miercuri, 21 februarie 2018

GANDUL ZILEI, 21 februarie 2018


PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂMiercuri, 21 februarie 2018

A heart saturated with love of God can never entertain thoughts of violence.

People earn much wealth and various degrees, but where is the defect? Many think that wealth causes all evil things, and degrees are detrimental. No, both of them are faultless. Water is pure and sweet, but when stored in a red coloured bottle, water appears to be red and when stored in purple bottle, it appears purple. From where did the colours appear? The individual is the bottle; bad or good is reflection of the individual attributes. If the individual is rajasic or passionate, then the wealth and education become useless. If the individual is of satwic or noble nature, then the actions and education would become noble too. Therefore the heart must be pure. In this context it is said: Chitta suddhi leni Shiva pooja yetiki? - What is the use of worship of Shiva (God) without purity of the heart? Atma sudhdhi leni acharamadiyela? - What is the use of rituals without purity of the individual? Patra sudhdhi leni pakamela? - How can one cook pure and delicious food without cleanliness of the vessels? (Divine Discourse, Apr 04, 1992)

 

Un cuget impregnat cu iubire de Dumnezeu nu poate nicicând nutri gânduri violente.

Oamenii câștigă multă avere și multe titluri, dar unde este eroarea? Mulți cred că bogăția este cauza tuturor relelor, iar titlurile sunt nefaste. Nu, nici bogăția, nici titlurile nu au nicio vină! Apa este pură și bună, însă dacă o puneți într-o sticlă roșie, va părea roșie, iar dacă o puneți într-o sticlă violet, va părea violet! De unde apar culorile? Individul este sticla; rea sau bună este reflectarea atributelor individuale. Dacă individul este înrobit patimilor (rajasic), atunci averea și educația devin nefolositoare. Dacă individul are o fire nobilă (satwic), atunci acțiunile și educația vor deveni nobile, de asemenea. Prin urmare, inima trebuie să fie pură. În acest context, s-a spus: La ce bun să-L venerați pe Dumnezeu, dacă inima nu este pură? La ce-ar folosi ritualurile, dacă individul nu este pur? Cum să gătești mâncare pură și delicioasă, dacă vasele nu sunt curate? (Discursul Avatarului, 4 aprilie 1992)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

Evaluarea numerologică a zilei


„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

Astăzi avem un context favorabil pentru a comunica despre aspectele spirituale, despre învățătură, despre relația Maestru-discipol, despre procesul de transformare interioară.

Rugăciunea, meditația, contemplarea – toate aceste forme de venerare a lui Dumnezeu stau azi sub semnul bucuriei, iar inima este curată, ca de copil, plină de iubire, iertare, compasiune.

Cine nu va reuși să-și înmoaie inima și să se deschidă către comunicarea cu semenii, în comuniune cu Dumnezeu, va căuta uitarea neîmplinirilor și nemulțumirilor sale în alcool, mâncare… plăcerile burții, predispunându-se la îmbolnăviri, crize de fiere, ficat, dureri de gât.

Vulnerabilitate: glandele şi nervii. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXMiercuri, 21 februarie 2018

Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul Antiohiei

(Canonul cel Mare)

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfântul-eustatie-sfântul-timotei-99331.html
Sfântul Cuvios Timotei a fost ucenic al Cuviosului Teoctist, stareţul mânăstirii din muntele Olimpului, lângă pustiul Simboli, în timpul împăratului Copronim (741-775). A trăit mulţi ani în pustietăţi, nevoindu-se în post, înfrânare şi rugăciuni. A primit darul de a tămădui bolnavii şi de a scoate din oameni duhurile necurate. A trecut la cele veşnice la adânci bătrâneţi.

Sfântul Eustaţie a fost un apărător al Ortodoxiei. A apărat sfintele dogme la Sinodul întâi Ecumenic de la Niceea (din anul 325), unde a respins învăţătura lui Arie. Împreună cu ceilalţi Sfinţi Părinţi, Eustaţie a mărturisit pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, ca fiind deopotrivă cu Tatăl şi cu Sfântul Duh după dumnezeire (după fiinţa lor dumnezeiască). După moartea împăratului Constantin cel Mare, arienii au luat puterea şi au început să-i prigonească pe creştini. Sfântul Eustaţie a fost scos din scaun şi surghiunit, mai întâi în Tracia, apoi în Macedonia. Sfântul Eustaţie a suferit mult şi a trecut la cele veşnice în anul 345 după Hristos.

Tot astăzi, facem pomenirea Sfântului Gheorghe, episcopul Amastridiei; a Sfântului Zaharia, patriarhul Ierusalimului; a Sfântului Ioan Scolasticul, patriarhul Constantinopolului; a Sfântului Mauriciu împreună cu 70 de mucenici.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.


Sursa: Prof. Dr. Alexandra Dogaru


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu