marți, 20 februarie 2018

GANDUL ZILEI, 20 februarie 2018 - PACE CELOR CE VIN


PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂ

 Marți, 20 februarie 2018


Be clear and content. Be moderate and wise. Be vigilant and steady. Be earnest and sweet.

The seer should not attach himself to the seen; that is the way to get free. The contact of the senses with the object arouses desire and attachment, this leads to effort and either elation or despair. Then, there is the fear of loss or grief at failure, and the train of reactions lengthens. With many doors and windows kept open to all the winds that blow, how can the flame of the lamp within survive? That lamp is the mind, which must burn steadily unaffected by the dual demands of the world outside. Complete surrender to the Lord is one way to close windows and doors, for, then, in Saranagati (complete surrender to God), you are bereft of ego and so, you are not buffeted by joy or grief. Complete surrender enables you to draw upon the grace of the Lord for meeting all the crises in your career and it renders you heroic and better prepared for life’s battles. (Divine Discourse, Jan 13, 1965)
Fiți luminoși și mulțumiți! Fiți cumpătați și înțelepți! Fiți vigilenți și statornici! Fiți onești și buni!

Cel ce vede nu trebuie să se atașeze de cele văzute – acesta estee drumul spre libertate. Contactul simțurilor cu obiectul generează dorință și atașare, ducând la efort și fie la entuziasm, fie la disperare. Atunci se manifestă frica de pierdere sau durerea eșecului, iar lanțul reacțiilor se lungește. Cu numeroasele uși și ferestre lăsate deschise spre toate vânturile care bat, cum poate să rămână aprinsă flacăra lămpii? Această lampă este mintea, care trebuie să ardă statornic, neafectată de cerințele duale ale lumii exterioare. A vă încredința complet lui Domnului este un mod de a închide ferestrele și ușile, pentru că atunci când vă încredințați complet lui Dumnezeu, sunteți lipsiți de ego și astfel nu sunteți zdruncinați de bucurie sau necaz. Completa încredințare lui Dumnezeu vă permite să folosiți Grația Domnului pentru a face față tuturor crizelor din carieră, iar acest lucru vă face bravi și mai bine pregătiți pentru bătăliile vieții. (Discursul Avatarului, 13 ianuarie 1965)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org 

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

Universul ne cere astăzi să avem exactitate, precizie, sobrietate, rigoare în colaborări, însă fără a deveni rigizi, „constipați”, nesuferiți! Să nu încercăm a ne pune în lumină capacitățile minții, pentru că inima este cea care trebuie să dea tonul care face muzica – mintea doar poate sugera subiectul!

Această zi aliniază trei numere „2”, generând tensiune în cuplu, în asocieri. Dacă ne simțim mai slăbiți, dacă nu avem forța de a lua decizii, de a sta pe propriile picioare, să avem răbdare până mâine, când împrejurările devin mai prietenoase.

Vulnerabilitate: inima și ceafa. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXMarți, 20 februarie 2018

Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei; Sf. Cuv. Visarion

(Zi aliturgică. Canonul cel mare)

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfântul-leon-episcopul-cataniei-99322.htmlSfântul Leon a trăit în timpul împăratului Heraclie (641-668). A fost episcop în Catania, din insula Sicilia. El se îngrijea neîncetat de săraci şi bolnavi. La un moment dat, şi-a făcut apariţia în Catania vrăjitorul Eliodor. Acest vrăjitor înşela poporul cu diferite închipuiri. Va fi prezent şi la o Liturghie, unde va face diverse vrăji. În urma acestui fapt, Sfântul Leon îl va lega cu unul din capetele omoforului şi îl va duce în piaţa oraşului. Aici va porunci să se facă un foc mare şi va intra în el împreună cu vrăjitorul Eliodor. Sfântul Leon va ieşi din foc nevătămat, în timp ce vrăjitorul a fost ars cu desăvârşire.

Sfântul Leon a păstorit mulţi ani episcopia Cataniei, aducând la credinţă multe persoane şi ajutând pe mulţi, fără să ţină seama dacă sunt creştini sau nu. După trecerea sa la cele veşnice, moaştele sale au fost aşezate în Biserica „Sfânta Lucia”.

Tot astăzi, facem pomenirea Sfântului Mucenic Sadoc şi a 128 de Sfinţi care au murit împreună cu dânsul; a Sfântului Agaton, episcopul Romei; a Sfântului Cuvios Visarion; a Sfântului Cuvios Chindiu, episcopul Pisidei; a Cuviosului Plotiu.Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.Sursa: Prof. Dr. Alexandra Dogaru
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu