miercuri, 21 februarie 2018

GANDUL ZILEI, 22 februarie 2018PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂ

 

Joi, 22 februarie 2018

Keep the name of the Lord always radiant on your tongue and mind. It will keep the antics of the mind under control.

I am insisting on five points of discipline which will transform your homes and villages into Prasanthi Nilayams. ‘Silence’ is the first step that makes the other steps easy; it promotes self-control and reduces chances of anger, hate, malice, greed and pride. Besides, you can hear God’s footsteps only when silence reigns in the mind. ‘Cleanliness’ is the doorway to Godliness. Inner and outer cleanliness are essential to install God in your heart. ‘Service’ broadens your vision, widens awareness and deepens compassion. All are waves on the same sea. Service teaches you to be firm in this knowledge. ‘Love’ - Do not calculate or weigh the reaction, result or reward. Love calls; love responds. Love is God, live in Love. ‘Non-hatred’ towards all - No being must be looked down upon as inferior, unimportant, or expendable. Each of you are allotted your role in the drama designed by the Almighty. Do not slight, insult or injure any being; for, He is in every being and your slight becomes a sacrilege. (Divine Discourse, Jul 19, 1970)Numele Domnului să strălucească pe limba și în mintea voastră, întotdeauna! Acest nume va ține sub control capriciile minții.

Eu insist asupra celor cinci aspecte ale disciplinei care vă pot transforma casele și localitățile în Sălașuri ale Păcii Supreme. „Liniștea” este primul pas, care înlesnește pașii următori; ea promovează autocontrolul și reduce șansele de manifestare a furiei, răutății, lăcomiei și trufiei. Pe de altă parte, puteți auzi pașii lui Dumnezeu numai dacă în mintea voastră domnește liniștea. „Curățenia” este ușa deschisă evlaviei. Curățenia interioară și exterioară este esențială pentru a-L sălășlui pe Dumnezeu în inima voastră. „Slujirea” vă lărgește viziunea, vă extinde conștiența și vă adâncește compasiunea. Toate acestea sunt valuri ale aceluiași ocean. Slujirea vă învață să fiți fermi în această cunoaștere. „Iubiți” – nu calculați, nici nu cântăriți reacția, rezultatul sau răsplata! Când Iubirea cheamă, răspunde iubirea. Iubirea este Dumnezeu, trăiți în Iubire! „Nu urâți pe nimeni!” – nimeni nu trebuie privit de sus, ca om inferior, lipsit de importanță sau de care te poți dispensa. Fiecare dintre voi a primit un rol în piesa concepută de Cel Atotputernic. Nu desconsiderați, nu insultați și nu răniți pe nimeni, pentru că El este în fiecare ființă, iar afrontul vostru devine un sacrilegiu. (Discursul Avatarului, 19 iulie 1970)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

În această zi, a altruismului manifestat în aspectele materiale, ne vom concentra asupra muncii în cuplu, în asociațiile din care facem parte, încercând să fim utili nu atât pentru noi înșine, cât pentru ceilalți – care nu se mai pot ajuta singuri.

Dacă dăruim consistent, consistentă va fi și răsplata pe care Dumnezeu Însuși ne-o rezervă și o va manifesta atunci când vom fi strâmtorați; dacă doar ne facem că muncim și dăruim doar „frimiturile” de la masa noastră, …când vom fi la strâmtoare, tot de frimituri vom avea parte!

Vulnerabilitate: stomacul şi nervii. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXJoi, 22 februarie 2018

Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Constantinopol

(Canonul cel Mare)

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/aflarea-moastelor-sfintilor-mucenici-evghenia-99353.html
În timpul împăraţilor romani păgâni, au fost multe persecuţii împotriva celor ce credeau în Hristos. Mulţi creştini nu au fost îngropaţi, fiind lăsaţi pradă fiarelor şi păsărilor. Alţi martiri erau luaţi în taină de credincioşii rămaşi în viaţă şi înmormântaţi cu cinste în locuri ascunse, prin case sau prin grădini. În acest fel şi în părţile Evgheniei, mai multe moaşte de mucenici au stat acolo vreme îndelungată, neştiute de nimeni, până în timpul arhiepiscopului Toma al Constantinopolului (sec. V). Între aceste moaşte se găseau şi cele ale lui Andronic şi ale Iuniei, pomeniţi de Sfântul Apostol Pavel: „Îmbrăţişaţi pe Andronic şi pe Iunia, cei de un neam cu mine şi împreună închişi cu mine, care sunt vestiţi între apostoli şi care înaintea mea au fost în Hristos” (Romani 16,7). Aceste sfinte moaşte s-au descoperit prin arătarea dumnezeiască ce s-a facut unui cleric pe nume Nicolae Caligraful. Numele celorlalţi mucenici ai lui Hristos cărora le aparţineau acele sfinte moaşte sunt cunoscute numai de Dumnezeu. Împăratul bizantin Andronic al II-lea a clădit o biserică peste moaştele Sfântului Apostol Andronic.

Tot astăzi, facem pomenirea Sfântului Cuvios Atanasie; a Sfintei Antusa, împreună cu 12 slujitori; a Sfântului Telesfor, episcopul Romei; a Sfântului Mucenic Sinetos; a Sfinţilor Cuvioşi Talasie şi Limneu; a Sfântului Cuvios Varadat; a Sfântului Vlasiu, episcopul Romei.Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Sursa: Prof. Dr. Alexandra Dogaru
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu