duminică, 18 februarie 2018

GANDUL ZILEI, 18 februarie 2018


Duminică, 18 februarie 2018
Practice sadhana relentlessly to discipline your mind and to develop your moral and mental strength.
You may have the best of vegetables, you may be the most capable cook, but if the copper vessel in which you prepare the vegetable soup is not tinned, the dish you cook will be highly poisonous! So ‘tin’ your heart with satya, dharma, shanti and prema (truth, right conduct, peace and divine love), it will then become a vessel fit for repeating the holy name, and for meditation, religious vows, pilgrimage, ritualistic worship and other dishes that you prepare in it. It is an uphill task to reform one's tendencies and character. You may study all the text-books of spiritual practice, all the scriptures, and may even lecture for hours on them, but you will slip into error when temptation confronts you. The heart may appear like a land that is parched and free from any crop of evil, but when the first showers fall, the seeds and roots underneath the soil change the waste into a carpet of green. That is why the human values are so essential. (Divine Discourse, Jan 13, 1965)


 ​
Practicați exercițiile spirituale neîncetat, pentru a disciplina mintea și a vă forma puterea morală și mentală.

Puteți avea cele mai bune legume, puteți fi cei mai iscusiți bucătari, dar dacă vasul de cupru în care gătiți nu este cositorit, mâncarea pe care o pregătiți va fi foarte toxică! Prin urmare, „cositoriți” inima cu adevăr, dreaptă conduită, pace și iubire divină, ca să devină vas potrivit pentru repetarea numelui sfânt, pentru meditație, legăminte religioase, pelerinaje, venerare rituală și alte „mâncăruri” pe care le pregătiți în acest vas. Este o sarcină dificilă reformarea tendințelor și caracterului unui om! Puteți studia toate ghidurile de practică spirituală, toate scrierile sfinte și le puteți citi ore întregi, însă alunecați în greșeală atunci când vă confruntați cu tentația. Inima poate părea un ogor uscat, fără lanuri ale răului, însă când cade prima ploaie, semințele și rădăcinile din sol transformă ogorul pustiu într-un covor verde. De aceea valorile umane sunt fundamentale. (Discursul Avatarului, 13 ianuarie 1965)
Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

​ 

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

În această zi de duminică, suntem înclinați către meditație, pioșenie, milostenie, cinstirea memoriei celor plecați în Lumea Cealaltă. În aspectele pozitive, va fi pace în familie, între prieteni și asociați de tot felul.
Cei care se vor situa în aspectele negative, vor simți o piatră pe inimă, fie din frică de moarte, fie din cauza bolii sau sentimentului de zădărnicie, neputință, descurajare.
Vulnerabilitate: dinţii şi circulaţia. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOX

Duminică, 18 februarie 2018
(Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști)

Papa Leon I este unul dintre sfinții Bisericii nedespărțite ai primului mileniu creștin, pe care îi regăsim în Calendarul Ortodox. Leon s-a născut în Italia, într-o familie creștină. Ajungând arhidiacon al Papei Sixt al III-lea, după moartea acestuia, Leon a fost numit Papă al Romei. Papa Leon I a fost cel care a salvat orașul de la distrugere, atunci cand Attila și hunii săi s‑au apropiat de Roma. Sfântul, întâmpinându-i îmbrăcat în veșmintele arhierești, a reușit să negocieze cu Attila, făcându-l să se retragă.
Sfântul Leon s-a afirmat și ca apărător al dreptei credințe împotriva ereziei lui Eutihie și Dioscor. În cadrul celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic de la Calcedon, ținut în anul 451, a fost citită și epistola Sfântului Leon, în care el susținea cu tărie cele două lucrări și cele două voințe în Hristos.
A trecut la Domnul în anul 461.
Tot în această zi facem pomenirea Sfinților mucenici Leon și Parigoriu; a Preacuviosului Agapit; a Sfântului mucenic Piuliu; a Sfântului Nicolae, Patriarhul Georgiei. 
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Sursa: Prof. Dr. Alexandra Dogaru


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu