am servit niște fasole cu cârnăciori  la un restaurant. Mâncare rece, proastă și scumpă. Aglomerație și cozi peste tot(…).
Am luat rapidul 55 din Iași. Deși am călătorit la clasa I-a, a fost, totuși, aglomerație. Plecau mulți la mitingul general pentru pace de la București. Părintele Bălașa mi-a relatat de cazul Nenciu, fostul președinte al Departamentului Cultelor. A fost descoperit luând mită pentru a favoriza alegerea unui episcop . Fiind constrâns apoi,  a dat în vileag alte asemenea cazuri, printre care se număra și mitropolitul…. Pentru a nu da afară pe toți episcopii și mitropoliții în cauză, Ceaușescu a renunțat a mai aplica legea, pentru a nu compromite Biserica. L-a înlocuit, în schimb, pe Nenciu cu Roșianu(…).
Un inginer care călătorea cu noi în compartiment ne-a vorbit frumos despre medicul psihiatru Brânzei din Iași. Metoda acestui doctor și a școlii sale e simplă și a ajuns renumită, tocmai datorită simplității și eficacității sale. Doctorul Brânzei urmărește să scoată din terapie medicamentele, introducând în schimb bonomia, atenția față de pacient, înțelegerea. El și-a dat seama că oamenii au nevoie de înțelegere și de dragoste și tocmai de aceea le redă dragostea și încrederea în viață. În majoritatea cazurilor a reușit. Răbdarea și bunăvoința de care dă dovadă sunt adevărate acte de sacrificiu.”
*
Maica-ndurerată. Interpreta Felicia Șoș cântă o impresionantă priceasnă cu acest titlu, în care se pot regăsi multe mame din zilele noastre, de aici și de pretutindeni. Iat-o:


,,Tristă e și-ndurerată,
Nu-și mai uscă lacrima
Mama care n-o să-și vadă
Toți copii-n cer cu ea!
Ea, sărmana-i cu credință
Și cu frică de păcat,
Dar copiii n-o ascultă,
Nu au timp pentru rugat!

O, Iisuse, tare-i greu,
Să fii mamă cum sunt eu,
Când copiii nu te-ascultă
Și îți fac durere multă!

Cum ar vrea să se-mplinească
Vrerea sfânt-a Domnului,
Copilașii ei să crească
Iertători, și drepți, și buni!
Ea-i învață să se roage
Și le spune tot mereu,
Să fiți vrednici totdeauna,
Aproape de Dumnezeu!

O, Iisuse, tare-i greu,
Să fii mamă cum sunt eu,
Când copiii nu te-ascultă
Și îți fac durere multă!

Când strădania-i deșartă
Și vede că e-n zadar,
Biata mamă cât mai plânge
Și se roagă la altar.
Multe lacrimi sunt amare,
Însă plânsul mai șuvoi
Este-al mamei cu copiii
Ce s-au depărtat de rai!

O, Iisuse, tare-i greu,
Să fii mamă cum sunt eu,
Când copiii nu te-ascultă
Și îți fac durere multă!

Tu  te râzi de focul care,
Mai adânc, sfâșietor,
Are mama cu copiii,
Care n-au Mântuitor.
Doamne, ai milă de mine!
Asta-i rugăciunea mea,
Nu-mi lăsa pierduți copiii,
Dă-le mântuirea Ta!

O, Iisuse, tare-i greu,
Să fii mamă cum sunt eu,
Când copiii nu te-ascultă
Și îți fac durere multă!

*
Ajutoare și donații.  În această perioadă, parohia Noastră a primit câteva ajutoare și donații, astfel: Domnul Papavă Sebastian din Malarișca(MH): 100 lei; Domnul Bâlgăr Anton din Tr. Severin: 60 lei; Doamna Ing. Melania Caragioiu din St. Constant(Canada), Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina(Curtea de Argeș – AG), Doamna Filofteia Bobocel și Doamna Coardă Mihaela, amândouă din Tr. Severin: câte 50 lei;
 Domnul Horodnic Tudor din Bârda a mai adăugat 100 lei pentru contribuția de cult, totalizând până în prezent 250 lei; Domnul Meilă Nicolae din Malovăț a mai achitat 50 lei pentru contribuția de cult, totalizând până acum 160 lei; Domnul Paicu Daniel  din Malovăț a achitat pentru contribuția de cult: 50 lei.
Dumnezeu să le răsplătească tuturor!
*
 Am donat toate cele 20 seturi de rechizite școlare primite de la Părintele Sebastian-Cătălin Hogea și enoriașii săi din Parohia Albacete(Spania). Beneficiari au fost copii din satele Malovăț, Bârda, Bobaița și Colibași, care au început anul acesta clasa I-a, dar și alții mai mari cu situații economice mai dificile. Mulțumim cordial Părintelui Hogea și enoriașilor săi pentru donația făcută parohiei noastre și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească însutit și înmiit!
*
 Domnul Jan Ciută, împreună cu soția, Doamna Ioana Ciută, din Colibași au construit o impunătoare troiță la intrarea în satul Malovăț. Este a opta troiță pe care o construiesc pe cheltuială proprie. Am sfințit-o sâmbătă, 10 septembrie, în prezența unui grup numeros de enoriași din Malovăț și din alte localități.
Dumnezeu să răsplătească jertfa acestor inimoși credincioși și Sfânta Cruce să le fie ocrotitoare!
*
Domnul Surugiu Gheorghe din Italia, fiu al satului Malovăț, a donat 5 litri de erbicid pentru cimitirul din Malovăț. În mulțumim respectuos! Vom vedea dacă mai putem să-l aplicăm în toamna aceasta. Oricum, vă rugăm pe toți să binevoiți a curăți mormintele familiilor Dvs. Este mare nevoie. Vă mulțumesc!
*
Plăți. În cursul lunii august am efectuat o serie de plăți mai mari, astfel: 6.150 lei pentru cărțile Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2014), vol. II(a doua rată), Chemări la Domnul, vol. V și Oastea Pandurilor; 1.500 lei pentru excursia din Banat; 656 lei impozit; 567 lei pentru pâinea donată în august; 250 lei pentru timbre; 100 lei  transport cărți de la Craiova; 100 lei pentru colete la poștă; 68 lei toner pentru imprimantă; 62 lei ciocolată pentru copiii de la Bârda; 50 lei internet și altele mai mici.
La 31 august, deficitul parohiei noastre era de 7.043 lei.
*
Publicații. În această perioadă, preotul Dvs. a reușit să mai publice câteva materiale, astfel: Titanicul vremii noastre, în ,,Națiunea”, București, 2016, 23 aug., ediție și on-line(http://www.ziarulnatiunea.ro); în ,,Observatorul”, Toronto(Canada), 2016, 30 aug., ediție și on-line(http://www.observatorul.com); Apel către tineri, în ,,Națiunea”, București, 2016, 5 sept., ediție și on-line(http://www.ziarulnatiunea.ro); ,,Scrisoare pastorală” – 332 a apărut pe blogul Domnului Ben Todică, directorul postului de radio în limba română din Sydney(Australia)( http://bentodica.blogspot.ro); ,,Scrisoare pastorală” – 331, în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare(MM), 2016, 11 sept., ediție și on-line(https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com);
*
 Parohia noastră a publicat vol. II din cartea preotului și fostului cântăreț al parohiei noastre, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2014)(692 pagini).
Cartea cuprinde capitolele: Istoria Bisericii Universale, Ecumenism, Bizantinologie, Patrologie, Istoria Religiilor, Etnografie și Folclor. Volumul conține acele materiale care privesc răspândirea creștinismului în lume timp de 2000 de ani, relațiile dintre Biserici, relațiile creștinismului cu necreștinii, evoluția sentimentului religios la diferite popoare, tradiții, obiceiuri și datini românești și nu numai. Cele mai importante din cele peste 7.000 de materiale bibliografiate beneficiază de un rezumat telegrafic. Cartea se constituie ca un instrument indispensabil de lucru pentru preoți, profesori de teologie, studenți, masteranzi și doctoranzi, pentru cercetători și oameni de cultură. În cei 140 de ani de apariție, revista a devenit un adevărat depozitar de gândire, cercetare și faptă  teologică.  
*
Zâmbete. Redăm mai jos poezia lui Păstorel Teodoreanu, intitulată Zece membrii de partid.


Zece membri de partid
Visau viaţă nouă,
Unul a vorbit în vis,
Şi-au rămas doar nouă.

Nouă membri de partid
De marxism s-au copt!
Unul s-a răscopt din ei,
Şi-au rămas doar opt!

Opt membri de partid
Au trecut la fapte ...
Unul a trecut la Tito!
Şi-au rămas doar şapte!

Şapte membri de partid
Fac afaceri grase,
Unul a intrat la zdup
Şi-au rămas doar şase!

Şase membri de partid
Au strigat lozinci,
Unul a strigat greşit
Şi-au rămas doar cinci!

Cinci membri de partid,
Când au fost la teatru,
Unul n-a aplaudat
Şi-au rămas doar patru!

Patru membri de partid
Şi cam toţi evrei,
Unul a plecat în Eretz
Şi-au rămas doar trei!

Trei membri de partid
Vorbeau de război!
Unul a vorbit cam mult,
Şi-au rămas doar doi!

Doi membri de partid,
Mândri ca păunul.
Unul a înnebunit,
Şi-a rămas doar unul!

Un membru de partid,
Cel mai lămurit.
A plecat cu ONT-ul
Şi n-a mai venit!

ZERO membri de partid,
Luptă pentru pace.
Că partidul nostru drag,
Ştie el ce face!”

*
 Excursii. În  ziua de 5 Sept., împreună cu un grup de enoriași, am efectuat o excursie-pelerinaj pe următorul traseu: Bârda-Tr. Severin-Orșova-Moldova Nouă-Oravița-Bozovici-Orșova-Tr. Severin-Bârda. A fost un traseu de vis. Valea Dunării și Cazanele au fost mirifice. Munții Banatului ne-au lăsat fără grai. Am vizitat Mânăstirile Mraconia, Călugăra și Almăj-Putna. Am văzut sute de hectare de floarea soarelui gata de recoltat, porumb mult. Codrii seculari ai Banatului parcă voiau să ne povestească ceva din vremile când au adăpostit nenumărați ,,partizani”, adică țărani bănățeni, care se opuneau sovietizării țării, vremile când au văzut căzând la datorie, secerați de gloanțele miliției și ale securității floarea satelor din acea parte de țară. După ce vizitezi asemenea frumuseți create de Dumnezeu sau construite de om, nu poți să nu exclami: Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat o țară atât de frumoasă și de bogată și un popor atât de minunat!
             ♦ Pentru sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie, organizăm o excursie-pelerinaj de o zi la Mânăstirea Prislop și Mormântul Părintelui Arsenie Boca. Vor fi vizitate și mânăstirile Lainici(GJ), Teiș și Sf. Nectarie(CS). Prețul va fi de 45 lei/pers. S-au înscris deja 26 persoane. În cazul în care vom putea înscrie în traseu și Mânăstirea Oașa din Județul Alba, prețul va mai crește puțin.
              ♦ Spre sfârșitul lunii octombrie  organizăm o excursie pelerinaj de o zi pe următorul traseu: Mânăstirea Tismana-Mânăstirea Baia de Aramă – Obârșia Cloșani-Băile Herculane-Mânăstirea Sf. Ana(Orșova)-Mânăstirea Vodița. Vom stabili data de comun acord cu participanții. Încă nu știm prețul.
*
Filme. Luni, 19 sept., ora 19, la Bârda și luni, 26 sept., ora 19, la Malovăț, va rula filmul  Cămașa lui Hristos. E bine să nu ratați ocazia. Nu se știe când veți mai avea un așa prilej.
*
Repartiții în învățământ. În ziua de 7 sept., Inspectoratul Județean de Învățământ l-a solicitat pe preotul Dvs. să suplinească la catedra de Religie de la Liceul ,,Domnul Tudor” din Tr. Severin, măcar pentru semestrul întâi al anului școlar 2016/2017. Nu se putea refuza oferta, chiar dacă înseamnă  ceva mai mult decât nimic! Slavă Domnului!
*
 Licitații. Duminică, 2 Oct., ora 12, în biserica de la Bârda, va avea loc arendarea prin licitație publică pentru 2017 a terenului din Govăra; Duminică, 9 oct., ora 12, în biserica de la Malovăț, va avea loc arendarea prin licitație publică a terenurilor din Ogașul Barbului, Țigăreni și Ogășanu. Cei interesați sunt rugați să respecte ora fixată.
*
 Cununii. Înmormântări. În ziua de 4  Septembrie am oficiat Taina Sfintei Cununii pentru Domnul Pătrulescu Petrișor și Domnișoara Cioabă Elvira-Roxana, amândoi din Malovăț. Dumnezeu să le ajute! În ziua de 4 Septembrie am oficiat slujba înmormântării pentru Mănescu Eugenia(53 ani) din Malovăț. Dumnezeu s-o ierte!
*
          Program. În cursul lunii octombrie avem următorul program de slujbe: 1 Oct.(Bârda; Malovăț); 2 Oct.(Bârda); 8 Oct. (Bârda; Malovăț); 9 Oct. (Malovăț); 14 Oct. (pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț); 15 Oct.(Bârda; Malovăț); 16 Oct. (Bârda); 22 Oct.(Bârda; Malovăț); 23 Oct. (Malovăț); 26 Oct. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12). 29 Oct.(Malovăț; Bârda); 30 Oct.(Bârda). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la școală, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com. 
            Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu!                                                                                                                                                  
                                                                                                           Pr. Al. Stănciulescu-Bârda                                                                                                                      


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu